Registrace | Přihlášení


Záhady a esoterika - Rudolf Steiner

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

4.5 / 5
17 %
Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Vztah hvězdného světa k člověku - A člověka k hvězdnému světu

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

4 / 5
17 %
Dlouho očekávaná kniha nám přináší odhalení mnohých tajemných souvislostí člověka a hvězd, můžeme se blíže seznámit s vlivem hvězd na život člověka a na vývoj ve světě. Méně známé informace přináší Rudolf Steiner, světoznámý autor a badatel v oblasti duchovní vědy.

Sleva 17 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Úvod do Antropozofie - Rudolf Steiner

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fontána

0 / 5
29 %

Sleva 29 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 212 Kč

Skladem

Tajemství Grálu

Autor: Kolektiv autorů - Rudolf Steiner,Zdeněk Váňa

publisher: Poznání

0 / 5
17 %
Jako každé velké tajemství je i mystérium Grálu obestřeno aureolou tajuplnosti. Co je Grál? Jaká byla Parsifalova cesta ke Grálu. V čem spočívá parsifalské hledání této posvátné misky? A jaký je vztah Artušova společenství kulatého stolu ke Grálu a Parsifalovi. Jaký význam má dnes pro nás artušovský a grálský proud? Jádrem této knihy jsou čtyři dosdu nepřekonané grálské přednášky Zdeňka Váni a

Sleva 17 % z běžně ceny 278 Kč

Naše cena: 231 Kč

Skladem

Člověk a hvězdy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
17 %
Nová astrologie R. Steinera do sebe příjimá Kristův a impulz a do duševně-duchovního charakteru vnáší rozměr svobody a vyšší stupně poznání. Kniha vychází z toho, že celé dílo R. Steinera doslova dýchá spojením pozemského a hvězdného bytí a jeho myšlenky v tomto směru ovlivnily nejen athroposofickou opsychologii a léčebnou pedagogiku, ale také zemědělství, architekturu, medicínu, eurytmii a

Sleva 17 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Pravda o vzniku a vývoji světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
V této knize nás R. Steiner uvede do tajemství stvoření. Prostřednictvím svého jasnovidného pohledu na události týkající vývoje vesmíru, země a člověka nám autor předloží duchovní i hmotný aspekt těchto dějů. Tak nám bude postupně přiblížen vznik času prostřednictvím oběti Duchů vůle, vývoj vědomí Já na Zemi, překonání smrti Kristem a paralely Leonardovy Poslední večeře. Autor v knize také hovoří

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Poslání jednotlivých duší národů ve spojitosti s g - Ve spojitosti s germánsko - nordickou mytologií

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera uskutečněných ve dnech 7. až 17. července 1910.

Sleva 17 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Vědomí zasvěcence - Správné a nesprávné cesty duchovního bádání

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
17 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera pronesených ve dnech 11. až 22. srpna 1924 v Torquay.

Sleva 17 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 216 Kč

Skladem

Reinkarnace a racionalita

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Princip spirituální ekonomie v souvislosti s otázkami znovuvtělování. Hledisko duchovního vedení lidstva. Hlavní témata přednášek proslovených v roce 1909 v různých městech.

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Stavební kameny pro pochopení mysteria Golgoty

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Pochopení mystéria ukřižování Krista - této nesmírně významné údálosti v dějinách novodobého lidstva - nás může přivést k nalezení vlastního tajemství života. Kvalita života není dána jeho délkou, ale jeho vnitřní kvalitou, tím, čeho každý z nás dosáhne na cestě poznání sebe sama. V této publikaci se nám srozumitelnou formou zjevují mystéria, která jinak zůstávají skryta za oponou života.

Sleva 17 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Kosmická a lidská metamorfóza

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael, Poznání

0 / 5
17 %
Známý duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů všeobecně. Snad každý člověk hledá svůj vztah k životu. V této publikaci jsou nám jasnovidným způsobem odhalována tajemství Universa.

Sleva 17 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Bytost člověka, jeho osud a vývoj světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Srozumitelným přístupem nám autor sděluje mnohé klíčové informace pro všechny zájemce a badatele, kteří se snaží pochopit vztah člověka a duchovních světů. Neexistují již tajemství, která by nadále měla být utajována. Záhady stvoření a vývoje člověka a světa nám doslova v přímém přenosu a ověřitelnými metodami přináší světoznámý objevitel na poli duchovní vědy, Rudolf Steiner.

Sleva 17 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
17 %
V trojici muž, žena a dítě se nám v určitých souvislostech objevuje celé lidstvo. V dítěti je toho hodně zděděného po muži a ženě a zasahuje sem otázka dědičnosti, která do určité míry vlastně obsahuje i záhadu osudu. Rudolf Steiner na základě duchovních poznatků vysvětluje, jak a vlastně kdy vzniká cit lásky dítěte k rodičům a láska rodičů k dětem a objasňuje hru dítěte jako výraz jeho budoucího

Sleva 17 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Člověk a vesmírné slovo

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
17 %
Za fyzickým světem, který vnímáme běžnými smysly, se skrývá svět neviditelného. Rozvineme-li nadsmyslové vědomí, můžeme tento skrytý, duchovní svět vnímat v podobě imaginací a můžeme poznávat skutečnou podstatu světa. Rudolf Steiner nám v této knize předkládá velké množství takovýchto velkolepých imaginací, ukazujících souvislost člověka a kosmu, existenci a činnost přírodních duchů nebo procesy

Sleva 17 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem

Práh duchovního světa - Aforistické úvahy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
17 %
Kniha je základním pojednáním pro každého člověka, který se ubírá po cestě poznání a začíná se dotýkat nadsmyslového světa. Učí se číst obrazy, které se mu vynořují, a prožívat jeho skutečnosti a bytosti. Na této cestě nejen rozvíjí své jasnozřivé vědomí, ale uvědomuje si také své jiné "Já" jako strůjce svého osudu. Dostává se tváří v tvář strážci prahu - to je sám sobě. Učí se oddanosti, soucitu

Sleva 17 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Teorie poznání Rudolfa Steinera

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
„Teorie poznání“ Rudolfa Steinera je základní metodikou pravdivého poznávání vnějšího světa a individuálního jádra lidské bytosti. Není to teorie ve smyslu „spekulativního výkladu reality“, ale nezbytnou přípravou a výbavou každému, kdo se nebojí vykročit na cestu poznání samostatně a proto chce odlišit cestu pravdivou od cest nepravdivých...

Sleva 17 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Před branou duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Kniha systematicky nastiňuje souhrn základních otázek duchovního života. Druhé vydání je doplněno několika samostatnými přednáškami.

Sleva 17 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 164 Kč

Skladem

Živá slova - Průpovědi, modlitby, věnování - Průpovědi, modlitby, věnování

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
17 %
Kniha obsahuje sto meditačních průpovědí, modliteb a osobních věnování mystika a učitele Rudolfa Steinera. Práce s těmito texty napomáhá rozvíjení duše a osvojování schopností imaginace, inspirace a intuice. V knize jsou uvedeny i modlitby pro ženy v očekávání i pro matky malých dětí, stejně jako pro děti na prahu puberty.

Sleva 17 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 139 Kč

Skladem u dodavatele

Esoterní hodiny II - 1910-1912

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
17 %
Esoterní hodiny byly určeny užšímu okruhu žáků Rudolfa Steinera. Tito žáci v nich dostávali zvláštní pokyny k meditacím a duchovním cvičením, které nebyly všeobecně přístupné a zároveň jim dávali informace o účincích esoterní cesty na duši. Dostávalo se jim také varování před úskalími i povzbuzení pro jejich překonávání. Poznávali tak, co je účelem jejich duchovní cesty, na co se mají zaměřit a

Sleva 17 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 247 Kč

Skladem

Otčenáš a jiné modlitby a meditace

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
17 %
Snad každý zná nejznámější modlitbu Otčenáš. Málokdo ale ví, že ukrývá v sobě tajemství, které není zřetelné na první pohled. Esoterní výklad Otčenáše nám otevře zcela jiný rozměr chápání celého duchovního vývoje člověka i lidstva. Součástí knihy je kompletní systematický přehled dalšího duchovního cvičení na úrovni doby.

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí