Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Záhady a esoterika - Rudolf Steiner

Jak dosáhneme poznání vyšších světů?

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

5 / 5
24 %
Základní dílo zakladatele duchovní vědy a antroposofie Rudolfa Steinera. Autor v knize podrobně popisuje základní meditační postupy a techniky esoterního křesťanství.

Sleva 24 % z běžně ceny 210 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem u dodavatele

Co činí Anděl v našem astrálním těle? Jak najdu Krista?

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Andělé vytvářejí v lidském astrálním těle obrazy. V těchto obrazech spočívají síly budoucího vývoje lidstva. Jsou to obrazy příštího sociálního uspořádání na Zemi, obrazy bratrství a sjednocení lidského pokolení. Tento vývoj však může být působením odpůrčích bytostí zvrácen a člověku hrozí trojí nebezpečí.

Sleva 24 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Před branou duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
22 %
Kniha systematicky nastiňuje souhrn základních otázek duchovního života. Druhé vydání je doplněno několika samostatnými přednáškami.

Sleva 22 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem u dodavatele

Duchovní souvislosti v utváření lidského organismu

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
22 %
Kniha nabízí množství málo známých informací o poznání duševních a duchovních světů, o pozadí spánku, zdraví, nemoci i smrti. A to vše v souvislosti s působením duchovních mocností světla i temnoty, Luciferem, Ahrimanem, Kristem. Dozvíme se o prožívání stavů mezi smrtí a novým zrozením, o karmických podmínkách pro návrat člověka do nového pozemského života.

Sleva 22 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Víra, láska a naděje - O významu lásky

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
26 %
Víra, láska a naděje jsou tři základní síly duše, které jí nikdy nelze vzít, a zároveň jsou potravou, bez které duše a po ní i tělo onemocní. Rudolf Steiner v předkládaném textu tyto síly přiřazuje k jednotlivým bytostným článkům člověka i k vývojovým epochám lidstva.

Sleva 26 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Poslání Michaelovo - Zjevení vlastního tajemství lidské bytosti

Autor: Rudolf Steiner

publisher: nakladatelství Michael

0 / 5
22 %
Kniha dramaticky líčí okolnosti Michaelova poslání v životě lidstva. Líčí Michaelovu moc a Michaelovo poslání v kultuře přítomnosti a michaelské myšlení jako duchovní pochopení člověka a světa. Následkem nepochopení a nepřijetí michaelských impulsů je degenerace a úpadek naší kultury. Chceme-li zabránit zániku euro-americké kultury přítomnosti je na řadě přijmout trojčlennost sociálního organismu.

Sleva 22 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 179 Kč

Skladem u dodavatele

Svět jako výsledek rovnovážných působení

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 % Novinka
Svět, jak ho známe, je výsledkem ustavičného působení dvou protichůdných sil, které se navzájem udržují v rovnováze. Toto působení se odehrává v čase i prostoru. V dřívější době převládalo působení sil luciferských, v dnešní době dominují síly ahrimanské. Tyto polární síly působí ovšem také neustále v našem fyzickém, éterném i astrálním těle, ale též v pojetí práva a povinnosti a v revolučním a

Sleva 24 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Duchovní bytosti v nebeských tělesech a přírodních říších

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

4.5 / 5
24 %
Kniha se zabývá duchovními hierarchiemi - jejich vzájemnými vztahy a způsobem, jakým vedou lidstvo a vývoj světa. Autor předkládá čtenářům řadu originálních postřehů ke zvážení, jak se v tomto světě projevují duchovní bytosti.

Sleva 24 % z běžně ceny 230 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem

Pravda o vzniku a vývoji světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
V této knize nás R. Steiner uvede do tajemství stvoření. Prostřednictvím svého jasnovidného pohledu na události týkající vývoje vesmíru, země a člověka nám autor předloží duchovní i hmotný aspekt těchto dějů. Tak nám bude postupně břiblížen vznik času prostřednictvím oběti Duchů vůle, vývoj vědomí Já na Zemi, překonání smrti Kristem a paralely Leonardovy Poslední večeře. Autor v knize také hovoří

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Muž, žena a dítě ve světle duchovní vědy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
24 %
V trojici muž, žena a dítě se nám v určitých souvislostech objevuje celé lidstvo. V dítěti je toho hodně zděděného po muži a ženě a zasahuje sem otázka dědičnosti, která do určité míry vlastně obsahuje i záhadu osudu. Rudolf Steiner na základě duchovních poznatků vysvětluje, jak a vlastně kdy vzniká cit lásky dítěte k rodičům a láska rodičů k dětem a objasňuje hru dítěte jako výraz jeho budoucího

Sleva 24 % z běžně ceny 178 Kč

Naše cena: 135 Kč

Skladem u dodavatele

Okultní hnutí v 19. století a jeho vztah ke světové kultuře

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
22 %
Čtenáři najdou v knize informace o tajných společnostech a řádech, o jejich cílech a poslání. V knize je dále nastíněn přehled světového moderního duchovního hnutí, anthroposofie, i osobnost theosofické společnosti H.P. Blavatská. Kniha se mj. zabývá konkrétní duchovní souvislostí člověka s kosmem, s proměnou nespotřebovaných fyzických sil na duchovní pomocné síly v životě po smrti a mnoha

Sleva 22 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 156 Kč

Skladem u dodavatele

Vztah hvězdného světa k člověku - A člověka k hvězdnému světu

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Dlouho očekávaná kniha nám přináší odhalení mnohých tajemných souvislostí člověka a hvězd, můžeme se blíže seznámit s vlivem hvězd na život člověka a na vývoj ve světě. Méně známé informace přináší Rudolf Steiner, světoznámý autor a badatel v oblasti duchovní vědy.

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a hvězdy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
24 %
Nová astrologie R. Steinera do sebe příjimá Kristův a impulz a do duševně-duchovního charakteru vnáší rozměr svobody a vyšší stupně poznání. Kniha vychází z toho, že celé dílo R. Steinera doslova dýchá spojením pozemského a hvězdného bytí a jeho myšlenky v tomto směru ovlivnily nejen athroposofickou opsychologii a léčebnou pedagogiku, ale také zemědělství, architekturu, medicínu, eurytmii a

Sleva 24 % z běžně ceny 318 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem u dodavatele

Živá slova - Průpovědi, modlitby, věnování

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
22 %
Kniha obsahuje sto meditačních průpovědí, modliteb a osobních věnování mystika a učitele Rudolfa Steinera. Práce s těmito texty napomáhá rozvíjení duše a osvojování schopností imaginace, inspirace a intuice. V knize jsou uvedeny i modlitby pro ženy v očekávání i pro matky malých dětí, stejně jako pro děti na prahu puberty.

Sleva 22 % z běžně ceny 168 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem u dodavatele

Poznání lidské bytosti

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Tento cyklus přednášek pro dělníky Goetheana obsahuje plno informací ohledně zdraví člověka v souvislosti s různými situacemi, ke kterým došlo už v dětství. Rudolf Steiner uvádí zdánlivě drobné a nepodstatné životní situace do významných esoterních souvislostí. Dále se kniha zabývá vývojovými stavy Země a životem na ní a to vše z pohledu jasnovidného bádání.

Sleva 24 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Působení duchovních bytostí na člověka

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Franesa

0 / 5
24 %
Kniha srozumitelným způsobem zasvěcuje do učení o duchovních bytostech a jejich vztahu k člověku. Rudolf Steiner ve třinácti přednáškách přibližuje vznik a vývoj člověka a Země a úlohu duchovních bytostí v něm. Hovoří o podstatě andělů, archandělů a dalších hierarchií, o významu obětování se vyšších bytostí a o Kristu jako mystickém Beránku. Obšírně vysvětluje vznik a působení elementárních

Sleva 24 % z běžně ceny 270 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem u dodavatele

Poslání jednotlivých duší národů - Ve spojitosti s germánsko - nordickou mytologií

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera uskutečněných ve dnech 7. až 17. července 1910.

Sleva 24 % z běžně ceny 218 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Práh duchovního světa - Aforistické úvahy

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
24 %
Kniha je základním pojednáním pro každého člověka, který se ubírá po cestě poznání a začíná se dotýkat nadsmyslového světa. Učí se číst obrazy, které se mu vynořují, a prožívat jeho skutečnosti a bytosti. Na této cestě nejen rozvíjí své jasnozřivé vědomí, ale uvědomuje si také své jiné "Já" jako strůjce svého osudu. Dostává se tváří v tvář strážci prahu - to je sám sobě. Učí se oddanosti, soucitu

Sleva 24 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Bytost člověka, jeho osud a vývoj světa

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Srozumitelným přístupem nám autor sděluje mnohé klíčové informace pro všechny zájemce a badatele, kteří se snaží pochopit vztah člověka a duchovních světů. Neexistují již tajemství, která by nadále měla být utajována. Záhady stvoření a vývoje člověka a světa nám doslova v přímém přenosu a ověřitelnými metodami přináší světoznámý objevitel na poli duchovní vědy, Rudolf Steiner.

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Stavební kameny pro pochopení mystéria Golgoty

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Pochopení mystéria ukřižování Krista - této nesmírně významné údálosti v dějinách novodobého lidstva - nás může přivést k nalezení vlastního tajemství života. Kvalita života není dána jeho délkou, ale jeho vnitřní kvalitou, tím, čeho každý z nás dosáhne na cestě poznání sebe sama. V této publikaci se nám srozumitelnou formou zjevují mystéria, která jinak zůstávají skryta za oponou života.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Kosmická a lidská metamorfóza

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael, Poznání

0 / 5
24 %
Známý duchovní badatel Rudolf Steiner nás zasvěcuje nejen do hlubin vesmíru, ale i duše a do tajů duchovních světů všeobecně. Snad každý člověk hledá svůj vztah k životu. V této publikaci jsou nám jasnovidným způsobem odhalována tajemství Universa.

Sleva 24 % z běžně ceny 220 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem u dodavatele

Matoušovo evangelium

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Michael

0 / 5
24 %
Kniha obsahuje dvanáct přednášek konaných v Bernu 1. - 12.září 1910.

Sleva 24 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Vědomí zasvěcence - Správné a nesprávné cesty duchovního bádání

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Poznání

0 / 5
24 %
Další kniha přednášek Rudolfa Steinera pronesených ve dnech 11. až 22. srpna 1924 v Torquay.

Sleva 24 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 198 Kč

Skladem u dodavatele

Okultní fyziologie

Autor: Rudolf Steiner

publisher: Fabula

0 / 5
24 %
Před sto lety, v roce 1911 přednesl Rudolf Steiner v Praze jeden ze svých nejdůležitějších přednáškových cyklů, nazvaný Okultní fyziologie, který je základem anthroposofického lékařství. Pojednává o skrytém nadsmyslovém základu orgánů a životních procesů, dále o tom jaké jsou fyzické protějšky myšlení, cítění a vůle, důležité fyziologické účinky dvou typů meditace, podstata výživy, podstata

Sleva 24 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 188 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

knihy na vahu knihy na vahu