Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Záhady a esoterika

Františkovou cestou k Bohu

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
24 %
Duchovný svet svätého Františka a jeho nasledovníkov je súčasťou vzácneho pokladu Cirkvi a je základom františkánskej spirituality. Jej význam a aktuálnosť pre náš život je umocnená aj novým pápežom Františkom, ktorý voľbou mena, ale ešte viac postojmi a životom, potvrdzuje veľkosť tejto duchovnej cesty.

Sleva 24 % z běžně ceny 181 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Kompedium teológie duchovného života diel I. - Povaha kresťanskej dokonalosti

Autor: Albino Marchetti

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Vstup do nového tisícročia bol doprevádzaný výzvou Svätého Otca : "Zatiahni na hlbinu !" (lk 5,4). Táto výzva je pred každým z nás ako pozvanie k novému objavovaniu evanjelia starého dvetisíc rokov, a predsa stále nového. Výhodou tejto práce je jej výstižnosť a prístupnosť širokému okruhu čitateľov.

Sleva 27 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Duns Scotus vo františkánskej spiritualite

Autor: Brnardino de Armellada

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
V línií františkánskeho súladu medzi teóriou a praxou môžeme uvažovať o Scotovej progamovej téze, podľa ktorej teológiu chápe ako praxis. V úvode spisu Ordinatio jednoznačne tvrdí, že o Bohu " nie je možná špekulatívna veda", t.j. poznanie, ktoré si neuchováva podstatný vzťah k vôli, ktorej predkladá božské dobro a volá ju k láskyplnej odpovedi na toto nekonečné dobro.

Sleva 27 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem u dodavatele

Boh môže iba milovať

Autor: Kolektiv autorů - Roger z Taizé,Sabine Leutenegger

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
V najnovšej knihe zakladateľ komunity v Taizé sústreďuje veľké témy svojich úvah, rozprávaní a osobných udalostí, ale aj stretnutí, ktoré ho nejakým spôsobom vnútorne zasiahli.

Sleva 27 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem u dodavatele

Žiť v láske - Pravá podoba človeka

Autor: Herbert Schneider

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Láska nie je iba silou, ktorá pôsobí istý čas v čine a v správaní, ale je niečím viac: je skutočnou ľudskou realitou, ktorá je tu a chce vyniknúť. Kde dáva láska človeku jeho skutočnú podobu, tam má človek budúcnosť.

Sleva 27 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem u dodavatele

Stručný úvod do kníh Starého zákona

Autor: Hugolin Langkammer

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Ako upozorňuje aj názov tejto knižky, ide len o stručný úvod do starozákonných kníh. Avšak aj napriek tomu sme v tomto slovenskom vydaní pôvodný text rozšírili o niekoľko citátov z kníh Starého zákona...

Sleva 27 % z běžně ceny 184 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

O primknutí sa k Bohu

Autor: Albert Veľký

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
I keď spis O primknutí sa k Bohu (De Adhaerendo Deo) sa vždy pripisoval Albertovi Veľkému, mnohí odborníci sa zhodujú v tom, že ho nemohol napísať v jeho konečnej podobe. Svedčia o tom aj myšlienky a implicitné odkazy na autorov, ktorí žili po ňom. Je pravdepodobné, že neskorší anonymný autor prepracoval a rozšíril pôvodný text, ktorý môže pochádzať od Alberta (prvých deväť kapitol). Tento spis

Sleva 27 % z běžně ceny 121 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Rukoväť kontemplatívnej modlitby

Autor: Francisko de Osuna

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Prečo sa náuka Francisca de Osunu o kontemplácii stala v Španielsku duchovným bestsellerom 16. storočia? Predovšetkým to bolo prvé rozsiahle mystické dielo literárneho významu, napísané v španielskom jazyku. Osunova „metóda ponorenia“ je modlitba mlčiacej lásky. Umenie modlitby je umením lásky, ako to formuluje aj samotný Osuna. Láska je však možná len ako vzťah medzi osobami alebo medzi človekom

Sleva 27 % z běžně ceny 170 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem u dodavatele

Kompendium teológie duchovného života Druhý diel 2 - Rozvoj dokonalosti

Autor: Albino Marchetti

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
V tomto diele autor predstavuje náuku o duchovnom živote v jeho jednotlivých etapách. Kniha je písaná prístupnou formou a preto ju môžu využívať nielen osoby zbehlé v teológii, ale každý, kto má záujem o spoznávanie pravidiel rozvoja duchovného života.

Sleva 27 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Teologická etika Nového zákona

Autor: Eduard Lohse

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
"Nový zákon nepozná pojem etiky, zdôrazňuje však úlohu premýšľať nad životom a ukázať, ako má vyzerať patričné konanie... Všetky novozákonné spisy sa vzťahujú na určitú situáciu ranokresťanského spoločensztva a nie sú teda systematickou rozpravou o etike, ktorá by sa venovala určitým témam na spôsob traktátu. Etické ponaučenie z nich vyplýva ako konkrétna výzva." (Eduard Lohse) Autor

Sleva 27 % z běžně ceny 244 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Kompendium teológie duchovného života Tretí diel - Dokonalosť v troch životných stavoch

Autor: Albino Marchetti

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
V tomto diele autor predstavuje náuku o duchovnom živote v jeho jednotlivých etapách.

Sleva 27 % z běžně ceny 247 Kč

Naše cena: 180 Kč

Skladem u dodavatele

Strom života - Náčrt modelu vstupnej a stálej formácie

Autor: Amadeo Cencini

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Po Dychu života prináša vydavateľstvo Serafín ďalšiu zaujímavú knihu Amedea Cenciniho o kňazskej a rehoľnej formácii: Strom života. Autor sa v nej pokúša zadefinovať formačný model, na ktorom možno vybudovať projekt trvalej formácie. V predchádzajúcej knihe pisateľ hovorí, že trvalá formácia je ochota mysle a srdca dať sa formovať životom počas celého života. Kniha Strom života predkladá

Sleva 27 % z běžně ceny 358 Kč

Naše cena: 261 Kč

Skladem u dodavatele

Kristus - Slovo večného otca

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
25 %

Sleva 25 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 15 Kč

Skladem u dodavatele

Tajomstvá Krista - Tajomstvo verejného účinkovania Prehovoril syn

Autor: Raniero Cantalamessa

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 121 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Bonaventúra z Bagnoregia

Autor: Mario Sgarbossa

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
24 %
„Keby sa ma opýtali, ktorý zo slávnych učiteľov je mojím najobľúbenejším, bez váhania poviem Bonaventúra, pretože jeho náuka je pevná, istá, posvätná, pokojná a nábožná. Okrem toho niet v nej zvedavosti, pretože nakoľko sa to dá, nemieša cudzie, svetské, dialektické či fyzické náuky, zastierajúc ich teologickými výrazmi, ako to robia mnohí, ale keď sa snaží osvietiť rozum, dbá predovšetkým na

Sleva 24 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 151 Kč

Skladem u dodavatele

František z Assisi Spomienka a vášeň

Autor: Anton Rotzetter

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Kniha o Františkovi z Assisi. Je zde představován způsobem, který by spojoval dějiny se současností. I když nejde ani tak o dějiny, jako spíše o františkánskou teologii, která vychází z reflexe, to znamená z myšlenkového návratu současného člověka k historické postavě svatého Františka.

Sleva 27 % z běžně ceny 319 Kč

Naše cena: 233 Kč

Skladem u dodavatele

Hľadanie pokoja

Autor: Jean Vanier

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem u dodavatele

Augustín - filozof, teológ, mystik

Autor: Benedict J. Groeschel

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %

Sleva 27 % z běžně ceny 241 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem u dodavatele

O láske Ježíša Krista - podľa učenia Jána Dunsa Scota

Autor: Herbert Schneider

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Ježiš Kristus je svojou láskou jedinečným sprievodcom človeka, pretože mu lásku nielen dáva, ale jej umožňuje aj prejaviť sa. Kristus našiel lásku v hĺbke ľudskej duše a tým ju urobil silnou a voviedol do jasného svetla Ducha, kde ju chce nakoniec prijať vo všeobjímajúcej láske. V tejto štúdií sa chceme pokúsiť spolu s Jánom Dunsom Scotom, františkánom a učencom,viac pochopiť a prijať tento

Sleva 27 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem u dodavatele

Evanjeliový plán Františka z Assisi dnes

Autor: Thaddée Matura

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Protest, tak ako ho chápeme dnes, je kritikou, spochybením,odmietnutím globálnej situácie, ktorá sa nám chce vnútiť ako jediná a nemenná.Usiluje sa o zrušnie zaužívaných právnych pomerov či situácií, ktoré sú považované za zlé, aby sa namiesto nich nastolil lepší a pravdivejší poriadok, ktorý by bol vo väčšom súlade s človekom a jeho slobodou.

Sleva 27 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem u dodavatele

Rozhovor s Karlom Rahnerom o pastorálnej teológii dnes

Autor: Paul M. Zulehner

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Témov tejto knihy je základná koncepcia - teológia praxe duchovnej služby. Nejde len o otázku, čo má Cirkev robiť v konkrétnych podmienkach súčastnosti, ale aj o to, čo je jej prvotnou úlohou, odhliadnuc od premenlivosti situácie, vzhľadom na jej vlastné, teologicky reflektované sebachápanie.

Sleva 27 % z běžně ceny 244 Kč

Naše cena: 178 Kč

Skladem u dodavatele

Boží ľud v hlbinách noci

Autor: Éloi Leclerc

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Na Tel Abib v regióne Nippur znova zostupuje noc. Ako každý večer, aj teraz sa judskí zajatci zhromažďujú okolo ohňa. Celý deň pracovali na kanáloch tejto rozľahlej nížiny zvlažovanej Eufratom. Teraz sú spolu, ďaleko od svojich strážcov, ďaleko od ľudí „s rečou nejasnou... a brblavým jazykom“ (Iz 33, 19). Je to čas úľavy a spolupatričnosti. Sedia v kruhu a dívajú sa do ohňa. Mlčia. Všetko majú

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatele

Matka Tereza

Autor: Mary Kathleen Glavich

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Životopis Matky Terezy pre deti a mládež.

Sleva 27 % z běžně ceny 135 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Myšlienky počas ožarovacej terapie

Autor: Peter Žaloudek

publisher: Vydavateľstvo Serafín

0 / 5
27 %
Kniha je vzácnym a pozoruhodným dielom - a to tak svojím obsahom, svojím filozofickým posolstvom, ako aj svojou formou. Autor nám s pozoruhodnou presvedčivosťou predkladá plody svojej dlhoročnej služby chorým. Kiež mnoho čitateľov tejto vzácnej knihy nájde v nej silu k nádeji a kľúč na zvládnutie svojich vlastných trápení!

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem u dodavatelebooktook sky
Booktook sky

Přihlášení uživatele