Registrace | Přihlášení


Záhady a esoterika

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Písně z Ostrova vážek

Autor: Antonín Líman

publisher: Vyšehrad

5 / 5
23 %
Sbírka bezpočtu listů (Manjóšú), sestavená v 8. století a obsahující více než čtyři tisíce básní několika stovek autorů a autorek, je jedním ze základních zdrojů japonské poezie. Díky neobyčejné pestrosti témat i autorů, kteří pocházeli z nejrůznějších vrstev společnosti – od nejvyšších hodnostářů až po drobné úředníky, muže i ženy, představuje jakýsi vzorník námětů a citových poloh. Výbor, který

Sleva 23 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem u dodavatele

Moderní průvodce křesťanstvím

Autor: Kolektiv autorů - Susanne Heine,Peter Pawlowsky

publisher: Vyšehrad

4.3 / 5
23 %
„V této knize najdete popis cesty, členěný na přehledné etapy. Krajina křesťanství je krásná a mnohotvárná; nebudeme volit nej­kratší trasu, klidně to vezmeme oklikou a do kopce půjdeme serpentinami. O stravování je postaráno, budeme si vařit čerstvé jídlo ze starých zásob.“ Jedním z prvních názvů pro křesťanství bylo prosté „cesta“. I dnes, po dvou tisících letech existence a tváří v tvář

Sleva 23 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Náboženské dějiny starověkého Izraele

Autor: Angelika Berlejung

publisher: Vyšehrad

3.7 / 5
17 %
Kniha profesorky Angeliky Berlejung Náboženské dějiny starověkého Izraele představuje vynikající úvod do dějin náboženství v oblasti, kde vznikla hebrejská Bible, v křesťanském kontextu označovaná jako Starý zákon. Skládá se ze dvou hlavních částí: první se zaměřuje na přehled pramenů a základní metodologii disciplín, které se zaobírají studiem dějin starověkého Izraele a jeho posvátných knih,

Sleva 17 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 289 Kč

Skladem

Politické myšlení evropské reformace

Autor: Martin Wernisch

publisher: Vyšehrad

3.5 / 5
23 %
Evangelický teolog a historik M. Wernisch se ve své obsáhlé monografii podrobně věnuje vztahu reformační teologie a politického myšlení ve čtyřech velkých okruzích: v okruhu Martina Luthera, Huldrycha Zwingliho, Jana Calvina a monarchomachů (T. Bezy aj.). Zabývá se tak poměrem teologie a politiky nejen z hlediska jejich časového vývoje, ale ukazuje i jejich zázemí a konkrétní východiska, jakož i

Sleva 23 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Tibetská kniha mrtvých

Autor: neuveden

publisher: Vyšehrad

3 / 5
23 %
Základní dílo tibetského buddhismu, zejména buddhistické morálky a filosofie. Jeho vznik se datuje do 8. století n. l., kdy byla Kniha mrtvých patrně poprvé zapsána, avšak v následujících zhruba šesti stoletích patřila k tajným, „zakopaným“ knihám, které nepronikly na veřejnost. Kniha mrtvých je formulována jako poučení zemřelému na jeho cestě do „zásvětí“ – v „mezistavu“, který následuje po

Sleva 23 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 230 Kč

Skladem

Bůh v dialogu

Autor: Jolana Poláková

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
K hledání nového východiska filosofické teologie. Bůh - je-li filosofií vzat v potaz skutečně ve své skutečnosti - jako Bůh -, ztělesňuje unikátní "téma", které aktivně ovlivňuje svého zpracovatele. Nemůže být pouhým netečným námětem, ale je živým spolutvůrcem.

Sleva 23 % z běžně ceny 66 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Postkritický proud v současné angloamerické teologii

Autor: Jaroslav Vokoun

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Postkritická teologie je příkladem ekumenické teologie, spektrum jejích představitelů sahá od římskokatolických teologů přes luterány a reformované až k baptistům a menonitům.

Sleva 23 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem

Kniha o Janu Lebedovi

Autor: Bohumil Svoboda

publisher: Vyšehrad

0 / 5
22 %
Sborník k 10. výročí úmrtí Pražský pomocný biskup Jan Lebeda náleží k nejvýraznějším postavám české katolické církve v období komunistické diktatury.

Sleva 22 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Aggiornamento na prahu 3. tisíciletí

Autor: Mark Schoof

publisher: Vyšehrad

0 / 5
24 %
Kniha současného holandského teologa se zabývá významnými ohnisky, etapami a představiteli katolické teologie v 19. a 20. století. Osvětluje tak nezastupitelnou úlohu teologů v životě církve a jejich podíl na vývoji 2. vatikánského koncilu. O tom všem vypráví autor prostřednictvím životních témat takových osobností, jako byli J. A. Möhler, kardinál J. H. Newman, M. Blondel, R. Guardini, M.-D.

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Úvod do Nového zákona

Autor: Kolektiv autorů - Ulrich Heckel,Petr Pokorný

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Přehled jeho literatury a teologie. Další zpracování oblíbené učebnice kromě literárního úvodu pojednává teologii jednotlivých spisů a vrstev Nového zákona a přináší též náčrt celkové koncepce novozákonního kánonu.

Sleva 23 % z běžně ceny 998 Kč

Naše cena: 768 Kč

Skladem

Desatero božích přikázání

Autor: Otto Hermann Pesch

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Desatero přikázání patří k nejzávažnějším textům Starého zákona. Jeho písemné podobě však předcházelo tisícileté ústní předávání krátkých, snadno zapamatovatelných ustanovení, tvořících základ pradávné boží smlouvy s izraelským lidem uzavřené na hoře Sínaji. O podobě a významu tohoto textu v biblických i kulturních dějinách lidstva pojednává v této knížce u nás známý, světově uznávaný teolog.

Sleva 23 % z běžně ceny 198 Kč

Naše cena: 152 Kč

Skladem

Měl jsem štěstí na lidi

Autor: Kolektiv autorů - Josef Beránek,Václav Vacek

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Křesťanství nabízí cestu, jak se stát svobodným a dospělým člověkem, říká nonkonformní kněz Václav Vacek. Životopisný rozhovor sleduje jeho životní cestu od dětství v podhůří Orlických hor, postupné hledání životního povolání v nesnadných letech nesvobody a především jeho kněžské působení a objevování nových cest, jak přiblížit lidem krásu toho nejcennějšího - hlubokých mezilidských vztahů a

Sleva 23 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 229 Kč

Skladem

Izajáš - Svědectví o vítězící důvěře

Autor: Gabriela Ivana Vlková

publisher: Vyšehrad

0 / 5
25 %
Záznam cyklu rozhlasových dialogů Petra Vaďury s RNDr. Ivanou Vlkovou, řeholní sestrou řádu dominikánek a děkankou Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci o knize Izajáš, jednom z vrcholných textů Starého zákona. Tento spis nejvíc ovlivnil i jiné biblické autory a náboženské ovzduší Palestiny na přelomu letopočtu. Jednotlivým oddílům předchází vždy nástin dobového

Sleva 25 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Zkušenost smrti

Autor: Paul Ludwig Landsberg

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Německý filosof P. L. Landsberg (1901–1944), žák a pokračovatel Maxe Schelera a profesor na univerzitě v Bonnu, byl jedním z prvních, kdo rozpoznal zrůdnost nacismu a začal proti němu také bojovat. Celým životem vydával svědectví svému křesťanskému přesvědčení o pravdivosti své filosofie. Hned v roce 1933 musel opustit Německo, v roce 1936 Španělsko a v roce 1940 okupovanou část Francie. Od roku

Sleva 23 % z běžně ceny 238 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Kosmologický důkaz boží existence v životě a myšlení - V životě a myšlení

Autor: Stanislav Sousedík

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Ve své práci se autor pokouší o novou formulaci důkazu Boží existence na základě empirického světa, tedy tzv. důkazu kosmologického, a o řešení některých otázek, které s ním souvisí. Jedná se předně o otázku místa, které tento důkaz zaujímá v lidském životě, a dále o problémy některých jeho filosofických předpokladů. Kosmologický důkaz není sám o sobě nijak nový: objevuje se prvně u Platóna, v

Sleva 23 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Malé dějiny katolického modernismu

Autor: Arnold Claus

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Fenomén modernismu, jehož ohnisko lze vymezit přibližně léty 1904-1914, patří mezi traumatické momenty moderních dějin katolické církve. V současné katolické historiografii je chápán jako nejzávažnější z řady konfrontací mezi církví a moderním světem. Církevní představitelé po bolestné zkušenosti francouzské revoluce zaujali nedůvěřivý a nepřátelský postoj k hodnotám moderní doby, a to včetně

Sleva 23 % z běžně ceny 228 Kč

Naše cena: 176 Kč

Skladem

Druhý vatikánský koncil 1962-1965 - Příprava - průběh - odkaz - Příprava - průběh - odkaz

Autor: Otto Hermann Pesch

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Dnes, s odstupem poloviny století, už můžeme bezpečně povědět, že osobností papeže Jana XXIII . a jím svolaným Druhým vatikánským koncilem začalo nové a nadějné období v životě církve, otevírající se po letech společenské izolace nejen celému křesťanstvu, ale i světu svým programem aggiornamenta, „zdnešnění“. Kniha známého teologa, profesora Otto H. Pesche, vycházející nyní ve druhém vydání,

Sleva 23 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 383 Kč

Skladem

Bible, 101 nejdůležitějších otázek

Autor: Bernhard Lang

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
S Biblí je spjato mnoho otázek: Jak a kdy vznikla? Proč obsahuje tolik rozporů? Kdo rozhodlo tom, co v Bibli bude a nebude? Které biblické příběhy stojí za to znát? Musí křesťané věřit všemu, co stojí psáno v Bibli? Byla Marie Magdalská Ježíšovou milenkou? Na tyto a další otázky se předkládaná kniha snaží na základě nejnovějších poznatků dát stručné a srozumitelné odpovědi. Svou povahou zaujme

Sleva 23 % z běžně ceny 248 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem

Čtení z Bible - Výběr textů ze Starého a Nového zákona - Výběr textů ze Starého a Nového zákona

Autor: Jan Sokol

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Kniha obsahuje nejznámější a nejkrásnější příběhy z Bible, ale také písně, proroctví, modlitby a napomenutí. Není to ale převyprávění příběhů, s kterými se na knižních pultech můžeme setkat často a děti je rádi čtou: v této knize jde o výběr z Bible samé. Jan Sokol, významný český filosof, se snažil vybrat hlavní a známé, ale i některé neznámé příběhy, dále charakteristické, důležité a živé

Sleva 23 % z běžně ceny 348 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Úvod do biblické hermeneutiky - Cesty k pochopení textu

Autor: Manfred Oeming

publisher: Vyšehrad

0 / 5
23 %
Německý teolog Manfred Oeming se ve svém Úvodu do biblické hermeneutiky pokouší podat přehled všech současných způsobů výkladu Bible a vyváženě je zhodnotit. Ke každému z nich uvádí jeden příklad interpretace biblického oddílu Starého zákona a jeden zákona Nového, čímž podtrhuje nejen svéráznost jednotlivých způsobů interpretace, ale také rozmanitost možností, jak lze biblickým látkám porozumět.

Sleva 23 % z běžně ceny 298 Kč

Naše cena: 229 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí