Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Zdraví a životní styl - Jindřiška Perušičová

Perorální léčba diabetu 2013 - Průvodce pro každodenní praxi

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Výskyt diabetes mellitus, zejména 2. typu, v současné době stoupá prakticky ve všech vyspělých zemích světa. Proto stále probíhá celosvětová diskuse o tom, jak léčebně přistupovat k nemocným s DM2. Cílem devátého svazku publikace z edice Současná diabetologie je jednak zdůraznit, že nejzásadnějším faktorem ovlivňujícím dlouhodobý výskyt komplikací u diabetiků je včasná diagnostika diabetu a jeho

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Diabetes mellitus 1. typu

Autor: Kolektiv autorů - Jindřiška Perušičová,Kateřina Štechová

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Diabetes mellitus 1. typu je závažné onemocnění, jehož základním rysem je hyperglykemie a sklon k akutním i chronickým komplikacím, které nezřídka nemocného ohrožují na životě. Jde o inzulindependentní typ diabetu, jehož základní příčinou je postupné snižování vlastní sekrece inzulinu v B-buňkách slinivky břišní. Častěji je diagnostikován v dětství a u mladších dospělých, ale manifestovat se může

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a endokrinologie

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Diabetes mellitus a endokrinologie je zcela určitě nejstarším medicínskym interdisciplinárním spojením v historii diabetologie. Publikace je 13. svazkem edice Současná medicína a autorka v ní přináší čtenářům zajímavé informace o tom, jak v minulosti (i dosti vzdálené) lékaři nahlíželi na diabetes ve spojení s postižením dalších žláz s vnitřní sekrecí. V knížce se věnuje především takovým

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Injekční léčba diabetu a novinky v léčbě metforminem 2014

Autor: Jindřiška Perušičová (ed.)

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 % Novinka
Podobně jako v loňském roce byl vyvrcholením ediční řady Současná diabetologie titul věnovaný aktuálnímu stavu perorální léčby DM, v roce 2014 je podobný titul věnován injekční léčbě DM, přesněji s důrazem na injekční léčbu DM2.

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění - Kardiabetes

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Publikace je již 15. svazkem edice Současná diabetologie a věnuje se především problematice vyššího rizika rozvoje koronárních srdečních nemocí, mozkové mrtvice a úmrtí na cévní choroby u nemocných s diabetem v porovnání s nemocnými bez diabetu, pojednává i o jiném typu srdečního onemocnění u nemocných diabetem, a to svalové funkční chorobě, která se nazývá diabetická kardiomyopatie.

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Častými komplikacemi u diabetiků jsou zažívací obtíže, které v různém rozsahu a stupni postihují více než polovinu diabetiků. Publikace, která je 16. svazkem úspěšné edice Současná diabetologie, se věnuje všem orgánům a tkáním patřícím do gastroenterologického systému, které jsou přítomností DM2 více či méně ovlivněny. Současná doba je charakteristická obrovským množstvím informací, které jsou

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Prediabetes, prehypertenze, dyslipidemie a metabolický syndrom

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Medicína celosvětově se v poslední době stále zřetelněji přiklání k odhalování časných stadií metabolických onemocnění a k možnostem jejich léčebných intervencí. Také diabetologie nejenom zaznamenává v posledních letech akcelerovaný vývoj zásadních etiopatogenetických poznatků, který významně zasahuje i do koncepčních změn, ale součástí posunu tradičního paradigmatu je důraz na prediabetes a s

Sleva 32 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 677 Kč

Skladem

Diabetes mellitus 1. typu

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Geum

0 / 5
32 %
Velká učebnice pro lékaře shrnující všechny aktuální poznatky o diabetes mellitus 1. typu, včetně jeho komplikací, základních přidružených chorob a léčby. Kniha obdržela cenu České diabetologické společnosti za nejlepší monografii roku.

Sleva 32 % z běžně ceny 1 500 Kč

Naše cena: 1 020 Kč

Skladem

Diabetes mellitus 2. typu - léčba hyperglykémie, dyslipidémie, hypertenze

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Geum

0 / 5
32 %
Velká učebnice pro lékaře od skupiny předních českých diabetologů a internistů shrnuje současnou moderní terapii diabetes mellitus 2. typu

Sleva 32 % z běžně ceny 1 500 Kč

Naše cena: 1 020 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a inzulinová rezistence, dyslipidemie, hypertenze, dna

Autor: Kolektiv autorů - Jindřiška Perušičová,Kolektiv

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Diabetes mellitus 2. typu patří k nejzávažnějším zdravotním problémům současnosti, jak z hlediska mortality, tak s ohledem na náklady vynakládané na zdravotní péči. K naléhavosti celého stavu však přispívá zejména skutečnost, že u velké části nemocných je DM2 provázen rovněž dyslipidemií a hypertenzí, tedy dalšími stavy podstatně zkracujícími očekávanou délku života a snižujícími kvalitu života.

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)

Autor: Kolektiv autorů - Mohr Pavel,Perušičová Jindřiška

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
U osob s diabetem je nápadně vysoká prevalence řady onemocnění spadajících do kompetence psychiatrie. Nejnápadnější je tato kumulace u demencí na jedné straně a u depresivních stavů na straně druhé. Přestože etiopatogenetické souvislosti jsou zatím předmětem výzkumu, z hlediska klinické praxe se tyto komorbidity dostávají v řadě vyspělých zemí do centra pozornosti, a to jak z hlediska

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele