Registrace | Přihlášení


Zdraví a životní styl

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Naléhavé stavy v pneumologii

Autor: Viktor Kašák

publisher: Maxdorf

5 / 5
29 %
V průběhu poslední čtvrtiny 20. století došlo ve všech rozvinutých zemích k vytvoření sítě specializovaných zařízení intenzivní medicíny. Ta jsou schopna kompetentně řešit stavy, které pacienta bezprostředně ohrožují na životě, resp. hrozí trvalými následky. Vedlejším důsledkem tohoto stavu je však značný pokles faktické schopnosti ostatních lékařů řešit naléhavé situace u svých pacientů.

Sleva 29 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 564 Kč

Skladem

Základy moderní venerologie - Učebnice pro mezioborové postgraduální vzdělávání - Učebnice pro…

Autor: Kolektiv autorů - David Jilich,Daniela Vaňousová,Jozef Záhumenský

publisher: Maxdorf

5 / 5
29 %
Kniha jedinečným způsobem zpracovává často opomíjené téma pohlavně přenosných nákaz. Uvedené problematice se věnuje kolektiv autorů – dermatovenerolog, infektolog a gynekolog. Jednotlivé infekce jsou podrobně popsány nejenom z hlediska jejich původce, ale samostatné kapitoly jsou věnovány klinickým jednotkám, které vznikají zejména v souvislosti s pohlavně přenosnou nákazou (cervicitis, balanitis

Sleva 29 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Parkinsonova nemoc - 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jan kolektiv autorů,Marcela Roth, Sekyrová

publisher: Maxdorf

4.8 / 5
29 %
Kniha předkládá čtenáři nejnovější známá fakta o možných příčinách, mechanismech vzniku a projevech Parkinsonovy nemoci. Dále jsou zde podrobně popsány možnosti léčby, včetně nového neurochirurgického postupu – hluboké mozkové stimulace. Jedna z hlavních kapitol je věnována rehabilitačnímu cvičení, její součástí jsou i přehledné obrázky. Předmětem samostatné kapitoly jsou také informace o

Sleva 29 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Rakovina tlustého střeva a konečníku - vybrané kapitoly

Autor: Kolektiv autorů - Rostislav kolektiv autorů,Jan Vyzula, Žaloudík

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Rakovina tlustého střeva a konečníku je jednou z hlavních příčin mortality na rakovinu a navzdory různým snahám o preventivní programy je stále významnějším zdravotním problémem. Kniha se podrobně zabývá běžnými otázkami spojenými s epidemiologií, diagnostikou a léčbou, ale hlavně klade důraz na méně známé diagnosticko-léčebné postupy, moderní možnosti a výhledy do budoucnosti. Jde o netradiční

Sleva 29 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 493 Kč

Skladem

Onemocnění viscerálních cév

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš kolektiv autorů, Vidim

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Postižení viscerálních cév je provázeno vysokou morbiditou a ve svých akutních projevech také vysokou mortalitou. Chronická ischemie splanchnických tepen je však dobře léčitelná a při včasné diagnostice lze snížit fatální riziko nepoznaného onemocnění. Viscerální ischemie vyžaduje mezioborovou spolupráci. Týká se to jak diagnostiky, na níž se podílejí gastroenterologové, angiologové i další

Sleva 29 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem

Budu živ tři sta let… - Příběhy pacientů - Příběhy pacientů

Autor: kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Budu živ tři sta let – tímto veršem básníka Jiřího Žáčka je pojmenovaná kniha, vytvořená pacientskými organizacemi ILCO, LymfomHelp, MammaHelp, OnkoUnie a Osudy.cz. Obsahuje příběhy pacientů s vážným onemocněním. Vážná témata jsou odlehčena povídkami prof. Oskara Andryska a Michala Vaněčka. Smyslem knížky je pomoci lidem, kteří se dostanou do komplikované zdravotní situace. Knížku vydala nadace

Sleva 29 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Průvodce cévními chorobami pro pacienty

Autor: Vladimír Čížek

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Cévní onemocnění patří k hlavním příčinám úmrtí a pracovní neschopnosti. Postihují přitom stále častěji i jedince v produktivním věku, jejich časná stadia – často ještě reverzibilní – jsou přitom snadno přehlédnutelná. Informací o cévních nemocích pro širokou veřejnost je v dnešní době spíše nadbytek, velkým problémem je však jejich malá srozumitelnost na jedné straně a jejich neodbornost a

Sleva 29 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Léčba inzulinovou pumpou aneb každodenní život rodiny Novákovy - aneb každodenní život rodiny…

Autor: Kolektiv autorů - Pavlína Piťhová,Kateřina Štechová

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Kniha pro pacienty se zaměřuje na léčbu inzulinovou pumpou s důrazem na praktické aspekty. Jednotlivé problémy resp. jejich řešení jsou čtenářům demonstrovány na příkladu smyšlené rodiny Novákových, kde otec i dcera jsou léčeni pro diabetes 1. typu inzulinovou pumpou. Za každou kapitolou pak následuje shrnutí nejdůležitějších poznatků vyplývajících z dané kapitoly. Kniha je koncipována tak, aby

Sleva 29 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Minimum z plicní chirurgie krok za krokem

Autor: Kolektiv autorů - Vladislav Hytych, kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Kniha Minimum z plicní chirurgie je určena chirurgům, traumatologům, pneumologům, začínajícím hrudním chirurgům, pregraduálním a postgraduálním studentům. Jednotlivé kapitoly pokrývají celou problematiku plicní chirurgie, od speciální a chirurgické anatomie přes předoperační vyšetření a přípravu k anestezii a vlastní operaci, nedílnou součástí je pooperační péče. Hlavní část knihy tvoří popis

Sleva 29 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem

Moderní farmakoterapie v pneumologii - Účinná a bezpečná preskripce v respirační medicíně

Autor: Kolektiv autorů - Martina kolektiv autorů, Vašáková

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Farmakoterapie nemocí plic a průdušek prodělává v posledních letech velký rozmach. Terapeutické postupy z posledních 10 let zásadně ovlivňují přístup k mnoha nemocem a často také zásadně mění zdravotní i životní perspektivy pacientů. Předpokladem ovšem je, aby tyto moderní postupy byly akceptovány nejen na několika špičkových pracovištích, ale v celé šíři oboru. Publikace kolektivu autorů

Sleva 29 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 422 Kč

Skladem

Arachnoid cysts - Arachnoidální cysty mozku a míchy

Autor: Zdeněk Novák

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Nástup stereotaxe a hi-tech zobrazovacích metod společně vytvořily nový diagnosticko-léčebný komplex, který změnil obsah původní klasické neurochirurgie na neurochirurgii minimálně invazivní. Novým operačním nástrojem se však stal až neuroendoskop, který umožní spatřit zrakem povahu poruchy a rozhodnout se pro odpovídající léčebný postup. Neuroendoskopie umožňuje léčit nekomunikující hydrocefalus

Sleva 29 % z běžně ceny 895 Kč

Naše cena: 635 Kč

Skladem

Gliomy - Současná diagnostika a léčba

Autor: Kolektiv autorů - Pavel kolektiv autorů, Šlampa

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Zhoubný novotvar mozku je 19. nejčastějším zhoubným novotvarem v české populaci a incidence tohoto onemocnění stále roste. Diagnostika i léčebná strategie, zvláště pooperační, a léčba recidiv musejí být určeny multidisciplinárním týmem, zpravidla ve složení neurochirurg, radiační a klinický onkolog, diagnostik a neurolog, a řešeny s přihlédnutím ke všem rizikovým faktorům , včetně celkového stavu

Sleva 29 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 493 Kč

Skladem

Colorectal Cancer Screening - Manual for general practitioners (AJ) - Manual for general…

Autor: Bohumil Seifert

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Kolorektální karcinom (KRK) patří mezi nejčastější maligní onemocnění v zemích Evropské unie a Česká republika (společně s Maďarskem a Slovenskem) zaujímá nepříznivé přední postavení ve statistikách incidence a mortality této malignity. Publikace v anglickém jazyce komplexně mapuje problematiku kolorektální neoplazie od etiopatogeneze přes etiologii, diagnostiku až k léčbě. Přehlednou formou

Sleva 29 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Nozokomiální nákazy

Autor: Kolektiv autorů - Helena kolektiv autorů, Šrámová

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Moderní medicína klade mimořádně velký důraz na bezpečí pacienta. Ze studie Komise EU (2009) vyplynulo, že 8–12 % pacientů má nežádoucí účinky léčby (tj. 6,7–15 mil. za rok), přičemž na prvním místě jsou to nozokomiální infekce. Ty jsou příčinou 37 000 úmrtí ročně! Maxdorf Jessenius nyní připravuje třetí, rozšířené, aktualizované a doplněné vydání dnes již klasické příručky věnované nozokomiálním

Sleva 29 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 706 Kč

Skladem

Akutní koronární syndrom - Průvodce ošetřujícího lékaře - Průvodce ošetřujícího lékaře

Autor: Kolektiv autorů - Martin Mates,Petr Ošťádal

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Nemoci srdce a cév představují v současnosti nejčastější příčinu úmrtí ve vyvinutých zemích. Mezi kardiovaskulárními nemocemi má největší prevalenci ischemická choroba srdeční a k jejím nejzávažnějším formám patří akutní koronární syndrom (AKS). Přes veškeré pokroky v diagnostice a léčbě zůstává úmrtnost na AKS vysoká. Je proto zcela odůvodněné, že do výzkumu patogeneze AKS a vývoje nových

Sleva 29 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Podtlaková léčba ran

Autor: Kolektiv autorů - Robert Bém,Martin Šimek

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Lokální řízený podtlak je novou metodou hojení ran, která postupně zaujímá místo v řadě oblastí medicíny, zejména pak v břišní a cévní chirurgii, traumatologii, popáleninové medicíně, kardiochirurgii a v léčbě syndromu diabetické nohy. Kniha shrnuje současné poznatky o možnostech využití lokálního podtlaku v procesu hojení ran jak v obecné rovině, tak pro jednotlivé obory medicíny. Součástí každé

Sleva 29 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem

Screening karcinomu děložního hrdla

Autor: Kolektiv autorů - Jiří kolektiv autorů, Ondruš

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Karcinom děložního hrdla je pozdní komplikací banální infekce rozšířené po celém světě. Není však vzácným onemocněním, postihuje celosvětově každým rokem téměř půl milionu žen, z nichž více než polovina z této příčiny (v témže roce 273 000) umírá. Jen v Evropě zemře na karcinom cervixu denně 40 za den. Medicína založená na důkazech zná a provádí intervence pro včasnou detekci a léčbu. MUDr.

Sleva 29 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

CHOPN - Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci

Autor: Vladimír Koblížek

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Chronická obstrukční plicní nemoc je fenomén postihující miliony nemocných a zaměstnávající tisíce zdravotníků. V současné době ve světě paralelně existuje několik, bohužel ne zcela kompatibilních, léčebných návodů a iniciativ. Významné pokroky v oblasti farmakoterapie nacházejí odezvu ve změně klasifikace a celkového přístupu k diagnostice i komplexní terapii. Ambicí autorů je dát do souvislosti

Sleva 29 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Manikúra včetně modeláže nehtů pro profesionály - Bohatě ilustrovaná učebnice

Autor: Patricia Herrera

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
Popis: Kapitoly: kůže, péče o pokožku, přírodní nehty, postupy péče o nehty, exkluzivní péče o nehty SPA, umělé zpevňování a prodlužování nehtů, zdobení nehtů, depilace, hygiena v salonu, nemoci nehtů a něco o podnikání. Jediný přehled výsledků soutěží Nail Design v ČR od roku 1994 do 2010, články z Novin pro manikérky a pedikérky a něco o zdraví. Najdete zde diagnostiku přírodních nehtů a

Sleva 29 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 351 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a deprese, demence (DM 3. typu)

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Mohr,Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
29 %
U osob s diabetem je nápadně vysoká prevalence řady onemocnění spadajících do kompetence psychiatrie. Nejnápadnější je tato kumulace u demencí na jedné straně a u depresivních stavů na straně druhé. Přestože etiopatogenetické souvislosti jsou zatím předmětem výzkumu, z hlediska klinické praxe se tyto komorbidity dostávají v řadě vyspělých zemí do centra pozornosti, a to jak z hlediska

Sleva 29 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 138 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí