Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Zdraví a životní styl

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Parkinsonova nemoc - 4. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jan kolektiv autorů,Marcela Roth

publisher: Maxdorf

4.8 / 5
32 %
Kniha předkládá čtenáři nejnovější známá fakta o možných příčinách, mechanismech vzniku a projevech Parkinsonovy nemoci. Dále jsou zde podrobně popsány možnosti léčby, včetně nového neurochirurgického postupu – hluboké mozkové stimulace. Jedna z hlavních kapitol je věnována rehabilitačnímu cvičení, její součástí jsou i přehledné obrázky. Předmětem samostatné kapitoly jsou také informace o

Sleva 32 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Výkladový slovník pro zdravotní sestry

Autor: Eva Kašáková

publisher: Maxdorf

1 / 5
32 %
Zdravotní sestry jsou bez nadsázky pilířem každého fungujícího zdravotního systému. V České republice má vysoká odborná úroveň sester dlouhou tradici. Požadavky na vzdělání zdravotních sester však progresivně rostou – spolu se zvyšujícími se pravomocemi a z nich vyplývající zodpovědností. Současná etapa rozvoje medicíny se vyznačuje mimořádně rychlým nárůstem nových informací, ročně přibývají

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Rakovina tlustého střeva a konečníku - vybrané kapitoly

Autor: Kolektiv autorů - Rostislav kolektiv autorů,Jan Vyzula

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Rakovina tlustého střeva a konečníku je jednou z hlavních příčin mortality na rakovinu a navzdory různým snahám o preventivní programy je stále významnějším zdravotním problémem. Kniha se podrobně zabývá běžnými otázkami spojenými s epidemiologií, diagnostikou a léčbou, ale hlavně klade důraz na méně známé diagnosticko-léčebné postupy, moderní možnosti a výhledy do budoucnosti. Jde o netradiční

Sleva 32 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 473 Kč

Skladem

Naléhavé stavy v pneumologii

Autor: Viktor Kašák

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
V průběhu poslední čtvrtiny 20. století došlo ve všech rozvinutých zemích k vytvoření sítě specializovaných zařízení intenzivní medicíny. Ta jsou schopna kompetentně řešit stavy, které pacienta bezprostředně ohrožují na životě, resp. hrozí trvalými následky. Vedlejším důsledkem tohoto stavu je však značný pokles faktické schopnosti ostatních lékařů řešit naléhavé situace u svých pacientů.

Sleva 32 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 541 Kč

Skladem

Onemocnění viscerálních cév

Autor: Tomáš kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Postižení viscerálních cév je provázeno vysokou morbiditou a ve svých akutních projevech také vysokou mortalitou. Chronická ischemie splanchnických tepen je však dobře léčitelná a při včasné diagnostice lze snížit fatální riziko nepoznaného onemocnění. Viscerální ischemie vyžaduje mezioborovou spolupráci. Týká se to jak diagnostiky, na níž se podílejí gastroenterologové, angiologové i další

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Budu živ tři sta let… - Příběhy pacientů - Příběhy pacientů

Autor: kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Budu živ tři sta let – tímto veršem básníka Jiřího Žáčka je pojmenovaná kniha, vytvořená pacientskými organizacemi ILCO, LymfomHelp, MammaHelp, OnkoUnie a Osudy.cz. Obsahuje příběhy pacientů s vážným onemocněním. Vážná témata jsou odlehčena povídkami prof. Oskara Andryska a Michala Vaněčka. Smyslem knížky je pomoci lidem, kteří se dostanou do komplikované zdravotní situace. Knížku vydala nadace

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Průvodce cévními chorobami pro pacienty

Autor: Vladimír Čížek

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Cévní onemocnění patří k hlavním příčinám úmrtí a pracovní neschopnosti. Postihují přitom stále častěji i jedince v produktivním věku, jejich časná stadia – často ještě reverzibilní – jsou přitom snadno přehlédnutelná. Informací o cévních nemocích pro širokou veřejnost je v dnešní době spíše nadbytek, velkým problémem je však jejich malá srozumitelnost na jedné straně a jejich neodbornost a

Sleva 32 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Léčba inzulinovou pumpou aneb každodenní život rodiny Novákovy - aneb každodenní život rodiny…

Autor: Kolektiv autorů - Pavlína Piťhová,Kateřina Štechová

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Kniha pro pacienty se zaměřuje na léčbu inzulinovou pumpou s důrazem na praktické aspekty. Jednotlivé problémy resp. jejich řešení jsou čtenářům demonstrovány na příkladu smyšlené rodiny Novákových, kde otec i dcera jsou léčeni pro diabetes 1. typu inzulinovou pumpou. Za každou kapitolou pak následuje shrnutí nejdůležitějších poznatků vyplývajících z dané kapitoly. Kniha je koncipována tak, aby

Sleva 32 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 201 Kč

Skladem

Minimum z plicní chirurgie krok za krokem

Autor: Vladislav Hytych

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Kniha Minimum z plicní chirurgie je určena chirurgům, traumatologům, pneumologům, začínajícím hrudním chirurgům, pregraduálním a postgraduálním studentům. Jednotlivé kapitoly pokrývají celou problematiku plicní chirurgie, od speciální a chirurgické anatomie přes předoperační vyšetření a přípravu k anestezii a vlastní operaci, nedílnou součástí je pooperační péče. Hlavní část knihy tvoří popis

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Moderní farmakoterapie v pneumologii - Účinná a bezpečná preskripce v respirační medicíně

Autor: Martina kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Farmakoterapie nemocí plic a průdušek prodělává v posledních letech velký rozmach. Terapeutické postupy z posledních 10 let zásadně ovlivňují přístup k mnoha nemocem a často také zásadně mění zdravotní i životní perspektivy pacientů. Předpokladem ovšem je, aby tyto moderní postupy byly akceptovány nejen na několika špičkových pracovištích, ale v celé šíři oboru. Publikace kolektivu autorů

Sleva 32 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 405 Kč

Skladem

Ekzémy a dermatitidy - Průvodce ošetřujícího lékaře

Autor: Nina Benáková

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Ekzémy a dermatitidy patří mezi nejčastější kožní choroby v ordinaci dermatologa, ale i praktického lékaře pro dospělé a děti. Mezi nejznámější, ale také terapeuticky nejnáročnější, patří atopická dermatitida, seboroická dermatitida, mikrobiální ekzém a statis dermatitida u chronické žilní insuficience. Z pohledu kožních chorob z povolání jsou to především kontaktně alergické či iritativní

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Arachnoid cysts - Arachnoidální cysty mozku a míchy

Autor: Zdeněk Novák

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Nástup stereotaxe a hi-tech zobrazovacích metod společně vytvořily nový diagnosticko-léčebný komplex, který změnil obsah původní klasické neurochirurgie na neurochirurgii minimálně invazivní. Novým operačním nástrojem se však stal až neuroendoskop, který umožní spatřit zrakem povahu poruchy a rozhodnout se pro odpovídající léčebný postup. Neuroendoskopie umožňuje léčit nekomunikující hydrocefalus

Sleva 32 % z běžně ceny 895 Kč

Naše cena: 609 Kč

Skladem

Gliomy - Současná diagnostika a léčba

Autor: Pavel kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Zhoubný novotvar mozku je 19. nejčastějším zhoubným novotvarem v české populaci a incidence tohoto onemocnění stále roste. Diagnostika i léčebná strategie, zvláště pooperační, a léčba recidiv musejí být určeny multidisciplinárním týmem, zpravidla ve složení neurochirurg, radiační a klinický onkolog, diagnostik a neurolog, a řešeny s přihlédnutím ke všem rizikovým faktorům , včetně celkového stavu

Sleva 32 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 473 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a inzulinová rezistence, dyslipidemie, hypertenze, dna

Autor: Jindřiška kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Diabetes mellitus 2. typu patří k nejzávažnějším zdravotním problémům současnosti, jak z hlediska mortality, tak s ohledem na náklady vynakládané na zdravotní péči. K naléhavosti celého stavu však přispívá zejména skutečnost, že u velké části nemocných je DM2 provázen rovněž dyslipidemií a hypertenzí, tedy dalšími stavy podstatně zkracujícími očekávanou délku života a snižujícími kvalitu

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Colorectal Cancer Screening - Manual for general practitioners (AJ) - Manual for general…

Autor: Bohumil Seifert

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Kolorektální karcinom (KRK) patří mezi nejčastější maligní onemocnění v zemích Evropské unie a Česká republika (společně s Maďarskem a Slovenskem) zaujímá nepříznivé přední postavení ve statistikách incidence a mortality této malignity. Publikace v anglickém jazyce komplexně mapuje problematiku kolorektální neoplazie od etiopatogeneze přes etiologii, diagnostiku až k léčbě. Přehlednou formou

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Nozokomiální nákazy

Autor: Helena kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Moderní medicína klade mimořádně velký důraz na bezpečí pacienta. Ze studie Komise EU (2009) vyplynulo, že 8–12 % pacientů má nežádoucí účinky léčby (tj. 6,7–15 mil. za rok), přičemž na prvním místě jsou to nozokomiální infekce. Ty jsou příčinou 37 000 úmrtí ročně! Maxdorf Jessenius nyní připravuje třetí, rozšířené, aktualizované a doplněné vydání dnes již klasické příručky věnované nozokomiálním

Sleva 32 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 677 Kč

Skladem

Akutní koronární syndrom - Průvodce ošetřujícího lékaře - Průvodce ošetřujícího lékaře

Autor: Kolektiv autorů - Martin Mates,Petr Ošťádal

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Nemoci srdce a cév představují v současnosti nejčastější příčinu úmrtí ve vyvinutých zemích. Mezi kardiovaskulárními nemocemi má největší prevalenci ischemická choroba srdeční a k jejím nejzávažnějším formám patří akutní koronární syndrom (AKS). Přes veškeré pokroky v diagnostice a léčbě zůstává úmrtnost na AKS vysoká. Je proto zcela odůvodněné, že do výzkumu patogeneze AKS a vývoje nových

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Podtlaková léčba ran

Autor: Kolektiv autorů - Robert Bém,Martin Šimek

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Lokální řízený podtlak je novou metodou hojení ran, která postupně zaujímá místo v řadě oblastí medicíny, zejména pak v břišní a cévní chirurgii, traumatologii, popáleninové medicíně, kardiochirurgii a v léčbě syndromu diabetické nohy. Kniha shrnuje současné poznatky o možnostech využití lokálního podtlaku v procesu hojení ran jak v obecné rovině, tak pro jednotlivé obory medicíny. Součástí každé

Sleva 32 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 337 Kč

Skladem

Screening karcinomu děložního hrdla

Autor: Jiří kolektiv autorů

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Karcinom děložního hrdla je pozdní komplikací banální infekce rozšířené po celém světě. Není však vzácným onemocněním, postihuje celosvětově každým rokem téměř půl milionu žen, z nichž více než polovina z této příčiny (v témže roce 273 000) umírá. Jen v Evropě zemře na karcinom cervixu denně 40 za den. Medicína založená na důkazech zná a provádí intervence pro včasnou detekci a léčbu. MUDr.

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

CHOPN - Doporučený postup ČPFS pro diagnostiku a léčbu chronické obstrukční plicní nemoci

Autor: Vladimír Koblížek

publisher: Maxdorf

0 / 5
32 %
Chronická obstrukční plicní nemoc je fenomén postihující miliony nemocných a zaměstnávající tisíce zdravotníků. V současné době ve světě paralelně existuje několik, bohužel ne zcela kompatibilních, léčebných návodů a iniciativ. Významné pokroky v oblasti farmakoterapie nacházejí odezvu ve změně klasifikace a celkového přístupu k diagnostice i komplexní terapii. Ambicí autorů je dát do souvislosti

Sleva 32 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 133 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí