Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Zdraví a životní styl

Parkinsonova nemoc, 4. rozšířené vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jan Roth,Marcela Sekyrová,Evžen Růžička,Kolektiv

publisher: Maxdorf

4.5 / 5
24 %
Kniha předkládá čtenáři nejnovější známá fakta o možných příčinách, mechanismech vzniku a projevech Parkinsonovy nemoci. Dále jsou zde podrobně popsány možnosti léčby, včetně nového neurochirurgického postupu – hluboké mozkové stimulace. Jedna z hlavních kapitol je věnována rehabilitačnímu cvičení, její součástí jsou i přehledné obrázky. Předmětem samostatné kapitoly jsou také informace o

Sleva 24 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Velký lékařský slovník (10. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Martin Vokurka, Jan Hugo, kol.

publisher: Maxdorf

4 / 5
24 %
Rozsáhlý výkladový slovník zahrnující všechny obory medicíny poskytuje (na rozdíl od internetových zdrojů) spolehlivé a snadno srozumitelné vysvětlení lékařské terminologie. Hesla pokrývají celou medicínu od anatomie či fyziologie, přes časté a závažné choroby jednotlivých orgánů (které tvoří těžiště slovníku) až např. po poruchy v psycho-sexuální oblasti. Uvedeno je několik tisíc léků a podobný

Sleva 24 % z běžně ceny 1 495 Kč

Naše cena: 1 136 Kč

Skladem

Přechodem bez obav

Autor: Tomáš Fait

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Stárnutí populace mění strukturu společnosti. Ženy stále delší část svého života prožívají v období nedostatku ženských pohlavních hormonů – estrogenů, a tak čelí nejen obtížím spojeným s jejich akutním nedostatkem, ale i zrychlení stárnutí organismu.

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Dětská obezita

Autor: Irena Aldhoon Hainerová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Nadváha a obezita stále více postihuje děti a mladistvé. Obézní děti mají později problémy a škody na pohybovém aparátu a oběhovém systému. Obezitě u dětí lze předcházet vhodnými preventivními opatřeními a léčbou již při prvních příznacích. Pokud není dětem s nadváhou upraven životní styl, hrozí jim také, že si nadváhu přenesou i do dospělosti. Kniha přináší aktuální a nové poznatky v léčbě

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Anafylaxe – život ohrožující alergie - Život ohrožující alergie

Autor: Kolektiv autorů - Irena Krčmová,Vít Petrů

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
V populaci neustále přibývá alergiků, narůstá nejenom množství astmatiků, ekzematiků, lidí s alergickou rýmou, ale i těch, kteří reagují na kontakt s alergizujícími činiteli prudce, anafylakticky. A právě proto Česká iniciativa pro astma, o. s. p. (ČIPA), dala podnět ke vzniku této malé publikace. Je věnována široké laické veřejnosti k šíření znalostí o příčinách, projevech, léčbě i prevenci

Sleva 24 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Nemoc jako výzva?

Autor: kolektiv

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Problémy života, smrti, zdraví, nemoci a věcí souvisejících nemají jednoduchá řešení. Vlastně asi ani na žádnou obecně položenou otázku neexistuje jasná odpověď. Tato kniha chce především inspirovat čtenáře k otázkám. K otázkám, které si následně sám zodpoví. Nebo si je možná sám nezodpoví, ale objeví třeba nový prostor ve své mysli pro vlastní úvahy a bude si klást své vlastní otázky, na které

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Prediabetes, prehypertenze, dyslipidemie a metabolický syndrom

Autor: Jindřiška Perušičová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Medicína celosvětově se v poslední době stále zřetelněji přiklání k odhalování časných stadií metabolických onemocnění a k možnostem jejich léčebných intervencí. Také diabetologie nejenom zaznamenává v posledních letech akcelerovaný vývoj zásadních etiopatogenetických poznatků, který významně zasahuje i do koncepčních změn, ale součástí posunu tradičního paradigmatu je důraz na prediabetes a s

Sleva 24 % z běžně ceny 995 Kč

Naše cena: 756 Kč

Skladem

Transplantační léčba diabetu

Autor: František Saudek

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Publikace je srozumitelnou příručkou pro pacienty s pokročilými komplikacemi diabetu, kteří budou léčeni některou z transplantačních metod. Pacienti a jejich blízcí se dozví o léčebných možnostech, výhodách a nevýhodách transplantačních léčby. V knize nechybí zodpovězení často kladených otázek ani slovníček základních pojmů.

Sleva 24 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Diabetes mellitus 2. typu

Autor: Jindřich Olšovský

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Diabetes mellitus je chronickým onemocněním, které má za následek vysokou morbiditu, invaliditu a mortalitu v celém světě. Kromě vysokého počtu nositelů tohoto onemocnění je středem pozornosti moderní medicíny i rozvoj chronických komplikací, které zhoršují kvalitu života takto nemocných, ale často zkracují i jeho trvání.

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Alergická rýma v otázkách a odpovědích

Autor: E. Seberová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Rýma je onemocnění, které je obecně považováno za banalitu. Ale ti, kteří se s touto „banalitou“ potýkají nikoli týden, jak je běžné u nachlazení nebo virózy, ale měsíce nebo léta, dobře vědí, jak trvalé nosní obtíže dovedou znepříjemnit život. Nejčastější příčinou chronické rýmy je změněná reaktivita organismu: alergie. A nejčastějším projevem alergie je právě chronická alergická rýma. Publikace

Sleva 24 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Rakovina tlustého střeva a konečníku - vybrané kapitoly

Autor: Kolektiv autorů - Vyzula Rostislav,Žaloudík Jan,Kolektiv

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Rakovina tlustého střeva a konečníku je jednou z hlavních příčin mortality na rakovinu a navzdory různým snahám o preventivní programy je stále významnějším zdravotním problémem. Kniha se podrobně zabývá běžnými otázkami spojenými s epidemiologií, diagnostikou a léčbou, ale hlavně klade důraz na méně známé diagnosticko-léčebné postupy, moderní možnosti a výhledy do budoucnosti. Jde o netradiční

Sleva 24 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Naléhavé stavy v Pneumologii

Autor: Kolektiv autorů - Koblížek Vladimír,Kašák Viktor

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
V průběhu poslední čtvrtiny 20. století došlo ve všech rozvinutých zemích k vytvoření sítě specializovaných zařízení intenzivní medicíny. Ta jsou schopna kompetentně řešit stavy, které pacienta bezprostředně ohrožují na životě, resp. hrozí trvalými následky. Vedlejším důsledkem tohoto stavu je však značný pokles faktické schopnosti ostatních lékařů řešit naléhavé situace u svých pacientů.

Sleva 24 % z běžně ceny 795 Kč

Naše cena: 604 Kč

Skladem

Onemocnění viscerálních cév

Autor: Kolektiv autorů - Tomáš Vidim,Kolektiv

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Postižení viscerálních cév je provázeno vysokou morbiditou a ve svých akutních projevech také vysokou mortalitou. Chronická ischemie splanchnických tepen je však dobře léčitelná a při včasné diagnostice lze snížit fatální riziko nepoznaného onemocnění.

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Budu živ tři sta let… - Příběhy pacientů

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Budu živ tři sta let - tímto veršem básníka Jiřího Žáčka je pojmenovaná kniha, vytvořená pacientskými organizacemi ILCO, LymfomHelp, MammaHelp, OnkoUnie a Osudy.cz. Obsahuje příběhy pacientů s vážným onemocněním. Vážná témata jsou odlehčena povídkami prof. Oskara Andryska a Michala Vaněčka.

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Hypoglykemie

Autor: Jan Škrha

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Monografie je zaměřená na teoretické a praktické informace o současném pohledu na hypoglykemické stavy. V první části jsou uvedena základní fakta o B-buňce, syntéze, sekreci a působení inzulinu za fyziologických podmínek, dále pak změny, které hypoglykemie vyvolává. Hlavní část knihy je zaměřena na diagnostiku a terapii hypoglykemických stavů. Široká problematika přesahuje rámec diabetologie, i

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Vegetariánská strava v léčbě diabetu

Autor: Kolektiv autorů - Vladimíra Havlová,Hana Kahleová,Růžena Milatová,Terezie Pelikánová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Optimální složení diet pro nemocné s diabetem z hlediska dlouhodobého ovlivnění hmotnosti a metabolických ukazatelů je stále předmětem diskusí. Jednou z variant, která vybočuje z běžně doporučovaného schématu konvenčních diabetických diet, je vegetariánská strava.

Sleva 24 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 300 Kč

Skladem

PRŮVODCE CÉVNÍMI CHOROBAMI PRO PACIENTY

Autor: MUDr. Vladimír Čížek

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Cévní onemocnění patří k hlavním příčinám úmrtí a pracovní neschopnosti. Postihují přitom stále častěji i jedince v produktivním věku, jejich časná stadia – často ještě reverzibilní – jsou přitom snadno přehlédnutelná. Informací o cévních nemocích pro širokou veřejnost je v dnešní době spíše nadbytek, velkým problémem je však jejich malá srozumitelnost na jedné straně a jejich neodbornost a

Sleva 24 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Léčba inzulinovou pumpou - aneb každodenní život rodiny Novákovy

Autor: Kolektiv autorů - Pavlína Piťhová,Kateřina Štechová

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Kniha pro pacienty se zaměřuje na léčbu inzulinovou pumpou s důrazem na praktické aspekty. Jednotlivé problémy resp. jejich řešení jsou čtenářům demonstrovány na příkladu smyšlené rodiny Novákových, kde otec i dcera jsou léčeni pro diabetes 1. typu inzulinovou pumpou. Za každou kapitolou pak následuje shrnutí nejdůležitějších poznatků vyplývajících z dané kapitoly. Kniha je koncipována tak, aby

Sleva 24 % z běžně ceny 295 Kč

Naše cena: 224 Kč

Skladem

Minimum z plicní chirurgie krok za krokem

Autor: Kolektiv autorů - Vladislav Hytych,kolektiv

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Kniha Minimum z plicní chirurgie je určena chirurgům, traumatologům, pneumologům, začínajícím hrudním chirurgům, pregraduálním a postgraduálním studentům. Jednotlivé kapitoly pokrývají celou problematiku plicní chirurgie, od speciální a chirurgické anatomie přes předoperační vyšetření a přípravu k anestezii a vlastní operaci, nedílnou součástí je pooperační péče.

Sleva 24 % z běžně ceny 495 Kč

Naše cena: 376 Kč

Skladem

Moderní farmakoterapie v pneumologii - Účinná a bezpečná preskripce v respirační medicíně

Autor: Kolektiv autorů - Martina Vašáková,kolektiv

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Předpokladem ovšem je, aby tyto moderní postupy byly akceptovány nejen na několika špičkových pracovištích, ale v celé šíři oboru.

Sleva 24 % z běžně ceny 595 Kč

Naše cena: 452 Kč

Skladem

Ekzémy a dermatitidy - 3. vydání

Autor: Nina Benáková

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Ekzémy a dermatitidy patří mezi nejčastější kožní choroby v ordinaci dermatologa, ale i praktického lékaře pro dospělé a děti. Mezi nejznámější, ale také terapeuticky nejnáročnější, patří atopická dermatitida, seboroická dermatitida, mikrobiální ekzém a statis dermatitida u chronické žilní insuficience. Z pohledu kožních chorob z povolání jsou to především kontaktně alergické či iritativní

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Arachnoid cysts - Arachnoidální cysty mozku a míchy

Autor: Zdeněk Novák

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Nástup stereotaxe a hi-tech zobrazovacích metod společně vytvořily nový diagnosticko-léčebný komplex, který změnil obsah původní klasické neurochirurgie na neurochirurgii minimálně invazivní. Novým operačním nástrojem se však stal až neuroendoskop, který umožní spatřit zrakem povahu poruchy a rozhodnout se pro odpovídající léčebný postup. Neuroendoskopie umožňuje léčit nekomunikující hydrocefalus

Sleva 24 % z běžně ceny 895 Kč

Naše cena: 680 Kč

Skladem

Gliomy - Současná diagnostika a léčba

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Šlampa,Kolektiv

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Zhoubný novotvar mozku je 19. nejčastějším zhoubným novotvarem v české populaci a incidence tohoto onemocnění stále roste. Diagnostika i léčebná strategie, zvláště pooperační, a léčba recidiv musejí být určeny multidisciplinárním týmem, zpravidla ve složení neurochirurg, radiační a klinický onkolog, diagnostik a neurolog, a řešeny s přihlédnutím ke všem rizikovým faktorům , včetně celkového stavu

Sleva 24 % z běžně ceny 695 Kč

Naše cena: 528 Kč

Skladem

Diabetes mellitus a inzulinová rezistence, dyslipidemie, hypertenze, dna

Autor: Kolektiv autorů - Jindřiška Perušičová,Kolektiv

publisher: Maxdorf

0 / 5
24 %
Diabetes mellitus 2. typu patří k nejzávažnějším zdravotním problémům současnosti, jak z hlediska mortality, tak s ohledem na náklady vynakládané na zdravotní péči. K naléhavosti celého stavu však přispívá zejména skutečnost, že u velké části nemocných je DM2 provázen rovněž dyslipidemií a hypertenzí, tedy dalšími stavy podstatně zkracujícími očekávanou délku života a snižujícími kvalitu života.

Sleva 24 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 148 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele