Registrace | Přihlášení


Žurnalistika a komunikace

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Redakční práce

Autor: Pokorný Milan

publisher: Grada

4.7 / 5
15 %
Seznamte se se základy redakčních prací: naučte se spolu s námi, jak přistupovat k cizímu, ale i vlastnímu textu a jak jej připravit k publikování. Přinášíme vám návodný popis činnosti redaktora (editora) v knižním nakladatelství i v periodickém tisku. Kniha je přehlednou učebnicí pro kurzy redakčních prací na vysokých a vyšších odborných školách, ale i příručkou pro praxi. Základy redaktorského

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Nedostupné

Public relations

Autor: Hejlová Denisa

publisher: Grada

4.7 / 5
15 %
Na českém trhu dosud chyběla podobně komplexní a moderně pojatá publikace z oboru public relations, zaměřená na domácí podmínky a obsahující případové studie. Jejím cílem je stát se základním kánonem oboru. Je určená především studentům vysokých škol, PR manažerům, tiskovým mluvčím a dalším pracovníkům PR v komerčním, státním a veřejném sektoru. Představuje jak základní teoretické přístupy a

Sleva 15 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 297 Kč

Skladem

Komunikace ve veřejné správě

Autor: Heger Vladimír

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Komunikace ve veřejné správě bývá v představách veřejnosti spojována s riskantní chůzí po laně visícím nad hlubokou propastí, které se trvale účastní jen vycvičení akrobaté, zvyklí na pády a pokřik obecenstva. Ve vrtkavé veřejné aréně je třeba našlapovat opatrně a stále myslet na rovnováhu, protože se pohybujeme na rozhraní dvou světů. Prvním z nich je mnohovýznamový svět lidské přirozenosti a

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Nedostupné

Krizová komunikace s médii

Autor: Bednář Vojtěch

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Stala se vaše firma či instituce předmětem nežádoucího zájmu médií? Seznamte se spolu s námi se zásadami a možnostmi krizové mediální komunikace. Poznáte mechanismy mediální komunikace se zvláštním zřetelem ke vzniku situací, v nichž je potřeba použít právě krizovou komunikaci. Popíšeme vám praktické situace a naznačíme vhodné reakce na ně. Kniha vám bude nejen učebnicí, jež vás připraví na

Sleva 15 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 127 Kč

Nedostupné

Problém médií - Jak uvažovat o dnešních médiích

Autor: McChesney Robert

publisher: Grimmus

0 / 5
14 %
Slouží média obecnému blahu, nebo oligarchii? Je mediální systém založený na velkých korporacích slučitelný s životaschopnou demokratickou veřejnou sférou? Jak fungují zkorumpované politické postupy, které takový systém vytvářejí? To jsou klíčové otázky protínající texty Roberta McChesneye, mediálního analytika a profesora kadedry komunikace Illinoiské univerzity. Problém médií zahrnuje dva eseje

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Nedostupné

Praktická encyklopedie žurnalistiky a marketingové

Autor: Osvaldová B.

publisher: Libri

0 / 5
15 %
Třetí, aktualizované a podstatně rozšířené vydání úspěšného titulu Praktická encyklopedie žurnalistiky bylo obohaceno jak o další hesla z dosud zařazených oborů (tisk, elektronická média, informační technologie atd.), tak o celý nový obor, který se týká marketingu, jeho strategie i každodenní praxe v médiích. Autorský kolektiv pracovníků Fakulty sociálních věd UK tak připravil užitečnou příručku

Sleva 15 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 247 Kč

Nedostupné

Mediální komunikace pro management

Autor: Bednář Vojtěch

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Cílem této knihy je seznámit vás s vlastnostmi masových médií, s postupy a cíli novinářů a s jejich pracovními nástroji, připravit vás na komunikaci s nimi. Vysvětluje základní vztahy a procesy fungování médií, odpovídá na otázky, kde novináři získávají informace, jak je zpracovávají, kdo určuje, o čem se bude psát, apod. Radí, co dělat, když chcete oslovit novináře, jak se na komunikaci s nimi

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Nedostupné

Internetová publicistika

Autor: Bednář Vojtěch

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Praktický průvodce pro publicisty přibližuje technické nástroje k publikování on-line a funkční a obchodní modely on-line médií. Popisuje základní pravidla pro tvorbu textu k on-line publikaci a poskytuje čtenářům ucelený pohled na internetová média nejen v českém prostředí. Přináší informace potřebné k samostatné tvorbě a publikaci autorských děl na webu i ke spolupráci s redakcemi on-line

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Nedostupné

Prezentace v marketingových komunikacích

Autor: Kopecký Ladislav

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Dnešní svět křižují miliardy nejrůznějších sdělení a informací. Přes veškerý dynamický rozvoj elektronických médií a technologií patří k velkým ironiím dnešní doby, že komunikace ve světě se stává stále obtížnější.Ukazuje se, že strukturovaná a srozumitelná komunikace, kterou přivedl na svět marketing, by se měla stát součástí a hlavním námětem globálního výchovného programu. A právě prezentace

Sleva 15 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 254 Kč

Nedostupné

Dějiny českých médií - Od počátku do současnosti

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Bednařík Petr

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Kniha vám přináší základní chronologicky řazený vhled do vývoje českých médií na pozadí obecně charakterizovaného historického kontextu ve světě a v českých zemích. Zachycuje sociální pozadí vývoje tisku, vysílání a síťových médií a hlavní technologické změny, které se na vývoji médií podílely. Připomíná významné osobnosti, jež jsou s médii a jejich působením neodmyslitelně spjaty. Publikace je

Sleva 15 % z běžně ceny 429 Kč

Naše cena: 365 Kč

Nedostupné

Stylistika pro žurnalisty

Autor: Minářová Eva

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Publikace Stylistika pro žurnalisty představuje základní studijní materiál vedoucí ke zvládnutí jazykové kultury, stylizace a kompozice žurnalistického textu. Čtenáři poznají podstatu a fungování stylové vrstvy výrazových prostředků v rozmezí přijímaných stylových norem. Knihu ocení také všichni novináři, publicisté a ostatní mediální pracovníci, jimž poskytne komplexní přehled o jejich profesní

Sleva 15 % z běžně ceny 375 Kč

Naše cena: 319 Kč

Nedostupné

Za objektivem

Autor: Magni Laura

publisher: Omega

0 / 5
38 %
Tato kniha představuje velké mistry fotožurnalismu 20. a 21. Století i jejich ikonické snímky. Vypráví příběh mužů a žen, kteří pomocí fotografií tím nejkrásnějším možným způsobem zachytili podstatu své doby – od válečné fotografie Roberta Capa, Larryho Burrowse či George Rodgera, po fotografické eseje průkopníků jako Margaret Bourke-Whiteová, od bohatých černobílých tónů Brazilce Sebastia~a

Sleva 38 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 310 Kč

Skladem

Masová komunikace a veřejné mínění

Autor: Urban Lukáš

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Problematika masové komunikace a veřejného mínění poutá v poslední době stále více pozornosti nejen odborné, ale i laické veřejnosti. Už při letmém pohledu na současnou společnost člověk velice rychle pochopí, proč je nazývána společností médií a informací, společností komunikující a znalostní, společností celebritní, karnevalovou a legrační. Je ale opravdu tak legrační? Renomovaní čeští a

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Slovník žurnalistiky - Výklad pojmů a teorie oboru

Autor: Kolektiv autorů - Halada Jan,Osvaldová Barbora

publisher: Karolinum

0 / 5
21 %
Slovník žurnalistiky je výsledkem práce sedmnácti autorů, kteří působí na katedrách Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Čtenář v něm najde pojmy z oblasti tisku, rozhlasu a televize, obohacené o zajímavé příklady z praxe, citáty, ale také obrazový doprovod, který dává textu další rozměr. Slovník obsahuje rovněž podrobnější hesla z kulturní

Sleva 21 % z běžně ceny 340 Kč

Naše cena: 269 Kč

Skladem u dodavatele

Mediální smrt konsenzu

Autor: Kolektiv autorů - Škodová Markéta,Škrábová Michala

publisher: Togga

0 / 5
15 %
V posledních zhruba dvaceti letech sílí varovná až panická tónina politicko-mediálního diskurzu, která – byť v podstatě nevyřčeně – operuje s představou hluboce dysfunkčního stavu veřejné diskuze a oslabení, či snad dokonce ochromení možností demokratického rozhodování. Konstitutivním rysem tohoto výkladu současné situace je právě zmíněná nesmiřitelná polarizace (a neochota se angažovat).

Sleva 15 % z běžně ceny 260 Kč

Naše cena: 221 Kč

Skladem u dodavatele

Rádce pro (začínající) spisovatele, novináře a překladatele 2006/2007.

Autor: neuveden

publisher: Mezera

0 / 5
27 %
První ročník příručky pro ty, kteří píší nebo překládají a nevědí, jak na to, aby jim vyšla kniha, aby mohli psát do novin/časopisů nebo aby se mohli stát překladateli-profesionály. Protože spolu tyto oblasti do jisté míry souvisejí a v určitých momentech se mohou překrývat, jsou jako tři samostatně zpracované celky součástí jedné publikace. Kromě praktických rad, jak si v té které oblasti vést,

Sleva 27 % z běžně ceny 269 Kč

Naše cena: 196 Kč

Nedostupné

Teória žurnalistiky pre žurnalistickú prax

publisher: Wolters Kluwer

0 / 5
17 %
Dielo predstavuje teóriu žurnalistiky ako samostatnú oblasť poznania a výskumu. Zaoberá sa potrebami žurnalistickej praxe, protirečeniami vo vzájomných vzťahoch teórie a praxe tlače, trendmi rozvoja vedy o žurnalistike v proreformnom Rusku. Osobitné kapitoly sú venované členeniu tejto vednej disciplíny a jej terminologickej výbave, podstate a zákonom žurnalistiky, ako aj zásadám a metódam

Sleva 17 % z běžně ceny 428 Kč

Naše cena: 355 Kč

Nedostupné

Úvod do dějin tištěných médií

Autor: Večeřa Pavel

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Jak se proměňovala tištěná média od svého vzniku až po současnost? Jakou roli v průběhu staletí hrála? To vše a mnohem víc se dozvíte v této publikaci, kterou jistě ocení studenti mediálních studií a žurnalistiky, historie, sociologie a jiných sociálních a humanitních věd, ale také novináři či zájemci o média. Představit vývoj tištěných médií v horizontu více než jednoho půltisíciletí není

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Politická komunikace - Od res publica po public relations

Autor: Křeček Jan

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Bez komunikace není společnosti, bez kvalitní politické komunikace není demokratické společnosti. O médiích se dobře sní jako o prostoru veřejné diskuse nebo alespoň jako o poskytovateli informačního servisu pro kvalifikovanou volbu poučeného občana. Ve skutečnosti jsou ale dnešní média obviňována z manipulací, neobjektivity, ohlupování, propagandistických kampaní a zábavy pro pasivní,

Sleva 15 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 169 Kč

Skladem

Public relations - Dějiny – teorie – praxe

Autor: Kopecký Ladislav

publisher: Grada

0 / 5
15 %
Aniž si to uvědomujeme, s public relations, s jejich účinky a vlivy se potkáváme téměř na každém kroku. Ovlivňují naše názory a postoje, náš životní styl, prostupují naší každodenností a velmi často formují prostředí, které nás obklopuje. Nabízíme vám proto komplexní a u nás dosud v takovém rozsahu nezpracované odborné pojednání o jedné z významných součástí marketingu a marketingových

Sleva 15 % z běžně ceny 379 Kč

Naše cena: 322 Kč

Nedostupné50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele