Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - Dvořáková Michaela

Prvouka 1 – nová generace

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela,Stará Jana,Pištorová Radka

publisher: Fraus

0 / 5
Příručka učitele vám bude dobrým pomocníkem a průvodcem učebními materiály pro Prvouku 1. Provede vás každou kapitolou a poradí, jak jednotlivé stránky efektivně využít při výuce. Obsahuje další úlohy, nápady a hry, které rozšiřují tištěné materiály. Součástí příručky je také časově-tematický plán a přehled výstupů a kompetencí.

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Prvouka 1 pro ZŠ UČ

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela,Stará Jana

publisher: Fraus

0 / 5
V učebnici se nacházejí kapitoly, jež byly v prvouce obvyklé a osvědčené, ale i nové, které odráží změny, jež přináší probíhající školní reforma. V kombinaci s dalšími produkty z našeho vzdělávacího systému tak učebnice umožňují rozvíjení všech klíčových kompetencí a probrání všech průřezových témat RVP ZV.Jako v jiných učebnicích nakladatelství Fraus pro první ročník, i zde je na každé stránce

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Prvouka 1 pro ZŠ PU

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela,Stará Jana,Dvořák Dominik

publisher: Fraus

0 / 5
Zevrubná příručka učitele uvádí u každého tematického celku vazbu na RVP ZV včetně dílčích výstupů vzdělávacího oboru Člověk a jeho svět, jejichž dosahování může učivo uvedeného tématu sloužit, a konkrétních klíčových kompetencí a průřezových témat, na něž je v daných vyučovacích hodinách kladen důraz. Nejrozsáhlejší prostor je věnován podrobným popisům možných činností a her ke každé stránce

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Prvouka 2 pro ZŠ PS

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Dvořáková, Jana Stará

publisher: Fraus

0 / 5
Od druhého ročníku doplňuje učebnici pracovní sešit, který obsahuje zhruba jednu úlohu nebo cvičení ke každé vyučovací hodině.

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Prvouka 2 pro ZŠ PU

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela,Stará Jana,Dvořák Dominik

publisher: Fraus

0 / 5
Zevrubná příručka učitele uvádí u každého tematického celku vazbu na RVP ZV včetně rozpracovaných výstupů, konkrétních klíčových kompetencí a průřezových témat, na něž je v daných vyučovacích hodinách kladen důraz. Nejrozsáhlejší prostor je věnován podrobným popisům možných činností a her ke každé stránce učebnice. Aktivity a úkoly v příručce učitele zahrnují širokou škálu organizačních forem -

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Prvouka 3 pro ZŠ UČ

Autor: Kolektiv autorů - Stará Jana,Dvořáková Michaela,Frýzová Iva

publisher: Fraus

0 / 5
V učebnici se nacházejí kapitoly, jež byly v prvouce obvyklé a osvědčené, ale i nové, které odráží změny, jež přináší probíhající školní reforma. V kombinaci s dalšími produkty z našeho vzdělávacího systému tak učebnice umožňují rozvíjení všech klíčových kompetencí a probrání všech průřezových témat RVP ZV. Jako v jiných učebnicích nakladatelství Fraus pro první stupeň, i zde se na každé stránce

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Prvouka 3 pro ZŠ PS

Autor: Kolektiv autorů - Stará Jana,Dvořáková Michaela,Frýzová Iva

publisher: Fraus

0 / 5
Od druhého ročníku doplňuje učebnici pracovní sešit, který obsahuje zhruba jednu úlohu nebo cvičení ke každé vyučovací hodině.

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Prvouka 3 pro ZŠ PU

Autor: Kolektiv autorů - Jana Stará,Michaela Dvořáková,Iva Frýzová

publisher: Fraus

0 / 5
Podrobné informace jsou samozřejmě obsaženy v příručce učitele. Obsahuje výstupy, klíčové kompetence a průřezová témata. Nejrozsáhlejší prostor je v příručce věnován podrobným popisům možných činností vztahujících se ke každé stránce učebnice. Orientaci v knize usnadňuje reprodukování všech stran učebnice na příslušných místech příručky.

Naše cena: 399 Kč

Skladem u dodavatele

Společnost 4 pro ZŠ UČ

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela,Stará Jana,Strašák Zdeněk

publisher: Fraus

0 / 5
Učebnice Společnost navazuje na učebnice Prvouky důrazem na aktivitu dětí a nácvik praktických dovedností. Před encyklopedickými souhrny učiva jsou tu upřednostněny úkoly soustavně rozvíjející schopnost pozorovat, zaznamenávat a třídit informace. Přehledné zpracováníSpodní lištu, která v učebnicích pro 1. až 3. ročník shrnovala nejdůležitější pracovní pokyny k úlohám, nahrazují barevné rámečky.

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Společnost 4 pro ZŠ PS

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela,Stará Jana,Strašák Zdeněk

publisher: Fraus

0 / 5
Pracovní sešit obsahuje přibližně jednu úlohu nebo cvičení ke každé vyučovací hodině. Jeho součástí jsou také listy s přehledem základního učiva. Ke stažení: Opravená str. 10 (doplněné vrstevnice do úlohy č. 10)

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Společnost 4 pro ZŠ PU

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela,Stará Jana,Strašák Zdeněk

publisher: Fraus

0 / 5
Rozsáhlá příručka učitele uvádí vazbu tematických celků učebnice na RVP ZV včetně rozpracovaných výstupů, konkrétních klíčových kompetencí a souvisejících průřezových témat. Příručka také obsahuje rozvedení otázek a cvičení s nástinem možných odpovědí a podrobné popisy možných činností vztahujících se ke každé stránce učebnice. Nechybí ani řada zajímavostí a rozšiřujících informací s odkazy na

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Společnost 5 pro ZŠ UČ

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela,Stará Jana,Strašák Zdeněk

publisher: Fraus

0 / 5
Obsah učebnice: Co přinesla moderní dobaCo přinesla moderní doba; Opakování ze 4. ročníku Vítejte v České republicePoloha; Podnebí; Povrch; Vodstvo; Krajina; Zemědělství; Těžký průmysl; Spotřební průmysl a služby; Kraje ČR Průmyslová revoluceOd řemesla k průmyslové výrobě; Textilní průmysl; Liberecký kraj; Strojírenský průmysl; Plzeňský kraj Budování moderního národaČeši v rakouské říši; Praha

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Společnost 5 pro ZŠ PU

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela,Stará Jana,Strašák Zdeněk

publisher: Fraus

0 / 5
Rozsáhlá příručka učitele uvádí vazbu tematických celků učebnice na RVP ZV včetně rozpracovaných výstupů, konkrétních klíčových kompetencí a  souvisejících průřezových témat. Příručka také obsahuje rozvedení otázek a cvičení s nástinem možných odpovědí a podrobné popisy možných činností vztahujících se ke každé stránce učebnice. Nechybí ani řada zajímavostí a rozšiřujících informací s odkazy na

Naše cena: 399 Kč

Skladem

Prvouka 1 – upravené vydání s novými fotografiemi

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela,Stará Jana

publisher: Fraus

0 / 5
Přehledná pracovní učebnice prvouky plná zajímavých úloh s didaktickými ilustracemi , tabulkami a fotografiemi. Obsahuje základní témata z oblasti Člověk a jeho svět, které jsou v souladu s RVP.

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Člověk v demokratickém státě - Učebnice pro praktické ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Dvořáková, Dominik Dvořák

publisher: Septima

0 / 5
Učebnice Člověk v demokratickém státě je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením.

Naše cena: 88 Kč

Skladem u dodavatele

Prvouka 2 pro ZŠ - Učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Dvořáková, Jana Stará, Radka Pištorová

publisher: Fraus

0 / 5
Novinka
Učebnice nové generace zachovává některé osvědčené přístupy původní řady, ale obsahuje i mnoho koncepčních změn, které vycházejí ze zkušeností s výukou prvouky a ze zpětné vazby od učitelů. Výrazně se liší novou grafikou a strukturou. Zaměřuje se na badatelský přístup a integraci učiva. Cílem učebnice je naučit žáky pozorovat a vyhodnocovat pozorované jevy. Osou učebnice jsou jednoduché praktické

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Prvouka 2 pro ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Dvořáková, Jana Stará, Radka Pištorová

publisher: Fraus

0 / 5
Novinka
Barevný pracovní sešit díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje tištěný obsah s online procvičováním zdarma. Zároveň je provázán s učebnicí, čímž usnadňuje žákům orientaci. Součástí pracovního sešitu je také sebehodnocení.

Naše cena: 59 Kč

Skladem u dodavatele

Prvouka 1 - UČ nová generace + sada příloh

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela, Stará Jana, Pištorová Radka

publisher: Fraus

0 / 5
Novinka
Pracovní učebnice se zaměřuje na badatelský přístup a integraci učiva. Hlavní osou učebnice jsou jednoduché praktické pokusy, vycházky a pozorování. Základní témata jsou z oblasti Člověk a jeho svět a jsou v souladu s RVP. Díky unikátním kódům na každé straně učebnice tematicky propojuje tištěný obsah s online procvičováním zdarma.

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Společnost 5 pro ZŠ PS

Autor: Kolektiv autorů - Dvořáková Michaela,Stará Jana,Strašák Zdeněk

publisher: Fraus

0 / 5
Pracovní sešit obsahuje přibližně jednu úlohu nebo cvičení ke každé vyučovací hodině. Jeho součástí jsou také listy s přehledem základního učiva.

Naše cena: 59 Kč

SklademPřihlášení uživatele