Registrace | Přihlášení


Učebnice

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Biologie člověka pro gymnázia

Autor: Kolektiv autorů - Michal Hruška,Ivan Novotný

publisher: Fortuna

4 / 5
16 %
Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkčnía fungující celek.

Sleva 16 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Český jazyk - Přehled učiva ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Melichar,Vlastimil Styblík

publisher: Fortuna

3.7 / 5
16 %
Kompletní a systematicky zpracovaný přehled učiva základní školy, včetně procvičovacích cvičení. Věnuje se zvukové stránce jazyka, významu slov, tvorbě slov, skladbě, pravopisu i slohu. Publikace je základním materiálem pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ. • obsahuje klíč

Sleva 16 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Pravidla českého pravopisu, brožované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Olga kolektiv autorů, Martincová

publisher: Fortuna

3.4 / 5
16 %
Nezbytná příručka pro žáky základních i středních škol a nejaktuálnější průvodce českým pravopisem pro všechny, kteří chtějí mít kultivovaný mluvený i psaný projev. Zárukou kvality je kolektiv autorů z Ústavu pro jazyk český.

Sleva 16 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční gramotnost pro 2. stupeň ZŠ - učebnice - Učebnice

Autor: Petr Jakeš

publisher: Fortuna

3.9 / 5
16 %
Učebnice seznamuje žáky přístupnou formou s oblastí financí. Je zpracována v souladu s platným dokumentem vymezujícím vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Učivo je rozděleno do tří celků: Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty. Hlavním cílem je ukázat možná východiska reálných životních situací, se kterými se v oblasti financí setkáváme, a nalézat jejich vhodná řešení. Učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Písemná a elektronická komunikace 1 pro SŠ a veřejnost

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Kroužek,Olga Kuldová

publisher: Fortuna

3.8 / 5
16 %
Publikace obsahuje nácvik psaní písmen, značek, znamének a číslic desetiprstovou metodou na klávesnici počítačů. Zahrnuje normalizovanou úpravu písemností, úlohy pro přepis textů s korekturními znaménky, nácvik přesnosti a rychlosti psaní, zpracování textů a pravidla pro úpravu tabulek v MS Word. Je doplněna výukovým programem ATF.

Sleva 16 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem

Základy psychologie, sociologie - Základy společenských věd I.

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Buriánek,Ilona Gillernová

publisher: Fortuna

3.8 / 5
16 %
Učebnice podává základní přehled poznatků obecné psychologie, psychologie osobnosti a psychologie sociální. Seznamuje s předmětem a funkcí psychologie, s vlastnostmi a strukturou osobnosti, s postoji, ideály, citovými vztahy, sebepoznáním i s aktivitami jedince v sociálních vztazích. V oblasti sociologie je věnována pozornost socializaci člověka a komunikaci. Publikace vede k pochopení významu

Sleva 16 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Finanční gramotnost pro 1. stupeň ZŠ - pracovní sešit - Pracovní sešit

Autor: Petr Jakeš

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje učebnici Finanční gramotnost pro 1. stupeň základní školy. K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkladů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších úkolů. Pracovní sešit je přehledný, hravý a nutí žáky samostatně přemýšlet nad problémy a hledat jejich řešení. Úkoly byly ověřeny v pilotní výuce na několika základních

Sleva 17 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční gramotnost pro 2. st. ZŠ – Peníze - pracovní sešit

Autor: Petr Jakeš

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje celek Peníze začleněný do učebnice Finanční gramotnost pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkladů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších úkolů. Pracovní sešit je přehledný a nutí žáky samostatně přemýšlet nad problémy a hledat jejich řešení.

Sleva 17 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční gramotnost pro 2. st. ZŠ – Hospodaření domácnosti - učebnice

Autor: Petr Jakeš

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje celek Hospodaření domácnosti začleněný do učebnice Finanční gramotnost pro 2. stupeň základní školy a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkladů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších úkolů. Pracovní sešit je přehledný a nutí žáky samostatně přemýšlet nad problémy a hledat

Sleva 17 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční gramotnost pro 2. st. ZŠ – Finanční produkt - učebnice

Autor: Petr Jakeš

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Pracovní sešit vhodným způsobem doplňuje celek Finanční produkty začleněný do učebnice Finanční gramotnost pro 2. stupeň základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií. K jednotlivým tématům zpracovaným v učebnici se vztahuje řada příkladů, samostatných úkolů, doplňovaček, kvízů, testů a dalších úkolů. Pracovní sešit je přehledný a nutí žáky samostatně přemýšlet nad problémy a hledat jejich

Sleva 17 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Finanční gramotnost pro první stupeň ZŠ - Učebnice - Učebnice

Autor: Petr Jakeš

publisher: Fortuna

5 / 5
16 %
Učebnice seznamuje žáky 1. stupně ZŠ přístupnou a zábavnou formou se základy hospodaření s penězi. Je zpracována v souladu s platným dokumentem vymezujícím vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Učivo je rozděleno do tří tematických celků: Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty. Do učebnice se podařilo zahrnout nejpodstatnější poznatky z finanční oblasti a přitom respektovat věk a

Sleva 16 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Základy biologie a ekologie

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

4.1 / 5
16 %
Učebnice je určena pro využití na základních školách a navazuje na ucelenou řadu učebnic ekologického přírodopisu pro 6.–9. ročník. Uplatnění nalezne ve školách, které zdůrazňují ekologický aspekt výuky nejen v rámci výuky přírodopisu. Zejména je však určena školám středním, jejichž náplní je v souladu s RVP biologické a ekologické vzdělávání. Tato tematika může být vyučována jako předmět

Sleva 16 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem

Stručná mluvnice česká - Upravené vydání podle nových pravidel českého pravopisu z r. 1993

Autor: Kolektiv autorů - B. Havránek,A. Jedlička

publisher: Fortuna

5 / 5
16 %
Univerzální a osvědčená jazyková příručka pro žáky a učitele všech stupňů a druhů škol pomáhá dotvářet jazykový systém a rychle se orientovat při řešení jazykových problémů. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 16 % z běžně ceny 162 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Matematika pro 5. ročník ZŠ - 1. část

Autor: Kolektiv autorů - Jana Coufalová,Jiří Hejl,Šárka Pěchoučková

publisher: Fortuna

5 / 5
16 %
1. díl učebnice matematiky pro 5. ročník ZŠ. Učebnice byly před vydáním ověřovány na školách. Učivo je metodicky, didakticky i myšlenkově propojené a cyklicky procvičované. Zpracování umožňuje diferencovaný přístup k žákům s rozdílnou kvalitou znalostí.

Sleva 16 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Slovník základních pojmů z psychologie

Autor: Ilona Gillernová

publisher: Fortuna

4.5 / 5
16 %
Přehledný, stručný a srozumitelný výklad důležitých psychologických pojmů.

Sleva 16 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 83 Kč

Skladem

Obecná biologie

Autor: Václav Kubišta

publisher: Fortuna

4.4 / 5
16 %
Jde o úvodní text pro středoškolskou biologii. Učivo je zde koncipováno s důrazem na vztahy a souvislosti. Text je rozdělen na tři tematické celky – Život a jeho poznávání, Prokaryotní organismy, Eukariotní buňka.

Sleva 16 % z běžně ceny 126 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky - Početní úlohy

Autor: Kolektiv autorů - Martin Dytrych, kolektiv autorů

publisher: Fortuna

4.4 / 5
16 %
Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného u přijímacích zkoušek. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny řešenými úlohami, které mají posloužit jako ukázky postupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

Sleva 16 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 134 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka úloh z matematiky pro 2. stupeň ZŠ - Geometrie a funkce

Autor: Kolektiv autorů - Martin Dytrych, kolektiv autorů

publisher: Fortuna

5 / 5
16 %
Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného u přijímacích zkoušek. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny řešenými úlohami, které mají posloužit jako ukázky postupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

Sleva 16 % z běžně ceny 184 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem

Matematika pro 5. ročník ZŠ - 1. část - Pracovní sešit

Autor: Jana Coufalová

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Pracovní sešit k 1. dílu učebnice matematiky pro 5. ročník ZŠ.

Sleva 17 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Ekologie pro gymnázia

Autor: Jiří Šlégl

publisher: Fortuna

4 / 5
16 %
V první části učebnice se autoři zaměřili na vysvětlení klasických i nových ekologických termínů. Druhá část se zabývá vlivem člověka na životní prostředí. Učebnice obsahuje i vlastní názory autorů na řešení problémů životního prostředí. V závěru pak autoři uvádějí příklady chráněných oblastí světa i České republiky.

Sleva 16 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 168 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí