Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice

Biologie člověka pro gymnázia (5. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Michal Hruška, Ivan Novotný

publisher: Fortuna

3.9 / 5
17 %
Koncepce učiva představuje lidský organismus jako funkční a fungující celek.

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem u dodavatele

Pravidla českého pravopisu - Školní vydání včetně Dodatku

Autor: Kolektiv autorů - Olga Martincová, kol.

publisher: Fortuna

3.5 / 5
17 %
Nezbytná příručka pro žáky základních i středních škol a nejaktuálnější průvodce českým pravopisem pro všechny, kteří chtějí mít kultivovaný mluvený i psaný projev. Zárukou kvality je kolektiv autorů z Ústavu pro jazyk český. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 17 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Diktáty a pravopisná cvičení pro 5. ročník ZŠ

Autor: Ludmila Konopková

publisher: Fortuna

4.3 / 5
17 %
Tato cvičebnice pomáhá zvládnout úskalí předpon a předložek pomocí nejrozmanitějších typů cvičení. Upevňuje znalosti o tvarech podstatných a přídavných jmen, tvarech osobních zájmen a sloves. Najdete zde cvičení na opakování shody přísudku s podmětem. Velká pozornost se zde věnuje čárkám ve větě jednoduché i v souvětí. Učí žáky rozlišovat řeč přímou, nepřímou a uvozovací. Cvičebnici s klíčem lze

Sleva 17 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Diktáty a pravopisná cvičení pro 4. ročník ZŠ

Autor: Ludmila Konopková

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Tato cvičebnice přináší žákům nejen zábavné doplňování předpon a nepřeberné množství cvičení na i, í/y, ý po obojetných souhláskách, ale zároveň pomáhá upevnit znalosti o tvarech podstatných a přídavných jmen ve všech rodech a pochopit shodu přísudku s podmětem. Seznamuje žáky s přímou řečí v úryvcích z české literatury, které také najdete v textech diktátů. Cvičebnici s klíčem lze doporučit jako

Sleva 17 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Základy psychologie, sociologie - Základy společenských věd I.

Autor: Kolektiv autorů - Buriánek Jiří,Gillernová Ilona

publisher: Fortuna

3.8 / 5
17 %
Trojdílná učebnice pro gymnázia a další střední školy seznamuje studenty se základy vybraných společenských věd důležitých pro jejich osobní orientaci ve společnosti i pro přípravu na pomaturitní studium.

Sleva 17 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 5. ročník ZŠ - 1. část - Pracovní sešit

Autor: Jana Coufalová

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Jeden z dílů uelené řady matematiky od 1. do 9. ročníku ZŠ, která byla vytvořena pod jednotným vedením hlavní autorky. Učebnice byly před vydáním ověřovány na školách. Učivo je metodicky, didakticky i myšlenkově propojené a cyklicky procvičované. Zpracování umožňuje diferencovaný přístup k žákům s rozdílnou kvalitou znalostí.

Sleva 17 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Biologie živočichů pro gymnázia

Autor: Jaroslav Smrž

publisher: Fortuna

4.3 / 5
17 %
Učebnice představuje přehled biologie živočichů a heterotrofních prvoků, vychází z jejich srovnávací a funkční anatomie, fyziologie, biologie, ekologie a etologie. Jsou nastíněny i aspekty fylogenetické

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Jazykové hry

Autor: Simona Pišlová

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Knížka plná jazykových her, hříček a hlavolamů může být inspirací pro učitele českého jazyka i jazyků cizích, pro vychovatele, rodiče a všechny hravé lidi každého věku. Najdou se v ní hry vhodné pro děti předškolní i školní, pro mládež, případně i pro dospělé. Cílem jazykových her je vytvořit pěknou atmosféru, vyvolat zájem a aktivitu dětí a přitom se něco naučit.

Sleva 17 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Slovník základních pojmů z psychologie

Autor: Ilona Gillernová

publisher: Fortuna

4.5 / 5
17 %
Přehledný, stručný a srozumitelný výklad důležitých psychologických pojmů.

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk - Přehled učiva ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Vlastimil Styblík, Jiří Melichar

publisher: Fortuna

3.6 / 5
17 %
Kompletní a systematicky zpracovaný přehled učiva základní školy. Vhodný pro výuku ve škole i pro samostudium. Publikace je základním materiálem pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ. Pro zopakování mluvnice ji doporučujeme i středoškolákům.

Sleva 17 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem u dodavatele

Předtisky pro nácvik normalizované úpravy dopisů

Autor: Olga Kuldová

publisher: Fortuna

4 / 5
17 %
Vhodný doplněk k výuce obchodní korespondence.

Sleva 17 % z běžně ceny 87 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Těsnopis pro SŠ

Autor: Nováková Ludmila Ptáček Oldřich

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Učebnice obsahuje základní písmo, základní druhy krácení a zkratkový fond zaměřený na současnou podnikatelskou praxi.

Sleva 17 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Obecná biologie

Autor: Václav Kubišta

publisher: Fortuna

4.4 / 5
17 %
Ucelenou řadu učebnic biologie tvoří soubor šesti publikací nazvaných podle tematických okruhů učiva daného platnými osnovami pro gymnázia. Učebnice mají schvalovací doložky MŠMT ČR.

Sleva 17 % z běžně ceny 126 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Sbírka úloh z matematiky - Početní úlohy

Autor: Martin Dytrych

publisher: Fortuna

4.6 / 5
17 %
Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného u přijímacích zkoušek. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny řešenými úlohami, které mají posloužit jako ukázky postupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

Sleva 17 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Sbírka úloh z matematiky - Geometrie a funkce

Autor: Dytrych

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Sbírka obsahuje velké množství originálních příkladů potřebných k procvičení učiva prověřovaného u přijímacích zkoušek. Jednotlivé kapitoly jsou uvedeny řešenými úlohami, které mají posloužit jako ukázky postupů a vhodných forem zápisů řešení. V závěru každé kapitoly jsou uvedeny výsledky a řešení úloh.

Sleva 17 % z běžně ceny 184 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Ekologie pro gymnázia

Autor: Jiří Šlégl

publisher: Fortuna

4 / 5
17 %
V první části učebnice se autoři zaměřili na vysvětlení klasických i nových ekologických termínů. Druhá část se zabývá vlivem člověka na životní prostředí. Učebnice obsahuje i vlastní názory autorů na řešení problémů životního prostředí. V závěru pak autoři uvádějí příklady chráněných oblastí světa i České republiky.

Sleva 17 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Občanská výchova I - učebnice pro 6. a 7. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Horská,Kolektiv

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Věcnou správnost aručují zkušení odborníci pro jednotlivé oblasti občanské výchovy. Učebnice se zaměřují na praktickou socializaci žáků a na rozvoj jejich osobnosti.

Sleva 17 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Psychologie pro SŠ

Autor: Zdeněk Helus

publisher: Fortuna

4.8 / 5
17 %
Učebnice prohlubuje poznatky z psychologie, které si studenti osvojili v předmětu základy společenských věd. Může též sloužit i jako samostatný vstup pro studium psychologie. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 17 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Ludmila Konopková

publisher: Fortuna

4 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Provoz a údržba domácnosti pro 6. – 9. r. ZŠ

Autor: František Mošna

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Praktické rady pro provoz a údrřžbu domácnosti.

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Pravidla českého pravopisu - vázaná

Autor: kolektiv

publisher: Fortuna

4.4 / 5
17 %
Nezbytná příručka pro žáky základních i středních škol a nejaktuálnější průvodce českým pravopisem pro všechny, kteří chtějí mít kultivovaný mluvený i psaný projev. Zárukou kvality je kolektiv autorů z Ústavu pro jazyk český. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 17 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem

Obchodní korespondence pro SŠ

Autor: Emílie Fleischmannová

publisher: Fortuna

4.2 / 5
17 %
Základ učiva obsaženého v této učebnici tvoří písemnosti v obchodním styku a písemnosti související s řízením a organizací podniku.Jde o druhé, upravené vydání.

Sleva 17 % z běžně ceny 209 Kč

Naše cena: 173 Kč

Skladem

Písemná a elektronická komunikace 2 pro SŠ a veřejnost

Autor: Emílie Fleischmannová

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Základem učebnice je obchodní korespondence, která zahrnuje elektronickou komunikaci a komunikační techniku (např. možnosti využití elektronické pošty, internetbankingu, phonebangingu). Učebnice učí žáky zpracovávat na počítači obchodní písemnosti (např. nabídku, poptávku, urgenci, dodací list), personální písemnosti, písemnosti související s řízením podniku i písemnosti občanů (např. dlužní

Sleva 17 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 182 Kč

Skladem u dodavatele

Česká republika – Zeměpis pro 8. a 9. ročník ZŠ

Autor: Jiří Holeček

publisher: Fortuna

5 / 5
17 %
Zeměpis pro 8. a 9. ročník základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií.

Sleva 17 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 116 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele