Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - Jana Nechvátalová

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
Učebnice navazuje na díl Výrazy a rovnice 1 a rozšiřuje jeho učivo. Uvádí další úpravy výrazů, jako je vytýkání a roznásobování, a využívá je pro vyvození známých vzorců pro druhou mocninu součtu a rozdílu a pro rozdíl druhých mocnin.

Sleva 6 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Matematika - Hranoly a válce (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
Hlavní snahou je látku předkládat čtivou formou s důrazem na přímočaré souvislosti s praxí a s dříve probíranou látkou. V učebnici je použito několik jednoduchých typů textů a označení, které mají napomoci orientaci. Jde o motivační texty, texty odkazující na dříve probranou látku, texty vysvětlující novou látku, úkoly k zamyšlení, „poučky“, řešené úlohy, shrnutí kapitoly, úlohy k procvičení.

Sleva 6 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Matematika - Hranoly a válce (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
- Hlavní část každé kapitoly obsahuje úlohy s vynechaným místem pro řešení.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika - Zlomky a poměr (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Petr Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
Na začátku učebnice je zařazeno připomenutí desetinných čísel. Následně jsou zavedeny zlomky a operace s nimi (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, porovnávání, násobení, dělení). Na závěr učebnice je zařazen poměr a postupný poměr.

Sleva 6 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Matematika - Procenta, trojčlenka (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Petr Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
Žáci si nejprve připomenou poměr (měřítko mapy). Dále budou rozlišovat přímou a nepřímou úměru. Zjistí, že některé hodnoty na sobě závisí, a dozví se, kdy platí „kolikrát více, tolikrát méně“. Naučí se využívat trojčlenku při řešení slovních úloh, seznámí se s procenty a budou s nimi počítat množství úloh. Učebnice se v mnoha příkladech zaměřuje na témata z finanční gramotnosti (např. sazby daně,

Sleva 6 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Matematika - Rovinné útvary (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
13 %
Přinášíme vám novou ucelenou řadu učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic matematiky pro 6. až 9. ročník, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Cílem celé této sady učebních materiálů matematiky druhého stupně základní školy je poskytnout učitelům kompletní podklady pro vedení moderní výuky tohoto předmětu. Z tradičně pojaté výuky matematiky přebírá tato sada

Sleva 13 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Matematika - Rovinné útvary (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
11 %
Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením.

Sleva 11 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Matematika - Výrazy a rovnice 1 (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
V tomto díle se žáci seznámí s mocninami a odmocninami a s pravidly pro počítání s nimi. S využitím mocnin si zopakují převody jednotek obsahu a objemu. Další část učebnice se věnuje výrazům. Vysvětluje pojem proměnné a mnohočlenu a vede k rovnicím. Žáci se naučí řešit jednoduché rovnice, vyjadřovat neznámou ze vzorce a řešit pomocí rovnic slovní úlohy.

Sleva 6 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Matematika - Výrazy a rovnice 1 (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Matematika - Procenta, trojčlenka - PS

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Petr Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
13 %
Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování,

Sleva 13 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 47 Kč

SklademPřihlášení uživatele