Registrace | Přihlášení


Učebnice

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník

Autor: Marie Polonická

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4.5 / 5
13 %
Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených. Procvičování se zaměřuje na slovní spojení a užití naučeného pravopisu ve větách, které spolu významově souvisejí. NOVA351

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Opakujeme češtinu ve 3. až 5. ročníku - Pravopisná cvičení, diktáty

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, kolektiv autorů, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Mluvnická cvičení k upevnění a zopakování zejména pravopisného učiva jsou rozdělena chronologicky do 3 kapitol - učivo 3., 4. a 5. ročníku. Zastoupena jsou cvičení doplňovací, obměňovací, diktáty, tajenky, čtyřsměrky. Rozsah 88 stran, doplněno klíčem s řešením. NOVA554

Sleva 13 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Moje první psaní - Duhová řada

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
12 %
Výchozí cviky pro přípravu k psaní včetně uvolňovacích cvičení. Každý cvik je doplněn obrázky a říkadlem, rozšířeno o psaní číslic. NOVA155

Sleva 12 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem u dodavatele

Jak je lehká násobilka – pracovní sešit pro 2. a 3. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Zdena neuveden, Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Zahrnuje postupný, názorný nácvik násobilky za pomoci obrázků i náročnější souhrnné příklady. Přináší slovní úlohy s úsudkem „několikrát více“ (i v protikladu s úsudkem „o několik více“). NOVA213

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Chvilky s algebrou PS pro 9.ročník

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 4 – učebnice, původní řada - Český jazyk slovem i písmen

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, kolektiv autorů, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 % Novinka
Učivo gramatiky je přehledně podáno, důraz se klade na cyklické opakování. Gramatické a stylistické úkoly často vycházejí z úryvků krásné literatury. Průvodcem textu je postava vodníka. Na konci každé kapitoly je zařazeno opakování se soutěží o vodníkovy ceny, k zápisu získaných bodů slouží vložený diplom. NOVA450

Sleva 13 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Čítanka pro 2. ročník, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, kolektiv autorů

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Čítanka je součástí edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV. Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k další četbě. Každá literární ukázka je doplněna otázkami a úkoly směřujícími k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí. Texty jsou voleny tak, aby

Sleva 13 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Učíme se písmena s kocourem Samem

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
13 %
Pracovní sešit doplňuje Živou abecedu a Slabikář s kocourem Samem. Může však sloužit i jako samostatná pomůcka při vyvozování písmen v 1. ročníku. Obsahuje 29 písmen české abecedy s výjimkou písmen Q, W, X, se kterými se žáci seznamují až v 2. ročníku. Pořadí písmen je stejné, jak je žáci postupně poznávají v Živé abecedě a Slabikáři. Dále obsahuje motivační básničky s obrázky a vystřihovací

Sleva 13 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 34 Kč

Skladem

Český jazyk 2 – pracovní sešit 2. díl, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Thea neuveden, Vieweghová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4.5 / 5
13 %
2. díl pracovního sešitu Učíme se hrou se skřítkem navazuje na 1. díl a společně doplňují učebnici Český jazyk 2, edice Čtení s porozuměním. Pracovní sešit z edice Čtení s porozuměním je moderní výukový materiál zpracovaný v souladu s RVP ZV, ve kterém se klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pracovní sešit slouží zejména k procvičování a upevňování probíraného učiva kapitol 7–8

Sleva 13 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem u dodavatele

Vyjmenovaná slova hrou - pracovní sešit pro 3. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, kolektiv autorů, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Cvičení vycházejí z moderních tendencí vývoje našeho školství – náročné učivo se procvičuje v zábavných úkolech, tajenkách, osmisměrkách, přesmyčkách, vykreslovacích obrázcích apod. Zapojení různých myšlenkových postupů zdokonaluje upevnění jednotlivých řad. NOVA353

Sleva 13 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Čítanka pro 4. ročník, původní řada

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, kolektiv autorů, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Čítanka pro 4. ročník - zahrnuje humorné a poutavé články (Pekelná třída, Mikulášovy patálie, Harry Potter...). Důraz se klade na mezipředmětové vztahy (zařazena je řada textů spojených s našimi dějinami). Doplněno o otázky k textu a soutěží s názvem „Cesta na ostrov čtenářů“ (vložená karta). Od roku 2013 má čítanka 4 nově graficky stvárněnu obálku . NOVA471

Sleva 13 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Český jazyk 4 – učebnice, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, kolektiv autorů, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
13 %
Moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti. Inovativním prvkem jsou prozaické články, básničky a hádanky, které uvádějí každou kapitolu. Vedle gramatických úkolů jsou doplněny i otázkami k upevnění čtenářské gramotnosti. Zařazeny jsou i úkoly rozvíjející komunikativnost a etickou výchovu

Sleva 13 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Český jazyk 4 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4.5 / 5
13 %
Moderní pracovní sešit Učíme se hrou s Magikem je zpracovaný v souladu s RVP ZV. Doplňuje učebnici Český jazyk 5 (s Magikem), edice Čtení s porozuměním. Učivo se obvykle vyvozuje z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury. Doplňují ho otázky na porozumění přečtenému textu. Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí. K tomu mimo jiné

Sleva 13 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Algebra 8 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %
Je zacílena na lineární rovnice s jednou neznámou. Provází žáky od úprav početních výrazů k pochopení a snadnému zvládnutí řešení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Řazení rovnic za sebou vychází ze stupně jejich obtížnosti. Pozornost se věnuje řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic. NOVA812

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Živá abeceda s kocourem Samem - učebnice pro 1. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
12 %
NOVA1191

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Se zvířátky do pohádky: První pohádky, básničky a hádanky

Autor: Kolektiv autorů - Jiřina Brožová, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
13 %
Pohádky – první čtení s výchovnou tematikou a obrázky k omalování, zpestřeno zábavnými úkoly. Příloha s vystřihovacími loutkami. NOVA154

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Algebra 9 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %
Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh. NOVA912

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Počtářské chvilky - Matematika 7.ročník (pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ)

Autor: Kolektiv autorů - Zdena neuveden, Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Pracovní sešit obsahuje rozcvičky se zlomky a celými čísly. NNS711

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Český jazyk 2 – učebnice, původní řada

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, kolektiv autorů, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Obsahuje přehledně uspořádané mluvnické poučky, netradiční cvičení, soutěže, hry, slohové úkoly, cvičení na textech z poezie a prózy pro děti. Sestavena k opakovanému užití. NOVA250

Sleva 13 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Hudební výchova 2 (učebnice) pro 2. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
13 %
Hudební výchova je zpracována v souladu s RVP ZV. Žáci si zde hravou formou osvojují atraktivní umělé i lidové písně a znalosti adekvátní věku žáků 2. ročníku z oblasti hudební teorie, které následně dále procvičují. Průvodcem učebnice je kocour Mour. Klademe si za cíl rozvíjet v dětech zájem o hudbu, a to jak lidovou, klasickou, tak také populární. Inovativním prvkem jsou zejména různá dechová

Sleva 13 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 77 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí