Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice

Český jazyk 4 – učebnice, původní řada - Český jazyk slovem i písmen

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
16 %
Učivo gramatiky je přehledně podáno, důraz se klade na cyklické opakování. Gramatické a stylistické úkoly často vycházejí z úryvků krásné literatury. Průvodcem textu je postava vodníka. Na konci každé kapitoly je zařazeno opakování se soutěží o vodníkovy ceny, k zápisu získaných bodů slouží vložený diplom. NOVA450

Sleva 16 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Se zvířátky do pohádky: První pohádky, básničky a hádanky

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
16 %
Pohádky – první čtení s výchovnou tematikou a obrázky k omalování, zpestřeno zábavnými úkoly. Příloha s vystřihovacími loutkami. NOVA154

Sleva 16 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Učíme se písmena s kocourem Samem

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
18 %
Pracovní sešit doplňuje Živou abecedu a Slabikář s kocourem Samem. Může však sloužit i jako samostatná pomůcka při vyvozování písmen v 1. ročníku. Obsahuje 29 písmen české abecedy s výjimkou písmen Q, W, X, se kterými se žáci seznamují až v 2. ročníku. Pořadí písmen je stejné, jak je žáci postupně poznávají v Živé abecedě a Slabikáři. Dále obsahuje motivační básničky s obrázky a vystřihovací

Sleva 18 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 32 Kč

Skladem

Moje první psaní - Duhová řada

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
18 %
Výchozí cviky pro přípravu k psaní včetně uvolňovacích cvičení. Každý cvik je doplněn obrázky a říkadlem, rozšířeno o psaní číslic. NOVA155

Sleva 18 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 4 – učebnice, Čtení s porozuměním

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
17 %
Moderní barevná učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti. Inovativním prvkem jsou prozaické články, básničky a hádanky, které uvádějí každou kapitolu. Vedle gramatických úkolů jsou doplněny i otázkami k upevnění čtenářské gramotnosti. Zařazeny jsou i úkoly rozvíjející komunikativnost a etickou výchovu

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Živá abeceda s kocourem Samem - učebnice pro 1. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
17 %
NOVA1191

Sleva 17 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Český jazyk 2 – učebnice, původní řada

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
16 %
Obsahuje přehledně uspořádané mluvnické poučky, netradiční cvičení, soutěže, hry, slohové úkoly, cvičení na textech z poezie a prózy pro děti. Sestavena k opakovanému užití. NOVA250

Sleva 16 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem u dodavatele

Hudební výchova 2 (učebnice) pro 2. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
17 %
Hudební výchova je zpracována v souladu s RVP ZV. Žáci si zde hravou formou osvojují atraktivní umělé i lidové písně a znalosti adekvátní věku žáků 2. ročníku z oblasti hudební teorie, které následně dále procvičují. Průvodcem učebnice je kocour Mour. Klademe si za cíl rozvíjet v dětech zájem o hudbu, a to jak lidovou, klasickou, tak také populární. Inovativním prvkem jsou zejména různá dechová

Sleva 17 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Procvičujeme češtinu v 8. ročníku - pracovní sešit, Čtení s porozuměním

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Písanka 4 pro 1. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
16 %
Písanky jsou součástí nové sady vytvořené pro první ročník v rámci edice Čtení s porozuměním. Podobně jako v Živé abecedě a ve Slabikáři s kocourem Samem jsou průvodními postavami Alenka, Michal a kocour Sam v podobě ilustračního doprovodu písanek. Nácvik psaní písmen odkazuje na odpovídající stránky ve Slabikáři s kocourem Samem. K ulehčení psaní slouží pomocné linky pro dodržení velikosti

Sleva 16 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem

Pravopis nás baví - pravopis podstatných jmen (rod střední, ženský a mužský

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
18 %
Dvoubarevný pracovní sešit je součástí nové moderní řady Čeština nás baví. Pravopis podstatných jmen se postupně probírá podle rodů. V úvodu je vždy přehledná tabulka učiva, následuje návod s příkladem, kde je učivo vysvětleno – např.: Jak určím, ke kterému vzoru podstatné jméno patří. Poté následují cvičení na upevnění daného učiva, a to vždy od jednodušších ke složitějším. V závěru pracovního

Sleva 18 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem u dodavatele

Slovní druhy - pracovní sešit pro 3. ročník

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
16 %
Charakteristika každého slovního druhu má zajímavě vypracovanou formou (jednotlivé druhy slov jsou zařazovány do tabulek - domečků). Cvičení jsou hravá i klasicky pojednaná. Soubor zahrnuje příklady a výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře. NOVA352

Sleva 16 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 7 - pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
18 %
Pracovní sešit Procvičujeme češtinu v 7. ročníku je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV. Učivo je obvykle vyvozováno z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury a doplněno otázkami na porozumění textu. Texty často korespondují s učivem dějepisu. Učivo je na konci každé kapitoly zopakováno formou testu. Uprostřed pracovního sešitu najdete Čtvrtletní písemné práce (str. I–VIII)

Sleva 18 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 4 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Moderní pracovní sešit Učíme se hrou s Magikem je zpracovaný v souladu s RVP ZV. Doplňuje učebnici Český jazyk 5 (s Magikem), edice Čtení s porozuměním. Učivo se obvykle vyvozuje z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury. Doplňují ho otázky na porozumění přečtenému textu. Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí. K tomu mimo jiné

Sleva 17 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Sada Skládací abeceda, značky a číslice

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
18 %
NOVA160

Sleva 18 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 8 – učebnice, Čtení s porozuměním

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně, obsahuje témata tradičně řazená do 8. ročníku – opakování základních znalostí z nižších ročníků: úvodní výklad o jazyce, nauka o slově a slovní zásobě, procvičení pravopisu, tvarosloví, skladba a sloh, média a mediální výchova. Nachází se zde také závěrečné opakování a klíč s řešení opakovacích testů. Přínosem učebnice je, že obsahuje i

Sleva 17 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Český jazyk 2 – učebnice, Čtení s porozuměním

Autor: Zita Janáčková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV a vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním. Je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti. Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o český jazyk a literaturu. Inovativním prvkem této učebnice jsou prozaické články, básničky, říkadla a hádanky. Ukázky z krásné literatury buď uvádějí nové učivo, nebo slouží k

Sleva 17 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem u dodavatele

Slabikář s kocourem Samem pro 1. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním (mechová vazba)

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 % Novinka
NOVA1197

Sleva 17 % z běžně ceny 123 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

První psaní s kocourem Samem, Čtení s porozuměním NEVÁZANÉ PÍSMO Nova script

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
18 % Novinka
Příprava na nevázané písmo. Představuje přípravné období pro psaní novým nevázaným písmem. Obsahuje počáteční cviky pro přípravu ke psaní včetně uvolňovacích cvičení a nácvik psaní částí některých písmen nového nevázaného písma. Každý cvik je doplněn říkadlem k rytmizaci a obrázkem. Schvalovací doložka MŠMT. NOVA1155N

Sleva 18 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Písanka s kocourem Samem 1 pro 1. ročník NEVÁZANÉ PÍSMO Nova Script

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
16 % Novinka
Písanky k nácviku písmen a psaní nevázaným písmem. K usnadnění psaní slouží pomocné linky. První tři písanky korespondují se stranami z Živé abecedy a Slabikáře. Čtvrtá písanka přináší hravá a tvořivá cvičení k nácviku nevázaného písma. Schvalovací doložka MŠMT. NOVA1192N

Sleva 16 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 21 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí