Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Pravidla, příručky, tabulky, souhrny

Tabulka - fyzikální výpočty a vzorce

Autor: Rostislav Nebola

publisher: MC Nakladatelství

4.2 / 5
25 %
Nejčastěji používaná tabulka při výuce fyziky. Obsahuje fyzikální výpočty a vzorce, dále jednotky základní, doplňkové a odvozené. Údaje, obsažené v tabulce, jsou obecné a nejčastěji používané. Tabulce sice chybí přesný systém členění fyziky na jednotlivé obory, zato je přehlednější a lépe zapamatovatelná. Je určena žákům a studentům pro zvládnutí učiva fyziky, pro opakování a ke zkouškám.

Sleva 25 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - Periodická soustava prvků

Autor: Kolektiv autorů - Antonín Konětopský, Růžena Gošová

publisher: MC Nakladatelství

3.2 / 5
14 %
Určená pro základní školy. Nezbytná pomůcka při výuce chemie. Díky nižšímu množství údajů v tabulce dosahuje větší přehlednosti a čitelnosti. Periodická soustava prvků představuje současný počet objevených prvků uspořádaný do známé tabulky podle skupin a period. U každého prvku je uvedena jeho značka, oxidační číslo, hmotnostní číslo, protonové číslo, český a latinský název. Barevně označené je

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - fyzika pro ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Alena Václavíková, Lumír Svoboda

publisher: MC Nakladatelství

3 / 5
24 %
Fyzikální tabulka pro základní školy byla sestavena přesně podle osnov pro výuku fyziky na základních školách s důrazem na zapamatování si základních fyzikálních veličin a jednotek. Obsahuje přehled veličin, jednotek SI, doporučené násobky a díly jednotek SI a vedlejší jednotky. Druhá strana tabulky se věnuje vztahům mezi fyzikálními veličinami s uvedenými vzorečky a popisem údajů. Tabulka slouží

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Tabulka - chemické veličiny a vztahy

Autor: Kolektiv autorů - Růžena Gošová, Ivan Vitula

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Unikátní pomůcka pro výuku chemie na základních a středních školách. Obsahuje přehledně uspořádaná pravidla pro chemické veličiny, vztahy a výpočty. Uvádí přehled veličin, symboly, rozměry a co znamenají. Dále zápisy vzorce do trojúhelníku, složení roztoku, hmotnostní zlomek a procento, objemový zlomek a procento, jednotku látkového množství, molární zlomek a procento, hmotnostní a látkové

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Stručná anglická mluvnice

Autor: Jana Průšová

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
23 %
Na dvou kartách jsou soustředěna nejdůležitější pravidla anglické gramatiky uspořádaná podle slovních druhů. Největší prostor je dán slovesům. Předností přehledu je snadná orientace v mluvnických pravidlech a velké množství informací na malém prostoru. Tabulky jsou vhodné zejména pro žáky a studenty, ale také pro každého, kdo se učí anglický jazyk. Usnadní opakování znalostí z anglického jazyka

Sleva 23 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Tabulka - organická chemie

Autor: Ivan Vitula

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
14 %
Tabulkový přehled jako studijní pomůcka i studijní materiál k maturitě.

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - názvosloví anorgananických sloučenin

Autor: Ivan Vitula

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Jedinečná pomůcka pro výuku chemie na základních a středních školách. Na malém prostoru najdete velké množství přehledně uspořádaných dat z anorganické části chemie. Snadno se zorientujete v obecných pravidlech anorganického názvosloví. Budou vám lépe srozumitelná názvosloví a vzorce oxidů, hydroxidů kyselin, solí a dalších sloučenin. Zvládnete odvození vzorců ze zadaného názvu a pojmenování

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - biologie člověka

Autor: Kolektiv autorů - Antonín Konětopský, Růžena Gošová

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Dvě tabulky jsou určené žákům a studentům přírodopisu. Názorně na obrázcích představují přehled učiva o biologii člověka členěný na soustavu opěrnou a pohybovou, oběhovou, imunitní, dýchací, trávicí, řídící, kožní, močovou a rozmnožovací. Předností tabulky je slovníček cizích pojmů, vyskytujících se v popisu učiva. Přehledné tabulky usnadní úspěšné zvládnutí zajímavé části přírodopisu, opakování

Sleva 24 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - botanika

Autor: Kolektiv autorů - Antonín Konětopský, Růžena Košová

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Je určena žákům a studentům přírodopisu. Usnadní pochopit systém uspořádání živé přírody podle hierarchie taxonomických kategorií. Představuje dvě nadříše (prvojaderní a jaderní) a pět říší: nebuněční, prvobuněční, rostliny, houby a živočichové. Tabulka botaniky se zabývá prvními čtyřmi říšemi. Představuje uspořádání botaniky na nadříše, říše, podříše, třídy, oddělení, čeleďi. Popisuje vyšší

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Tabulka - občanská výchova - ORGANIZACE STÁTU ČR

Autor: Marie Kuncová

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Tabulka je určena žákům a studentům předmětu Základy společenských věd.

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - ekologie ( 2 ks )

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Dvě tabulky jsou určené zejména žákům a studentům, ale mohou zajímat každého, komu není lhostejná příroda a prostředí. Je zde přehledně s ilustracemi vysvětlen pojem vědy ekologie a jeho problematika. Názorně je představen ekosystém, společenstvo, populace a jedinec, podmínky života, ekologie vody, vzduchu a půdy, biotické podmínky života a ekologie člověka. Dozvíte se, které hlavní celosvětové

Sleva 24 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Pamětní knížka z mateřské školy

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
23 %
Krásná, kvalitní kniha v pevné vazbě s mnoha obrázky namalovanými Vlastou Švejdovou.

Sleva 23 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Tabulky rozvoje dítěte 3-6 roků

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Co a kdy má dítě znát a umět, dělat a také nedělat.

Sleva 24 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - Český jazyk - Základní tvaroslovné pojmy a vzory

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
13 %
Výuková tabulka.

Sleva 13 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - zoologie

Autor: Kolektiv autorů - Antonín Konětopský, Růžena Gošová

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Je určena žákům a studentům přírodopisu. Zobrazuje přehled živé přírody - říši zoologie, členěnou na podříši, skupinu, kmen, podkmen, třídu, podtřídu, řád, druh. Názorné uspořádání s ilustracemi pomůže lépe pochopit systém uspořádání říše živočichů. Tabulka usnadní úspěšně zvládnout učivo přírodopisu, opakování a přípravu ke zkouškám.

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Geologie 1 - Minerály (tabulka A4)

Autor: Antonín Konětopský

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Tabulka je určena žákům a studentům. Věnuje se mineralogii a představuje v přehledných tabulkách a názorných obrázcích uspořádání systému nerostů na prvky, sulfidy, oxidy, uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany a nerosty organického původu. Popisuje tvary nerostů, geometrii krystalu, krystalové tvary, krystalografické soustavy, krystalový osní kříž, fyzikální vlastnosti krystalů, stupnici

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - matematika pro SŠ 2

Autor: Eva Kočová

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Tabulka je určena pro studenty středních škol. Obsahuje popis matematických výrazů a vzorců: z goniometrie, posloupností a řad, kombinatoriky, výroků, analytické geometrie, derivací, integrálů a elementárních funkcí a další. Na malém prostoru je přehledně soustředěno velké množství nejdůležitějších matematických výrazů. Tabulka usnadní opakování a přípravu ke zkouškám.

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - ČJ teorie literatury a slohu

Autor: Lenka Brodecká

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Tabulka obsahuje jednak teorii literatury (literární druhy a žánry) a nauku o slohu. Předností jsou charakteristiky jednotlivých literárních žánrů a slohové styly, postupy a útvary. Přehledná tabulka usnadní orientaci v literární teorii a napomůže při tvorbě slohových prací.

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - Matematické výrazy a vzorce

Autor: Rostislav Nebola

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Matematické výrazy a vzorce, Výpočet geometrických obrazců

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Tabulka - ČJ pravopisné jevy

Autor: Jiří Valla

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
V přehledných tabulkách jsou uvedeny nejdůležitější pravopisné jevy jako: pravopis i/y po souhláskách, vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem, pravopis u, ú, ů, pravopis bje, vje, bě, pě, mně, mě, pravopis předpon vz-, s-, z-, pravopis předložek s/se, z/ze, pravidla pro psaní velkých písmen, čárka ve větě a v souvětí a další pravidla české mluvnice. Doporučujeme žákům a studentům k

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavateleNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele