Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Pravidla, příručky, tabulky, souhrny

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Tabulka - fyzikální výpočty a vzorce

publisher: MC Nakladatelství

4.2 / 5
24 %
Nejčastěji používaná tabulka při výuce fyziky. Obsahuje fyzikální výpočty a vzorce, dále jednotky základní, doplňkové a odvozené. Údaje, obsažené v tabulce, jsou obecné a nejčastěji používané. Tabulce sice chybí přesný systém členění fyziky na jednotlivé obory, zato je přehlednější a lépe zapamatovatelná. Je určena žákům a studentům pro zvládnutí učiva fyziky, pro opakování a ke zkouškám.

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Periodická soustava prvků: Tabulka lamino

publisher: MC Nakladatelství

3.2 / 5
14 %
Určená pro základní školy. Nezbytná pomůcka při výuce chemie. Díky nižšímu množství údajů v tabulce dosahuje větší přehlednosti a čitelnosti. Periodická soustava prvků představuje současný počet objevených prvků uspořádaný do známé tabulky podle skupin a period. U každého prvku je uvedena jeho značka, oxidační číslo, hmotnostní číslo, protonové číslo, český a latinský název. Barevně označené je

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Tabulka - fyzika pro ZŠ

publisher: MC Nakladatelství

3 / 5
24 %
Fyzikální tabulka pro základní školy byla sestavena přesně podle osnov pro výuku fyziky na základních školách s důrazem na zapamatování si základních fyzikálních veličin a jednotek. Obsahuje přehled veličin, jednotek SI, doporučené násobky a díly jednotek SI a vedlejší jednotky. Druhá strana tabulky se věnuje vztahům mezi fyzikálními veličinami s uvedenými vzorečky a popisem údajů. Tabulka slouží

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Tabulka - občanská výchova - Organizace státu ČR

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Tabulka je určena žákům a studentům předmětu Základy společenských věd. Popisuje stručně a přehledně uspořádání České republiky podle vertikální linie – moc veřejná (samospráva) a horizontální linie státní moci – moc zákonodárná, výkonná a soudní. Představuje státní symboly, charakteristiku státu, státní moci a volebního práva. Tabulka je významnou pomůckou pro pochopení složité teorie o státu a

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Tabulka organické chemie

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
14 %
Tabulkový přehled jako studijní pomůcka i studijní materiál k maturitě.

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Tabulka - ekologie ( 2 ks )

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Dvě tabulky jsou určené zejména žákům a studentům, ale mohou zajímat každého, komu není lhostejná příroda a prostředí. Je zde přehledně s ilustracemi vysvětlen pojem vědy ekologie a jeho problematika. Názorně je představen ekosystém, společenstvo, populace a jedinec, podmínky života, ekologie vody, vzduchu a půdy, biotické podmínky života a ekologie člověka. Dozvíte se, které hlavní celosvětové

Sleva 24 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Pamětní knížka z mateřské školy

Autor: neuveden

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
23 %
Krásná, kvalitní kniha v pevné vazbě s mnoha obrázky namalovanými Vlastou Švejdovou. Pamětní knížka je originálním dárkem, kam se vepíše věnování a důležité záznamy s trvalou vypovídací hodnotou Pamětní knížku dostává dítě na rozloučenou jako památku na radostné chvíle prožité v mateřské škole. Knížku věnuje dítěti a rodičům vedení mateřské školy nebo obec. Na titulní stranu vepíší do

Sleva 23 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Tabulky rozvoje dítěte 3-6 roků

Autor: neuveden

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Co a kdy má dítě znát a umět, dělat a také nedělat. V názorných a přehledných tabulkách je časově sestaven rozvoj dítěte po stránce tělesné, rozumové, citové a mravní, pracovní a estetické. Tabulky zachycují vývoj dítěte od 3 let do 6 roků, zejména se věnují přípravě pro vstup do základní školy. Laminovaný dvojarch formátu A4.

Sleva 24 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - zoologie

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Je určena žákům a studentům přírodopisu. Zobrazuje přehled živé přírody - říši zoologie, členěnou na podříši, skupinu, kmen, podkmen, třídu, podtřídu, řád, druh. Názorné uspořádání s ilustracemi pomůže lépe pochopit systém uspořádání říše živočichů. Tabulka usnadní úspěšně zvládnout učivo přírodopisu, opakování a přípravu ke zkouškám.

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - chemické veličiny a vztahy

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Unikátní pomůcka pro výuku chemie na základních a středních školách. Obsahuje přehledně uspořádaná pravidla pro chemické veličiny, vztahy a výpočty. Uvádí přehled veličin, symboly, rozměry a co znamenají. Dále zápisy vzorce do trojúhelníku, složení roztoku, hmotnostní zlomek a procento, objemový zlomek a procento, jednotku látkového množství, molární zlomek a procento, hmotnostní a látkové

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Tabulka - názvosloví anorgananických slo

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Jedinečná pomůcka pro výuku chemie na základních a středních školách. Na malém prostoru najdete velké množství přehledně uspořádaných dat z anorganické části chemie. Snadno se zorientujete v obecných pravidlech anorganického názvosloví. Budou vám lépe srozumitelná názvosloví a vzorce oxidů, hydroxidů kyselin, solí a dalších sloučenin. Zvládnete odvození vzorců ze zadaného názvu a pojmenování

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Stručná anglická mluvnice

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
23 %
Na dvou kartách jsou soustředěna nejdůležitější pravidla anglické gramatiky uspořádaná podle slovních druhů. Největší prostor je dán slovesům. Předností přehledu je snadná orientace v mluvnických pravidlech a velké množství informací na malém prostoru. Tabulky jsou vhodné zejména pro žáky a studenty, ale také pro každého, kdo se učí anglický jazyk. Usnadní opakování znalostí z anglického jazyka

Sleva 23 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Geologie 1 - Minerály (tabulka A4)

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Tabulka je určena žákům a studentům. Věnuje se mineralogii a představuje v přehledných tabulkách a názorných obrázcích uspořádání systému nerostů na prvky, sulfidy, oxidy, uhličitany, sírany, fosforečnany, křemičitany a nerosty organického původu. Popisuje tvary nerostů, geometrii krystalu, krystalové tvary, krystalografické soustavy, krystalový osní kříž, fyzikální vlastnosti krystalů, stupnici

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Matematická tabulka 2 pro SŠ (A4)

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Tabulka je určena pro studenty středních škol. Obsahuje popis matematických výrazů a vzorců: z goniometrie, posloupností a řad, kombinatoriky, výroků, analytické geometrie, derivací, integrálů a elementárních funkcí a další. Na malém prostoru je přehledně soustředěno velké množství nejdůležitějších matematických výrazů. Tabulka usnadní opakování a přípravu ke zkouškám.

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - ČJ teorie literatury a slohu

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Tabulka obsahuje jednak teorii literatury (literární druhy a žánry) a nauku o slohu. Předností jsou charakteristiky jednotlivých literárních žánrů a slohové styly, postupy a útvary. Přehledná tabulka usnadní orientaci v literární teorii a napomůže při tvorbě slohových prací.

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Tabulka - Matematické výrazy a vzorce

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Matematické výrazy a vzorce, Výpočet geometrických obrazců

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - ČJ pravopisné jevy

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
V přehledných tabulkách jsou uvedeny nejdůležitější pravopisné jevy jako: pravopis i/y po souhláskách, vyjmenovaná slova, shoda přísudku s podmětem, pravopis u, ú, ů, pravopis bje, vje, bě, pě, mně, mě, pravopis předpon vz-, s-, z-, pravopis předložek s/se, z/ze, pravidla pro psaní velkých písmen, čárka ve větě a v souvětí a další pravidla české mluvnice. Doporučujeme žákům a studentům

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Tabulka - psychologie

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Tabulka Psychologie je určena žákům a studentům předmětu Základy společenských věd. S narůstající popularitou psychologie ve společnosti stoupá zájem i o tuto tabulku. Je přehledným shrnutím nejdůležitějších pojmů a informací. Obsahuje popis psychologických disciplín, projevů duševních jevů a činností, vnitřních a vnějších podmínek ovlivňujících chování, struktury osobnosti. Dále popis frustrace,

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavatele

Tabulka - výpočetní technika

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Výtvarná výchova: Tabulka A4

publisher: MC Nakladatelství

0 / 5
24 %
Tabulka je určena žákům a studentům výtvarné výchovy. Obsahuje přehled teoretických informací o výtvarných technikách, jako jsou: kresba, malba, modelování, grafika, dekorativní činnosti a písmo, vytváření z materiálů. Také vysvětluje základní výtvarné pojmy. Druhá strana tabulky zachycuje přehled dějin výtvarného umění od pravěku po současnost, členěný podle období, slohů, představitelů a

Sleva 24 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí