Registrace | Přihlášení


Pravidla pravopisu, slovníky češtiny

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

100 perliček pro (ne)milovníky češtiny

Autor: Červená propiska

publisher: Universum

3.7 / 5
20 % Top50 Doprava zdarma Prémiový titul
Seznamte se jednoduchou a zábavnou formou se stovkou nejčastějších pravopisných a gramatických chyb, které Češi dělají. Tato kniha není žádná výkladová mluvnice ani slovník – je určena všem, ať žákům druhého stupně základních škol, kteří krásy jazyka teprve objevují, nebo těm, kteří nechtějí chybovat a stále hledají lásku k naší mateřštině. Za pomoci příkladů a diktátů, které jsou speciálně

Sleva 20 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 207 Kč

Skladem

Pravidla českého pravopisu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Universum

3.6 / 5
20 %
Publikace je určena nejen žákům a studentům škol, ale též široké veřejnosti. Nabízí přehledný a srozumitelný výklad pravopisných pravidel a pravopisný slovník. Dodatek MŠMT ČR je již kompletně zapracován do hesláře. U některých slov je možný dvojí nebo i trojí způsob psaní. U každého hesla jsou podrobně zpracovány informace o tvarosloví. Přínosem tohoto vydání je graficky naznačené dělení slov,

Sleva 20 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Pravidla českého pravopisu

Autor: kolektiv autorů

publisher: Universum

3.9 / 5
20 % Prémiový titul
Publikace je určena nejen žákům a studentům škol, ale též široké veřejnosti. Nabízí přehledný a srozumitelný výklad pravopisných pravidel a pravopisný slovník. Dodatek MŠMT ČR je již kompletně zapracován do hesláře. U některých slov je možný dvojí nebo i trojí způsob psaní. U každého hesla jsou podrobně zpracovány informace o tvarosloví. Přínosem tohoto vydání je graficky naznačené dělení slov,

Sleva 20 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 199 Kč

Skladem

Pravidla českého pravopisu, brožované vydání

Autor: Kolektiv autorů - Olga kolektiv autorů, Martincová

publisher: Fortuna

3.4 / 5
14 %
Nezbytná příručka pro žáky základních i středních škol a nejaktuálnější průvodce českým pravopisem pro všechny, kteří chtějí mít kultivovaný mluvený i psaný projev. Zárukou kvality je kolektiv autorů z Ústavu pro jazyk český.

Sleva 14 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice - Studentské vydání

Autor: Vladimír Šaur

publisher: Ottovo nakladatelství

3.9 / 5
Nejmodernější dílo spojující pravidla českého pravopisu s výkladem mluvnice. Srozumitelný návod pro každého, jak správně a dobře mluvit a psát česky. S touto knihou se budete bezpečně orientovat v současné české mluvnici, užívat správná slova a psát bez chyb.

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem u dodavatele

Jak psát bez chyb aneb I pravopis se dá naučit

Autor: František Kalandra

publisher: CERM

4 / 5
15 %
Obsahem je výkladová část, texty na procvičení a upevnění jazykových návyků, klíč a diktáty. Cílem příručky je umožnit žákům, studentům, ale i nejširší veřejnosti zdokonalit se ve správných pravopisných návycích, a to formou, která je nebude časově zatěžovat. Jsou zde jevy, se kterými se běžný uživatel denně setkává, ať už na pracovišti, ve společenském styku či ve škole. Uživatel získá potřebnou

Sleva 15 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 204 Kč

Skladem

Základní mluvnice českého jazyka

Autor: Kolektiv autorů - Vlastimil kolektiv autorů, Styblík

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
14 %
Nová mluvnice shrnuje veškeré učivo v rozsahu základního a středního vzdělávání. Uplatní se ale rovněž jako zdroj informací pro nejširší veřejnost. Mluvnice bude vydána na počátku roku 2004. Následně k ní vyjde publikaces cvičeními k prověření znalostí jazykového učiva.

Sleva 14 % z běžně ceny 174 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Autor: Josef Filipec

publisher: Academia

4.6 / 5
27 %
Slovník spisovné češtiny podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží k současnému vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují přehled o tvoření slov češtině, soupis rodných jmen a příjmení, zeměpisných jmen i běžných zkratek a

Sleva 27 % z běžně ceny 395 Kč

Naše cena: 288 Kč

Skladem

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost

Autor: kolektiv autorů

publisher: Academia

3.7 / 5
27 %
Slovník spisovné češtiny podává komplexní lexikografický popis téměř 50 000 slov současné češtiny, přihlíží k současnému vývoji jazyka i společnosti. Uživatel zde najde poučení o pravopise a výslovnosti slov, o jejich skloňování a časování, u přejatých slov i o jejich původu. Přílohy obsahují přehled o tvoření slov češtině, soupis rodných jmen a příjmení, zeměpisných jmen i běžných zkratek a

Sleva 27 % z běžně ceny 195 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Pravidla českého pravopisu -vázaná

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fortuna

3.9 / 5
14 %
Nezbytná příručka pro žáky základních i středních škol a nejaktuálnější průvodce českým pravopisem pro všechny, kteří chtějí mít kultivovaný mluvený i psaný projev. Zárukou kvality je kolektiv autorů z Ústavu pro jazyk český. Má schvalovací doložku MŠMT ČR.

Sleva 14 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 215 Kč

Skladem

Skloňování vzorů podstatných jmen rodu ženského TABULKA A4

Autor: neuveden

publisher: ALBRA

3.3 / 5

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Pravidla českého pravopisu s kompletním zapracováním dodatku MŠMT ČR - S kompletním zapracováním…

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů, neuveden

publisher: EDIKA

3.3 / 5
21 %
Publikace vám nabízí přehledný a srozumitelný výklad pravopisných pravidel s kompletním zapracováním Dodatku zveřejněného v roce 1994 MŠMT ČR. U některých slov připouští dvojí a dokonce i trojí způsob psaní. Záleží na uživateli, kterou variantu si vybere. Menší formát knihy vám umožní vzít si ji kdekoliv s sebou a mít ji k dispozici ihned při ruce. Díky jasnému vnitřnímu členění najdete obratem

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Přídavná jména TABULKA A4

Autor: neuveden

publisher: ALBRA

3 / 5

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Stručná mluvnice česká – mluvnická a slohová cvičení

Autor: Kolektiv autorů - Marie Čechová,Vlastimil Styblík

publisher: Fortuna

2.9 / 5
14 %
Mluvnice vhodná pro studenty a učitele všech typů SŠ, první část se věnuje mluvnici, druhá slohu a třetí terminologickým změnám v české mluvnici.

Sleva 14 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 120 Kč

Skladem

Slovníček spisovné češtiny pro 1. stupeň ZŠ - Slovníček spisovné češtiny

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Ivana Svobodová

publisher: Alter

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Český jazyk do kapsy pro 2.st.ZŠ (192 ka

Autor: Jana Eislerová

publisher: Fragment

0 / 5
15 %
Vezmi si školu do kapsy! 192 kartiček se základním učivem z českého jazyka pro 2. stupeň ZŠ můžeš mít stále u sebe. Na jedné straně kartičky je otázka, na druhé správná odpověď. Sestav si vlastní sadu a procvičuj témata, která právě probíráte ve škole. Kartičky díky perforaci snadno oddělíš. Součástí kompletu je praktická krabička. Uč se a opakuj si, kdykoli k tomu budeš mít příležitost –

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Slovní druhy - Procvičovací sešit pro 3. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: Pansofia

0 / 5
Procvičování slovních druhů. Obsah: - Podstatná jména - Přídavná jména - Zájmena - Číslovky - Slovesa - Příslovce - Předložky - Spojky - Částice - Citoslovce

Sleva 6 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Český jazykový atlas 5

Autor: kolektiv autorů

publisher: Academia

0 / 5
15 %
Vynikající dílo o nespisovné češtině, které přináší poznatky významné nejen pro jazykovědu, ale i pro dějiny národní kultury. Pátý, závěrečný svazek Českého jazykového atlasu obsahuje pět částí: nejrozsáhlejší část hláskoslovnou, část věnovanou syntaktickým jevům, část pojednávající o adverbiích, část zpracovávající dodatečný výzkum ve městech a závěrečnou část přinášející mapy izoglosových

Sleva 15 % z běžně ceny 498 Kč

Naše cena: 423 Kč

Skladem u dodavatele

Experimentujeme s češtinou: Jak pracovat s korpusem českého jazyka ve školách i mimo ně - Jak…

Autor: Michal Šulc

publisher: NLN s.r.o.

0 / 5
Jak pracovat s korpusem českého jazyka ve školách i mimo ně.

Sleva 10 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem u dodavatele

Frekvenční slovník mluvené češtiny

Autor: Kolektiv autorů - František Čermák, kolektiv autorů

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Frekvenční slovník mluvené češtiny je vůbec první slovník svého druhu, představující autentickou mluvenou češtinu, která tu stojí v protikladu, často příkrém, k češtině spisovné a psané. Ukazuje, jak lidé skutečně mluví, tj. bez kodifikačních zásahů a deformací. Slovník vychází z Pražského mluveného korpusu, založeného na sociolingvisticky reprezentativních nahrávkách rozhovorů, který byl bohatě

Sleva 20 % z běžně ceny 480 Kč

Naše cena: 384 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí