Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Pravidla, příručky, tabulky, souhrny

Ediční řada - Náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
V publikaci naleznete příspěvky zaměřené na výuku matematiky zábavnou formou. Žáci si díky nim procvičí psaní číslic, naučí se orientovat se na ploše, zahrají si hry s čísly, naučí se pracovat se slovními úlohami a navíc se Ediční řada je inspirativním metodickým průvodcem pro vyučující na 1. stupni. Společně s ediční řadou Náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ II. a ediční řadou Průřezová témata na

Sleva 18 % z běžně ceny 1 349 Kč

Naše cena: 1 106 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Průřezová témata na 2. stupni ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Ediční řada Průřezová témata na 2. stupni ZŠ je společně s navazující druhou řadou určena všem pedagogům, kteří chtějí podpořit žáky v úspěšném zvládnutí schopnosti myslet v souvislostech. Obě ediční řady prohlubují základní dovednosti důležité jak pro celoživotní vzdělávání, tak pro nalezení žákova místa ve společnosti – umět zhodnotit vlastní rozvoj, kriticky myslet, porozumět společenskému

Sleva 18 % z běžně ceny 1 369 Kč

Naše cena: 1 123 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Výchova k občanství

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Ediční řada Výchova k občanství je určena nejen všem vyučujícím 6.–9. ročníku ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletých gymnázií, ale i k práci třídního učitele a výchovného poradce. Publikace se zaměřují také na průřezová témata 2. stupně ZŠ a aktuální témata současnosti, jako je společnost a vztahy s důrazem na posílení zdravého vztahu k sobě samému. - Podpora – sebepojetí, komunikace, vztahů ve

Sleva 18 % z běžně ceny 1 349 Kč

Naše cena: 1 106 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Český jazyk a literatura na 2. stupni ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Ediční řada věnující se výuce českého jazyka, slohu a literatuře na 2. stupni ZŠ a odpovídajících ročnících víceletých gymnázií je dobrým pomocníkem pro začínající i zkušené pedagogy. Na příkladech dobré praxe ukazuje možnost učit zábavně jeden z nejméně oblíbených předmětů ve škole. Výukové metody – efektivní, aktivizující, inovativní, metodické Didaktika – reaguje na potřebu celoživotního

Sleva 18 % z běžně ceny 1 349 Kč

Naše cena: 1 106 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Výchova k volbě povolání

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Ediční řada Výchova k volbě povolání obsahuje náměty pro vedení výuky či realizaci projektového dne na témata volby povolání a finanční gramotnosti. Publikace jsou vhodné pro třídní učitele a výchovné a kariérové poradce na 2. stupni ZŠ. Metodika – interaktivní cvičení pro žáky, pracovní listy, návrhy her, projekty, exkurze Obsah – volba povolání, finanční gramotnost Praktické využití – logické

Sleva 18 % z běžně ceny 1 369 Kč

Naše cena: 1 123 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Německý jazyk na 2. stupni ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Ediční řada je výbornou doplňkovou literaturou pro vyučující německého jazyka na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Smyslem publikací je přinést do výuky aktivity a témata, která u žáků probudí zájem o německý jazyk. - Aktivity – tvořivé, praktické, motivační, ucelené - Tematické celky – člověk a společnost, kultura, volnočasové zájmy, německy mluvící země - Metodiky

Sleva 18 % z běžně ceny 1 369 Kč

Naše cena: 1 123 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ II.

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Ediční řada doplňuje nabídku praktických příruček pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce na 2. stupni ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Společně s první ediční řadou obsahuje všechny tematické okruhy vzdělávací oblasti a materiály, které jsou bez náročných příprav ihned využitelné ve výuce. - Tematické okruhy – Volba povolání, Práce se dřevem, Pěstitelské práce,

Sleva 18 % z běžně ceny 1 379 Kč

Naše cena: 1 131 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ II.

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Ediční řada Náměty pro výku na 1. stupni ZŠ II. nabízí další pokračování metodického průvodce pro vyučující 1. stupně. Společně s ediční řadou Náměty pro výuku na 1. stupni ZŠ I. a s ediční řadou Průřezová témata na 1. stupni ZŠ jsou metodiky ve všech oblastech poutavou a zábavnou inspirací. - Praxe – celoroční projekty, putovní seriály, integrace a mezioborovost - Metodika – zásobník her, náměty

Sleva 18 % z běžně ceny 1 079 Kč

Naše cena: 885 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - English for Kids

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Ediční řada English for Kids obsahuje praktické náměty do výuky anglického jazyka pro nejmenší děti. V publikacích naleznete metodiku výuky, přehled jazykových her a aktivit doplněných o originální pracovní listy. Prostřednictvím vybraných témat děti zvládnou základy anglického jazyka. Ediční řada se skládá z těchto publikací: - English for Kids I. - English for Kids II. - English for Kids III.

Sleva 18 % z běžně ceny 829 Kč

Naše cena: 680 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Legislativa a management pro ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Tématem ediční řady jsou povinnosti managementu školy vyplývající z platné legislativy. Publikace jsou určeny pro ředitele či ředitelky všech typů škol a školských zařízení. Předností publikací jsou komentáře, právní výklady doplněné o příklady z praxe a tipy, jak úspěšně a bez chyb zvládnout všechny legislativní kroky. - Legislativa a managament – změny v povinnostech managementu škol platné od

Sleva 18 % z běžně ceny 1 688 Kč

Naše cena: 1 384 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Tvoříme, poznáváme a hrajeme si

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Ediční řada povzbuzuje u dětí radost se společného sdílení zážitků a aktivního objevování. Podporuje prosociální a environmentálně šetrné chování. Učitelky MŠ zde naleznou výběr činností čerpající ze známých tradic, jako je Mikuláš, vítání jara, ale i animace nebo land-art. - Tvoříme – fantazie, experiment, tvořivost - Poznáváme – radost, zkoumání, zkušenost - Hrajeme si – vzájemnost a

Sleva 18 % z běžně ceny 859 Kč

Naše cena: 704 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Legislativa a management pro MŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Hlavním tématem této ediční řady jsou povinnosti vyplývající z platné legislativy. Publikace jsou určeny pro ředitelky a vedoucí pracovníky mateřských škol. Výhodou publikací jsou komentáře, právní výklady doplněné o příklady z praxe a tipy, jak úspěšné zvládnout své úkoly. - Legislativa a managament - změny platné od 1. 1. 2012 a provázanost s právními předpisy - Podpora - při změně právních

Sleva 18 % z běžně ceny 1 139 Kč

Naše cena: 934 Kč

Skladem u dodavatele

Ediční řada - Komplexní metodiky jednotlivých oblastí předškolního vzdělávání

Autor: kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
18 %
Sedm nejoblíbenějších publikací učitelek mateřských škol doplněných o novinku Činnosti venku a v přírodě. Sada publikací či jednotlivé tituly jsou výtečným pomocníkem nejen pro učitelky v praxi, ale i pro studentky - budoucí učitelky v mateřské škole - při studiu na středních a vysokých školách. Didaktika - reaguje na potřebu celoživotního vzdělávání, v souladu s RVP PV Tým autorek - zkušený a

Sleva 18 % z běžně ceny 3 290 Kč

Naše cena: 2 698 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele