Registrace | Přihlášení


Učebnice

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Matematické minutovky pro 3. ročník /1. díl - 3. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Hana kolektiv autorů, Mikulenková

publisher: Prodos

4.7 / 5
12 %
Na základě přímého požadavku učitelů na ZŠ vznikly tyto sešity o dvakrát 64 cvičeních, které slouží k docvičení matematického učiva žáků vždy v konkrétním ročníku ZŠ. Sešity mají žákům dopomoci k potřebné jistotě a zběhlosti v pamětném počítání.

Sleva 12 % z běžně ceny 34 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Umím češtinu? – Pravopis 5

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jurečka,Hana Mikulenková

publisher: Prodos

4 / 5
12 %
Připravujete se na přijímací zkoušky? Nebo si jen potřebujete procvičit češtinu? Pak začněte s testy z pravopisu a pokračujte dalšími díly z řady Umím češtinu? – vyplatí se vám to. Co najdete v Pravopisu pro 5. ročník? * 10 didaktických testů, každý s 20 různorodými úlohami z českého jazyka * otázky zaměřené na vyjmenovaná slova, shodu přísudku s podmětem, psaní velkých a malých písmen,

Sleva 12 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Umím češtinu? – Pravopis 9

Autor: neuveden

publisher: Prodos

4 / 5
12 %
Potřebujete si procvičit český jazyk, abyste uspěli u přijímacích zkoušek? Zdokonalte své znalosti s testy pravopisu a pokračujte dalšími díly řady Umím češtinu? Co najdete v Pravopisu pro 9. ročník? * 10 didaktických testů, každý s 20 různorodými úlohami z českého jazyka * otázky zaměřené na vyjmenovaná slova, shodu přísudku s podmětem, psaní velkých a malých písmen, předpon s- a z-, skupin

Sleva 12 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Matematické minutovky pro 1. ročník / 3. díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana kolektiv autorů, Mikulenková

publisher: Prodos

5 / 5
13 %
Dvoubarevný pracovní sešit k 3. dílu učebnice obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují odpovídající matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají, vybarvují, spojují nebo i samy kreslí předměty, znázorňují je, kreslí geometrické tvary, doplňují

Sleva 13 % z běžně ceny 31 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Umím češtinu? – Tvarosloví 5

Autor: neuveden

publisher: Prodos

4 / 5
12 %
Připravujete se na přijímací zkoušky? Nebo si jen potřebujete procvičit češtinu? Pak kromě testů z tvarosloví vyzkoušejte i další díly řady Umím češtinu? Co najdete v Tvarosloví pro 5. ročník? * 10 didaktických testů, každý s 20 různorodými úlohami z češtiny * otázky zaměřené na skloňování a časování ohebných slovních druhů, mluvnické kategorie podstatných jmen, sloves i dalších slovních

Sleva 12 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Český jazyk 2 - pracovní sešit - 2. ročník - 2. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Hana kolektiv autorů, Mikulenková

publisher: Prodos

4 / 5
12 %
Téměř 80 stran pracovního sešitu Český jazyk 2 představuje pro děti pestré úkoly různého stupně náročnosti, které sledují jednotlivé očekávané výstupy a společně rozvíjejí klíčové kompetence: od klasických doplňovacích cvičení přes hádanky a křížovky k tvoření rýmů, opravování chyb a návodům na hry. Nezapomíná se ani na podněty k vlastním slohovým projevům (pohlednice, popis, líčení...). Zadání i

Sleva 12 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Matematika a její aplikace pro 1. ročník 1.díl - pro 1. ročník - pro 1. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Hana kolektiv autorů, Mikulenková

publisher: Prodos

5 / 5
13 %
První díl plnobarevné pracovní učebnice z nové řady pro vzdělávání dle RVP, která vyšla v létě 2006, obsahuje názorný úvod k učivu o přirozeném čísle a dále se zabývá čísly a číslicemi od 1 do 5 (porovnávání, sčítání, odčítání, nácvik psaní), nechybí v něm ani procvičování a aplikace učiva. Učebnice Matematika a její aplikace 1 je rozdělena na tři díly po 64 stranách, které doplňují tři pracovní

Sleva 13 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Matematika a její aplikace pro 1. ročník 2.díl - pro 1. ročník - pro 1. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Hana kolektiv autorů, Mikulenková

publisher: Prodos

4.7 / 5
13 %

Sleva 13 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Matematika a její aplikace pro 4. ročník 2. díl - 4. ročník - 4. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Hana kolektiv autorů,Josef Mikulenková, Molnár

publisher: Prodos

4 / 5
13 %
Nový třídílný titul Matematika a její aplikace 4 vám v mnoha směrech nebude neznámý, jeho jednotlivé části však jsou cele prakticky zaměřeny k naplňování očekávaných výstupů tak, aby vám pomohly u dětí co nejlépe rozvíjet klíčové kompetence dle požadavků RVP.

Sleva 13 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 1. ročník / 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana kolektiv autorů, Mikulenková

publisher: Prodos

4.5 / 5
13 %
Dvoubarevný pracovní sešit obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají, vybarvují, spojují nebo i samy kreslí předměty, doplňují číselné řady atp.

Sleva 13 % z běžně ceny 31 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 1. ročník / 2. díl

Autor: Josef Molnár

publisher: Prodos

4.5 / 5
13 %
Dvoubarevný pracovní sešit k 2. dílu učebnice obsahuje na 32 stranách řadu cvičení a úkolů, které upevňují odpovídající matematické dovednosti, osvojování očekávaných výstupů a rozvíjení klíčových kompetencí. Zadání zdaleka nevycházejí pouze z čísel, množství z nich operuje s obrázky. Děti počítají, vybarvují, spojují nebo i samy kreslí předměty, znázorňují je, kreslí geometrické tvary, doplňují

Sleva 13 % z běžně ceny 31 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Zajímavá matematika pro druháky

Autor: Kolektiv autorů - Hana kolektiv autorů, Mikulenková

publisher: Prodos

4.5 / 5
13 %
Zajímavá matematika přitažlivě posiluje aplikační činnosti při výuce. 64 barevných stran plných cvičení, která se do běžné učebnice nevešla, pro děti, kterým by chyběla. Úkoly a úlohy, které mj. prověřují jak schopnost pracovat s abstraktními prvky, tak právě i opačnou schopnost aplikace matematických poznatků na svět okolo sebe, přiměřeně pro žáky třetího ročníku ZŠ (nákupy, počítání věcí okolo

Sleva 13 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Matematika 3. ročník - 2.díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana kolektiv autorů, Mikulenková

publisher: Prodos

4.5 / 5
13 %
Poslední učebnice řady završuje výuku dle RVP pro 1. vzdělávací období 1. stupně na ZŠ. Učebnice splňuje základní požadavek RVP na to, aby učivo pro děti nebylo odtažitým abstraktním modelem, ale dovolilo přímou praktickou aplikaci. Teprve ta dětem umožní pochopit základní matematické vztahy ve světě kolem nás a rozvíjet je a smysluplně a účelně využívat v běžném životě. Učebnice k tomu žáky vede

Sleva 13 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk Starověk - Pravěk Starověk

publisher: Prodos

4 / 5
13 %
Učebnice uvádí žáky do dějepisu jako samostatného předmětu. Zabývá se dvěma nejstaršími epochami v dějinách lidstva – pravěkem a starověkem. Soustředí se na charakteristiku hlavních rysů vývoje, na události a okolnosti, které významně ovlivnily vývoj lidské společnosti. Srozumitelný text je bohatě doplněn fotografiemi, nákresy, mapami, grafy a jiným obrazovým materiálem. Schvalovací doložka

Sleva 13 % z běžně ceny 176 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Umím češtinu? – Slovotvorba a slovní zásoba 5

Autor: neuveden

publisher: Prodos

5 / 5
12 %
Potřebujete si procvičit český jazyk, abyste zvládli přijímací zkoušky? S edicí testů Umím češtinu? nemůžete neuspět. Co najdete ve Slovotvorbě a slovní zásobě 5? * 10 didaktických testů, každý s 20 různorodými úlohami z českého jazyka * otázky zaměřené na stavbu slova, tvoření a přejímání slov, rozlišování slovních druhů, synonyma, homonyma, antonyma, nadřazenost, podřazenost a příbuznost

Sleva 12 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Matematické minutovky pro 4. ročník/ 1. díl - 4. ročník - 4. ročník

Autor: Hana Mikulenková

publisher: Prodos

3.8 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 34 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 6. ročník/ 2. díl

Autor: Miroslav Hricz

publisher: Prodos

3.8 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Matematické minutovky pro 4. ročník/ 2. díl - 4. ročník - 4. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Hana kolektiv autorů, Mikulenková

publisher: Prodos

3 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 34 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem u dodavatele

Matematické minutovky pro 6. ročník/ 1. díl

Autor: Miroslav Hricz

publisher: Prodos

3.1 / 5
14 %
Zcela nové pracovní sešity Matematických …minutovek 6 navazují na úspěšnou řadu nakladatelství Prodos pro 1. stupeň základních škol. I tentokrát si žáci mohou procvičit vědomosti a dovednosti získané v hodinách matematiky. S postupem k učební látce vyšších ročníků souvisí i proměna formátu …minutovek. Především úlohy z geometrie si vyžadují větší prostor pro řešení, proto budou od šestého ročníku

Sleva 14 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 7 - Živočichové - Pracovní sešit - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Hana kolektiv autorů, Mikulenková

publisher: Prodos

3.1 / 5
12 %
Pracovní sešit k učebnici Přírodopis 7 – Živočichové slouží k procvičení a upevnění učiva zoologie. U žáků by měl vést k posílení zájmu o tento přírodovědný obor.

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí