Registrace | Přihlášení


Učebnice

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějepis pro střední odborné školy

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.1 / 5
18 %
Souborná učebnice je určena středním odborným školám, které mají v učebním plánu zařazen dějepis. Soustřeďuje se na základní mezníky v dějinách lidstva, na historické souvislosti, na dějiny kultury běžného života lidí – jakousi historickou každodennost. České i světové dějiny jsou probírány paralelně.

Sleva 18 % z běžně ceny 255 Kč

Naše cena: 209 Kč

Skladem

Dějepis 2 pro gymnázia a střední školy - Středověk a raný novověk

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
14 %
Publikace je druhým dílem čtyřdílné řady učebnic pro čtyřletá gymnázia. Je zpracována podle osnov pro čtyřletá gymnázia. Uplatní se ale i na dalších typech škol, neboť v učebnicích je graficky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu ke studiu na V.Š. humanitního typu. Podstatnou kvalitou řady je její

Sleva 14 % z běžně ceny 245 Kč

Naše cena: 211 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka pro učební obory SOU

Autor: Soukal Josef

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.1 / 5
18 %
Jedna souhrnná učebnice pro všechny ročníky SOU obsahuje pečlivě zvolené ukázky z literatury od nejstarších dob po současnost. Vedle literárních ukázek autor zpracoval i základy literárního vývoje v rozsahu osnov SOU, informace o autorech a literárních žánrech.

Sleva 18 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 166 Kč

Skladem

Dějepis 1 pro gymnázia a střední školy - Pravěk a starověk

Autor: Čornej Petr

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
18 %
První z řady učebnic dějepisu pro gymnázia a střední školy – uplatní se především na gymnáziích, ale i na dalších typech škol, neboť je v učebnicích grafi cky odlišen základní výklad od rozšiřujícího textu. Vzhledem k rozvržení učiva s důrazem na nové dějiny umožňuje i dobrou přípravu na VŠ. Kladem řady je její nepřetíženost fakty a především paralelně vedený výklad světových i českých dějin od

Sleva 18 % z běžně ceny 227 Kč

Naše cena: 186 Kč

Skladem

Přehled středoškolské chemie

Autor: Vacík Jiří

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.9 / 5
18 %
Univerzální, osvědčená příručka pro všechny typy škol nechemického zaměření.

Sleva 18 % z běžně ceny 261 Kč

Naše cena: 214 Kč

Skladem

Cvičení z pravopisu pro větší školáky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Styblík Vlastimil

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.9 / 5
14 %
Osvědčená příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.

Sleva 14 % z běžně ceny 138 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičujeme si slovní druhy pro 3. r. ZŠ

Autor: neuveden

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.9 / 5
18 %
Řada cvičebnic z českého jazyka Procvičujeme si – osmičlenný komplet sešitů pro 1. stupeň ZŠ. Každý se věnuje jednomu jazykovému jevu. Všechny sešity jsou opatřeny klíčem. Uplatní se ve škole i při domácím procvičování. Pro každý ročník jsou připraveny dvě cvičebnice.

Sleva 18 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Čeština pro učební obory SOU

Autor: Kvítková Naděžda

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.8 / 5
18 %
Jedna souhrná učebnice jazyka a slohu je určena pro všechny ročníky SOU. Klade důraz na praktické zvládnutí jazyka v psaní i v mluvené formě. Odpovídá nejnovějším osnovám pro tříleté učební obory. Pro výuku literatury doporučujeme obdobně strukturovanou učebnici Čítanka a literatura pro učební obory SOU od autora J.Soukala.

Sleva 18 % z běžně ceny 176 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Dějepis 9 pro základní školy - Nejnovější dějiny - Metodická příručka

Autor: Válková Veronika

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
14 %
Metodická příručka pro učitele k učebnici Dějepis 9 pro základní školy - Nejnovější dějiny

Sleva 14 % z běžně ceny 203 Kč

Naše cena: 175 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičujeme si vzory a psaní koncovek podstatných jmen pro 4. r. ZŠ

Autor: neuveden

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.3 / 5
18 %
Řada cvičebnic z českého jazyka Procvičujeme si – osmičlenný komplet sešitů pro 1. stupeň ZŠ. Každý se věnuje jednomu jazykovému jevu. Všechny sešity jsou opatřeny klíčem. Uplatní se ve škole i při domácím procvičování. Pro každý ročník jsou připraveny dvě cvičebnice.

Sleva 18 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Přijímací zkoušky na střední školy Matematika - Testy

Autor: Půlpán Zdeněk

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.7 / 5
29 %
Sbírky na vyšší úrovni náročnosti prověřují matematické učivo tak, aby umožnily kvalitní a úspěšnou přípravu na přijímací zkoušky na všechny typy středních škol. Obsahují i typové příklady, s nimiž se žáci v přijímacích testech setkávají. V závěru je klíč správných řešení.

Sleva 29 % z běžně ceny 154 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem u dodavatele

Hudební výchova pro 3. ročník základní školy - CD

Autor: Lišková Marie

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
14 %
Nahrávka na CD k učebnici hudební výchovy pro 3. ročník ZŠ

Sleva 14 % z běžně ceny 241 Kč

Naše cena: 208 Kč

Skladem u dodavatele

Základní mluvnice českého jazyka

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Styblík Vlastimil

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
29 %
Nová mluvnice shrnuje veškeré učivo v rozsahu základního a středního vzdělávání. Uplatní se ale rovněž jako zdroj informací pro nejširší veřejnost. Mluvnice bude vydána na počátku roku 2004. Následně k ní vyjde publikaces cvičeními k prověření znalostí jazykového učiva.

Sleva 29 % z běžně ceny 192 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Barevná čeština pro čtvrťáky

Autor: Kolektiv autorů - Pavlová Jana,Pišlová Simona

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.7 / 5
18 %
Čtvrtý z řady pracovních sešitů Barevná čeština pro 1. stupeň ZŠ – obsahuje plno zajímavých a netradičních úkolů k procvičování českého jazyka doma i ve škole. Nabízí úkoly ve formě omalovánek, hádanek, křížovek a doplňovacích cvičení.

Sleva 18 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Barevná matematika pro prvňáčky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Fialová D.

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
18 %
Opakujeme si během školního roku i o prázdninách První část pětidílné řady Pracovní sešity pro 1. - 5. ročník jsou plné zajímavých, netradičních a méně běžných úkolů z učiva rozděleného podle požadavků osnov vzdělávacího programu Základní škola. Uplatní se v běžné výuce, při domácí práci i při opakování o prázdninách.

Sleva 18 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Barevná matematika pro druháky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Fialová D.

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4 / 5
18 %
Opakujeme si během škol. roku i o prázdninách Druhá část pětidílné řady. Pracovní sešity pro 1. - 5. ročník jsou plné zajímavých, netradičních a méně běžných úkolů z učiva rozděleného podle požadavků osnov vzdělávacího programu Základní škola. Uplatní se v běžné výuce, při domácí práci i při opakování o prázdninách.

Sleva 18 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Barevná matematika pro třeťáky

Autor: Kaslová Michaela

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.2 / 5
18 %
Opakujeme si během škol. roku i o prázdninách Třetí část pětidílné řady. Pracovní sešity pro 1. - 5. ročník jsou plné zajímavých, netradičních a méně běžných úkolů z učiva rozděleného podle požadavků osnov vzdělávacího programu Základní škola. Uplatní se v běžné výuce, při domácí práci i při opakování o prázdninách.

Sleva 18 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Cvičení z pravopisu pro malé školáky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Styblík Vlastimil

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.4 / 5
14 %
Osvědčená příručka je určena žákům 2. - 5. ročníku ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.

Sleva 14 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 117 Kč

Nedostupné

Čítanka pro 1. ročník SOŠ

Autor: Soukal Josef

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.4 / 5
18 %
Tato publikace je první částí čtyřdílné koncepční řady čítanek pro SOŠ. Tvoří komplet s učebnicí literatury. Pojetí učebnic je dáno jednak platnými učebními osnovami pro SOŠ, jednak Katalogem cílových požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Celá řada tak směřuje ke kvalitní přípravě na maturitní zkoušku v novém pojetí.Tuto řadu doplňuje soubor učebnic ČJ.

Sleva 18 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Barevná čeština pro druháky

Autor: Kolektiv autorů - Pavlová Jana,Pišlová Simona

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
17 %
Druhý z řady pracovních sešitů Barevná čeština pro 1. stupeň ZŠ – obsahuje plno zajímavých a netradičních úkolů k procvičování českého jazyka doma i ve škole. Nabízí úkoly ve formě omalovánek, hádanek,křížovek a doplňovacích cvičení.

Sleva 17 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 81 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí