Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 1. stupeň ZŠ

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Písanka ke slabikáři 3. díl - Píšeme tiskacím písmem

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
17 %
Písanky ke Slabikáři 1.–3. díl obsahují nácvik psaní písmen, slabik a slov, tak jak jsou postupně probírány ve Slabikáři. Každá strana jednotlivých písanek ke Slabikáři odpovídá svým obsahem vždy jedné straně Slabikáře. Vazba na jednotlivé strany Živé abecedy a Slabikáře je v písankách pro lepší orientaci vyznačena na každé straně. NNS149

Sleva 17 % z běžně ceny 23 Kč

Naše cena: 19 Kč

Skladem

Procvičujeme pravopis přídavných jmen - pracovní sešit pro 5. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Nový dvoubarevný pracovní sešit formátu A5 obsahuje základní poučky, úkoly k procvičování učiva zpracované zábavnou formou, diktáty, hry, klíč ke cvičením a kartu s přehledem skloňování přídavných jmen tvrdých, měkkých a přivlastňovacích. NNS557

Sleva 18 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Hádej ,hádej, hádači: Hádanky, říkadla, písničky

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
72 hádanek doplněných obrázky. Při řešení hádanek jsou žáci vedeni k zamyšlení se nad tím, který obrázek vyjadřuje řešení hádanky. Jedná se o velmi vhodný učební materiál k procvičení čtení s porozuměním. Nechybí ani hádanky, lidové pranostiky a popis některých lidových zvyků. NOVA361

Sleva 17 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Matematika pro 5. ročník ZŠ, 2. díl - Učebnice

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Matematika pro 5. ročník základní školy, 2. díl. Učebnice vytvořená v souladu s RVP ZV. Učebnice se zapracovanými posledními úpravami RVP. Najdete zde učivo zlomků, desetinných čísel i úlohy zaměřené na finanční gramotnost. K zvládnutí nového učiva pomáhá obrázkový materiál i číselné oys, pomocí kterých žáci snadno desetinná čísla porovnávají i zaokrouhlují. Učebnicí prolínají cvičení pro

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem u dodavatele

Najdi dvojici - 5. Vyjmenovaná slova – záludné dvojice

Autor: kolektiv autorů

publisher: INFOA

0 / 5
33 %
Procvičování záludných dvojic vyjmenovaných slov formou hry. Obsahuje 35 dvojic, záložku a krabičku. Pravidla hry: Hra je určena nejméně pro 2 hráče. Kartičky rozstříhejte, promíchejte a obrázky dolů rozložte na plochu. Každý hráč obrátí kartičku a obrácením druhé hledá k obrázku dvojici. Když neuhodne, vrátí je do původní polohy. Když uhodne, získá dvojici a pokračuje ve hře. Vítězem se stává

Sleva 33 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Hudební nástroje pro malé muzikanty - Hudební základy PS 2

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
32 % Novinka
Hudební výchova - celobarevný pracovní sešit pro ZŠ a předškoláky. Seznamuje děti hravou formou s hudebními nástroji. Děti v něm najdou písničky, básničky o hudebních nástrojích, doplňovačky a úkoly. Obsah: Hudební zvuk, Nejstarší hudební nástroje, Základní rozdělení hudebních nástrojů, Bicí nástroje, Dechové nástroje, Strunné nástroje, Písně o hudebních nástrojích.

Sleva 32 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Číslice a tečky - Pomůcka pro žáky k výuce matematiky v 1. ročníku ZŠ - Pomůcka pro žáky k výuce…

Autor: Marie Novotná

publisher: Alter

0 / 5
14 %
Základní pomůcka pro počáteční výuku matematiky. Kartičky s čísly, tečkami a spoji pro sčítání umožňují nácvik numerace, porovnávání souborů prvků i porovnávání čísel, sčítání a odčítání v oboru do 20 i vytváření slovních úloh.

Sleva 14 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Matematika nás baví!

Autor: Colin Stuart

publisher: Pikola

0 / 5
20 %
Cílem výukové metody STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) je povzbudit děti zejména mladšího školního věku k zájmu o technické obory. Tento přístup, velice populární v anglosaském prostředí, předkládá technické vědy srozumitelně, živě a hlavně zábavně, jako prostor pro hravé aktivity a vzrušující objevy, a činí tak s pomocí dynamické grafiky a nejmodernějších metod výuky. Knihy

Sleva 20 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem

Sada Skládací abeceda, značky a číslice

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
18 %
NOVA160

Sleva 18 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Sada skládací kostka s kolečky

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
19 %
Kostka je vhodná k názornému učení v 1.–3. roč., využívá se k vytváření představ čísel při rozšiřování číselného oboru, při počítání přechodem přes desítku aj. NOVA219

Sleva 19 % z běžně ceny 27 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Prvouka pro 2. ročník – Příručka pro učitele

Autor: Kolektiv autorů - Hana Mikulenková,Josef Molnár

publisher: Prodos

0 / 5
18 %
Metodická příručka je zpracována k původní učebnici Prvouky pro 2. ročník. Lze ji alternativně využít i při práci s novou Modrou řadou (Člověk a jeho svět 2). Příručka obsahuje návrh celoročního časového a tematického plánu a dále věnuje vždy celou stránku každému z jednotlivých témat z učebnice (Podzim v lese, Krajina kolem nás, Začíná léto...) a podává k nim metodické rady, pomocné informace,

Sleva 18 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 32 Kč

Skladem u dodavatele

Notopísanka 1 - Délka not a pomlk, houslový klíč

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
32 %
čb pracovní sešit - hudební publikace pro ZŠ a ZUŠ. Děti se v ní naučí psát houslový klíč, notu celou, půlovou, čtvrťovou a osminovou. Také všechny pomlky a tempové označení taktu. "Notopísanka" obsahuje také úkoly a rébusy pro děti, na kterých si hravou formou procvičí vše, co se naučily. Notopísanka je určená pro I. stupeň ZŠ a PHV na ZUŠ.

Sleva 32 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Klíčkův notýsek - Přípravná učebnice hudební teorie pro PHV a I. st. ZŠ

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
32 %
Celobarevná racovní učebnice pro PHV a I. stupeň ZŠ - hudební publikace pro ZŠ a ZUŠ Pracovní učebnice "Klíčkův notýsek" učí děti hravou formou základy hudební teorie. Obsahem učebnice jsou tyto kapitoly:Zvuky obyčejné, Hudební zvuky (rytmické a melodické), Tón (síla, barva,výška, délka), Lidová písnička, Nota, Notová osnova, Nota v notové osnově, Notový klíč, Základní tónová řada (stupnice C

Sleva 32 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Klíček hudební nauky 1 - Pracovní učebnice hudební teorie 1. díl

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
32 %
Celobarevná pracovní učebnice pro 1. ročník ZUŠ a I. a II. stupeň ZŠ - hudební publikace pro ZŠ a ZUŠ. Pracovní učebnice Klíček hudební nauky 1 volně navazuje na "Klíčkův notýsek" . Obsahuje základy tvoření durových stupnic, základní intervaly a hudební pojmy. Obsahem jsou tyto kapitoly:Půltón a celý tón, Stupnice C dur, Hudební abeceda, Oktáva, Noty c2-c3, Basový klíč, Noty v malé oktávě,

Sleva 32 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Notopísanka 2 - Výška not , psaní a čtení not v houslovém klíči

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
32 %
čb pracovní sešit - hudební publikace pro ZŠ a ZUŠ Děti se v ní naučí číst a psát noty v jednočárkované oktávě. Seznámí se také s oktávou dvoučárkovanou a malou.Zopakují si psaní houslového klíče a naučí se rozpoznat stoupající a klesající melodii. "Notopísanka 2" obsahuje úkoly a rébusy pro děti, na kterých si hravou formou procvičí vše, co se naučily. Notopísanka je určená pro ZUŠ a I. stupeň

Sleva 32 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Český jazyk 2 - pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

publisher: Rubínka

0 / 5
V pracovní učebnici jsou cvičení na procvičení abecedy, druhů vět, věty a souvětí, slov nadřazených, podřazených, souznačných, protikladných, samohlásek U, Ú, Ů, měkkých a tvrdých slabik, psaní párových souhlásek, slov s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.Pracovn

Sleva 6 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Český jazyk 3 - pracovní učebnice pro 3. ročník ZŠ, první díl

publisher: Rubínka

0 / 5
V pracovní učebnici jsou cvičení na opakování abecedy, druhů vět, věty a souvětí, významu slov, samohlásek U, Ú, Ů, měkkých a tvrdých slabik, psaní párových souhlásek, slov s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, slovních druhů a psaní velkých písmen.Pracovní učebn

Sleva 7 % z běžně ceny 92 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Koumák pro páťáky

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

0 / 5
12 %
Pracovní sešit Koumák pro páťáky je určen dětem z 5. ročníku základních škol, které se zajímají o svět kolem sebe, baví je pídit se po informacích, přemýšlet a jimž běžné školní úlohy připadají snadné a banální. Využijí ho jak děti mimořádně rozumově nadané, tak děti bystré, rychlé a zvídavé. Je vhodným doplňkem k běžným učebním materiálům pro vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět, Český jazyk a

Sleva 12 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem u dodavatele

Písanka (2. díl) pro 3. ročník. Nevázané písmo Nova Script

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
16 %
Nevázané písmo Nova Script je jednoduché, vychází z tvarů tiskacích písmen a tím udržuje princip jedné náročnosti. Je typograficky i didakticky na úrovni, která odpovídá současným trendům ve výuce psaní. Vzhledem k jednoduchým tvarům bez okrasných prvků dává prostor pro individuální rozvoj rukopisu. Jednoduché písmo s jasným oddělením grafémů výrazně zpřístupňuje psaní žákům se speciálními

Sleva 16 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 21 Kč

Skladem

Matematika a její aplikace pro 2. ročník 2. díl - 2. ročník - 2. ročník

Autor: Hana kolektiv autorů

publisher: Prodos

0 / 5
16 %

Sleva 16 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 42 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí