Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 1. stupeň ZŠ

Nejprodávanější v této kategorii

Pomůcka pro školáky - Zlomky

publisher: Sun

0 / 5
24 %
S tímto přehledem zlomku zvládneš matematiku hravě. + rozšiřování zlomků, krácení zlomků, sčítání a odčítání zlomků, násobení a dělení zlomků, složený zlomek, desetinné zlomky, porovnávání zlomků. Příjemný A4 formát složený na A5, vhodný do sešitu. Věk: 8+

Sleva 24 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 19 Kč

Skladem u dodavatele

Domácí pracovní sešit - Čeština - Vyjmenovaná slova

Autor: Michaela Bečková

publisher: Sun

0 / 5
24 %

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Domácí pracovní sešit - Čeština - Shoda podmětu s přísudkem

publisher: Sun

0 / 5
24 %
Shoda podmětu s přísudkem je důležité pro správné ovládnutí českého pravopisu. V této knížce si mohou všichni zvídaví školáci procvičit své znalosti a zábavnou formou se přichystat do školy a zopakovat si probírané učivo. Knížka je připravena speciálně za účelem opakování a upevnění získaných vědomostí. Vše je navíc připraveno tak, aby učení bylo hrou. Takže i/y bude hračka.

Sleva 24 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Průvodce učebnicemi matematika ALTER pro 1. ročník ZŠ

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Novinka
Metodická příručka přináší náměty pro realizaci požadavků RVP ZV pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace v 1. ročníku ZŠ. Popisuje práci s učebnicemi matematiky ALTER, obsahuje náměty pro práci s nadanými žáky, orientační časový plán, poznámky k realizaci očekávaných výstupů a klíčových kompetencí RVP ZV.

Sleva 9 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Nova Script - První psaní s kocourem Samem, Čtení s porozuměním

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 % Novinka
Příprava na nevázané písmo. Představuje přípravné období pro psaní novým nevázaným písmem. Obsahuje počáteční cviky pro přípravu ke psaní včetně uvolňovacích cvičení a nácvik psaní částí některých písmen nového nevázaného písma. Každý cvik je doplněn říkadlem k rytmizaci a obrázkem.

Sleva 13 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Nova Script - Písanka s kocourem Samem 1 pro 1. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, René Bača

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 % Novinka
Písanky k nácviku písmen a psaní nevázaným písmem. K usnadnění psaní slouží pomocné linky. První tři písanky korespondují se stranami z Živé abecedy a Slabikáře. Čtvrtá písanka přináší hravá a tvořivá cvičení k nácviku nevázaného písma.

Sleva 12 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Nova Script - Písanka s kocourem Samem 2 pro 1. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, René Bača

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 % Novinka
Písanky k nácviku písmen a psaní nevázaným písmem. K usnadnění psaní slouží pomocné linky. První tři písanky korespondují se stranami z Živé abecedy a Slabikáře. Čtvrtá písanka přináší hravá a tvořivá cvičení k nácviku nevázaného písma.

Sleva 12 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Nova Script - Písanka s kocourem Samem 3 pro 1. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, René Bača

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 % Novinka
Písanky k nácviku písmen a psaní nevázaným písmem. K usnadnění psaní slouží pomocné linky. První tři písanky korespondují se stranami z Živé abecedy a Slabikáře. Čtvrtá písanka přináší hravá a tvořivá cvičení k nácviku nevázaného písma.

Sleva 12 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 22 Kč

Skladem

Přírodověda pro 4. ročník základní školy - Pracovní sešit (RVP) - 2. doplněné vydání

Autor: Kolektiv autorů - Marie Čechurová, Ladislav Podroužek

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %
Pracovní sešit z přírodovědy je doplňkem k učebnici přírodovědy pro 4. ročník ZŠ. Věnuje se tematickým celkům Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět.

Sleva 17 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Přírodověda pro 5. ročník základní školy (RVP), 2. doplněné vydání

Autor: Kolektiv autorů - Ladislav Podroužek, Marie Čechurová, Jana Havlíčková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %
Učebnice přírodopisu se věnuje dvěma tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Rozmanitost přírody a Člověk a jeho zdraví.

Sleva 17 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Matematika pro 4. ročník základní školy (RVP), 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Ladislava Eiblová, Jan Melichar, Miroslava Šestáková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %
Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Obsahuje učivo: přirozená čísla do milionu – počítání s kalkulačkou, porovnávání a zaokrouhlování čísel, písemné sčítání a odčítání, násobení jednociferným a dvojciferným číslem, dělení jednociferným číslem, vztahy mezi čísly, římské číslice, jednotky, délky, hmotnosti, obsahu, objemu a času, zlomky, diagramy,

Sleva 17 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Čítanka pro 4. ročník ZŠ (RVP), 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Jana Cenková, Alena Ježková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

0 / 5
17 %
Čítanka představuje vyvážený výběr prózy a poezie tradiční i současné literatury pro děti. Široká nabídka otázek a úkolů pro školní i mimoškolní práci. Kapitoly: Návrat z prázdnin, Je přece hezky na světě, Žijeme s přírodou, Pověsti a legendy, Příběhy a dobrodružství, Pohádky a fantazie.

Sleva 17 % z běžně ceny 122 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Průvodce učebnicemi Alter pro výuku počátečního čtení a psaní

Autor: Kolektiv autorů - Radka Wildová, Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Komplexní průvodce učebnicemi počátečního čtení a psaní ALTER přináší náměty ověřené praxí, opírající se o výsledky terénních výzkumů. Metodická doporučení plně respektují nové poznatky dětské psychologie a akcentují moderní trendy v oboru primární pedagogiky.

Sleva 9 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Hravá prvouka 3 - Pracovní sešit pro 3. ročník ZŠ

publisher: TAKTIK

0 / 5
15 %
Nová řada Hravá prvouka vychází ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět a je v souladu s RVP ZV. Obsahuje pracovní učebnici pro 1.ročník, učebnice a pracovní sešity pro 2. a 3.ročník. Jednotlivé kapitoly s důrazem na mezipředmětové vazby jsou doplněny také názornými ilustracemi, obrázky či fotografiemi. Poutavý obsah a atraktivní grafika motivuje žáky k osvojení si přírodních a společenských

Sleva 15 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Procvičovací karty - číslice

Autor: Petr Kupka

publisher: Kupka

0 / 5
23 %
Sada laminovaných karet pro procvičování číslic 0 až 9. Na každé kartě naleznete číslici, ilustrativní obrázek a zobrazení počtu pomocí barevných koleček. Velikost jedné karty je 10 x 7 cm (vždy 4 karty na formátu A5 určené na rozstříhání).

Sleva 23 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Tělesná výchova na 1. stupni základní školy

Autor: Hana Dvořáková , Zdeňka Engelthalerová

publisher: Karolinum

0 / 5
20 %
Škola je dnes konfrontována s novými, naléhavými úkoly vyplývajícími především z vývojové dynamiky soudobé společnosti a potýká se s novými názory a zjištěními v oblasti pedagogiky, oborových didaktik, psychologie efektivního učení a vzdělávání. Výrazně je ovlivněna proměnou edukační reality, vyvolanou rozvojem ve sféře informačních a komunikačních technologií. S novými základními dokumenty

Sleva 20 % z běžně ceny 330 Kč

Naše cena: 264 Kč

Skladem u dodavatele

Můj slabikář 1. díl pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Pospíšilová Zuzana,Bradáčová Lenka

publisher: Alter

0 / 5
Můj SLABIKÁŘ je více než učebnice počátečního čtení. Poskytuje komunikační příležitosti pro všechny děti a tím přispívá k rychlejšímu pochopení čteného. Čtení je zde těsně spojeno s psaním, rozvojem jazykové kreativity a čtenářské gramotnosti. Texty a verše doplňují nápadité ilustrace a zábavná cvičení (kromě úloh zaměřených na pochopení textu jsou zde i křížovky, osmisměrky apod.). První díl

Sleva 10 % z běžně ceny 81 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem

Český jazyk – Slovní druhy

Autor: Eva Schneiderová

publisher: Pikola

0 / 5
20 %
Laminátová kartička určená především pro žáky základních a středních škol nabízí graficky přehledný a stručný přehled 10 slovních druhů, které rozlišuje český jazyk i s příklady a krátkým popisem, co který slovní druh vyjadřuje, případně jakým způsobem zjistit z textu, o jaký slovní druh se jedná.

Sleva 20 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 20 Kč

Skladem

Tohle není jen kniha o sexu

Autor: Chusita Fashion Fever

publisher: YOLI

0 / 5
20 %
… protože sex není jenom o sexu a protože chceš být připravený, až to přijde!

Sleva 20 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 223 Kč

Skladem

Etická výchova 2 - Metodické pokyna a rozšiřující náměty her pro 3., 4. a 5. roč.

Autor: Kolektiv autorů - Hana Novotná, Eva Špačková

publisher: Práce

0 / 5

Sleva 8 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 183 Kč

Skladem

Etická výchova 2 - Učebnice pro 3. - 5. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Hana Novotná, Eva Špačková

publisher: Práce

0 / 5

Sleva 8 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 155 Kč

Skladem

Etická výchova 2 - Pracovní sešit pro 3. - 5. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Hana Novotná, Eva Špačková

publisher: Práce

0 / 5

Sleva 8 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 91 Kč

Skladem

Čítanka 2. ročník, 2. díl (měkká vazba)

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková, kol.

publisher: Alter

0 / 5
Čítanka 2/2 rozšiřuje výběr ukázek z prvního dílu Čítanky 2/1 o úryvky ze současné české i světové dětské literatury. Čítanka umožňuje zážitkové čtení i naslouchání a poutavostí vybraných ukázek motivuje žáky k vlastní četbě. Doplňkem je Pracovní sešit k Čítance 2/2, který vede žáky k práci s textem, obsahuje činnosti vedoucí k rozvoji čtenářských dovedností.

Sleva 10 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem

Písnička jako dárek + CD

Autor: Pavel Jurkovič

publisher: Portál

0 / 5
15 %
Zpěvník Písnička jako dárek je poslední knihou Pavla Jurkoviče, kterou rozpracoval, ale za svého života ji už nestihl vydat. Obsahuje celkem třicet písniček s texty nejrůznějších autorů a Jurkovičovou hudbou doplněnou o notové zápisy. Písničky jsou určené zejména dětem z mateřských škol a jsou vhodné jako dárek maminkám, tatínkům, prarodičům, ke zpívání na besídkách a vystoupeních. Knížku

Sleva 15 % z běžně ceny 285 Kč

Naše cena: 242 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele