Registrace | Přihlášení


Učebnice - 1. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Slabikář pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Žáček Jiří,Žáček Jan

publisher: Alter

3.7 / 5
Oblíbený slabikář s vlídnými texty J. Žáčka obsahuje slabiky a slova pro nácvik uvědomělého čtení, dětské básně, říkadla a krátké příběhy s častou frekvencí přímé řeči. Nově obsahuje kartonovou přílohu.

Sleva 6 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 136 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky pro 3. ročník ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4 / 5
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 3. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (zejména párové souhlásky uvnitř slov a i/í – y/ý po obojetných souhláskách v kořeni slov).

Sleva 3 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky pro 2. ročník

Autor: neuveden

publisher: Alter

5 / 5
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 2. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (krátké a dlouhé samohlásky; y/ý po tvrdých a i/í po měkkých souhláskách; skupiny dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě; párové souhlásky na konci slov; velká - malá počáteční písmena v pojmenováních). Součástí sešitu je Klíč s

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Písanka II pro 1. ročník - Písmena, číslice

Autor: Sonnbergová Marta

publisher: Alter

5 / 5
Velké tvary psané měkkou pastelkou umožňují volný pohyb zápěstí.

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Písanka ke Slabikáři - 2. sešit

Autor: Wildová Radka

publisher: Alter

5 / 5
Radka Wildová, ilustrovala Helena Zmatlíková, psací písmo Marta Sonnbergová Soubor 3 sešitů pro nácvik psaní perem. První sešit obsahuje dvě kartonové přílohy: pomocnou linkovanou podložku pro psaní a tabulku s tiskacími a psacími písmeny.

Sleva 6 % z běžně ceny 17 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem

Malý čtenář - Učebnice pro 2. ročník ZŠ

Autor: Žáček Jiří

publisher: Alter

4.8 / 5
Jiří Žáček, ilustrovala Helena Zmatlíková Učebnice pro výuku počátečního čtení. Obsahuje pokračování příběhů malého Toma ze Slabikáře ALTER. Zahrnuje i básně, říkadla, hádanky a pohádky. Tato učebnice je svým obsahem a formou vhodná k aktivní práci s literárním textem.

Sleva 10 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici matematika 4 II. díl

Autor: Kolektiv autorů - Blažková Růžena,Matoušková Květoslava

publisher: Alter

4.7 / 5
Dvojdílný pracovní sešit obsahuje úkoly k procvičování učiva daného RVP ZV (obor přirozených čísel); lze jej využívat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Sleva 5 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Pracovní sešit k Matematice pro 3. ročník ZŠ I. díl

Autor: Kolektiv autorů - Blažková Růžena,Matoušková Květoslava,Vaňurová Milena

publisher: Alter

4.5 / 5
Dvojdílný pracovní sešit splňuje požadavky RVP ZV, lze jej používat při práci s jednodílnou i trojdílnou učebnicí (odkazy na strany obou učebnic jsou uvedeny v záhlaví každé strany pracovního sešitu). Práce s ním je založena na aktivních činnostech. Využívá metody individuální i skupinové práce.

Sleva 5 % z běžně ceny 62 Kč

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Přehledy živé přírody pro 3.- 5. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Bradáčová Lenka,Čížková Věra

publisher: Alter

5 / 5
Učebnice s přehledy rostlin a živočichů je sestavena tak, že levá strana představuje stručný výkladový text objasňující základní biologické pojmy a pravá strana jej komentuje barevnými ilustracemi s detaily, které obsahují důležité rozlišovací znaky vysvětlovaných pojmů. Ilustrace jsou tedy nedílnou částí textu. Doplněk k prvouce pro 3. ročník a učebnicím přírodovědy pro 4. a 5. ročník.Formát:

Sleva 5 % z běžně ceny 78 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem

Pracovní karty a přehledy k učebnici Matematika pro 4. ročník

Autor: Kolektiv autorů - Blažková Růžena,Matoušková Květoslava

publisher: Alter

4 / 5
Přílohu jednodílné Matematiky pro 4. ročník - Pracovní karty a přehledy - lze zakoupit samostatně. Jednotlivé listy jsou určeny k oddělení a k využití pro činnostní výuku (např. práce s kartičkami a číselnými osami) nebo mohou sloužit při zpětné vazbě.

Sleva 7 % z běžně ceny 15 Kč

Naše cena: 14 Kč

Skladem

Moje počítání 6 pro 2(3). ročník ZŠ

Autor: Gebelová Marie

publisher: Alter

5 / 5
Pracovní sešit obsahuje zábavná cvičení, slovní úlohy a další úkoly k procvičování násobení a dělení hrou (5,6,7,8,9 a 10). Volně navazuje na učivo, které obsahuje sešit Matematika 7 Alter.

Sleva 3 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

Matematické pětiminutovky - III. díl

Autor: Staudková Hana

publisher: Alter

4 / 5
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 21 sad po 30 listech pětiminutovek. Zahrnuje všechny spoje násobení a dělení v oboru malé násobilky, dělení se zbytkem, násobení a dělení mimo obor malé násobilky. Výsledky všech příkladů má k dispozici pouze vyučující.

Sleva 8 % z běžně ceny 520 Kč

Naše cena: 478 Kč

Skladem u dodavatele

Matematické pětiminutovky - I. díl

Autor: Staudková Hana

publisher: Alter

5 / 5
Učební pomůcka pro 30 žáků. Obsahuje 7 sad po 30 listech pětiminutovek, které procvičují všechny spoje do 20 včetně příkladů na sčítání a odčítání s přechodem přes desítku. Výsledky všech příkladů má k dispozici pouze vyučující.

Sleva 8 % z běžně ceny 374 Kč

Naše cena: 344 Kč

Skladem u dodavatele

Přehledy českého jazyka pro žáky a studenty

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4.2 / 5
15 %
Příručka je koncipována jako soubor přehledů, paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou konkrétních příkladů. Struktura i proporce jednotlivých kapitol zohledňují uživatele - text je jasný, srozumitelný, přehledný. K rychlé orientaci v celé publikaci výrazně přispívá její grafická podoba.

Sleva 15 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník ZŠ 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - Blažková Růžena,Matoušková Květoslava

publisher: Alter

4.8 / 5
Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV; obsahuje zásobník příkladů a úloh.

Sleva 3 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Matematika sešit 3 pro 1. ročník ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4 / 5
Pracovní sešit obsahující numeraci, sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy. Dále obsahuje vztahy o x méně a o x více a výklad některých jednotek (metr, litr, kilogram) a prostorová tělesa.

Sleva 5 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Matematika pro 4. ročník ZŠ 3. díl

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

5 / 5
Předkládá velmi názorný výklad zlomků a jejich užití. Tomu slouží i kartonová příloha se čtvercovou sítí a zlomkovým počitadlem. Rovněž učivo geometrie se opírá o názor. Konstrukční úlohy, obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti, jednotky obsahu, síť kvádru a krychle, povrch kvádru (krychle) součtem obsahů stěn.

Sleva 5 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Matematika pro 4. ročník ZŠ 2. díl

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

5 / 5
Obsahuje sčítání a odčítání v oboru do milionu, pamětné i písemné násobení čísel v oboru do milionu jednociferným činitelem. Gometrie: obvody čtverce a obdélníku, konstrukční úlohy s využitím rýsování kolmic a rovnoběžek, obvod trojúhelníku. Poskytuje úplný výklad probírané látky a velkou zásobu aplikačních cvičení.

Sleva 5 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Naše vlast pro 4. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Chalupa Petr

publisher: Alter

4 / 5
Rozvíjí zajímavou formou poznatky a zkušenosti žáků o místě, kde žijí, až k ucelené představě o naší vlasti - o její poloze, povrchu, vodstvu, životním prostředí, ČR jako demokratickém státu, počasí, zemědělství, průmyslu.

Sleva 3 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Počítáme zpaměti 3 pro 2. ročník ZŠ

Autor: Volf Jiří

publisher: Alter

4.6 / 5
Pracovní sešit k procvičování násobení a dělení 2, 3, 4, 5, 6 a 7 obsahuje 88 sloupců pětiminutovek. Frekvence procvičovaných spojů byla volena podle jejich obtížnosti. Připojené výsledky umožňují žákům rychlou kontrolu správnosti výpočtů. Pro 2.- 3. ročník ZŠ.

Sleva 5 % z běžně ceny 42 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele