Registrace | Přihlášení


Český jazyk

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Proč chtěl ptakopysk do Solopisk

Autor: Kalinová Daniela

publisher: Mladá fronta

4.7 / 5
21 %
Knížka vhodná k zábavnému procvičovaní gramatiky. Učit se nazpaměť vyjmenovaná slova není zrovna vrchol zábavy, ale je třeba je znát. Proč si tedy tuhle činnost nezpestřit něčím, co nás pobaví a zároveň nám pomůže zapamatovat si lépe všechna ta měkká i a tvrdá y? Knížka Daniely Kalinové je plná vtipných říkanek, povídek, zajímavostí a vyprávění. Všechny texty se sice váží k vyjmenovaným slovům,

Sleva 21 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 205 Kč

Skladem

Kartičky pro nácvik vyjmenovaných a s nimi příbuzných slov

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

3.5 / 5
Učební pomůcka pro výuku českého jazyka ve 3. a 4. ročníku. Obrázky, vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná si žáci rozstříhají a různými manipulačními činnostmi, hrou i soutěžemi si osvojují jejich znalost. Dvojici titulů je možné využít jako pexeso.

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky pro 3. ročník ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4 / 5
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 3. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (zejména párové souhlásky uvnitř slov a i/í – y/ý po obojetných souhláskách v kořeni slov).

Naše cena: 60 Kč

Skladem

Opakovací sešit pro 1.třídu-ČJ,Mat,Prvou

Autor: Vicjanová Vlaďka

publisher: RUBICO

3.1 / 5
Sešit s opakovacími úkoly pro první třídu. Český jazyk, matematika, prvouka.

Sleva 5 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Procvičujeme si slovní druhy pro 3. r. ZŠ

Autor: neuveden

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.8 / 5
Řada cvičebnic z českého jazyka Procvičujeme si – osmičlenný komplet sešitů pro 1. stupeň ZŠ. Každý se věnuje jednomu jazykovému jevu. Všechny sešity jsou opatřeny klíčem. Uplatní se ve škole i při domácím procvičování. Pro každý ročník jsou připraveny dvě cvičebnice.

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Vyjmenovaná slova - Procvičovací sešit

Autor: Potůčková Jana

publisher: Studio 1+1

5 / 5
Vyjmenovaná slova se vysvětlují v učebnicích několika způsoby z nichž každý má své nedostatky a je potřeba užívat ten, který má nedostatků nejméně. Valná většina učebnic učí vyjemnovaná slova bez předchozího seznámení dětí s pojmem SLOVO PŘÍBUZNÉ (dále pak SLOVNÍ ZÁKLAD, PŘEDPONA... KMEN..., na toto učivo se většinou valný důraz neklade ani po výuce vyjmenovaných slov) a nezbývá pak, než přidat

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Vyjmenovaná slova - pracovní sešit pro 3. a 4. ročník

Autor: Polonická Marie

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4.8 / 5
Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených. Procvičování se zaměřuje na slovní spojení a užití naučeného pravopisu ve větách, které spolu významově souvisejí. NOVA351

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Český jazyk 5 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Učebnice je rozdělena na 20 témat, v každém tématu se probírají nebo opakují určité gramatické jevy. Probírané jazykové jevy: předpony s- a z-, slova přejatá, druhy přídavných jmen, přísudek – slovesný, jmenný se sponou, shoda přísudku s podmětem – podmět nevyjádřený a několikanásobný, podstatná jména pomnožná, číslovky – druhy a jejich skloňování, homonyma, druhy zájmen, příslovce, vztahy

Sleva 5 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Český jazyk 4 pro základní školy

Autor: Hošnová Eva

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.5 / 5
Učebnice je třetí z řady učebnic pro výuku českého jazyka ve 2.–5. ročníku ZŠ. Obsahuje prvky vedoucí k dosažení všech klíčových kompetencí včetně kompetencí sociálních a personálních, občanských i kompetence k řešení problémů. Kromě jazykového učiva je v učebnici kladen velký důraz na rozvoj komunikačních dovedností. V učebnici je propojena jazyková, komunikační a slohová výchova – prvky slohu

Sleva 5 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 2 pro základních školy - Pracovní sešit

Autor: Buriánková Milada

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

5 / 5
Pracovní sešit k učebnici českého jazyka pro 2. ročník ZŠ.

Sleva 6 % z běžně ceny 71 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem

Barevná čeština pro druháky

Autor: Kolektiv autorů - Pavlová Jana,Pišlová Simona

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4 / 5
Druhý z řady pracovních sešitů Barevná čeština pro 1. stupeň ZŠ – obsahuje plno zajímavých a netradičních úkolů k procvičování českého jazyka doma i ve škole. Nabízí úkoly ve formě omalovánek, hádanek,křížovek a doplňovacích cvičení.

Sleva 5 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Cvičení z pravopisu pro malé školáky

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Styblík Vlastimil

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.4 / 5
Osvědčená příručka je určena žákům 2. - 5. ročníku ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.

Sleva 8 % z běžně ceny 136 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Barevná čeština pro čtvrťáky

Autor: Kolektiv autorů - Pavlová Jana,Pišlová Simona

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

4.7 / 5
Čtvrtý z řady pracovních sešitů Barevná čeština pro 1. stupeň ZŠ – obsahuje plno zajímavých a netradičních úkolů k procvičování českého jazyka doma i ve škole. Nabízí úkoly ve formě omalovánek, hádanek, křížovek a doplňovacích cvičení.

Sleva 5 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Konopková Ludmila

publisher: Fortuna

4 / 5
Pracovní sešit k učebnicím pro 4. r. je součástí řady, ve které autorky vycházejí z klasických metod výkladu a používají přitom moderní prvky – hádanky, křížovky apod. Je bohatě barevně ilustrované. Předností řady je propojenost výkladu gramatiky a slohu, což vede k rozvíjení komunikativních dovedností žáků a k zdokonalování mluveného i psaného projevu

Sleva 6 % z běžně ceny 72 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem u dodavatele

Opakovací sešit pro třetí třídu - ČJ, Mat, Prvouka, AJ

Autor: Vicjanová Vlaďka

publisher: RUBICO

4.1 / 5
Úkoly na doma i do školy pro opakování učiva celé třetí třídy.

Sleva 10 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Český jazyk 3, 2. díl (prac. sešit) - nová řada

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Pracovní sešit k učebnici Český jazyk 3 (katalogové číslo 3-55). Pracovní sešit obsahuje také klíč s řešením a odkazy na učebnici. NNS366

Sleva 4 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 2 – učebnice, původní řada

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,kolektiv autorů,Janáčková Zita

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Obsahuje přehledně uspořádané mluvnické poučky, netradiční cvičení, soutěže, hry, slohové úkoly, cvičení na textech z poezie a prózy pro děti. Sestavena k opakovanému užití. NOVA250

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Český jazyk 5 – pracovní sešit 2. díl

Autor: Kolektiv autorů - Jirků Zuzana,neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Řada zábavných cvičení a diktátů pro 2. pololetí. NOVA561

Sleva 4 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Pravopis podstatných jmen rodu středního a ženského – pracovní sešit pro 4. ročník

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,Polnická Marie

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Napomáhá k procvičení základního učiva mluvnice ve 4. třídě i k opakování ve vyšších ročnících. Na množství nových příkladů se důkladně prozkouší tato nesnadná kapitola českého pravopisu. Pro snazší kontrolu obsahuje klíč s řešením. NOVA451

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Vyjmenovaná slova hrou - pracovní sešit pro 3. ročník

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,kolektiv autorů,Janáčková Zita

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
Cvičení vycházejí z moderních tendencí vývoje našeho školství – náročné učivo se procvičuje v zábavných úkolech, tajenkách, osmisměrkách, přesmyčkách, vykreslovacích obrázcích apod. Zapojení různých myšlenkových postupů zdokonaluje upevnění jednotlivých řad. NOVA353

Naše cena: 49 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele