Registrace | Přihlášení


Čítanka

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Čtenářský deník – 1. stupeň ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Šplíchal Antonín,Holečková Dana

publisher: Fragment

3.2 / 5
Čtenářský deník je titul určený všem malým čtenářům - jde vlastně o barevný ilustrovaný pracovní sešit, do kterého si mohou zaznamenávat své čtenářské zážitky. Zapsat takový záznam není úplně jednoduché, a proto je v deníku připravená osnova pro každý literární žánr, s nímž se děti na 1. stupni ZŠ potkají. Práci jim ještě usnadní ukázka jednoho zpracovaného zápisu. A nezapomněli jsme ani na

Sleva 10 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Čítanka pro 3.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Krupárová M.,Nováková P.

publisher: Didaktis

4 / 5
Sleva
V této učebnici literární výchovy a čtení jsou mezi autory jednotlivých textů zařazeni jak čeští, tak zahraniční spisovatelé píšící pro děti. Většinu textů doprovází svěží výtvarné zpracování ilustrátorem Alešem Čumou, mnohé texty doprovází i obrázky ilustrátorů jako Jiří Trnka, Zdeněk Smetana, Josef Lada, Adolf Born, Alois Mikulka a další. Struktura textů v Čítance umožňuje různorodou

Sleva 5 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Čítanka pro 4. ročník, původní řada

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,kolektiv autorů,Janáčková Zita

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Čítanka pro 4. ročník - zahrnuje humorné a poutavé články (Pekelná třída, Mikulášovy patálie, Harry Potter...). Důraz se klade na mezipředmětové vztahy (zařazena je řada textů spojených s našimi dějinami). Doplněno o otázky k textu a soutěží s názvem „Cesta na ostrov čtenářů“ (vložená karta). Od roku 2013 má čítanka 4 nově graficky stvárněnu obálku . NOVA471

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Čítanka pro 2. ročník, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Janáčková Zita,kolektiv autorů

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Čítanka je součástí edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV. Hlavním cílem je vzbudit v dětech zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k další četbě. Každá literární ukázka je doplněna otázkami a úkoly směřujícími k rozvoji čtenářské gramotnosti dětí. Texty jsou voleny tak,

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Dyslektická čítanka pro 4. - 5. ročník

Autor: Michalová Zdena

publisher: Tobiáš

4.5 / 5
Tuto čítanku již znáte pod názvem Čítanka pro dyslektiky II. Tato publikace navazuje na Dyslektickou čítanku pro 1. - 2. roč. a Dyslekticku čítanku pro 2. - 3. roč. téže autorky. Texty jsou voleny tak, aby svou rozmanitostí přitáhly ke čtení. Zpočátku jsou jednodušší, postupně však jejich náročnost stoupá. Před většinou článků najdete nejprve ve sloupcích vypsána obtížná slova určená k nácviku

Naše cena: 156 Kč

Skladem

Deník malého čtenáře

Autor: Kolektiv autorů - Nastoupilová Dita,Nastoupilová Dita

publisher: Fragment

3.9 / 5
16 %
Deník malého čtenáře je koncipován jako doplňkový výukový materiál k rozvoji čtenářské gramotnosti. Je určen žákům 1. a 2. ročníku základních škol a je rozdělen do tří základních částí: Co jsem četl/a já, Co jsme četli my – ve škole a Co jsme četli my – doma. Klasická struktura záznamových listů je doplněna místem na vlastní poznámky, hodnocení a kresby. Důležitou složku tvoří i sebehodnocení

Sleva 16 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem

Lili a Vili 1 - Ve světě slabik

Autor: neuveden

publisher: Klett

3.8 / 5
15 %
Lili a Vili ve světě slabik navazuje na práci s Živou abecedou a pokračuje s nácvikem čtení dalších písmen abecedy ve všech jejich podobách. Každému písmenu jsou věnovány 4 strany, kde si žáci zafixují jeho zvukovou i grafickou podobu.

Sleva 15 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem

Otíkova čítanka

Autor: Šrut Pavel

publisher: Prodos

3.7 / 5
Otíkova čítanka navazuje tematicky i metodicky na Český slabikář, je s ním propojena i postavičkami Jáji a Oty, a tak všechny učebnice vytvářejí přirozený celek. Pro učitele představuje zdroj textů, z nichž si může vybírat pro výuku v 1. i 2. ročníku, podle aktuálních schopností, dovedností a zájmu dětí. Umožňuje procvičovat a upevňovat dovednost čtení na řadě jednoduchých i obtížnějších

Naše cena: 258 Kč

Skladem

Dyslektická čítanka pro 2. - 3. ročník

Autor: Michalová Zdena

publisher: Tobiáš

3.3 / 5
Navazuje na díl první, po formální stránce je uspořádán stejným způsobem. Dospělý, který dle učebnice pracuje s malým čtenářem, je přesně instruován k dílčím úkonům s dítětem v záhlaví jednotlivých textů. Z obsahového hlediska tento díl pokrývá čtení trojpísmenné otevřené slabiky (typ pro, sto, stojí...) a slov se dvěma souhláskami uprostřed, čtení slov se slabikotvorným r, l a čtení slov se

Sleva 3 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Lili a Vili 2 - Ve světě čtení a psaní - PS 1

Autor: Nastoupilová Dita

publisher: Klett

3 / 5
Pracovní čítanka pro 2. ročník ZŠ - první díl

Sleva 9 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Čítanka pro 3. ročník, původní řada

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,kolektiv autorů,Janáčková Zita

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

1 / 5
Vypracována obdobně jako Čítanka 2. Obsahuje krátké a humorné příběhy, pohádky a básničky doplněné otázkami k textu. NOVA371

Sleva 7 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 129 Kč

Skladem

Čítanka pro základní školy 2, 3 - Metodická příručka

Autor: Čeňková Jana

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
Příručka se snaží vysvětlit vyučujícím autorský záměř a přístupy k elementárnímu čtenářství, které ovlivnily výběr literárních ukázek a práci s nimi ve dvou čítankách řady pro 1. stupeň ZŠ. Uvádí rámcový plán pro jednotlivé ročníky, doporučení, rady a náměty pro práci s textem a pro naplňování mezipředmětových vztahů. Pro 4. a 5. ročník je vydána obdobná metodická příručka.

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka 5 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Texty v učebnici jsou rozděleny do deseti tematických oblastí, vyhraněných zpravidla i žánrově. Kromě textů nabízí čítanka doplňující otázky, úkoly k zamyšlení a zajímavé informace literárního i neliterárního charakteru. Hlavním cílem, který čítanka sleduje, je probouzet u žáků zájem o texty, zvláště o krásnou, ale i věcnou literaturu, přiměřenou jejich věku. Texty a navazující cvičení

Sleva 5 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Čítanka 4 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Texty v učebnici jsou rozděleny do deseti tematických oblastí, vyhraněných zpravidla i žánrově. Kromě textů nabízí čítanka doplňující otázky, úkoly k zamyšlení a zajímavé informace literárního i neliterárního charakteru. Hlavním cílem, který čítanka sleduje, je probouzet u žáků zájem o texty, zvláště o krásnou, ale i věcnou literaturu, přiměřenou jejich věku. Texty a navazující cvičení

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Čítanka 3/2 pro ZŠ - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
V pracovních sešitech pro 3. ročník není písanková část samostatně vyčleněna - nácvik psaní je součástí cvičení práce s textem. Úkoly předpokládají hravou aktivitu žáků a snaží se dávat jim k ní podněty (např. kvízy, křížovky, doplňovačky).

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Čítanka 3 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Čítanka je členěna do deseti tematických celků, charakterizovaných vedle tematické oblasti zpravidla rovněž dominantním zaměřením na určitý žánr. Např. tematickému celku Ve světě moudrosti dominuje žánr bajky, tematickému celku Ve světě nesvětě klasická pohádka. Žáci si tak přirozenou cestou osvojují znalost základních žánrů odpovídajících jejich věku a čtenářským zájmům a dovednost odpovídajícím

Naše cena: 139 Kč

Skladem

Čítanka 2/4 pro ZŠ - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Čtyřdílné pracovní sešity spojené s písankou představují integrované pracovní učebnice čtení a psaní, kde je vždy jedna část věnována komunikační a literární výchově a druhá část slouží jako písanka. Pracovní sešity tak kombinují tradiční sešity k nácviku psaní a pracovní sešit k Čítance, na kterou těsně navazují. Obsahují i úkoly zaměřené na rozvíjení samostatného písemného projevu dětí. Úkoly v

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Čítanka 1 pro ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Čítanka zakončuje soubor učebnic pro 1. ročník. Texty jsou vybrány s ohledem na docvičování techniky čtení (správnost, porozumění) a také na komunikační a estetické aspekty čteného či mluveného jazyka (plynulost, výraz, frázování, přiměřená rychlost).  Jednotlivá témata jsou vybírána s ohledem na časové období, kdy budou děti texty číst (květen, červen), proto se velká část věnuje přírodě.

Sleva 5 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem

Čítanka 5 pro ZŠ - CD /1ks/

Autor: neuveden

publisher: Fraus

0 / 5
Audionahrávka obsahuje nahrávky textů a cvičení k jednotlivým stranám v učebnici čítanky.

Sleva 3 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka 4 pro ZŠ - CD

Autor: Váňová Kateřina

publisher: Fraus

0 / 5
Audionahrávka obsahuje nahrávky textů a cvičení k jednotlivým stranám v učebnici.

Sleva 3 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 387 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele