Registrace | Přihlášení


Učebnice - 1. stupeň ZŠ - Čížková Pišlova Miroslava

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Matematika pro 2 ročník základní školy 2.díl

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

2.9 / 5
18 %
Učebnice je součástí ucelené řady matematik pro 1. stupeň ZŠ. Navazuje na díl první a uzavírá učivo určené pro 2. ročník. Respektuje doporučení a požadavky RVP, na obsahu i pojetí učebnic se projevuje aktivní učitelská zkušenost autorky. Učebnice vychází s novou schvalovací doložkou MŠMT. Obě učebnice pro 2. ročník doplňuje metodická příručka pro učitele.

Sleva 18 % z běžně ceny 116 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Matematika pro 1 ročník základní školy 1.díl

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

3.6 / 5
18 %
Tato pracovní učebnice je první částí ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni základní školy. Je zpracována v souladu se závěry a doporučeními RVP pro základní vzdělávání. Odpovídá požadavkům a názorům učitelů, neboť především z jejich praxe vznikla. Pro výuku v 1. ročníku je určena dvoudílná učebnice, oba díly mají schvalovací doložku MŠMT. Učitelům, kteří se s ohledem na

Sleva 18 % z běžně ceny 116 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník základní školy - Pracovní sešit 2

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
19 %
Tento pracovní sešit je užitečným a praktickým doplňkem učebnice MATEMATIKA PRO 3. ROČNÍK ZÁKLADNÍ ŠKOLY. Rozšiřuje soubor cvičení a úloh k osvojení a procvičení učiva v 2. pololetí školního roku. Lze ho však využít i jako samostatnou pomůcku pro školní či domácí práci žáků. Pro výuku v 1. polletí je určen obdobný sešit, jenž navazuje na učivo první poloviny učebnice. Učebnice i oba pracovní

Sleva 19 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Pojďme si hrát (1. díl Slabikáře)

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: Fortuna

0 / 5
18 %
Publikace motivuje děti k činnosti, rozvíjí slovní zásobu, motoriku, představivost, postřeh, manuální zručnost. Je vhodná i pro samostatnou práci. Metodická, didaktická, logická a psychologická přiměřenost věku žáků je garantována účastí předních odborníků v autorském týmu.

Sleva 18 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Metodická příručka k výuce Českého jazyka v 1. ročníku ZŠ

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: Fortuna

0 / 5
18 %
Učitelé zde najdou vysvětlení použité metody čtení, tedy analyticko-syntetické metody bez tvorby slabik, a také správné postupy výuky čtení touto metodou. Kromě toho se mohou inspirovat konkrétními nápaditě rozpracovanými návody pro práci s určitými částmi celého souboru.

Sleva 18 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník základní školy - Metodická příručka

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
18 %
Metodická příručka je určena učitelům, kteří v 3. ročníku pracují s učebnicí a pracovními sešity autorky M. Čížkové (vydáno v loňském roce - obchod. číslo 58771). Obsahuje návrh rozpisu učiva, učební plán celého školního roku, formuluje klíčové kompetence a výstupy, didakticky dovádí práci s učivem až do fáze příprav na jednotlivé vyučovací hodiny.

Sleva 18 % z běžně ceny 137 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Čtení 2 pro prvňáčky

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: Fortuna

0 / 5
18 %
Učebnice navazuje na Čtení pro prvňáčky 1 a je určena pro druhé pololetí v první třídě. Má sloužit k upevňování čtenářských dovedností. Krátké texty a básně respektují potřeby a zájmy dětí a obsahem jsou prvňáčkům blízké. Texty jsou doplněné řadou úkolů podněcujících aktivitu žáků a rozvoj jejich myšlení.

Sleva 18 % z běžně ceny 153 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Cvičné sešity 5 kusů

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: Fortuna

0 / 5
Soubor písanek slouží k procvičování grafomotoriky a k nácviku psaní písmen a slov. Oblibu těchto písanek potvrzuje skutečnost, že se jedná již o třetí vydání. Sada 5 cvičných sešitů

Sleva 9 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Písanky 5 ks

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: Fortuna

0 / 5
Soubor písanek slouží k procvičování grafomotoriky a k nácviku psaní písmen a slov. Oblibu těchto písanek potvrzuje skutečnost, že se jedná již o třetí vydání.

Sleva 9 % z běžně ceny 88 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Písanky 1 - 6

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: Fortuna

0 / 5
18 %
Jsou to sešity pro nácvik jednotlivých písmen a slov založený na aktivitě dětí, které kromě psaní dotvářejí sešit vlastními ilustracemi.

Sleva 18 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Matematika pro 2. ročník základní školy - 1.díl

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
18 %
Nová pracovní učebnice Matematika pro 2. ročník ZŠ je součástí ucelené řady učebnic matematiky na 1. stupni. Obsahuje učivo: počítání do 100 (sčítání a odčítání desítek, závorky), sčítání a odčítání do 20 s přechodem přes základ 10, řády – jednotky, desítky, stovky, sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 10 typu 41 + 7, 30 – 9, rozlišení základních těles a geometrických útvarů, rýsování

Sleva 18 % z běžně ceny 116 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Matematika pro 1 ročník základní školy - 2.díl

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
18 %
Tato pracovní učebnice je druhou částí ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na l. stupni ZŠ. Je zpracována v souladu se závěry a doporučeními RVP pro základní vzdělávání. Odpovídá požadavkům a názorům učitelů, neboť především z jejich praxe vznikla. Pro výuku v 1. ročníku je určena dvoudílná učebnice, oba díly mají schvalovací doložku MŠMT.

Sleva 18 % z běžně ceny 116 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník základní školy - Pracovní sešit 1

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
19 %
Učebnice doplněná dvěma pracovními sešity (pro 1. a 2. pololetí) tvoří třetí část nové řady matematik pro výuku od 1. do 5. ročníku ZŠ, zpracované v souladu s požadavky RVP. Na druhém stupni ZŠ na ni navazuje obdobná řada učebnic aritmetiky (algebry) a geometrie

Sleva 19 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník základní školy RVP

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
18 %
Učebnice je součástí nové ucelené řady učebnic matematiky pro výuku na 1. stupni ZŠ. Je zpracována v souladu se záměry a doporučeními RVP pro ZV, především však vychází z praxe autorky a učitelů, kteří svými názory učebnici pomáhali utvářet. Pro celý ročník je určena jedna klasická učebnice, doprovázená jedním pracovním sešitem na každé pololetí. K začátku školního roku 2008/09 je k dispozici

Sleva 18 % z běžně ceny 133 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Matematika pro 1 ročník základní školy 3.díl

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
18 %
V 1. ročníku jsou dva základní díly učebnice doplněny ještě třetím (volitelným) dílem obsahujícím učivo sčítání a odčítání do dvaceti s přechodem přes základ 10. Je možno využít v případě, že žáci již před koncem prvního ročníku zvládnou základní učivo a mohou tak „v předstihu“ přejít na učivo 2. ročníku. Učivo: počítání do 1, nácvik psaní, číslic 0–8, vlevo od, vpravo od, uprostřed, první,

Sleva 18 % z běžně ceny 76 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem

Čtení 1 pro prvňáčky

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Cílem výuky čtení v prvním ročníku je naučit žáky základům čtení s porozuměním a probudit v nich zájem o knihu. Metoda uplatněná v této učebnici (analyticko-syntetická metoda bez tvorby slabik) svou jednoduchostí a rychlým čtenářským postupem tento cíl podporuje ve všech požadavcích. Od analyticko-syntetické metody hláskovací (mezi učiteli známé jako slabikovací metoda) se liší zejména tím, že

Sleva 14 % z běžně ceny 153 Kč

Naše cena: 132 Kč

Nedostupné

Písanky 1 - 6 pro leváky

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Sada šesti barevně odlišených písanek k procvičování grafomotoriky a k nácviku psaní písmen a slov. Je připravena především po leváky. Proto jsou písmena, která se žáci právě učí psát, vyznačena tučně a umístěna na pravé straně stránky. Dále je vhodná také pro žáky, kteří potřebují důkladnější přípravu pro samostatné psaní písmen a slov. Za tímto účelem jsou řádky doplněné písmeny či slovy

Sleva 14 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Cviky pro nácvik písmen

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: Fortuna

0 / 5
Děti dokreslují naznačené kresebné prvky či obrázky a přitom hravou formou nacvičují tahy potřebné ke zvládnutí psacího písma a kresebného projevu.

Sleva 9 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Matematika pro 3. ročník základní školy - Pracovní sešit 2

Autor: Čížková Pišlova Miroslava

publisher: SPN - pedagogické nakladatelství

0 / 5
19 %
Pracovní sešit k učebnice Matematiky pro 3. ročník ZŠ (2. díl).

Sleva 19 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 65 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí