Registrace | Přihlášení


Učebnice - 1. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Testy 2018 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Brlicová V.,kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.2 / 5
Ve školním roce 2016/2017 se poprvé uskutečnily celoplošné jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia z českého jazyka a matematiky. Také ve školním roce 2017/2018 na některé žáky 5. a 7. tříd tyto zkoušky čekají. Tato publikace byla vytvořena, aby žákům s přípravou na ně pomohla tak, že je obeznámí s podobou přijímací zkoušky z matematiky a poskytne jim dostatek úloh k procvičení

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Koumák pro třeťáky - Rozšiřující pracovní sešit pro všechny třeťáky, kteří chtějí víc vědět...

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.3 / 5
Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí

Sleva 7 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka pro 3.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Krupárová M.,Nováková P.

publisher: Didaktis

4 / 5
Sleva
V této učebnici literární výchovy a čtení jsou mezi autory jednotlivých textů zařazeni jak čeští, tak zahraniční spisovatelé píšící pro děti. Většinu textů doprovází svěží výtvarné zpracování ilustrátorem Alešem Čumou, mnohé texty doprovází i obrázky ilustrátorů jako Jiří Trnka, Zdeněk Smetana, Josef Lada, Adolf Born, Alois Mikulka a další. Struktura textů v Čítance umožňuje různorodou

Sleva 5 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 161 Kč

Skladem

Testy 2019-2020 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

4.3 / 5
Publikace je určena žákům 5. a 7. tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Poskytuje jim základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám, a obsahuje zásobu úloh na procvičení znalostí a dovedností potřebných k přijímačkám. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT) a testů použitých při

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Testy 2019-2020 z matematiky pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

5 / 5
Publikace je určena žákům 5. a 7. tříd, kteří se hlásí na víceletá gymnázia. Poskytuje jim základní informace, tipy a doporučení k jednotným přijímacím zkouškám, a obsahuje zásobu úloh na procvičení znalostí a dovedností potřebných k přijímačkám. Titul je sestaven podle Specifikací požadavků zveřejněných Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV, dříve CERMAT) a testů použitých při

Sleva 7 % z běžně ceny 219 Kč

Naše cena: 203 Kč

Skladem

Početníček pro 4.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Strahlheimová J.

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Sleva
Početníček je doplňujícím pracovním sešitem, který přímo navazuje na učebnici matematiky pro 4. ročník ZŠ nakladatelství DIDAKTIS. Svým uceleným a systematickým pojetím je vhodný i k doplnění učebnic matematiky pro 4. ročník ZŠ od jiných nakladatelství. Obsahuje množství úkolů k procvičování a opakování učiva. Pracovní sešit je vhodný pro společnou práci ve třídě, pro samostatnou práci a také

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Matematika pro 4.ročník ZŠ - Průvodce k učebnicím

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Blažková Jana

publisher: Didaktis

5 / 5
Sleva
Je pomocníkem učitele při realizaci hodiny. V úvodu jsou koncepční podklady k tvorbě ŠVP. Ke každé kapitole nabízí Průvodce heslovitý výčet učiva, činností směřujících k dosažení očekávaných výstupů, rozvíjených klíčových kompetencí a zapojení ostatních vzdělávacích oblastí. Také nabízí další náměty, otázky, činnosti a didaktické hry, které navazují na cvičení v učebnicích a dále je rozvíjejí.

Sleva 5 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 189 Kč

Skladem

Matematika pro 2.ročník ZŠ - Učebnice

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Bulín J.

publisher: Didaktis

4 / 5
Sleva
Navazuje na koncepci učebnic pro 1. ročník. Je členěna do 8 větších celků a dále do mnoha menších kapitol. Každá kapitola začíná krátkým motivačním příběhem či uvedením do prostředí. Hlavním cílem učebnice je názorný výklad nového učiva, který je složen z ilustrací a textů v bublinách či rámečcích a vychází z dětem blízkých situací. Nové učivo vysvětluje postavička známého Kouzelníka, kterého

Sleva 5 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Matematika 1 pro 1.ročník ZŠ - Pracovní učebnice

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Tarábek Pavol

publisher: Didaktis

5 / 5
Sleva
Je součástí učebnicové sady, která je tvořena ze tří dílů metodicky a motivačně propracovaných pracovních sešitů. Dává žákovi velký prostor si v co nejvíce různých skutečných nebo pohádkových situacích uvědomovat a upevňovat, co je to počet, a tedy rozumět obsahu jednotlivých čísel. Vyvozuje vztahy větší, menší, rovno. Vyvozuje operace sčítání a odčítání v oboru 0–7, přičemž tyto operace jsou

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Vyjmenovaná slova v obrázcích

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

3.1 / 5
Sleva
Každý list obsahuje 20 čtverečků - kartiček k vystříhání a vybarvení, které tvoří černobílý obrázek vystihující vyjmenované slovo, které je u něj psacím písmem napsáno. Pomocí kartiček lze vytvořit "slovník" vyjmenovaných slov, do zvláštního sešitu se budou vlepovat jednotlivé kartičky s vyjmenovanými slovy a ke každému zaznamenávat slova příbuzná, příp. jejich použití ve větách. Podrobný návod

Naše cena: 29 Kč

Skladem u dodavatele

Testy 2018 z českého jazyka pro žáky 5. a 7. tříd ZŠ

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

3.2 / 5
Ve školním roce 2016/2017 se poprvé uskutečnily celoplošné jednotné přijímací zkoušky na víceletá gymnázia z českého jazyka a matematiky. Také ve školním roce 2017/2018 na některé žáky 5. a 7. tříd tyto zkoušky čekají. Tato publikace byla vytvořena, aby žákům s přípravou na ně pomohla tak, že je obeznámí s podobou přijímací zkoušky z českého jazyka a poskytne jim dostatek úloh k procvičení

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Koumák pro čtvrťáky - Rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět...

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

3 / 5
Nakladatelství Didaktis rozšiřuje nabídku materiálů, které vznikly v rámci ojedinělého konceptu učebních materiálů určených právě pro zvídavé, rozumově (i mimořádně) nadané žáky, a to ve formě rozšiřujícího pracovního sešitu vhodného k jakýmkoli učebnicím matematiky, češtiny a prvouky pro 4. třídy základní školy. Co vám tento pracovní sešit přináší? • Nabízí zajímavé texty s přírodovědnými i

Sleva 7 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 277 Kč

Skladem u dodavatele

Vystřihovací příloha k učebnici prvouky 2.ročník ZŠ

Autor: Adámková Petra

publisher: Didaktis

1 / 5
Sleva
Obsahuje 73 obrázků souvisejících s učivem prvouky určených k vystřižení a k následné práci v hodině.. Je zaměřena na tematický okruh Člověk (vlastnosti, vzhled, věk, rodinné vztahy, povolání, oblékání, chování). Slouží jako podklad pro manipulační činnosti a názorné doplnění jednotlivých kapitol učebnice. Použitelná i při práci s jinými učebnicemi prvouky. Kombinovatelná s vystřihovací

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Početníček pro 3.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Kopřivová I.

publisher: Didaktis

0 / 5
Sleva
Početníček je doplňujícím pracovním sešitem, který přímo navazuje na učebnici matematiky pro 3. ročník ZŠ nakladatelství DIDAKTIS. Svým uceleným a systematickým pojetím je vhodný i k doplnění učebnic matematiky pro 3. ročník ZŠ od jiných nakladatelství. Obsahuje množství úkolů k procvičování a opakování učiva. Sčítání a odčítání, násobení a dělení je systematicky řazeno podle metodicky

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem u dodavatele

Koumák pro prvňáky Matematika

publisher: Didaktis

0 / 5
Představujeme Vám nový zábavný a poutavý pracovní sešit pro bystré, zvídavé či nadané žáky 1. ročníku základní školy. Oproti předchozím dílům jsme pracovní sešit rozdělili do dvou dílů. Koumák pro prvňáky - matematika je určen pro děti, které vynikají v matematice - v početních dovednostech, logických úlohách či prostorové představivosti. Celý pracovní sešit obsahuje více než 170 úloh z

Sleva 5 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 141 Kč

Skladem u dodavatele

Koumák pro prvňáky Český jazyk

publisher: Didaktis

0 / 5
Představujeme Vám nový zábavný a poutavý pracovní sešit pro bystré, zvídavé či nadané žáky 1. ročníku základní školy. Oproti předchozím dílům jsme pracovní sešit rozdělili do dvou dílů. Koumák pro prvňáky - český jazyk je určen pro děti, které před nástupem do 1. třídy již umí číst. Celý pracovní sešit obsahuje 20 zajímavých textů a 150 úloh z oblasti českého jazyka, které jsou komplexnější a

Sleva 7 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Průvodce pro učitele k pracovní učebnici Člověk a jeho svět se Zetíkem pro 1. ročník základní školy

Autor: Cohorna Lukáš

publisher: Didaktis

0 / 5
Průvodce pro učitele doplňuje učebnicovou řadu Člověk a jeho svět se Zetíkem pro 1. ročník ZŠ. Učebnicovou sadu tvoří učebnice, průvodce pro učitele a doplňkové materiály ke stažení. Průvodce pro učitele k pracovní učebnici Člověk a jeho svět se Zetíkem pro 1. ročník základní školy si klade za cíl poskytnout oporu všem pedagogům, kteří pracují s touto pracovní učebnicí. Průvodce i pracovní

Sleva 2 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 195 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk pro 2.ročník ZŠ - Zábavné procvičování

Autor: Kolektiv autorů - Belžíková Martina,Havlínová Andrea

publisher: Didaktis

0 / 5
Sleva
Pracovní sešit určený pro žáky 2. ročníků základní školy. Obsahuje množství zábavně zpracovaných úloh z českého jazyka. Úlohy jsou motivovány krátkými texty, které tvoří v publikaci ucelený pohádkový příběh, a umožňují tak dětem procvičit si čtení. Úlohy provázejí druháčka celým školním rokem - jsou řazeny v posloupnosti učiva probíraného ve škole (je respektován jak vzdělávací

Sleva 5 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk pro 2.ročník ZŠ - Učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Burianová H.,Jízdná L.,Tarábková M.

publisher: Didaktis

0 / 5
Sleva
Poutavá barevná učebnice českého jazyka, která srozumitelným a zábavným způsobem provází druháčky učivem mluvnice a slohu. Učebnice umožňuje osvojení si učiva prostřednictvím velkého množství různorodých úkolů, zábavných cvičení a názorných i vtipných obrázků. Učebnicí žáčky netradičně provází šestice skřítků (jeden z nich je známý Kouzelník ze Slabikáře), každý ze skřítků má v učebnici

Sleva 5 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka pro 5.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů,Rousová A.

publisher: Didaktis

0 / 5
Sleva
Jedním z hlavních cílů publikace je snaha motivovat žáky pro čtenářství, naučit je přemýšlet o textu a nadchnout je pro četbu i pro umění celkově. Kniha obsahuje kromě textové části také rozsáhlou úkolovou část, která umožňuje aktivní práci s textem i s dalšími materiály: encyklopediemi, internetem, ale také s dalšími přílohami publikace: Slovníčkem literárních pojmů a Medailony spisovatelů a

Sleva 8 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 184 Kč

Skladem u dodavatele50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele