Registrace | Přihlášení


Učebnice - 1. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Čítanka pro 3.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - M. Krupárová,P. Nováková

publisher: Didaktis

4 / 5
V této učebnici literární výchovy a čtení jsou mezi autory jednotlivých textů zařazeni jak čeští, tak zahraniční spisovatelé píšící pro děti. Většinu textů doprovází svěží výtvarné zpracování ilustrátorem Alešem Čumou, mnohé texty doprovází i obrázky ilustrátorů jako Jiří Trnka, Zdeněk Smetana, Josef Lada, Adolf Born, Alois Mikulka a další. Struktura textů v Čítance umožňuje různorodou

Sleva 4 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 162 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 1 pro 1.ročník ZŠ - Pracovní učebnice - pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Pavol kolektiv autorů, Tarábek

publisher: Didaktis

5 / 5
Je součástí učebnicové sady, která je tvořena ze tří dílů metodicky a motivačně propracovaných pracovních sešitů. Dává žákovi velký prostor si v co nejvíce různých skutečných nebo pohádkových situacích uvědomovat a upevňovat, co je to počet, a tedy rozumět obsahu jednotlivých čísel. Vyvozuje vztahy větší, menší, rovno. Vyvozuje operace sčítání a odčítání v oboru 0–7, přičemž tyto operace jsou

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Matematika pro 2.ročník ZŠ - Učebnice - pro 2. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - J. Bulín, kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4 / 5
Navazuje na koncepci učebnic pro 1. ročník. Je členěna do 8 větších celků a dále do mnoha menších kapitol. Každá kapitola začíná krátkým motivačním příběhem či uvedením do prostředí. Hlavním cílem učebnice je názorný výklad nového učiva, který je složen z ilustrací a textů v bublinách či rámečcích a vychází z dětem blízkých situací. Nové učivo vysvětluje postavička známého Kouzelníka, kterého

Sleva 4 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Matematika pro 4.ročník ZŠ - Průvodce k učebnicím

Autor: Kolektiv autorů - Jana Blažková, kolektiv autorů

publisher: Didaktis

5 / 5
Je pomocníkem učitele při realizaci hodiny. V úvodu jsou koncepční podklady k tvorbě ŠVP. Ke každé kapitole nabízí Průvodce heslovitý výčet učiva, činností směřujících k dosažení očekávaných výstupů, rozvíjených klíčových kompetencí a zapojení ostatních vzdělávacích oblastí. Také nabízí další náměty, otázky, činnosti a didaktické hry, které navazují na cvičení v učebnicích a dále je rozvíjejí.

Sleva 4 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 191 Kč

Skladem u dodavatele

Početníček pro 4.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - J. kolektiv autorů, Strahlheimová

publisher: Didaktis

4.5 / 5
Početníček je doplňujícím pracovním sešitem, který přímo navazuje na učebnici matematiky pro 4. ročník ZŠ nakladatelství DIDAKTIS. Svým uceleným a systematickým pojetím je vhodný i k doplnění učebnic matematiky pro 4. ročník ZŠ od jiných nakladatelství. Obsahuje množství úkolů k procvičování a opakování učiva. Pracovní sešit je vhodný pro společnou práci ve třídě, pro samostatnou práci a také

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem u dodavatele

Koumák pro třeťáky - Rozšiřující pracovní sešit pro všechny třeťáky, kteří chtějí víc vědět...

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.4 / 5
Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí

Sleva 4 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Koumák pro čtvrťáky - Rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět...

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

3.3 / 5
Nakladatelství Didaktis rozšiřuje nabídku materiálů, které vznikly v rámci ojedinělého konceptu učebních materiálů určených právě pro zvídavé, rozumově (i mimořádně) nadané žáky, a to ve formě rozšiřujícího pracovního sešitu vhodného k jakýmkoli učebnicím matematiky, češtiny a prvouky pro 4. třídy základní školy. Co vám tento pracovní sešit přináší? • Nabízí zajímavé texty s přírodovědnými i

Sleva 4 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 268 Kč

Skladem

Vyjmenovaná slova v obrázcích

Autor: neuveden

publisher: Didaktis

3 / 5
Každý list obsahuje 20 čtverečků - kartiček k vystříhání a vybarvení, které tvoří černobílý obrázek vystihující vyjmenované slovo, které je u něj psacím písmem napsáno. Pomocí kartiček lze vytvořit "slovník" vyjmenovaných slov, do zvláštního sešitu se budou vlepovat jednotlivé kartičky s vyjmenovanými slovy a ke každému zaznamenávat slova příbuzná, příp. jejich použití ve větách. Podrobný návod

Sleva 3 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Vystřihovací příloha k učebnici prvouky 2.ročník ZŠ

Autor: Petra Adámková

publisher: Didaktis

1 / 5
Obsahuje 73 obrázků souvisejících s učivem prvouky určených k vystřižení a k následné práci v hodině.. Je zaměřena na tematický okruh Člověk (vlastnosti, vzhled, věk, rodinné vztahy, povolání, oblékání, chování). Slouží jako podklad pro manipulační činnosti a názorné doplnění jednotlivých kapitol učebnice. Použitelná i při práci s jinými učebnicemi prvouky. Kombinovatelná s vystřihovací

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Koumák pro prvňáky Matematika

publisher: Didaktis

0 / 5
Novinka
Představujeme Vám nový zábavný a poutavý pracovní sešit pro bystré, zvídavé či nadané žáky 1. ročníku základní školy. Oproti předchozím dílům jsme pracovní sešit rozdělili do dvou dílů. Koumák pro prvňáky - matematika je určen pro děti, které vynikají v matematice - v početních dovednostech, logických úlohách či prostorové představivosti. Celý pracovní sešit obsahuje více než 170 úloh z oblasti

Sleva 4 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem u dodavatele

Koumák pro prvňáky Český jazyk

publisher: Didaktis

0 / 5
Představujeme Vám nový zábavný a poutavý pracovní sešit pro bystré, zvídavé či nadané žáky 1. ročníku základní školy. Oproti předchozím dílům jsme pracovní sešit rozdělili do dvou dílů. Koumák pro prvňáky - český jazyk je určen pro děti, které před nástupem do 1. třídy již umí číst. Celý pracovní sešit obsahuje 20 zajímavých textů a 150 úloh z oblasti českého jazyka, které jsou komplexnější a

Sleva 4 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 143 Kč

Skladem

Český jazyk (1. roč. ZŠ) - zábavné procvičování - Zábavné procvičování doma i ve škole

Autor: Kolektiv autorů - Andrea Havlínová,Patricie Sýsová

publisher: Didaktis

0 / 5
Pracovní sešit určený pro žáky 1. ročníků základní školy. Obsahuje množství zábavně zpracovaných úloh z českého jazyka, které děti motivují k jejich řešení. Úlohy provázejí prvňáčka celým školním rokem - jsou řazeny v posloupnosti učiva probíraného ve škole (dle osnov vzdělávacího programu Základní škola). Pro snazší orientaci učitelů i rodičů jsou v záhlaví stránek vypsána písmena,

Sleva 4 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro 2. roč. ZŠ Zábavné procvičování

Autor: Kolektiv autorů - Andrea Havlínová, kolektiv autorů

publisher: Didaktis

0 / 5
29 %
Ilustrovaný pracovní sešit se zábavně zpracovanými úlohami. Pracovní sešit určený pro žáky 2. ročníků základní školy. Obsahuje množství zábavně zpracovaných úloh z matematiky. Úlohy jsou motivovány krátkými texty, které tvoří v publikaci ucelený pohádkový příběh, a umožňují tak dětem procvičit si čtení. Úlohy provázejí druháčka celým školním rokem - jsou řazeny v posloupnosti učiva probíraného ve

Sleva 29 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem u dodavatele

Prvouka pro 2.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Andrea Havlínová, kolektiv autorů

publisher: Didaktis

0 / 5
Ilustrovaný pracovní sešit se zábavně zpracovanými úlohami. Pracovní sešit určený pro žáky 2. ročníků základní školy. Obsahuje množství zábavně zpracovaných úloh z prvouky. Úlohy jsou motivovány krátkými texty, které tvoří v publikaci ucelený pohádkový příběh, a umožňují tak dětem procvičit si čtení. Úlohy provázejí druháčka celým školním rokem - jsou řazeny v posloupnosti učiva probíraného ve

Sleva 4 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Český jazyk pro 3.ročník ZŠ - Učebnice

Autor: Kolektiv autorů - H. Burianová,L. Jízdná

publisher: Didaktis

0 / 5
Poutavá barevná učebnice českého jazyka, která navazuje na koncepci zpracování učebnice 2. ročníku – srozumitelným a zábavným způsobem provází třeťáky učivem české mluvnice a slohu. Učebnice umožňuje osvojení si učiva prostřednictvím zajímavých dobrodružných textů různých forem, žánrů, typů, různého rozsahu a náročnosti, velkého množství různorodých úkolů, zábavných cvičení a názorných i

Sleva 4 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Český jazyk pro 3.ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - H. Burianová,L. Jízdná

publisher: Didaktis

0 / 5
Pracovní sešit volně navazuje na učebnici českého jazyka, ale je vhodný i k doplnění učebnic češtiny pro 3. ročník ZŠ od jiných nakladatelství. Obsahuje velké množství různorodých úkolů a zábavných cvičení k procvičování učiva mluvnice a slohu, při kterých se děti nebudou nudit, nechybí doplňovačky, křížovky, rébusy, v nichž žáci vyplňují, dopisují, spojují, řeší úkoly, vybarvují i kreslí.

Sleva 4 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Český jazyk pro 4.ročník ZŠ - Učebnice

Autor: Kolektiv autorů - P. Grünhutová,P. Humpolíková

publisher: Didaktis

0 / 5
Poutavá barevná učebnice českého jazyka, která navazuje na koncepci zpracování učebnice 2. a 3. ročníku. Jednou ze základních částí učebnice je postupně se rozvíjející příběh, v němž vystupují postavy skřítků známých již z učebnice pro 2. a 3. ročník (kouzelník, skřítci a děti). Učebnice umožňuje osvojení si učiva prostřednictvím zajímavých dobrodružných textů různých forem, žánrů, typů,

Sleva 4 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Český jazyk pro 4.ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - P. Grünhutová,P. Humpolíková

publisher: Didaktis

0 / 5
Pracovní sešit volně navazuje na učebnici českého jazyka, ale je vhodný i k doplnění učebnic českého jazyka pro 4. ročník ZŠ od jiných nakladatelství. Obsahuje různorodé úkoly k procvičení a osvojení učiva, jako doplňovací cvičení hravou formou, básničky, hádanky, skrývačky, rébusy, čtyřsměrky, křížovky apod. Učivo v pracovním sešitě je uspořádáno dle mluvnických celků. Učitel může

Sleva 4 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Český jazyk pro 2.ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - H. Burianová,L. Jízdná,M. Tarábková

publisher: Didaktis

0 / 5
Pracovní sešit volně navazuje na učebnici českého jazyka, ale je vhodný i k doplnění učebnic češtiny pro 2. ročník ZŠ od jiných nakladatelství. Obsahuje velké množství různorodých úkolů a zábavných cvičení k procvičování učiva mluvnice a slohu, při kterých se děti nebudou nudit, nechybí doplňovačky, křížovky, rébusy, v nichž žáci vyplňují, dopisují, spojují, řeší úkoly, vybarvují i kreslí.

Sleva 4 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Čítanka pro 2.ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - S. Grolichová,Jitka Halasová

publisher: Didaktis

0 / 5
Učebnice k vyučování čtení a literární výchovy ve 2. ročníku ZŠ obsahuje pečlivě vybrané texty jak z literatury klasické, tak z děl novodobých autorů našich i zahraničních. Žánrově jsou v čítance obsaženy básně, pohádky, povídky, hádanky, lidová říkadla i koledy, naučné články a divadelní jednoaktovka. Zařazené literární útvary jsou upravené tak, aby svou délkou, náročností a obsahem byly

Sleva 4 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 181 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí