Registrace | Přihlášení


Učebnice - 1. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Matematika 1 pro ZŠ pracovní karty

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.4 / 5
Pracovní karty obsahují množství doplňujícího materiálu k oběma dílům učebnice Matematika pro 1. ročník ZŠ. Pracovní karty doporučujeme používat jako doprovodný materiál, přičemž podrobnější metodické pokyny a některá řešení najdete v příručce učitele.

Sleva 4 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 2/1 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na

Sleva 5 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Matematika 2/2 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.2 / 5
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Český jazyk 3/1 pro ZŠ - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešity obsahují úlohy především k písemnému vypracování, které jsou řazeny převážně podle obtížnosti.

Sleva 4 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Český jazyk 5 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Učebnice je rozdělena na 20 témat, v každém tématu se probírají nebo opakují určité gramatické jevy. Probírané jazykové jevy: předpony s- a z-, slova přejatá, druhy přídavných jmen, přísudek – slovesný, jmenný se sponou, shoda přísudku s podmětem – podmět nevyjádřený a několikanásobný, podstatná jména pomnožná, číslovky – druhy a jejich skloňování, homonyma, druhy zájmen, příslovce, vztahy ve

Sleva 5 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Matematika 2/3 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.5 / 5
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Matematika se Čtyřlístkem 2/1 pro ZŠ - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4.5 / 5
Pracovní sešity obsahují množství úloh k procvičení probíraného učiva. Druhý díl pracovního sešitu je obohacen o vyjímatelný Přehled učiva 2. ročníku. Využijte 24 tisknutelných pracovních listů v materiálech ke stažení (zobrazuje se po přihlášení).

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Geodeska: pomůcka pro výuku matematiky k učebnicím FRAUS

Autor: neuveden

publisher: Fraus

4 / 5
Geodeska slouží k hlubšímu poznávání "malých" mnohoúhelníků, hledání tvarů splňujících různé geometrické podmínky. Návod na práci s touto pomůckou najdete v příručce učitele k učebnici Matematika 2.

Sleva 4 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Písanka 1 - Genetická metoda nevázané písmo Sassoon pro 1. ročník ZŠ

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Písanky 1-3 nevázaného písma Sassoon jsou určené pro výuku čtení a psaní genetickou metodou. Jsou součástí učebnicového souboru s učebnicemi Začínáme číst a psát, Už čteme a píšeme sami a Hrajeme si ve škole i doma. Součástí souboru písanek je i pracovní sešit Uvolňovací cviky a tvarové prvky psacího písma a Cvičebníček.

Sleva 4 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Matematika 1/1 dle prof. Hejného - Učebnice

Autor: Milan Hejný

publisher: Fraus

5 / 5
Dvoudílná pracovní učebnice podporuje konstruktivistické pojetí výuky matematiky a postupuje dle Hejného metody. Metoda je založena na budování schémat v myšlení dětí, rozvoji logického úsudku a představivosti. Učebnice obsahují úkoly založené na objevování, čímž podporují vztah žáků k matematice. Důraz je kladen také na sebehodnocení žáka. Díky unikátním kódům na každé straně učebnice tematicky

Sleva 5 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 1/2 dle prof. Hejného - Učebnice

Autor: Milan Hejný

publisher: Fraus

5 / 5
Dvoudílná pracovní učebnice podporuje konstruktivistické pojetí výuky matematiky a postupuje dle Hejného metody. Metoda je založena na budování schémat v myšlení dětí, rozvoji logického úsudku a představivosti. Učebnice obsahují úkoly založené na objevování, čímž podporují vztah žáků k matematice. Důraz je kladen také na sebehodnocení žáka. Díky unikátním kódům na každé straně učebnice tematicky

Sleva 5 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Matematika 1/1 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

3.2 / 5
Oba díly pracovní učebnice a příručka učitele jsou připravovány za součinnosti vícečlenného týmu sestávajícího se z odborníků, kteří celoživotně spolupracují na výzkumu matematického vzdělávání žáků 1. stupně.  Jedná se o novou koncepci matematiky, která přednostně rozvíjí matematickou gramotnost žáků tím, že žáci si jednotlivé matematické zákonitosti vyvozují sami. Metoda používá tzv.

Sleva 5 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Barevné kostky sada pro třídu - Doplňky

Autor: neuveden

publisher: Fraus

3.4 / 5
Kostky jsou vhodným doplňkem k výuce matematiky a geometrie. Sada k nové generaci učebnic obsahuje: - 20 modrých kostek - 20 červených kostek - 20 žlutých kostek - 20 bílých kostek - 20 zelených kostek V rámci metody dle prof. Hejného se kostky využívají při sestavování krychlových staveb podle plánu. Možnosti využití plastových kostek můžete zhlédnout na našich ilustračních videích, která

Sleva 4 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 287 Kč

Skladem

Matematika se Čtyřlístkem 1 - Sada příloh Peníze

Autor: neuveden

publisher: Fraus

3 / 5
Sada příloh obsahuje 10 listů potřebných a praktických vylamovacích mincí. Jejich předností je, že se dobře vejdou na žákovu lavici. Lze je využívat i v následujících ročnících.

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Hudební výchova 1 Cesta do světa hudby - Pracovní učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

2.5 / 5
Poutavě zpracovaná pracovní učebnice pro prvňáčky, kterou si žáci sami dotváří. Podněcuje k hudební tvořivosti, utváří vztah k lidovým tradicím (rytmizace a melodizace říkadel, hudební improvizace, tanec, dramatizace písní). Obsahuje aktivní poslechy, rytmická cvičení, instrumentální i tanečně-pohybové doprovody k písním (doprovody hrou na tělo a rytmické Orffovy nástroje jsou zakomponovány

Sleva 5 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 104 Kč

Skladem

Matematika 3/1 pro ZŠ - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

2.3 / 5
Pracovní sešity k výuce matematiky metodou prof. M. Hejného. Ve 3. ročníku je řada rozdělená na učebnici a dva pracovní sešity.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika se Čtyřlístkem 3/1 pro ZŠ - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

1 / 5
Pracovní sešity obsahují množství úloh k procvičení probíraného učiva. Druhý díl pracovního sešitu je obohacen o vyjímatelný Přehled učiva 3. ročníku.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Český jazyk 5/1 pro ZŠ - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Pracovní sešity obsahují úlohy především k písemnému vypracování, které jsou řazeny převážně podle obtížnosti.

Sleva 4 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 5 pro ZŠ - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
V 5. ročníku se sada Matematiky skládá z učebnice, dvou pracovních sešitů a příručky učitele. Kromě vysvětlení látky a procvičování učiva obsahuje učebnice také barevné rámečky - zelený rámeček s vysvětlujícími texty, červený s mezipředmětovými vztahy a modrý s dalšími aktivitami. V závěru učebnice je zařazeno opakování.

Sleva 5 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 123 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 2/1 dle prof. Hejného - Pracovní učebnice

Autor: Milan Hejný

publisher: Fraus

0 / 5
Dvoudílná pracovní učebnice podporuje konstruktivistické pojetí výuky matematiky a postupuje dle Hejného metody. Díky unikátním kódům na každé straně tematicky propojuje tištěný obsah s online procvičováním zdarma.

Sleva 5 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí