Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 1. stupeň ZŠ - Hana Staudková

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 5 I.díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková,Miroslava Horáčková

publisher: Alter

4 / 5
Také poslední z řady dvojdílných pracovních sešitů k učebnicím Český jazyk ALTER přináší řadu aplikačních cvičení vázaných na texty učebnice. Formulace otázek i grafická úprava zohledňuje věk žáků a připravuje je na přechod na druhý stupeň ZŠ.

Sleva 10 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 4 I.díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková,Miroslava Horáčková

publisher: Alter

5 / 5
Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy. Úkoly jsou sestaveny tak, aby se žák zdokonaloval ve čtení s porozuměním, aby ho podněcovaly k přemýšlení, ke zformulování a zapsání řešení, ke zdůvodňování zvoleného postupu; aby se prostřednictvím aplikačních cvičení učil racionálně myslet.

Sleva 10 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Matematika 4/A - pro 1. ročník (12. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Vlasta Landová, Hana Staudková, Věra Tůmová

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit završující řadu Matematik pro 1. ročník. Obsahuje sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické). Sešit může posloužit i v 2. ročníku obecných škol.

Sleva 9 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Matematika 3 - jednodílná

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková, Růžena Blažková, Květoslava Matoušková, Milena Vaňurová

publisher: Alter

0 / 5
Většina úloh z trojdílné učebnice byla zařazena do učebnice jednodílné, avšak vzhledem k obsahovým i grafickým odlišnostem nedoporučujeme oba typy učebnic kombinovat.

Sleva 10 % z běžně ceny 132 Kč

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Rozšiřující texty ke Slabikáři

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem

Pracovní sešit ke Slabikáři 1.díl

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Hana Staudková a kol., ilustrovaly O. Čechová, K. Bittmanová, H. Zmatlíková

Sleva 10 % z běžně ceny 61 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Pracovní sešit k čítance 5/2

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Špika,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5

Sleva 7 % z běžně ceny 15 Kč

Naše cena: 14 Kč

Skladem

Pracovní sešit k čítance 5/1

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková,Miroslav Špika

publisher: Alter

0 / 5

Sleva 7 % z běžně ceny 15 Kč

Naše cena: 14 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 5 II.díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková,Miroslava Horáčková

publisher: Alter

0 / 5
Také poslední z řady dvojdílných pracovních sešitů k učebnicím Český jazyk ALTER přináší řadu aplikačních cvičení vázaných na texty učebnice. Formulace otázek i grafická úprava zohledňuje věk žáků a připravuje je na přechod na druhý stupeň ZŠ.

Sleva 10 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Pracovní sešit k čítance 2/1

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
11 %
Pracovní sešit k Čítance 2/1 poskytuje mnoho možností pro rozvíjení klíčových kompetencí. Všechna zadání v tomto sešitě umožňují tvořivé činnosti s literárním textem, rozvíjejí techniku čtení i čtenářské dovednosti, např. čtení s porozuměním

Sleva 11 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 34 Kč

Skladem

Pracovní sešit k čítance 2/2

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
11 %
Pracovní sešit k Čítance 2/2 svým charakterem (podobně jako první díl) poskytuje možnost rozvíjet klíčové kompetence, činnostními prvky ve výuce umožňuje postupně ovládnout prakticky zaměřené očekávané výstupy RVP ZV.

Sleva 11 % z běžně ceny 36 Kč

Naše cena: 32 Kč

Skladem

Pracovní sešit k učebnici Českého jazyka 4 II.díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková,Miroslava Horáčková

publisher: Alter

0 / 5
Metodické postupy v tomto dvojdílném pracovním sešitě vyhovují moderním trendům činné školy. Úkoly jsou sestaveny tak, aby se žák zdokonaloval ve čtení s porozuměním, aby ho podněcovaly k přemýšlení, ke zformulování a zapsání řešení, ke zdůvodňování zvoleného postupu; aby se prostřednictvím aplikačních cvičení učil racionálně myslet.

Sleva 10 % z běžně ceny 73 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Pracovní sešit k čítance 3/1 - upravené vydání

Autor: Kolektiv autorů - Miroslav Špika,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit k Čítance 3/1 (kód 092999) je plně uzpůsoben upravené verzi Čítanky 3/1. Seznamuje žáky se základy literatury, obsahuje slova pro nácvik čtení, otázky po obsahu textu a úkoly ke každému článku z Čítanky.

Sleva 10 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Lidé kolem nás 4 pracovní sešit - Aplikovaná etika pro 4. ročník prac. sešit

Autor: Kolektiv autorů - L. Bradáčová,Hana Staudková,A. Šotolová

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 4 a je určen pro činnostní výuku. Vede žáky k citlivému vnímání a zajímavou formou rozvíjí poznatky a zkušenosti žáků o tématech jako postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, komunikace, obchod, politické strany, principy demokracie apod

Sleva 9 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Lidé kolem nás 5 Etika - Aplikovaná etika pro 5. ročník

Autor: Kolektiv autorů - L. Bradáčová,Hana Staudková,A. Šotolová

publisher: Alter

0 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Matematika 2 - pro 1. ročník - Numerace, sčítání a odčítání do 10

Autor: Kolektiv autorů - Vlasta Landová,Věra Tůmová,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit obsahuje numeraci, sčítání a odčítání čísel v oboru 0-10 a jednoduché slovní úlohy. Dále seznamuje s některými geometrickými tvary. Součástí sešitu je kartonová příloha určená k volnému procvičování učiva tohoto sešitu.

Sleva 10 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Pracovní sešit ke Slabikáři 2. díl

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková, kol.

publisher: Alter

0 / 5
Dvojdílný pracovní sešit je zásobníkem cvičení a úkolů pro rozvoj čtenářství; navazuje na Pracovní sešit k Živé abecedě. Součástí obou dílů jsou kartičky se slovy tištěnými velkou i malou abecedou a přílohy, které se slovy pracují.

Sleva 10 % z běžně ceny 63 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Průvodce učebnicemi matematika ALTER pro 1. ročník ZŠ

Autor: Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Novinka
Metodická příručka přináší náměty pro realizaci požadavků RVP ZV pro vzdělávací obor Matematika a její aplikace v 1. ročníku ZŠ. Popisuje práci s učebnicemi matematiky ALTER, obsahuje náměty pro práci s nadanými žáky, orientační časový plán, poznámky k realizaci očekávaných výstupů a klíčových kompetencí RVP ZV.

Sleva 9 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Průvodce učebnicemi Alter pro výuku počátečního čtení a psaní

Autor: Kolektiv autorů - Radka Wildová, Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Komplexní průvodce učebnicemi počátečního čtení a psaní ALTER přináší náměty ověřené praxí, opírající se o výsledky terénních výzkumů. Metodická doporučení plně respektují nové poznatky dětské psychologie a akcentují moderní trendy v oboru primární pedagogiky.

Sleva 9 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Čítanka 2. ročník, 2. díl (měkká vazba)

Autor: Kolektiv autorů - Hana Staudková, kol.

publisher: Alter

0 / 5
Čítanka 2/2 rozšiřuje výběr ukázek z prvního dílu Čítanky 2/1 o úryvky ze současné české i světové dětské literatury. Čítanka umožňuje zážitkové čtení i naslouchání a poutavostí vybraných ukázek motivuje žáky k vlastní četbě. Doplňkem je Pracovní sešit k Čítance 2/2, který vede žáky k práci s textem, obsahuje činnosti vedoucí k rozvoji čtenářských dovedností.

Sleva 10 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem

Matematika sešit 1 pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Landová Vlasta, Staudková Hana

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit probírá numeraci, sčítání a odčítání čísel od 0 do 6 a jednoduché slovní úlohy procvičující toto učivo. Žáky provází celým sešitem Krteček, a usnadňuje tak první kroky v matematice. Z tohoto sešitu vychází CD-ROM Krtečkova matematika. Sešit je i v anglické a německé verzi.

Sleva 9 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Matematika sešit 4/A pro 1. roč. ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Landová Vlasta, Staudková Hana

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit završující řadu Matematik pro 1. ročník. Obsahuje sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické). Sešit může posloužit i v 2. ročníku obecných škol, jeho součástí je volně vložené sčítací pravítko do 20.

Sleva 9 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 48 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele