Registrace | Přihlášení


Učebnice - 1. stupeň ZŠ - Jitka Rubínová

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Písmena - genetická metoda čtení a psaní, pracovní učebnice pro 1.ročník

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

4.5 / 5
Učebnice je vhodná pro výuku čtení a psaní nejen genetickou metodou.První část je určena k poznání písmen abecedy a k analýze hlásek ve slově. Žák určuje, zda je hláska na začátku, uprostřed či na konci slova. Součástí jsou i doplňující cvičení: křížovky, osmisměrky, přesmyčky. Druhá část je určena k poznání abecedy s pomocí didaktické pomůcky Pexeso. Třetí část slouží k syntéze hlásek pro

Sleva 6 % z běžně ceny 108 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení 1 - učebnice pro 1.ročník

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

4.6 / 5
Učebnice Čtení 1 je určena k počátečnímu čtení genetickou metodou. Každá stránka obsahuje slova k nácviku čtení slov a vět. Na každé stránce je vždy přidáno nové písmeno ke čtení.Každá nová stránka obsahuje slovo z první encyklopedie, kdy se dítě seznámí s významem slova. K encyklopedii jsou utvořeny otázky, které vedou děti k rozvoji porozumění čtenému textu.Druhá část sešitu je určena ke čtení

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Písmena s písničkou

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Nakladatelství Svět

3.4 / 5
1. díl učebnice pro čtení genetickou metodou. Cvičení na rozvoj sluchové syntézy a analýzy slov, čtení slov a vět. Propojení učebnice s jedním tématem - práce s písničkou, která je spojená s podobou obrázků Comenia Pictures a psacích písmen Comenia Script. Učebnice plně koresponduje s písankami Umím psát 1, 2 - pro leváky i praváky pro genetickou metodu a s dalšími didaktickými materiály Comenia

Naše cena: 135 Kč

Skladem

Písanka pro 1. ročník ZŠ, první díl

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
Písanka obsahuje vždy jednu stranu s novým písmenem pro opakované obtahování a nácvik směru psaní.Stránky jsou členěny na 8 řádků s pomocnými linkami. Mezi řádky jsou též mezery, které umožní lepší orientaci dítěte na stránce.

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Písanka pro 1. ročník ZŠ, druhý díl

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
Písanka obsahuje vždy jednu stranu s novým písmenem pro opakované obtahování a nácvik směru psaní.Stránky jsou členěny na 8 řádků s pomocnými linkami. Mezi řádky jsou též mezery, které umožní lepší orientaci dítěte na stránce.

Naše cena: 59 Kč

Skladem

Písanka pro 2. ročník ZŠ

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
Procvičování psacího písma cvičeními na upevnění abecedy, druhů vět, slov nadřazených, podřazených, souznačných, protikladných, samohlásek Ú, Ů, měkkých a tvrdých slabik, párových souhlásek, slov s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.Písanka obsahuje cvičení k seznámení slovních druhů a psaní velkých písmen, texty pro hledání chyb a věty k opisu a k diktátu.

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Slovní druhy - kartičky k procvičování slovních druhů

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
580 kartiček k procvičování slovních druhů. Na kontrolní straně je určen slovní druh všech slov ve větě. Součástí je i podložka (1 kus) - Slovní druhy - podložka.

Naše cena: 749 Kč

Skladem

Vyjmenovaná slova - kartičky k procvičování Y, Ý, I, Í po obojetných souhláskách v kořenu slova

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
Sleva
Kartičky k procvičování Y, Ý, I, Í po obojetných souhláskách v kořenu slova. Kartičky jsou rozlišeny barevně podle souhlásky, k sebekontrole je druhá strana kartičky.Součástí je i 1 sada podložek - Vyjmenovaná slova - podložky.

Sleva 2 % z běžně ceny 2 460 Kč

Naše cena: 2 411 Kč

Skladem u dodavatele

Psaní 3. ročník - školní sešit

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
Školní sešit obsahuje stránky s řádky určené pro opisy, přepisy a diktáty.

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Čtení 1 - pracovní listy

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

4.4 / 5
Pracovní listy jsou zpracované ke stránkám učebnice Čtení 1.První část je určena k procvičení pro porozumění při čtení a psaní slov a vět.Druhá část obsahuje pracovní listy k rozvoji čtenářské gramotnosti.Tyto pracovní listy jsou ZDARMA ke stažení v elektronické podobě (formát PDF) - Ke stažení.

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Čtení 2 - texty k rozvoji čtenářské gramotnosti

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
Učebnice obsahuje lyrické a epické texty vhodné pro rozvoj čtenářské gramotnosti. Návrhy na práci s texty jsou ve Čtení 2 - pracovní listy. V pracovních listech je návod pro práci s každým textem metodami RWTC.

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Český jazyk 5 - pracovní učebnice pro 5. ročník ZŠ

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
V pracovní učebnici jsou cvičení na opakování psaní I, Í, Y, Ý v kořenu slov a cvičení na procvičení stavby slov, psaní skupin písmen BĚ, BJE, VĚ, VJE, PĚ, předpon S, Z, VZ, vzorů podstatných jmen, pravopisu v koncovkách podstatných jmen, stavby vět, shodě přísudku s podmětem, mluvnických kategorií u sloves a podstatných jmen, pravopisu v koncovkách přídavných jmen, psaní čárky ve větě jednoduché

Sleva 4 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 98 Kč

Skladem

Český jazyk 4 - pracovní učebnice pro 4. ročník ZŠ

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
V pracovní učebnici jsou cvičení na opakování psaní I, Í, Y, Ý v kořenu slov a cvičení na procvičení stavby slov, psaní ú po předponě, skupin písmen BĚ, BJE, VĚ, VJE, PĚ, vzorů podstatných jmen, pravopisu v koncovkách podstatných jmen, stavby vět, shodě přísudku s podmětem, mluvnických kategorií u sloves a podstatných jmen.Pracovní učebnice nabízí dostatek možností pro procvičení a opakování

Naše cena: 119 Kč

Skladem

Český jazyk 3 - pracovní učebnice pro 3. ročník ZŠ, druhý díl

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
Pracovní učebnice obsahuje druhou fázi výuky psaní I, Í, Y, Ý v kořenu slova. Pomocí přehledu se děti seznámí s významem vyjmenovaných slov, s rozdíly ve významu a psaní slov, se slovy vlastními a se slovy přejatými.Učebnice nabízí dostatek možností pro procvičení psaní I, Í, Y, Ý v kořenu slov a opakování učiva.Práci s učebnicí je vhodné doplnit i výukou s didaktickými pomůckami a doplňkovými

Sleva 3 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Český jazyk 3 - pracovní učebnice pro 3. ročník ZŠ, první díl

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
V pracovní učebnici jsou cvičení na opakování abecedy, druhů vět, věty a souvětí, významu slov, samohlásek U, Ú, Ů, měkkých a tvrdých slabik, psaní párových souhlásek, slov s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ, slovních druhů a psaní velkých písmen.Pracovní učebnice obsahuje cvičení k seznámení se slovy příbuznými a tvary slov.Učebnice obsahuje cvičení pro první fázi výuky psaní I, Í, Y, Ý v kořenu

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Český jazyk 2 - pracovní učebnice pro 2. ročník ZŠ

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

5 / 5
V pracovní učebnici jsou cvičení na procvičení abecedy, druhů vět, věty a souvětí, slov nadřazených, podřazených, souznačných, protikladných, samohlásek U, Ú, Ů, měkkých a tvrdých slabik, psaní párových souhlásek, slov s DĚ, TĚ, NĚ, BĚ, PĚ, VĚ, MĚ.Pracovní učebnice obsahuje cvičení k seznámení slovních druhů a psaní velkých písmen.Učebnice nabízí dostatek možností pro procvičení, upevnění a

Sleva 3 % z běžně ceny 102 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Podstatná jména - kartičky k procvičování určování mluvnických kategorií u podstatných jmen

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

2.5 / 5
Sleva
720 kartiček k procvičování určování mluvnických kategorií u podstatných jmen.Součástí je i 1 sada podložek - Podstatná jména - podložky.K sebekontrole je určena barevná strana.

Sleva 2 % z běžně ceny 1 060 Kč

Naše cena: 1 039 Kč

Skladem u dodavatele

Slabiky měkké a tvrdé - kartičky k procvičení psaní I, Í, Y, Ý po měkkých a tvrdých souhláskách

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

0 / 5
Sleva
Slovní spojení na 500 kartičkách k procvičení psaní I, Í, Y, Ý po měkkých a tvrdých souhláskách.Součástí je i 1 sada podložek - Slab. měkké a tvrdé - podložky.

Sleva 2 % z běžně ceny 610 Kč

Naše cena: 598 Kč

Skladem u dodavatele

Čtení 2 - pracovní listy

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

0 / 5
Sleva
V pracovních listech je návod pro práci metodami RWTC s každým textem z učebnice Čtení 2.Tyto pracovní listy jsou ZDARMA ke stažení v elektronické podobě (formát PDF) - Ke stažení .

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Cviky - příprava ke psaní

Autor: Rubínová Jitka

publisher: Rubínka

0 / 5
Uvolňovací cviky ruky a nácvik tahů potřebných pro zvládnutí psacího písma bez ohledu na to, jakou metodou se děti učí číst.

Naše cena: 62 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele