Registrace | Přihlášení


Učebnice - 1. stupeň ZŠ - Lenka Andrýsková

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Učíme se písmena s kocourem Samem

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
Pracovní sešit doplňuje Živou abecedu a Slabikář s kocourem Samem. Může však sloužit i jako samostatná pomůcka při vyvozování písmen v 1. ročníku. Obsahuje 29 písmen české abecedy s výjimkou písmen Q, W, X, se kterými se žáci seznamují až v 2. ročníku. Pořadí písmen je stejné, jak je žáci postupně poznávají v Živé abecedě a Slabikáři. Dále obsahuje motivační básničky s obrázky a vystřihovací

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Český jazyk 4 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4.5 / 5
Moderní pracovní sešit Učíme se hrou s Magikem je zpracovaný v souladu s RVP ZV. Doplňuje učebnici Český jazyk 5 (s Magikem), edice Čtení s porozuměním. Učivo se obvykle vyvozuje z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury. Doplňují ho otázky na porozumění přečtenému textu. Žáci jsou činnostní formou výuky motivováni k dosažení potřebných znalostí a vědomostí. K tomu mimo jiné

Sleva 6 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem u dodavatele

Živá abeceda s kocourem Samem - učebnice pro 1. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
NOVA1191

Sleva 5 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 62 Kč

Skladem u dodavatele

První psaní s kocourem Samem, Čtení s porozuměním NEVÁZANÉ PÍSMO Nova script

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Příprava na nevázané písmo. Představuje přípravné období pro psaní novým nevázaným písmem. Obsahuje počáteční cviky pro přípravu ke psaní včetně uvolňovacích cvičení a nácvik psaní částí některých písmen nového nevázaného písma. Každý cvik je doplněn říkadlem k rytmizaci a obrázkem. Schvalovací doložka MŠMT. NOVA1155N

Sleva 4 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Český jazyk 3 – učebnice, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Novinka - moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV, vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním. Je součástí nové „Duhové řady“ učebnic, zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Hlavním cílem je dále prohlubovat v dětech zájem o český jazyk a literaturu. Průvodní postavou učebnice i pracovního sešitu, který učebnici doplňuje, je víla Hvězdička, se kterou

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 3 – pracovní sešit, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková,Marie Mittermayerová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Pracovní sešit Učíme se hrou s vílou Hvězdičkou doplňuje učebnici Český jazyk 3, edice Čtení s porozuměním. Pracovní sešit je moderní výukový materiál, zpracovaný podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV, ve kterém se klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pracovní sešit slouží zejména k procvičování a upevňování probíraného učiva z učebnice a to zábavnou, dětem přiměřenou formou s

Sleva 6 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Slabikář s kocourem Samem pro 1. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
NOVA1190

Sleva 5 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Metodický průvodce k Živé abecedě, Slabikáři a Písankám s kocourem Samem

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
11 %
Metodický průvodce obsahuje metodicko-didaktická doporučení pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku. Předkládá detailní praktické rady a náměty. V průvodci najdete: - Vymezení předmětu český jazyk, systém vyučování počátečnímu čtení, vyučovací postupy při vytváření dovednosti číst, dovednosti psát, diagnostické prověrky. - Orientační návrh ročního plánu – rozpracované na týdny (učebnice –

Sleva 11 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem u dodavatele

První psaní s kocourem Samem, Čtení s porozuměním

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Tento titul je součástí sady pro výuku čtení a psaní v 1. ročníku vydané v edici Čtení s porozuměním. Celý soubor (například Živá abeceda s kocourem Samem, Slabikář s kocourem Samem, Písanky, 1.–4. díl) je zpracován v souladu s upraveným RVP ZV platným od 1. 9. 2013. Důraz se klade na podporu čtenářské gramotnosti a mezipředmětové vztahy. První psaní s kocourem Samem přináší počáteční cviky pro

Sleva 6 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

Metodický průvodce Český jazyk 2 k učebnici s pracovními sešity

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
11 %
NOVA2253

Sleva 11 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Metodický průvodce Český jazyk 3 k učebnici s pracovním sešitem

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
11 %
Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s učebnicí + doplňující jednoduché náměty k práci. Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z učebnice i pracovního sešitu.

Sleva 11 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 159 Kč

Skladem u dodavatele

Živá abeceda s kocourem Samem – učebnice, Čtení s porozuměním NEVÁZANÉ PÍSMO Nova Script

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Zahrnuje přípravnou fázi čtení a připravuje žáky na další rozvoj čtenářských dovedností. Při vyvozování prvních písmen jsou zde tvary psacího písma nahrazeny nevázaným písmem. NOVA1192N

Sleva 4 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Slabikář s kocourem Samem pro 1. ročník, Čtení s porozuměním NEVÁZANÉ PÍSMO Nova Script

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
11 %
Je, podobně jako Živá abeceda, obsahově stejný jako Slabikář s kocourem Samem určený pro výuku psaní psacím písmem. Pouze písmena, slabiky, slova a věty původně psané psacím písmem a vybrané texty jsou zde vytištěny novým nevázaným písmem. NOVA1190N

Sleva 11 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 93 Kč

Skladem

Český jazyk 5 - Metodický průvodce k učebnici s pracovními sešity

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
11 %

Sleva 11 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem

Písanka (2. díl) pro 2. ročník. Nevázané písmo Nova Script

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Děti píší odpovědi na zábavné hádanky, na otázky z oblasti přírody, sportu, řeší rébusy apod.

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Písanka (1. díl) pro 2. ročník. Nevázané písmo Nova Script

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Opakování nevázaného písma provází motivační říkadla. Postupně se přechází k psaní slov, sousloví, přepisování kratších vět apod.

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Metodický průvodce Prvouka 3 k učebnici s pracovním sešitem, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
11 %
Obsahuje přehledně zpracované očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice a s pracovním sešitem Prvouka 3 včetně odkazů na interaktivní učebnici IUč Prvouka 3. Součástí metodického průvodce jsou náměty pro další činnost v hodinách. Zaměření úkolů je provázáno s učebnicí a s pracovním sešitem. Jedná se především o hry,

Sleva 11 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem u dodavatele

Písanka (2. díl) pro 3. ročník. Nevázané písmo Nova Script

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Nevázané písmo Nova Script je jednoduché, vychází z tvarů tiskacích písmen a tím udržuje princip jedné náročnosti. Je typograficky i didakticky na úrovni, která odpovídá současným trendům ve výuce psaní. Vzhledem k jednoduchým tvarům bez okrasných prvků dává prostor pro individuální rozvoj rukopisu. Jednoduché písmo s jasným oddělením grafémů výrazně zpřístupňuje psaní žákům se speciálními

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Písanka (1. díl) pro 3. ročník. Nevázané písmo Nova Script

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Nevázané písmo Nova Script je jednoduché, vychází z tvarů tiskacích písmen a tím udržuje princip jedné náročnosti. Je typograficky i didakticky na úrovni, která odpovídá současným trendům ve výuce psaní. Vzhledem k jednoduchým tvarům bez okrasných prvků dává prostor pro individuální rozvoj rukopisu. Jednoduché písmo s jasným oddělením grafémů výrazně zpřístupňuje psaní žákům se speciálními

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodověda 4 – učebnice pro 4. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním - 2. upravené vydání

Autor: Lenka Andrýsková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV. Řadí se do edice Čtení s porozuměním, která je zaměřena na podporu čtenářské gramotnosti s využitím metod činnostního učení. Učebnice je plná reálných a názorných fotografií živých i neživých organizmů. Součástí učebnice je i sedm detailních celostránkových barevných ilustrací. Cílem učebnice je rozšířit poznatky

Sleva 5 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 94 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí