Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 1. stupeň ZŠ - Lucie Hlavatá

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Kartičky pro nácvik vyjmenovaných a s nimi příbuzných slov - pro žáky 3. a 4. ročníku

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

3.5 / 5
13 %
Učební pomůcka pro výuku českého jazyka ve 3. a 4. ročníku. Obrázky, vyjmenovaná slova a slova s nimi příbuzná si žáci rozstříhají a různými manipulačními činnostmi, hrou i soutěžemi si osvojují jejich znalost. Dvojici titulů je možné využít jako pexeso.

Sleva 13 % z běžně ceny 46 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Pravopisné pětiminutovky pro 3. ročník ZŠ

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

4.1 / 5
15 %
Pracovní sešit slouží k efektivnímu procvičování pravopisných jevů probíraných ve 3. ročníku. Obsahuje sloupce slov a slovních spojení, do nichž žáci doplňují náležitá písmena (zejména párové souhlásky uvnitř slov a i/í – y/ý po obojetných souhláskách v kořeni slov).

Sleva 15 % z běžně ceny 48 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem u dodavatele

Koumák pro třeťáky - Rozšiřující pracovní sešit pro všechny třeťáky, kteří chtějí víc vědět...

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Didaktis

4.7 / 5
12 %
Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí

Sleva 12 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 2/1 pro ZŠ - učebnice

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

4.3 / 5
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na

Sleva 9 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Matematika 2/2 pro ZŠ - učebnice

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

4.2 / 5
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na

Sleva 9 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Český jazyk 3/1 pro ZŠ - pracovní sešit

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešity obsahují úlohy především k písemnému vypracování, které jsou řazeny převážně podle obtížnosti.

Sleva 9 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Český jazyk 5 pro ZŠ - učebnice

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

5 / 5
Učebnice je rozdělena na 20 témat, v každém tématu se probírají nebo opakují určité gramatické jevy. Probírané jazykové jevy: předpony s- a z-, slova přejatá, druhy přídavných jmen, přísudek – slovesný, jmenný se sponou, shoda přísudku s podmětem – podmět nevyjádřený a několikanásobný, podstatná jména pomnožná, číslovky – druhy a jejich skloňování, homonyma, druhy zájmen, příslovce, vztahy ve

Sleva 9 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 2/3 pro ZŠ - učebnice

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

4.5 / 5
Učebnice si vytkly za hlavní cíl poskytnout učiteli podněty k rozvíjení žákových intelektuálních i osobnostních schopností. V každém díle se nachází řada úloh, které si žádají vzájemnou spolupráci a komunikaci žáků, rozvíjejí dovednost řešit problém a schopnost rozhodovat. V učebnici naleznete stejně jako u 1. ročníku v levém záhlaví každé dvojstrany nadpis pro učitele, vpravo výstup z RVP. Na

Sleva 9 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem

Matematika se Čtyřlístkem 2/1 pro ZŠ - pracovní sešit

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešity obsahují množství úloh k procvičení probíraného učiva. Druhý díl pracovního sešitu je obohacen o vyjímatelný Přehled učiva 2. ročníku. Využijte 24 tisknutelných pracovních listů v materiálech ke stažení (zobrazuje se po přihlášení).

Sleva 9 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Rozmanitost přírody 4/1 - Pracovní listy k učebnici

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

4.5 / 5
13 %
Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Rozmanitost přírody 4/1, jsou určeny pro činnostní výuku. Listy zajímavou formou rozvíjejí poznatky a zkušenosti žáků o rostlinách a živočiších až k ucelené představě o přírodě kolem nás. Vedou žáky k citlivému vnímání přírody a podněcují je k vyhledávání nových informací.

Sleva 13 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Český jazyk pro 4. ročník ZŠ, brožovaná

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

5 / 5
14 %
Úvodní kapitoly učebnice jsou věnovány zopakování učiva třetího ročníku. Dále se probírá např. učivo o slovních druzích, mluvnické kategorie podstatných jmen a sloves, stavba slova a věty jednoduché včetně seznámení se s jednoduchými souvětími. Postup vyvozování učební látky odkrývá nezodpovězené otázky, a tím žáky aktivizuje k poznávacím činnostem. Učebnice pomáhá rozvíjet komunikační dovednosti

Sleva 14 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Matematika sešit 4/B pro 2. ročník ZŠ - Sčítání a odčítání do 20 s přechodem desítky

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

4.8 / 5
14 %
Obsahuje numeraci, sčítání a odčítání s přechodem desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy (i geometrické). Součástí sešitu je volně vložené papírové sčítací pravítko do 20.

Sleva 14 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Matematika pro 4. ročník ZŠ 2. díl

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

5 / 5
15 %
Obsahuje sčítání a odčítání v oboru do milionu, pamětné i písemné násobení čísel v oboru do milionu jednociferným činitelem. Gometrie: obvody čtverce a obdélníku, konstrukční úlohy s využitím rýsování kolmic a rovnoběžek, obvod trojúhelníku. Poskytuje úplný výklad probírané látky a velkou zásobu aplikačních cvičení.

Sleva 15 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Matematika pro 4. ročník ZŠ 3. díl

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

5 / 5
15 %
Předkládá velmi názorný výklad zlomků a jejich užití. Tomu slouží i kartonová příloha se čtvercovou sítí a zlomkovým počitadlem. Rovněž učivo geometrie se opírá o názor. Konstrukční úlohy, obsah čtverce a obdélníku ve čtvercové síti, jednotky obsahu, síť kvádru a krychle, povrch kvádru (krychle) součtem obsahů stěn.

Sleva 15 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Matematika sešit 3 pro 1. ročník ZŠ - Numerace do 20, sčítání a odčítání bez přechodu desítky

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

4.5 / 5
13 %
Pracovní sešit obsahující numeraci, sčítání a odčítání bez přechodu desítky v oboru čísel do 20 a jednoduché slovní úlohy. Dále obsahuje vztahy o x méně a o x více a výklad některých jednotek (metr, litr, kilogram) a prostorová tělesa.

Sleva 13 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Přírodovědy 5/1 - Člověk a jeho zdraví - Člověk a jeho zdraví

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

4.5 / 5
15 %
Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Život na Zemi, jsou určeny pro činnostní výuku. Žáci se blíže seznamují s lidským tělem, jeho stavbou, funkcemi jednotlivých orgánů a také se prakticky učí řešit situace související s ochranou lidského zdraví a s metodami první pomoci.

Sleva 15 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Matematika 1/1 pro ZŠ - učebnice

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

3.2 / 5
Oba díly pracovní učebnice a příručka učitele jsou připravovány za součinnosti vícečlenného týmu sestávajícího se z odborníků, kteří celoživotně spolupracují na výzkumu matematického vzdělávání žáků 1. stupně.  Jedná se o novou koncepci matematiky, která přednostně rozvíjí matematickou gramotnost žáků tím, že žáci si jednotlivé matematické zákonitosti vyvozují sami. Metoda používá tzv.

Sleva 9 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Matematika pro 4. ročník ZŠ 1. díl

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

3.5 / 5
15 %
Úlohy z trojdílné učebnice byly téměř beze změn zařazeny do učebnice jednodílné. Ceny a reálie v zadáních byly aktualizovány. Učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV. Jejím doplňkem je dvojdílný pracovní sešit a Klíč s výsledky úloh.

Sleva 15 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Koumák pro čtvrťáky - Rozšiřující pracovní sešit pro všechny čtvrťáky, kteří chtějí víc vědět...

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Didaktis

3.4 / 5
12 %
Nakladatelství Didaktis rozšiřuje nabídku materiálů, které vznikly v rámci ojedinělého konceptu učebních materiálů určených právě pro zvídavé, rozumově (i mimořádně) nadané žáky, a to ve formě rozšiřujícího pracovního sešitu vhodného k jakýmkoli učebnicím matematiky, češtiny a prvouky pro 4. třídy základní školy. Co vám tento pracovní sešit přináší? • Nabízí zajímavé texty s přírodovědnými i

Sleva 12 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 219 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika 3/1 pro ZŠ - pracovní sešit

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

2.3 / 5
Pracovní sešity k výuce matematiky metodou prof. M. Hejného. Ve 3. ročníku je řada rozdělená na učebnici a dva pracovní sešity.

Sleva 9 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 50 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí