Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 1. stupeň ZŠ

Český jazyk 4 - Pracovní sešit pro 4. ročník, 2. díl (nová řada)

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Nový dvoubarevný pracovní sešit k nové učebnici Český jazyk 4. Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje učivo tak, aby všichni žáci dospěli k dobrému zvládnutí učiva. Je připraven pro tvořivou a aktivní práci. Různé činnosti, úkoly a cvičení procvičují a upevňují učivo tohoto ročníku. I tento sešit má zařazeny mnohé mezipředmětové vztahy. Součástí pracovního sešitu je klíč ke cvičením.

Sleva 14 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Český jazyk 4 - Pracovní sešit pro 4. ročník, 1. díl (nová řada)

publisher: NNS

4.7 / 5
14 %
Nový dvoubarevný pracovní sešit k nové učebnici Český jazyk 4. Pracovní sešit rozvíjí a procvičuje učivo tak, aby všichni žáci dospěli k dobrému zvládnutí učiva. Je připraven pro tvořivou a aktivní práci. Různé činnosti, úkoly a cvičení procvičují a upevňují učivo tohoto ročníku. I tento sešit má zařazeny mnohé mezipředmětové vztahy. Součástí pracovního sešitu je klíč ke cvičením.

Sleva 14 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast (pracovní sešit)

publisher: NNS

4.5 / 5
14 %
S pracovním sešitem si zábavnou formou procvičte probrané učivo. Vložili jsme i náměty k průběžnému čtvrtletnímu opakování. V příloze vás upoutají praktické úkoly se slepými mapkami.

Sleva 14 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Matýskova matematika pro 5. ročník, 2. díl (učebnice)

publisher: NNS

5 / 5
14 % Novinka
Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím

Sleva 14 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 3

publisher: NNS

4 / 5
14 %
Metodický průvodce Já a můj svět 1-3 bude rozdělen na 3 samostatné tituly. Pro každý ročník bude jedna metodika.

Sleva 14 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Čítanka 2

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Čítanka 2 je členěna tematicky tak, jak žák prochází školním rokem od podzimu k létu. Články jsou vybrány se zřetelem na osobní prožitky žáků, na pozitivní ladění textů, na schopnost chápání smyslu čtených textů, na rozvoj jejich fantazie. Vzhledem ke čtenářským schopnostem žáků na počátku 2. ročníku jsou na začátek čítanky zařazeny krátké texty, básničky a říkadla. Mají motivační charakter,

Sleva 14 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět - Přírodověda 5 (učebnice)

publisher: NNS

4 / 5
14 %
Koho by nezaujala výprava za poznáním vesmíru, cesta do hlubin naší země nebo možnost nahlédnutí kouzelnými brýlemi pod povrch našeho těla. S naší učebnicí se můžete těšit také na putování mezi živočichy a rostlinami rozmanitými krajinami naší země. A nezapomněli jsme také na probádání technického světa kolem nás. To vše vás čeká v naší učebnici věnované člověku a světu, který nás obklopuje.

Sleva 14 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 (učebnice)

Autor: Věra Štiková

publisher: NNS

4 / 5
14 %
Připravili jsme pro vás učebnice a pracovní sešity pro vyučovací předmět Přírodověda, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová

Sleva 14 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Český jazyk 5 - Učebnice pro 5. ročník

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Na školní rok 2015/2016 vyjde nová učebnice Český jazyk 5, která je zpracována v souladu s RVP ZV. Doplňují ji pracovní sešity Český jazyk 5, 1. a 2. díl.

Sleva 14 % z běžně ceny 109 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Prvouka 3 (učebnice)

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Stejně jako v Českém jazyce 3 provází děti Všeználek. Není zde kladen důraz na pamětné memorování textu. Učivo je přibližováno na praktických příkladech, demonstračních pokusech, motivačních hrách a při procházkách přírodou. Potřebné informace se žáci učí vyhledávat. Každá kapitola je ukončena otázkami k zopakování probraného učiva. Závěrem je učivo 3. ročníku shrnuto v přehledných tabulkách. V

Sleva 14 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Prvouka 1 (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Mühlhauserová, H., Svobodová, J.

publisher: NNS

5 / 5
13 %
Původní ucelená řada učebnic pro vyučovací předmět prvouka zahrnuje učebnice, pracovní sešity pro 2. a 3. ročník a metodické průvodce pro jednotlivé ročníky. Učebnice Prvouka 1 je koncipována na čtyři roční období. Žáci se v souvislosti s těmito ročními obdobími seznámí s tématy: škola, rodina, člověk a zdraví, dny v týdnu, povolání, obchod, dopravní prostředky apod. Dále je učebnice zaměřena

Sleva 13 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem

Soubor značek a číslic pro 1. ročník

publisher: NNS

5 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 21 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem

Popisovatelná číselná osa 0-100

publisher: NNS

3 / 5
18 %
Číselná osa je oboustranně popisovatelná.

Sleva 18 % z běžně ceny 11 Kč

Naše cena: 9 Kč

Skladem

Matýskova matematika, 3. díl - Počítání do 20 bez přechodu přes 10

Autor: Kolektiv autorů - Novotný, M., Novák, F.

publisher: NNS

3 / 5
14 %
Třetím dílem nové pracovní učebnice matematiky pro 1. ročník provází žáky hodný skřítek Matýsek. Učebnice jsou koncipovány tak, aby žák nebyl nucen pochopit látku vždy v přesný okamžik, ale dávají naopak prostor k postupnému pochopení látky každým žákem dle jeho možností. Nová učebnice matematiky mimo jiné aplikuje čtení jako prostředek k získávání matematických dovedností. K tomu využívá zejména

Sleva 14 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Písankový sešit s pomocnými linkami 512+

publisher: NNS

3 / 5
18 %
Písankové sešity jsou určeny především pro žáky 1. a 2. ročníků ZŠ. Jsou opatřeny pomocnými linkami, rámečkem a speciální podložkou sloužící k nácviku sklonu písma. Pro lepší orientaci žáka v sešitě jsou jeho vnitřní strany dvoubarevné. Sešit 512+ vychází z typu č. 512 se šířkou řádků 16 mm. Pomocné linky udávají velikost písmene při psaní a umožňují žákům soustředit se zejména na tvar a sklon

Sleva 18 % z běžně ceny 11 Kč

Naše cena: 9 Kč

Skladem

Matýskova matematika, 3. díl - Počítání do 20 bez přechodu přes 10 (aktualizované vydání 2018)

Autor: Kolektiv autorů - Alena Bára Doležalová, Miloš Novotný, František Novák

publisher: NNS

3 / 5
14 %
Třetím dílem nové pracovní učebnice matematiky pro 1. ročník provází žáky hodný skřítek Matýsek.

Sleva 14 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Soubor karet pro výuku ČJ ve 2. ročníku

publisher: NNS

2 / 5
14 %
Soubor obsahuje karty k rozstříhání vhodné pro práci v hodinách českého jazyka. Karty mohou doplnit práci při procvičování a upevňování učiva některých kapitol, např. učiva o abecedě, druzích vět, psaní u/ú/ů, psaní y/ý po tvrdých a i/í po měkkých souhláskách, psaní ě v dě, tě, ně, bě, pě, vě, mě aj.

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast (učebnice)

publisher: NNS

1 / 5
14 %
Připravili jsme pro vás učebnice a pracovní sešity pro vyučovací předmět Vlastivěda, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová

Sleva 14 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Matýskova matematika pro 5. ročník, 1. díl (PS)

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím

Sleva 14 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Já a můj svět 2 - prvouka (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
13 %
Žáci budou nadšeni pojetím pracovního sešitu, který vyvozuje učivo zábavnou formou bádání, pozorování, odhalování tajemství, luštění a her. Učivo si zopakují v pravidelných cyklických opakováních. Velmi praktické jsou karty s otázkami pro samostatnou práci žáků s učebnicí, které najdete v příloze. Oceníte jistě také přehled očekávaných výstupů na konci každého tématu.

Sleva 13 % z běžně ceny 82 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Hry se slabikami k Živé abecedě

publisher: NNS

0 / 5
15 %
Soubor obsahuje šestnáct karet v osmi sadách seřazených postupně podle písmen probíraných v Živé abecedě. Každá sada se skládá z jedné karty s obrázky a k ní vhodné karty se slabikami.

Sleva 15 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Poznejte dobře svůj kraj. Nahlédněte do ostatních krajů České republiky v pozvánkách na našich inspirativních dvoustranách se samostatnou přehlednou mapkou kraje a fotografickou upoutávkou zajímavých míst v kraji. V tabulce na konci každé dvoustrany naleznete přehled mezipředmětových námětů k prohloubení probraného učiva. Na konci učiva k jednotlivým krajům vás upoutá velmi inspirativní procházka

Sleva 14 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Matýskova matematika pro 4. ročník, 2. díl (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
14 %
K procvičování a prohloubení učiva žákům dobře poslouží dvoubarevné pracovní sešity. Obsahují dostatečné množství příkladů a úloh. Žáci a učitelé v nich navíc najdou šedě označené „opakovací stránky“, které mohou být využity k docvičení učiva nebo prověřování znalostí.

Sleva 14 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Vlastivěda 5 - Poznáváme naše dějiny - Z novověku do současnosti, pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
15 % Novinka
Barevný pracovní sešit je vždy rozvržen obdobně jako příslušná učebnice a svým obsahem odpovídá předkládaným učebním textům. Pomocí otevřených otázek i nápaditých a zábavných úkolů (řešení doplňovaček, přesmyček, osmisměrek) si žáci procvičí a upevní učivo. Sešit obsahuje i časovou osu se shrnutím základních událostí probraného období našich dějin. NNS595

Sleva 15 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 46 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele