Registrace | Přihlášení


Učebnice - 1. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Geometrie pro 4. ročník - PS - Matýskova matematika

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
K procvičování a prohloubení učiva žákům dobře poslouží dvoubarevné pracovní sešity. Obsahují dostatečné množství příkladů a úloh. Žáci a učitelé v nich navíc najdou šedě označené „opakovací stránky“, které mohou být využity k docvičení učiva nebo prověřování znalostí.

Sleva 5 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičujeme určování času na ručičkových a digitálních hodinách - pracovní sešit pro 2. a 3. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Nový dvoubarevný pracovní sešit přináší ucelený výklad a procvičování určování času. Je určen jak pro výuku na základních školách (2. a 3. ročník), tak i pro domácí vzdělávání. V každé kapitole je učivo vždy řádně vysvětleno a až poté procvičeno. Cílem je naučit se určovat: kolik je hodin, kolik hodin bude za hodinu, za půl hodiny, za čtvrt hodiny, za pět nebo deset minut, kolik hodin bylo

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Náhradní mapa k učebnici Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem

Geometrie pro 4. ročník (učebnice) - Matýskova matematika

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
Tento díl Matýskovy matematiky je koncipován tak, aby mohl být používán zároveň s jakoukoli jinou učebnicí matematiky. Návaznost na předchozí díly učebnice Matýskova matematika není nutná. Samostatná učebnice geometrie nabízí více prostoru pro systematický výklad učiva a pro dostatečné pochopení látky. NNS437

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších českých dějin (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Do učebnice jsou zařazeny hlavní události nejstarších českých dějin dovedené po nástup Habsburků na český trůn. V průběhu celé učebnice jsou zařazeny úkoly vztahující se k učivu probíranému v dalších předmětech. Naší snahou bylo uvést dějinné události do souvislostí s učivem probíraným v zeměpisné části vlastivědy a texty čtenými v hodinách ČJ. Naleznete zde i úkoly činnostního charakteru, různé

Sleva 5 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Slabikář, 3. díl (Čteme a píšeme s Agátou)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
3. díl Slabikáře má čítankový charakter. Texty jsou řazeny od jednodušších k obtížnějším a žáci jsou vedeni k systematické práci s nimi. NNS1A04

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičujeme převody jednotek - pracovní sešit pro 4. a 5. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.7 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Matýskova matematika, 3. díl - počítání do 20 bez přechodu přes 10 - aktualizované vydání 2018

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Matýskova matematika, 3. díl - počítání do 20 bez přechodu přes 10 - aktualizované vydání. NNS1A-37

Sleva 5 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník, 1. díl (nová řada)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Dvoubarevný pracovní sešit Český jazyk 5, 1. díl je zpracován v souladu s RVP ZV. Doplňuje novou učebnici Český jazyk 5 (kód 5-75). Součástí pracovních sešitů jsou klíče ke cvičením. NNS5-76

Sleva 4 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Pracovní sešit ke Slabikáři DUHOVÁ ŘADA

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Publikace slouží k procvičení a hlubšímu pochopení učiva Slabikáře. Jednotlivé strany pracovního sešitu svým obsahem korespondují s učivem a se stranami ve Slabikáři. Ke každému probíranému písmenu jsou připraveny úkoly k procvičení čtení slov s tímto písmenem a slov s určitou stavbou, později s důrazem na slova složitější stavby. Pracovní sešit obsahuje řadu úkolů a činností, např. doplňovačky,

Sleva 5 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Skládací abeceda NOVĚ

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Skládací abeceda NOVĚ je určena k rozstříhání a různým manipulačním činnostem každého žáka. Stěžejní práce s touto pomůckou je v období vyvozování prvních písmen, prvních slabik a prvních slov. Práce se Skládací abecedou NOVĚ žákům pomůže lépe porozumět analýze a syntéze slabik a slov. Pro snadnější práci se Skládací abecedou NOVĚ jsou písmena i slabiky řazeny na listech tak, jak jdou v Živé

Sleva 4 % z běžně ceny 24 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Písanka 2, 1. díl dvoubarevná

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Písanka obsahuje postupné zopakování všech psacích tvarů písmen a číslic. Všechna malá písmena jsou doplněna krátkým textem o některém zvířeti začínajícím na dané písmeno. Žáci se tak seznámí s řadou zvířat, která žijí nejen u nás. Písankou prolínají různé úkoly, které podporují čtení s porozuměním a napomáhají rozvoji myšlení žáků. Každá strana je doplněna hádankou. Je tu také zařazena

Sleva 5 % z běžně ceny 21 Kč

Naše cena: 20 Kč

Skladem

Já a můj svět 3 - prvouka (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Pracovní sešit žáky upoutá řadou námětů k projektům, vtipných a zábavných úkolů k vyvození učiva, her, křížovek, rébusů k procvičení učiva na opakovacích stranách k tématům. V pravidelných cyklických opakováních je zaujme úkoly zaměřenými pohybově, hudebně, matematicky nebo výtvarně v tzv. Ájině zpravodaji. Na konci pracovního sešitu najdete praktické stránky s opakovacími úkoly k vystřižení.

Sleva 5 % z běžně ceny 82 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 3

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Metodický průvodce Já a můj svět 1-3 bude rozdělen na 3 samostatné tituly. Pro každý ročník bude jedna metodika. NNS377

Sleva 5 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem u dodavatele

Začínáme s hudební výchovou (pracovní listy) - pro 1. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Přinášíme vám ucelený soubor materiálů pro práci v hodinách hudební výchovy na prvním stupni ZŠ. Materiály v jednotlivých ročnících jsou zpracovány i interaktivní formou. Připravili jsme pro vás i CD s doprovody. Sada pracovních listů tvoří spolu s metodickým průvodcem ucelený komplet pro práci během celého prvního roku školní docházky. Pracovní listy jsou způsobem zpracování vhodné i pro zábavu

Sleva 5 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
S pracovním sešitem si zábavnou formou procvičte probrané učivo. Vložili jsme i náměty k průběžnému čtvrtletnímu opakování. V příloze vás upoutají praktické úkoly se slepými mapkami. NNS442

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět - Přírodověda 5 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
Koho by nezaujala výprava za poznáním vesmíru, cesta do hlubin naší země nebo možnost nahlédnutí kouzelnými brýlemi pod povrch našeho těla. S naší učebnicí se můžete těšit také na putování mezi živočichy a rostlinami rozmanitými krajinami naší země. A nezapomněli jsme také na probádání technického světa kolem nás. To vše vás čeká v naší učebnici věnované člověku a světu, který nás obklopuje.

Sleva 5 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
Připravili jsme pro vás učebnice a pracovní sešity pro vyučovací předmět Přírodověda, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová

Sleva 5 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Prvouka 3 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Stejně jako v Českém jazyce 3 provází děti Všeználek. Není zde kladen důraz na pamětné memorování textu. Učivo je přibližováno na praktických příkladech, demonstračních pokusech, motivačních hrách a při procházkách přírodou. Potřebné informace se žáci učí vyhledávat. Každá kapitola je ukončena otázkami k zopakování probraného učiva. Závěrem je učivo 3. ročníku shrnuto v přehledných tabulkách. V

Sleva 5 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Prvouka 1 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Původní ucelená řada učebnic pro vyučovací předmět prvouka zahrnuje učebnice, pracovní sešity pro 2. a 3. ročník a metodické průvodce pro jednotlivé ročníky. Učebnice Prvouka 1 je koncipována na čtyři roční období. Žáci se v souvislosti s těmito ročními obdobími seznámí s tématy: škola, rodina, člověk a zdraví, dny v týdnu, povolání, obchod, dopravní prostředky apod. Dále je učebnice zaměřena na

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

SklademOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí