Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 1. stupeň ZŠ

Moje první psaní - Duhová řada

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
13 %
Výchozí cviky pro přípravu k psaní včetně uvolňovacích cvičení. Každý cvik je doplněn obrázky a říkadlem, rozšířeno o psaní číslic.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Český jazyk 4 - učebnice Duhová řada

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
13 %

Sleva 13 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem

Živá abeceda s kocourem Samem

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Novinka – moderní barevná učebnice zpracovaná podle nejnovějších trendů, v souladu s RVP ZV, vydaná v rámci edice Čtení s porozuměním zaměřené na podporu čtenářské gramotnosti.

Sleva 13 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Se zvířátky do pohádky

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

4 / 5
13 %
Pohádky – první čtení s výchovnou tematikou a obrázky k omalování, zpestřeno zábavnými úkoly. Příloha s vystřihovacími loutkami.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Učíme se písmena s kocourem Samem

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Andrýsková, Thea Vieweghová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Pracovní sešit doplňuje Živou abecedu a Slabikář s kocourem Samem. Může však sloužit i jako samostatná pomůcka při vyvozování písmen v 1. ročníku. Obsahuje 29 písmen české abecedy s výjimkou písmen Q, W, X, se kterými se žáci seznamují až v 2. ročníku. Pořadí písmen je stejné, jak je žáci postupně poznávají v Živé abecedě a Slabikáři. Dále obsahuje motivační básničky s obrázky a vystřihovací

Sleva 13 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 34 Kč

Skladem

Vyjmenovaná slova

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Do příručky jsou zařazena doplňovací cvičení, souhrnná cvičení, klíč s řešením, přehled vyjmenovaných slov na kartě. Důraz se klade na postupné procvičování vyjmenovaných slov a slov od nich odvozených. Procvičování se zaměřuje na slovní spojení a užití naučeného pravopisu ve větách, které spolu významově souvisejí.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Prvouka 1 pracovní sešit Duhová Řada

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Novinka – barevný pracovní sešit, plný obrázků a fotografií. Doplňuje učebnici Prvouka 1, Duhová řada – učebnice pro 1. ročník ZŠ z edice Čtení s porozuměním, je zpracován podle nejnovějších trendů a v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva z učebnice. Obsahuje hravé úkoly k vymalování, domalování, vystřižení, později také k doplňování a dopisování. Pro

Sleva 13 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem u dodavatele

Cestujeme po republice

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Slovní úlohy s tematikou cestování a výroby - řešení slovních úloh na 1 - 2 početní výkony.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 5, učebnice

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Vyváženě je začleněna část pravopisná i slohové úkoly s důrazem na rozvoj bohatého stylistického vyjadřování. Zpracována stejně přehledně jako oblíbený pracovní sešit Dokážeš psát bez chyb.

Sleva 13 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem

Sada kartiček M11

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %
Násobení dvojciferného čísla jednociferným. Soubor obsahuje příklady a jejich výsledky spolu s návodem k možnému využití karet při hře.

Sleva 14 % z běžně ceny 22 Kč

Naše cena: 19 Kč

Skladem

Český jazyk 4 - pracovní sešit Duhová řada

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Živá abeceda Duhová Řada

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Pracovní učebnice, ve které je použita analyticko-syntetická metoda. V úvodu jsou zařazeny úkoly k rozvoji komunikace, orientace v prostoru, zjišťování shody a rozdílnosti ve tvarech a obrázcích, k procvičování pravo-levé orientace. Následuje seznámení s prvními písmeny a množství mřížek na určování pozice hlásky ve slově. Důraz se klade na nácvik spojování hlásek do slabik.

Sleva 13 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Psaní předpon a předložek

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Přináší teorii, nácvik pravopisu obtížných předpon a předložek. Zařazeny jsou i dva kontrolní testy a klíč ke všem cvičením.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Metodika k Mat 1 a Živé počítání

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Předkládá detailní praktické rady a náměty jak vyučovat matematiku, aby ji většina žáků přijímala jako předmět snadný a zajímavý.

Sleva 13 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 122 Kč

Skladem

Metodický prův. k učebnici HV 2

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Obsahuje detailní popis náplně jednotlivých hodin, hlasová cvičení, rytmická cvičení, pohybové úkoly, teorii k hudebnímu poslechu.

Sleva 13 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Matematika 2, I díl učebnice - Duhová řada

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Učebnice vychází v novém, moderním zpracování. Je v barevném provedení připravena pro snadnou a zajímavou výuku matematiky. Názorně a přehledně opakuje učivo 1. r., plynule přechází k počítání do dvaceti s přechodem přes desítku. Ilustrace, ke kterým jsou přidávány numerické příklady, podněcují žáky k provádění správných početních výkonů a k vymýšlení dalších příkladů a slovních úloh. Tématicky

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Veselé počítání I díl (prac. sešit) - Duhová řada

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Učebnice vychází v novém, moderním zpracování. Je v barevném provedení připravena pro snadnou a zajímavou výuku matematiky. V 2. dílu M2 je početní obor rozšířen do 100. Žáci se v rozšířeném oboru učí sčítat a odčítat, při procvičování vyžívat předcházející učivo, řešit slovní úlohy. Podnětné ilustrace je inspirují k vymýšlení obměn. Pozornost je v učebnici věnována analogii s počítáním do 10 a

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Už počítám do 20 s přechodem přes 10

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Numerickými příklady provází žáky pohádková postavička Jasníček. Sešit přináší výklad a procvičení příkladů s přechodem přes desítku, malované slovní úlohy, počítání s penězi, rozklady čísel.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Matematika 2, II díl učebnice - Duhová řada

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Učebnice vychází v novém, moderním zpracování. Je v barevném provedení připravena pro snadnou a zajímavou výuku matematiky. V 2. dílu M2 je početní obor rozšířen do 100. Žáci se v rozšířeném oboru učí sčítat a odčítat, při procvičování vyžívat předcházející učivo, řešit slovní úlohy. Podnětné ilustrace je inspirují k vymýšlení obměn. Pozornost je v učebnici věnována analogii s počítáním do 10 a

Sleva 13 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Veselé počítání II díl (prac. sešit)

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Pracovní sešit k 2. dílu učebnice. Obsahuje obrazový materiál, cvičení a schémata. Hravým způsobem různými formami je procvičováno počítání do 100 i násobilka. Žáky povzbuzují kamarádi z 1. dílu Veselého počítání a nápaditý Matematikosaurus. Pracovní sešit předkládá řadu námětů pro obchodování. K tomu je připravena pomůcka Karta barevných mincí.

Sleva 12 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 43 Kč

Skladem

Český jazyk 3, pracovní sešit

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Přepracováno pro rozvoj tvořivosti žáků v hodinách českého jazyka. Přináší nově pojatá cvičení k důkladnému osvojení veškerého učiva z učebnice. Cvičení jsou připravena tak, aby žáci mohli věty s pravopisnými jevy obměňovat a sami vymýšlet další podobné věty. Cvičení jsou často tematicky zaměřena na učivo probírané v ostatních předmětech, a tak jsou děti vedeny nejen k procvičení gramatických

Sleva 13 % z běžně ceny 45 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Český jazyk 4 Učebnice pro 4. ročník - Český jazyk slovem i písmen

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 % Novinka
Učivo gramatiky je podáno přehledně, důraz je kladen na cyklické opakování. Gramatické a stylistické úkoly často vycházejí z úryvků z krásné literatury. Textem děti provází postava vodníka. Na konci každé kapitoly je zařazeno opakování se soutěží o vodníkovy ceny, k zápisu získaných bodů spolu slouží vložený diplom.

Sleva 13 % z běžně ceny 85 Kč

Naše cena: 74 Kč

Skladem u dodavatele

Zkus rýsovat s Kryšpínkem

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Pracovní sešit se zaměřuje na poznání základních geometrických objektů (bod, přímka, úsečka). Srozumitelnou hravou formou s obrazci a tělesy dítě pronikne snáze do učiva geometrie.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Ilustrované slabiky

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Vhodné pro zpestření začátků čtení, skládání slov a jednoduchých vět.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele