Registrace | Přihlášení


Učebnice - 1. stupeň ZŠ - Petra Cemerková Gogolová

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky - Pracovní sešit 3

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

5 / 5
17 %
Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí. Pracovní sešit je zaměřený na procvičování sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítky, porovnávání čísel, slovní úlohy,

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Svět financí - Pracovní sešity 5

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

5 / 5
17 %
Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí. Pracovní sešit obsahuje netradiční a problémové slovní úlohy se zaměřením na finance, dítě se v nich seznamuje s hotovostní

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Podstatná jména - Pracovní sešit 1

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

4 / 5
17 %
Jednotlivá cvičení v pracovním sešitě vždy propojují procvičování jazykového jevu s atraktivním a motivujícím tématem zvířat a zoologické zahrady. Děti hledají souvislosti mezi získanými informacemi, uplatňují své znalosti při řešení praktických příkladů a rozvíjejí svou čtenáskou gramotnost. Pracovní sešit je zaměřen na opakování učiva o podstatných jménech, vlastních jménech, pravopisu

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Vyjmenovaná slova po B - Pracovní sešit 3

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

5 / 5
17 %
Jaká tajemství skrývá stará půda? Děti budou objevovat skryté poklady ze starých časů a současně odhalovat tajemství češtiny. Na základě hledání souvislostí mezi získanými informacemi propojí své znalosti s jejich praktickým využitím. Seznámí se z významy vyjmenovaných slov a procvičí si pravopis. Pracovní sešit obsahuje procvičování vyjádření děje, osoby, čísla, času, infinitivu, jednoduchého

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Vyjmenovaná slova po V - Pracovní sešit 5

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

4.2 / 5
17 %
Jaká kouzla umí čeština? To děti poznají během práce s tímto pracovním sešitem. Cvičení jsou tematicky propojena světem magie, kouzel a čarování. Při zkoumání souvislostí mezi získanými informacemi propojí své znalosti s jejich praktickým využitím. Děti procvičují tvoření slov pomocí předpony VY- a upevňují si své znalosti o vyjmenovaných slovech po V. Pracovní sešit přináší dále učivo o slově

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Lidské tělo - Pracovní sešit 2

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

4 / 5
17 %
Pracovní sešit je zaměřen na učivo o lidském těle, zdraví, lidech v okolí dítěte a na dopravní výchovu. Prostřednictvím jednotlivých aktivit si dítě uvědomuje důležitost péče o své zdraví. Učí se , jak se chovat v krizových situacích. Chápe, že je součástí společnosti. Zlepšuje své komunikační dovednosti, nabízí i přijímá pomoc. Vytváří si dobré vztahy s okolím. Pracovní sešit pomáhá dítěti

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Sčítání a odčítání do 1000 - Pracovní sešit 3

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

3 / 5
17 %
Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí. Pracovní sešit je zaměřený na procvičování sčítání a odčítání do 1000, písemné sčítání a odčítání, porovnávání čísel, slovní

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Slovo a abeceda - Pracovní sešit 1

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Jednotlivá cvičení v pracovním sešitě propojuje téma knihovny – děti pomáhají paní knihovnici, a díky tomu poznávají její práci. Hledají souvislosti mezi získanými informacemi, a propojují tak své znalosti s jejich praktickým využitím. Používají znalosti o abecedě k řazení názvů knih, opakují si učivo o vlastních jménech, slovech nadřazených a podřazených, slovech jednoznačných a mnohoznačných,

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Párové souhlásky - Pracovní sešit 2

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Děti se v tomto pracovním sešitě setkávají s mimozemskými civilizacemi a poznávají, že komunikace je jedním ze základů života. Příběhy, do nichž vstupují, rozvíjejí jejich představivost a vzbuzují zájem o další poznávání. Děti hledají souvislosti mezi získanými informacemi, a propojují tak své znalosti s jejich praktickým využitím. Jednotlivá cvičení jsou zaměřena na opakování a procvičování

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Samohlásky - Pracovní sešit 3

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Zdraví, zdravý životní styl a sport, to jsou témata, která děti najdou v tomto pracovním sešitě. Náměty jednotlivých cvičení vycházejí ze skutečných situací a řeší problémy spojené z nezdravým způsobem života. Děti se mohou i se svými rodiči inspirovat zajímavými možnostmi trávení volného času, tyto další aktivity tak mohou podpořit i důležitý pohybový rozvoj dítěte. Otázky, na které děti

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Souhlásky - Pracovní sešit 4

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
V jednotlivých cvičeních pracovního sešitu se děti seznámí s koníčky a zájmy svých vrstevníků. Mohou porovnat, jak ostatní děti tráví svůj volný čas a jaké jsou jejich záliby a koníčky. Hledají souvislosti mezi získanými informacemi, a propojují tak své znalosti s jejich praktickým využitím. Aktivity jsou zaměřeny na procvičování správného psaní i/y a učivo o hláskách, souhláskách, slabice,

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Podstatná jména a slovesa - Pracovní sešit 5

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Tématem tohoto pracovního sešitu je cestování a výlety. Děti se vydají na dobrodružné výpravy, při kterých budou poznávat nové kraje. Texty a jednotlivé úkoly cvičení jsou zaměřeny na rozvoj čtenářské gramotnosti a schopnosti samostatně řešit problémy. V tomto pracovní sešitu si děti procvičí učivo o některých slovních druzích – podstatných jménech, slovesech, spojkách a předložkách a dále psaní

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Sčítání a odčítání do 20 - Pracovní sešit 1

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí. Pracovní sešit je zaměřený na procvičování sčítání a odčítání do 20, porovnávání čísel, slovní úlohy, posloupnost čísel a

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky - Pracovní sešit 2

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí. Pracovní sešit je zaměřený na procvičování sčítání a odčítání do 100 bez přechodu desítky, porovnávání čísel, slovní úlohy,

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem u dodavatele

Geometrie - Pracovní sešit 6

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a prostorové vnímání. V logických úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech. Pracovní sešit je zaměřený na procvičování matematického a geometrického učiva: úsečka, bod, přímka, kruh, čtverec, obdélník, trojúhelník, převody jednotek, obvod, logické úlohy,

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Rok a jeho proměny - Pracovní sešit 1

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Pracovní sešit je zaměřen na učivo o čase, roku, měsíci, týdnu, dnu, proměnách přírody, rostlinách a živočiších. Prostřednictvím jednotlivých aktivit dítě pozoruje a zkoumá svět kolem sebe. Hledá souvislosti mezi svými poznatky a reálným životem. Chápe procesy a děje v přírodě. Orientuje se v čase. Pracuje samostatně a vytváří si vhodné podmínky pro svou práci. Řeší problémy, hledá cesty k

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Rodina a škola - Pracovní sešit 2

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Pracovní sešit je zaměřen na učivo o rodině, domově, škole, mezilidských vztazích a přírodě. Prostřednictvím jednotlivých aktivit si dítě uvědomuje důležitost rodiny a prostředí domova. Zná svou rodinu z hlediska příbuzenských vztahů. Upevňuje si svůj žebříček hodnot. Pracuje samostatně a tvořivě. Pracovní sešit pomáhá dítěti porozumět sobě i svému okolí, přemýšlet o dění v souvislostech a

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Slovesa - Pracovní sešit 2

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Tématem pracovního sešitu jsou prázdniny a dobrodružství, která mohou děti zažít na táboře. Děti rozvíjejí svou čtenářskou gramotnost prostřednictvím otázek, na něž hledají odpovědi. Dále vyhledávají souvislosti mezi získanými informacemi, a uplatňují tak své znalosti k praktickému využití. Tento pracovní sešit je zaměřen na procvičování učiva o slovesech, osobě, čísle a způsobu. Pracovní

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Sčítání a odčítání do 100 - Pracovní sešit 2

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí. Pracovní sešit je zaměřený na procvičování sčítání a odčítání do 100, písemné sčítání a odčítání, porovnávání čísel, slovní

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Svět financí - Pracovní sešit 5

Autor: Kolektiv autorů - Petra Cemerková Gogolová, kolektiv autorů

publisher: Raabe

0 / 5
17 %
Prostřednictvím zajímavých a motivačních úkolů rozvíjí dítě své logické uvažování a matematickou i finanční gramotnost. Ve slovních úlohách řeší problémové situace z reálného života, a díky tomu promýšlí problém v jeho souvislostech a získává orientaci ve světě financí. Pracovní sešit obsahuje motivační slovní úlohy se zaměřením na finance, dítě se v nich seznamuje s hotovostní formou peněz,

Sleva 17 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 49 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí