Registrace | Přihlášení


Prvouka, přírodověda pro 1. stupeň ZŠ

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Přehledy živé přírody pro 3.- 5. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Bradáčová,Věra Čížková

publisher: Alter

5 / 5
Učebnice s přehledy rostlin a živočichů je sestavena tak, že levá strana představuje stručný výkladový text objasňující základní biologické pojmy a pravá strana jej komentuje barevnými ilustracemi s detaily, které obsahují důležité rozlišovací znaky vysvětlovaných pojmů. Ilustrace jsou tedy nedílnou částí textu. Doplněk k prvouce pro 3. ročník a učebnicím přírodovědy pro 4. a 5. ročník.Formát:

Sleva 4 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem u dodavatele

Seznámení s hodinami - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: ALBRA

4.3 / 5
Obsah: * Jednotky času * čtvrt, půl, tři čtvrtě, celá * Napiš kolik je hodin, a řekni, co v tu hodinu děláš * nakresli, kolik je hodin * dokresli malou ručičku * dokresli ručičky hodin * dokresli na hodinách stejný čas podle digitálních hodinek * napiš, kolik minut je vybarveno * napiš, kolik hodin je to ráno , odpoledne, večer * dokresli ručičky hodin podle skutečnosti * římské číslice

Sleva 4 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Koumák pro třeťáky - Rozšiřující pracovní sešit pro všechny třeťáky, kteří chtějí víc vědět...

Autor: kolektiv autorů

publisher: Didaktis

4.4 / 5
Obsahuje komplexnější a náročnější úlohy, které jsou vhodné pro bystré a zvídavé děti jako nástavba k běžným úlohám a koncipované tak, aby dětem dávaly smysl, bavily je a byly pro ně výzvou. V úlohách děti získají nové informace k probíraným tématům, uplatní složitější myšlenkové operace, mohou rozvíjet svůj potenciál, dovednosti i volní vlastnosti, jako je trpělivost či systematičnost. Součástí

Sleva 2 % z běžně ceny 279 Kč

Naše cena: 273 Kč

Skladem u dodavatele

Pověsti z Čech a Moravy I.

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Černý,Miloslav Steiner

publisher: Alter

4.2 / 5
Pokračování ediční řady Pojďte si s námi hrát. Obsahuje devět českých pověstí upravených pro dramatizaci: O praotci Čechovi, O Krokvi a jeho dcerách, O Bivojovi, O Libuši a Přemyslovi, O dívčí válce, O Horymírovi, O Lucké válce, O Svatoplukovi, O králi Ječmínkovi. Cílem titulu je inspirovat, rozšiřovat slovní zásobu a probudit v dětech zájem o naše národní mýty. Uplatní se při čtení a prvouce.

Sleva 5 % z běžně ceny 76 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Opakovací sešit pro třetí třídu - ČJ, Mat, Prvouka, AJ

Autor: Vlaďka Vicjanová

publisher: RUBICO

4.2 / 5
15 %
Úkoly na doma i do školy pro opakování učiva celé třetí třídy.

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Rozmanitost přírody 4/1 - Pracovní listy k učebnici

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4.5 / 5
Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Rozmanitost přírody 4/1, jsou určeny pro činnostní výuku. Listy zajímavou formou rozvíjejí poznatky a zkušenosti žáků o rostlinách a živočiších až k ucelené představě o přírodě kolem nás. Vedou žáky k citlivému vnímání přírody a podněcují je k vyhledávání nových informací.

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Život na Zemi 5/1 pro 5. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - A. Dlouhý,Helena Chmelařová

publisher: Alter

4.8 / 5
Pracovní listy jsou určeny pro činnostní výuku. Prohlubují schopnost žáků pracovat s učebnicí; rozvíjejí poznatky žáků o rozmanitosti přírodních podmínek na Zemi, o rostlinách a živočiších a jednotlivých podnebných pásů; vedou žáky k citlivému vnímání přírody.

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Cestička do školy I, Prvouka pro 1. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Hana Rezutková,Vlasta Švejdová

publisher: Alter

4.3 / 5

Sleva 6 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem u dodavatele

Cestička do školy II, Prvouka pro 1. ročník ZŠ školy II,

Autor: Kolektiv autorů - Hana Rezutková,Vlasta Švejdová

publisher: Alter

4 / 5
Dvojdílná pracovní učebnice odpovídá požadavkům RVP ZV a umožňuje činnostní výuku. Součástí obou dílů jsou perforované kartonové přílohy s obrázky a slovy. Žáci mohou kreslit, lepit obrázky z příloh, spojovat, co k sobě patří, dopisovat slova podle vzoru atp. Vybranými tématy posiluje vnímavý postoj k okolí a pomáhá formovat jejich vztah ke světu i sobě samým. Pracovní sešit celkovým zaměřením

Sleva 6 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Vánoční čas

Autor: Kolektiv autorů - Petra Golová Cemereková,Mareš Svatopluk

publisher: Raabe

5 / 5
15 %
"Autoři publikace se věnují pro děti blízkému tématu Vánoc a nenápadně, ale cíleně rozvíjí funkční gramotnosti žáků. V tematických celcích se žáci formou nápaditých úkolů, dramatizací a metod osobnostně sociálních výchovy podílejí na utváření příjemné atmosféry v týmu a rozvíjejí svou kreativitu, fantazii a empatii. Dovednosti – v oblasti čtení s porozuměním, v oboru čísel 0–1000, geometrie,

Sleva 15 % z běžně ceny 345 Kč

Naše cena: 293 Kč

Skladem

Rozmanitost přírody 4/2 - Pracovní listy k učebnici

Autor: Marie Gebelová

publisher: Alter

5 / 5
Pracovní listy kladou důraz na vlastní pozorování žáků a podněcují je k samostatnému utváření závěrů. Obsahují kapitoly zkoumající živou přírodu, neživou přírodu a také oddíl zabývající se člověkem a jeho zdravím (zahrnuje i učivo nově stanovené RVP ZV: mimořádné události a rizika s nimi spojená; příčiny a prevence vzniku požáru; předcházení rizikovým situacím a v dopravě).

Sleva 5 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Hravá prvouka 3 – pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Hravá prvouka 3 – učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 101 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět - Přírodověda 5 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
Koho by nezaujala výprava za poznáním vesmíru, cesta do hlubin naší země nebo možnost nahlédnutí kouzelnými brýlemi pod povrch našeho těla. S naší učebnicí se můžete těšit také na putování mezi živočichy a rostlinami rozmanitými krajinami naší země. A nezapomněli jsme také na probádání technického světa kolem nás. To vše vás čeká v naší učebnici věnované člověku a světu, který nás obklopuje.

Sleva 5 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět - Přírodověda 4 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
Připravili jsme pro vás učebnice a pracovní sešity pro vyučovací předmět Přírodověda, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová

Sleva 5 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Prvouka 3 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Stejně jako v Českém jazyce 3 provází děti Všeználek. Není zde kladen důraz na pamětné memorování textu. Učivo je přibližováno na praktických příkladech, demonstračních pokusech, motivačních hrách a při procházkách přírodou. Potřebné informace se žáci učí vyhledávat. Každá kapitola je ukončena otázkami k zopakování probraného učiva. Závěrem je učivo 3. ročníku shrnuto v přehledných tabulkách. V

Sleva 5 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Prvouka 1 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Původní ucelená řada učebnic pro vyučovací předmět prvouka zahrnuje učebnice, pracovní sešity pro 2. a 3. ročník a metodické průvodce pro jednotlivé ročníky. Učebnice Prvouka 1 je koncipována na čtyři roční období. Žáci se v souvislosti s těmito ročními obdobími seznámí s tématy: škola, rodina, člověk a zdraví, dny v týdnu, povolání, obchod, dopravní prostředky apod. Dále je učebnice zaměřena na

Sleva 4 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Já a můj svět 3 - prvouka (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Učebnici a pracovnímu sešitu Já a můj svět (prvouka pro 3. ročník) byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: ”Schválilo MŠMT čj. MSMT-45745/2013 dne 31. března 2014 k zařazení do seznamu učebnic pro základní vzdělávání jako součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Člověk a jeho svět s dobou platnosti šest let.” Učebnici a pracovní sešit pro 3. ročník jsme aktualizovali a rozšířili tak,

Sleva 5 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodověda 5 - Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním

Autor: Thea Vieweghová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
Pracovní sešit doplňuje učebnici Přírodověda 5. Je zpracován v souladu s RVP ZV a řadí se do edice Čtení s porozuměním, která klade důraz na rozvoj čtenářské gramotnosti. Pracovní sešit slouží k procvičování a upevňování učiva probraného v učebnici prostřednictvím pozorování a pokusů, které jsou doplněny návodnými ilustracemi. Najdete zde také doplňovačky, osmisměrky, ukázky z krásné

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Opakovací sešit pro druhou třídu - ČJ, Mat, Prvouka

Autor: Vlaďka Vicjanová

publisher: RUBICO

3.4 / 5
15 %
Sešit s opakovacími úkoly pro druhou třídu. Český jazyk, matematika, prvouka.

Sleva 15 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 67 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí