Registrace | Přihlášení


Učebnice - 1. stupeň ZŠ

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Přijímačky 9 - ČJ a literatura 2022

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

3.9 / 5
15 % Sleva
Dostaň se na vysněnou školu - v pohodě! Pracovní sešit Přijímačky 9 - Český jazyk a literatura obsahuje vzorové úlohy pro přípravu žáka na Jednotou přijímací zkoušku na střední školy se studiem ukončeným maturitní zkouškou. Jednotlivé kapitoly a testy jsou svou strukturou a důrazem na tematické zaměření koncipované tak, aby žákovi pomohly vytvořit si představu o okruzích a typologii úloh,

Sleva 15 % z běžně ceny 329 Kč

Naše cena: 280 Kč

Skladem

Hravá matematika 2 - metodická příručka

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
Každá strana této příručky zahrnuje nejen zmenšené kopie jednotlivých stránek pracovní učebnice s řešením, ale rovněž cíle výuky a pomůcky, jež je možné dále ve výuce v rámci pracovních činností využít. Nechybí ani nápady pro další práci s předepsanými úlohami, náměty pro rozmanité tvořivé činnosti v hodinách s mezipředmětovým přesahem nebo návrhy praktických her, které odpovídají probírané

Sleva 3 % z běžně ceny 240 Kč

Naše cena: 232 Kč

Skladem

Hravá hudební výchova 2 – metodická příručka

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
Sleva
Příručka obsahuje metodické pokyny k vedení výuky Hudební výchovy pro 2. ročník ZŠ od vydavatelství Taktik. Zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, což pomáhá v hodině nejen méně zkušeným vyučujícím. Zároveň může vyučující vybírat z mnoha námětů k činnostem. Pokyny v metodické příručce odkazují na příslušné úlohy v pracovní učebnici. S oběma publikacemi je možné kreativně pracovat. Obě

Sleva 10 % z běžně ceny 186 Kč

Naše cena: 167 Kč

Skladem

Hravá hudební výchova 2 – pracovní učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
Pracovní učebnice Hravá hudební výchova 2 má moderní a atraktivní grafické zpracování vyznačující se kombinací kvalitních ilustrací a fotografií. Je úzce spjata s metodickou příručkou, která zahrnuje jasně stanovenou strukturu hodiny, a může tak pomoci i méně zkušeným vyučujícím. Obsahuje mnoho námětů k činnostem, z nichž může učitel/ka vybírat, a je tedy možno s publikacemi kreativně pracovat

Sleva 10 % z běžně ceny 98 Kč

Naše cena: 88 Kč

Skladem

Hravá písanka pro 1.ročník - 1.díl - nová edice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4.7 / 5
13 %
Moderně zpracovaná písanka na celobarevných stranách rozvíjí grafomotoriku a logické myšlení žáků 1. ročníku. Je sestavena odborným týmem pedagogů a lektorů na základě jejich zkušeností s výukou na 1. stupni. Písanka je součástí ucelené koncepce pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol. V rámci této koncepce si učitelé mohou doplnit tradiční učebnice a pracovní sešity o další

Sleva 13 % z běžně ceny 46 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Český jazyk 1 - pracovní sešit pro SŠ

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 164 Kč

Naše cena: 148 Kč

Skladem

Procvičování pravopisu - ČJ pro 2. ročník

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
Úkoly a cvičení v těchto pracovních sešitech jsou zaměřené na procvičení a zlepšení různých pravopisných jevů. Tematicky vycházejí z probírané látky češtiny v každém ročníku a jsou připraveny v souladu s RVP. Každá kapitola obsahuje velké množství doplňovaček a opakování. Na konci publikací naleznete správná řešení všech úkolů, proto jsou také vhodné pro samostatnou přípravu. Psaní

Sleva 9 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Čtení s porozuměním 4 - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
12 %
Pracovní sešity jsou součástí ucelené řady Edice na doma, svoje uplatnění však najdou také přímo ve výuce na prvním stupni základních škol. Kladou si za cíl rozvíjet čtenářské dovednosti a hravou formou podněcovat zájem dětí o čtení a literaturu. Celá edice byla vyvíjena ve spolupráci s vybranými pedagogy s dlouholetou praxí na ZŠ. Obsah: Učí práci s textem a procvičuje logické

Sleva 12 % z běžně ceny 107 Kč

Naše cena: 94 Kč

Skladem

Barevné úlohy z češtiny pro 1. ročník

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
13 %
Pracovní sešit slouží k procvičování učiva v hodinách čtení a psaní ve třídě a také k domácí přípravě. Obsahuje různorodá zábavná cvičení pro upevnění a zpestření učiva. Ilustrace jsou určeny k vybarvování a procvičování učiva. Barevné úlohy z češtiny jsou součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů Hravá čeština pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol. Jednotlivá

Sleva 13 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Hravá prvouka 3 – učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5

Sleva 2 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 125 Kč

Skladem

Barevné příklady 1.

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
13 %
Barevné příklady pro 1. - 3. třídu ZŠ jsou zaměřeny na procvičení matematiky pomocí vybarvování. Početní příklady spojené s pestrostí barev podporují logické myšlení, kreativitu a prohlubují získané matematické dovednosti. Pracovní sešit obsahuje: Numerace do 5 Numerace do 8 Numerace do 10 Numerace do 20 Geometrie

Sleva 13 % z běžně ceny 82 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Hravá přírodověda 4 - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4.8 / 5

Sleva 10 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Hravá čítanka 3 - pracovní učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
14 %
V souladu s RVP ZV Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 1. stupni základních škol je koncipována tak, aby mohla nabídnout učitelům učebnici společně s celou řadou nástrojů, které jim umožní naplnit ŠVP. Výuková řada Hravá čeština splňuje požadavky jak na RVP ZV, tak i učitelů z praxe. Kromě promyšlených a kreativních učebnic a pracovních sešitů jsme se zaměřili

Sleva 14 % z běžně ceny 115 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem

Hravá čeština 5 - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
13 %
Učebnice obsahuje: Opakování učiva ze 4. ročníku Slovo a jeho význam, stavba slova, slova příbuzná Zdvojené souhlásky Tvarosloví (morfologie) Podstatná jména Přídavná jména Zájmena, číslovky Slovesa Věta jednoduchá a souvětí Přímá řeč Vypravování Popis děje

Sleva 13 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Hravá matematika 5 - Pracovní sešit 1. díl

Autor: Kolektiv autorů - neuveden,Hrubčová Eva

publisher: TAKTIK

5 / 5
13 %
V souladu s RVP ZV Ucelená řada pracovních učebnic, učebnic a pracovních sešitů matematiky pro 1. stupeň základních škol je koncipována podle všeobecně oblíbeného konceptu vyučování matematiky složeného z pouček, ukázkových příkladů s řešením a úloh na procvičení nového učiva. Pracovní sešity a učebnice Hravá matematika jsou vytvořeny moderním a inovativním přístupem. Cvičení se vyznačují

Sleva 13 % z běžně ceny 82 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Hravá přírodověda 4 - učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
13 %
V souladu s RVP ZV Učebnice a pracovní sešity Hravá přírodověda vycházejí ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět podle RVP ZV. Publikace svým pojetím směrují žáky k aktivnímu poznávání přírody, člověka a světa, ve kterém žije. Vedou je k nacházení souvislostí mezi rovnováhou přírody a činností člověka. Úlohy jsou doprovázeny reálnými fotografiemi a plnobarevnými ilustracemi, které výrazně

Sleva 13 % z běžně ceny 130 Kč

Naše cena: 113 Kč

Skladem

Hravá čeština 4 - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4.5 / 5
13 %
Učebnice obsahuje: Opakování učiva z 3. ročníku Nauka o slově Stavba slova Vyjmenovaná slova Slovní druhy Podstatná jména Skloňování podstatných jmen Slovesa Stavba věty Závěrečné opakování Čtvrtletní testy

Sleva 13 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Hravá písanka 1 II.díl

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
Písanky respektují doporučené sklony písma, nejvíce doporučované odborníky. Na řádcích je vždy dostatek místa pro dostatečně velké psací písmo. Místo k procvičování obtížných písmen, také v jiných velikostech, naleznete v pracovních listech.

Sleva 10 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Hravá písanka 2 II.díl

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
14 %
Souhrn rad pro rodiče, které navedou děti ke správnému sezení a psaní. Celobarevný design, který děti bude motivovat písanky používat.

Sleva 14 % z běžně ceny 42 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Hravá vlastivěda 4 - Naše vlast - učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4.5 / 5
14 %
V souladu s RVP ZV Česká republika Mapy a orientace v krajině Povrch, vodstvo, počasí a podnebí Zemědělství, nerostné bohatství a průmysl Souhrnné opakování Učebnice obsahuje: 64 barevných stran A4 + velká mapa České republiky

Sleva 14 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem50 % sleva skyscraper

Přihlášení uživatele