Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Mapa České republiky – zeměpisná a politicko-správní

Autor: neuveden

publisher: Pikola

5 / 5
21 %
Laminátová kartička formátu A4 je vhodná jako pomůcka pro žáky základních a středních škol do zeměpisných předmětů. Na jedné straně je zeměpisná mapa České republiky s vyznačením horstev a vodstev, na straně druhé je pak správní mapa, kde jsou vyznačeny hranice krajů, hlavní silniční spoje a města odlišená podle počtu obyvatel. Mapa je doplněná základními údaji o naší republice, jako je rozloha,

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 3

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
18 %
Metodický průvodce Já a můj svět 1-3 bude rozdělen na 3 samostatné tituly. Pro každý ročník bude jedna metodika. NNS377

Sleva 18 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 81 Kč

Skladem u dodavatele

Naše vlast pro 4. ročník ZŠ

Autor: Petr Chalupa

publisher: Alter

4 / 5
13 %
Rozvíjí zajímavou formou poznatky a zkušenosti žáků o místě, kde žijí, až k ucelené představě o naší vlasti - o její poloze, povrchu, vodstvu, životním prostředí, ČR jako demokratickém státu, počasí, zemědělství, průmyslu.

Sleva 13 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Přírodovědy 5/1 - Člověk a jeho zdraví - Člověk a jeho zdraví

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4.5 / 5
15 %
Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Život na Zemi, jsou určeny pro činnostní výuku. Žáci se blíže seznamují s lidským tělem, jeho stavbou, funkcemi jednotlivých orgánů a také se prakticky učí řešit situace související s ochranou lidského zdraví a s metodami první pomoci.

Sleva 15 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Pověsti z Čech a Moravy I.

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Černý,Miloslav Steiner

publisher: Alter

4.2 / 5
14 %
Pokračování ediční řady Pojďte si s námi hrát. Obsahuje devět českých pověstí upravených pro dramatizaci: O praotci Čechovi, O Krokvi a jeho dcerách, O Bivojovi, O Libuši a Přemyslovi, O dívčí válce, O Horymírovi, O Lucké válce, O Svatoplukovi, O králi Ječmínkovi. Cílem titulu je inspirovat, rozšiřovat slovní zásobu a probudit v dětech zájem o naše národní mýty. Uplatní se při čtení a prvouce.

Sleva 14 % z běžně ceny 76 Kč

Naše cena: 65 Kč

Skladem

Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
18 %
S pracovním sešitem si zábavnou formou procvičte probrané učivo. Vložili jsme i náměty k průběžnému čtvrtletnímu opakování. V příloze vás upoutají praktické úkoly se slepými mapkami. NNS442

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Vlastivěda pro 4.ročník .ZŠ RVP - 2. upravené vydání

Autor: neuveden

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4 / 5
20 % Novinka
Učebnice vlastivědy je jednou ze dvou učebnic vlastivědy pro 4. a 5. ročník. Věnuje se třem tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Učivo je zpracováno od jednoduššího ke složitějšímu v souladu s vývojem žáka, nikoli pouze tematicky. Učebnici doplňuje pracovní sešit a metodická příručka určená společně pro 4. a 5. ročník.

Sleva 20 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem

Obrazy ze starších českých dějin pro 4. ročník ZŠ - Pracovní listy k učebnici

Autor: Kolektiv autorů - A. Dlouhý,Helena Chmelařová

publisher: Alter

3.7 / 5
13 %
Pracovní listy přinášejí úkoly ke každé kapitole z učebnice a učí žáky pracovat s učebním textem; obsahují přílohu určenou k rozstřihání.

Sleva 13 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Hravá vlastivěda 4 - Nejstarší české dějiny - pracovní sešit - Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Autor: Adriena Binková

publisher: TAKTIK

3.6 / 5
15 %
Edice pracovních sešitů Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u žáků zájem o probírané téma. Pracovní sešity zahrnují také praktické dovednosti práce s mapou a orientaci v prostoru a poskytují přiměřený

Sleva 15 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a Európa - pracovní sešit - Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

2.8 / 5
15 %
Edice pracovních sešitů Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u žáků zájem o probírané téma. Pracovní sešity zahrnují také praktické dovednosti práce s mapou a orientaci v prostoru a poskytují přiměřený

Sleva 15 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast - učebnice

Autor: neuveden

publisher: NNS

1 / 5
18 %
Připravili jsme pro vás učebnice a pracovní sešity pro vyučovací předmět Vlastivěda, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová

Sleva 18 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 78 Kč

Skladem

Opakovací sešit 4. třída - Český jazyk, matematika, anglický jazyk, přírodověda, vlastivěda

Autor: Vlaďka Gregorková Vicjanová

publisher: RUBICO

0 / 5
32 % Novinka
Úkoly na doma i do školy pro opakování učiva celé čtvrté třídy.

Sleva 32 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem

Vlastivěda 4, Poznáváme naši vlast – pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ, Čtení s porozuměním

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %

Sleva 17 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Přehled učiva vlastivědy pro 4. ročník - Přehledová tabulka učiva

publisher: V lavici

0 / 5
31 %
Přehledně zpracovaný přehled učiva pro pedagogy podle potřeby žáků. Přehledová tabulka – Vlastivěda I. (4. ročník) - přehled učiva - obsahuje přehled historie od počátku do nástupu rodu Habsburků a ucelený přehled základních informací o České republice. Tabulka je vhodná pro žáky prvního stupně základní školy. Přehledová tabulka slouží pro žáky prvního a druhého stupně. Přehledová tabulka

Sleva 31 % z běžně ceny 39 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Vlastivěda 5 - Metodický průvodce k učebnicím a pracovním sešitům

Autor: Irena Valaškovčáková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Obsahuje očekávané výstupy a návrh časového rozvržení učiva k oběma učebnicím vlastivědy. Přináší popis, jak pracovat s jednotlivými stranami učebnice + doplňující jednoduché náměty. Důležitou součástí je klíč s řešením všech úkolů z obou učebnic i pracovních sešitů.

Sleva 17 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastivěda 5

Autor: Milan Hronek

publisher: Prodos

0 / 5
17 %
Vlastivědná publikace si je vědoma integračního charakteru svého předmětu – obsahuje tedy organicky propojené složky zeměpisné, dějepisné i občanskovýchovné v přiměřeném rozsahu a obsahu pro žáky 5. ročníku (oblasti Evropa a svět, Česká republika, Z českých dějin). Učebnice aktivně podporuje rozvoj kompetencí (práce s mapou, s časovou přímkou, modelování povrchů, práce se zdroji informací včetně

Sleva 17 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět 1 - 1. ročník - 1. ročník

publisher: Prodos

0 / 5
17 %
Učebnice Člověk a jeho svět 1 náleží do souboru učebnic Člověk a jeho svět, pokrývajícího na prvním stupni požadavky stejnojmenného vzdělávacího oboru vymezeného v RVP ZV. Tituly kompletu zachovávají vše originální z původních učebnic prvouky Prodosu. Vznikly tak publikace, které vám v mnoha směrech nebudou neznámé, jejich jednotlivé části jsou však cele prakticky zaměřeny k osvojování

Sleva 17 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a jeho svět 2 - 2. ročník - 2. ročník

publisher: Prodos

0 / 5
17 %
Učebnice Člověk a jeho svět 2 náleží do souboru učebnic Člověk a jeho svět, pokrývajícího na prvním stupni požadavky stejnojmenného vzdělávacího oboru vymezeného v RVP ZV. Tituly kompletu zachovávají vše originální z původních učebnic prvouky Prodosu. Vznikly tak publikace, které vám v mnoha směrech nebudou neznámé, jejich jednotlivé části jsou však cele prakticky zaměřeny k osvojování

Sleva 17 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět 3 - 3. ročník - 3. ročník

Autor: kolektiv autorů

publisher: Prodos

0 / 5
17 %
Učebnice Člověk a jeho svět 3 náleží do souboru učebnic Člověk a jeho svět, pokrývajícího na prvním stupni požadavky stejnojmenného vzdělávacího oboru vymezeného v RVP ZV. Tituly kompletu zachovávají vše originální z původních učebnic prvouky Prodosu. Vznikly tak publikace, které vám v mnoha směrech nebudou neznámé, jejich jednotlivé části jsou však cele prakticky zaměřeny k osvojování

Sleva 17 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 53 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět 3 - pracovní sešit - 3. ročník - 3. ročník

Autor: kolektiv autorů

publisher: Prodos

0 / 5
16 %
Pracovní sešit Člověk a jeho svět 3 přináší dětem pestré úkoly různého stupně náročnosti, které sledují jednotlivé očekávané výstupy a společně rozvíjejí klíčové kompetence. Napomáhá tomu, aby se děti k výuce stavěly pozitivně, těšily se na nové poznatky a chtěly s nimi aktivně pracovat a samy je rozvíjet. Proto se úkoly často odvíjejí od vlastních zážitků dětí, apeluje se na jejich vlastní

Sleva 16 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 41 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí