Registrace | Přihlášení


Vlastivěda pro 1. stupeň základní školy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Vlastivěda 4 - Hlavní události nejstarších českých dějin (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Do učebnice jsou zařazeny hlavní události nejstarších českých dějin dovedené po nástup Habsburků na český trůn. V průběhu celé učebnice jsou zařazeny úkoly vztahující se k učivu probíranému v dalších předmětech. Naší snahou bylo uvést dějinné události do souvislostí s učivem probíraným v zeměpisné části vlastivědy a texty čtenými v hodinách ČJ. Naleznete zde i úkoly činnostního charakteru, různé

Sleva 14 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem u dodavatele

Naše vlast pro 4. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Petr Chalupa, kolektiv autorů

publisher: Alter

4 / 5
Rozvíjí zajímavou formou poznatky a zkušenosti žáků o místě, kde žijí, až k ucelené představě o naší vlasti - o její poloze, povrchu, vodstvu, životním prostředí, ČR jako demokratickém státu, počasí, zemědělství, průmyslu.

Sleva 9 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Pracovní listy k učebnici Přírodovědy 5/1 - Člověk a jeho zdraví - Člověk a jeho zdraví

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4.5 / 5
Pracovní listy jsou doplňkem učebnice Život na Zemi, jsou určeny pro činnostní výuku. Žáci se blíže seznamují s lidským tělem, jeho stavbou, funkcemi jednotlivých orgánů a také se prakticky učí řešit situace související s ochranou lidského zdraví a s metodami první pomoci.

Sleva 9 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Pověsti z Čech a Moravy I.

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Černý,Miloslav Steiner

publisher: Alter

4.2 / 5
11 %
Pokračování ediční řady Pojďte si s námi hrát. Obsahuje devět českých pověstí upravených pro dramatizaci: O praotci Čechovi, O Krokvi a jeho dcerách, O Bivojovi, O Libuši a Přemyslovi, O dívčí válce, O Horymírovi, O Lucké válce, O Svatoplukovi, O králi Ječmínkovi. Cílem titulu je inspirovat, rozšiřovat slovní zásobu a probudit v dětech zájem o naše národní mýty. Uplatní se při čtení a prvouce.

Sleva 11 % z běžně ceny 76 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Metodický průvodce učebnicí Já a můj svět 3

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
14 %
Metodický průvodce Já a můj svět 1-3 bude rozdělen na 3 samostatné tituly. Pro každý ročník bude jedna metodika. NNS377

Sleva 14 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
14 %
S pracovním sešitem si zábavnou formou procvičte probrané učivo. Vložili jsme i náměty k průběžnému čtvrtletnímu opakování. V příloze vás upoutají praktické úkoly se slepými mapkami. NNS442

Sleva 14 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Náhradní mapa k učebnici Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
16 %

Sleva 16 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem

Náhradní mapa k učebnici Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
16 %

Sleva 16 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 16 Kč

Skladem u dodavatele

Vlastivěda pro 4.ročník .ZŠ RVP - 2. upravené vydání

Autor: neuveden

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4 / 5
16 % Novinka
Učebnice vlastivědy je jednou ze dvou učebnic vlastivědy pro 4. a 5. ročník. Věnuje se třem tematickým okruhům ze vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět: Místo, kde žijeme, Lidé kolem nás a Lidé a čas. Učivo je zpracováno od jednoduššího ke složitějšímu v souladu s vývojem žáka, nikoli pouze tematicky. Učebnici doplňuje pracovní sešit a metodická příručka určená společně pro 4. a 5. ročník.

Sleva 16 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem u dodavatele

Hravá vlastivěda 4 - Nejstarší české dějiny - pracovní sešit - Pracovní sešit pro 4. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Adriena Binková, kolektiv autorů

publisher: TAKTIK

3.7 / 5
15 %
Edice pracovních sešitů Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u žáků zájem o probírané téma. Pracovní sešity zahrnují také praktické dovednosti práce s mapou a orientaci v prostoru a poskytují přiměřený

Sleva 15 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Obrazy ze starších českých dějin pro 4. ročník ZŠ - Pracovní listy k učebnici

Autor: Kolektiv autorů - A. Dlouhý,Helena Chmelařová

publisher: Alter

3.7 / 5
11 %
Pracovní listy přinášejí úkoly ke každé kapitole z učebnice a učí žáky pracovat s učebním textem; obsahují přílohu určenou k rozstřihání.

Sleva 11 % z běžně ceny 38 Kč

Naše cena: 34 Kč

Skladem

Hravá vlastivěda 5 - Česká republika a Európa - pracovní sešit - Pracovní sešit pro 5. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

3.2 / 5
13 %
Edice pracovních sešitů Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u žáků zájem o probírané téma. Pracovní sešity zahrnují také praktické dovednosti práce s mapou a orientaci v prostoru a poskytují přiměřený

Sleva 13 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 77 Kč

Skladem

Vlastivěda 4 - Poznáváme naši vlast - učebnice

Autor: neuveden

publisher: NNS

1 / 5
14 %
Připravili jsme pro vás učebnice a pracovní sešity pro vyučovací předmět Vlastivěda, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová

Sleva 14 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem u dodavatele

Lidé kolem nás 4 - Etika pro 4. ročník ZŠ - Aplikovaná etika pro 4. ročník

Autor: Lenka Bradáčová

publisher: Alter

0 / 5
Obsahuje témata podle RVP ZV vzdělávacího okruhu Lidé kolem nás (Rodina, Soužití lidí, Chování lidí) a doplňujícího vzdělávacího oboru Etická výchova. Do učebnice jsou zařazeny konkrétní nebo modelové situace formou drobných příběhů, dětských debat apod.

Sleva 10 % z běžně ceny 68 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Pracovní sešit - Lidé kolem nás 4 - Etika pro 4. ročník ZŠ - Aplikovaná etika pro 4. ročník prac.…

Autor: Kolektiv autorů - Lenka Bradáčová,Hana Staudková

publisher: Alter

0 / 5
Pracovní sešit je doplňkem učebnice Lidé kolem nás 4 a je určen pro činnostní výuku. Vede žáky k citlivému vnímání a zajímavou formou rozvíjí poznatky a zkušenosti žáků o tématech jako postavení jedince v rodině, role členů rodiny, příbuzenské a mezigenerační vztahy, komunikace, obchod, politické strany, principy demokracie apod.

Sleva 9 % z běžně ceny 53 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Vlastivěda 5 - Česká republika jako součást Evropy - Pracovní sešit pro 5. ročník základní školy…

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
NOVA5541

Sleva 13 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Vlastivěda 5 - ČR jako součást Evropy (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Poznejte dobře svůj kraj. Nahlédněte do ostatních krajů České republiky v pozvánkách na našich inspirativních dvoustranách se samostatnou přehlednou mapkou kraje a fotografickou upoutávkou zajímavých míst v kraji. V tabulce na konci každé dvoustrany naleznete přehled mezipředmětových námětů k prohloubení probraného učiva. Na konci učiva k jednotlivým krajům vás upoutá velmi inspirativní procházka

Sleva 14 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Hravá vlastivěda 5 - Novodobé české dějiny - pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Adriena Binková, neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
15 %
Edice pracovních sešitů Hravá vlastivěda poskytuje ucelený pohled na naši vlast a na její jednotlivé části. Žáci se seznámí i s historií ČR a osvojí si základní poznatky o evropských zemích. Množství kvalitních mapových podkladů a dobových ilustrací probudí u žáků zájem o probírané téma. Pracovní sešity zahrnují také praktické dovednosti práce s mapou a orientaci v prostoru a poskytují přiměřený

Sleva 15 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Vlastivěda 5

Autor: Milan Hronek

publisher: Prodos

0 / 5
13 %
Vlastivědná publikace si je vědoma integračního charakteru svého předmětu – obsahuje tedy organicky propojené složky zeměpisné, dějepisné i občanskovýchovné v přiměřeném rozsahu a obsahu pro žáky 5. ročníku (oblasti Evropa a svět, Česká republika, Z českých dějin). Učebnice aktivně podporuje rozvoj kompetencí (práce s mapou, s časovou přímkou, modelování povrchů, práce se zdroji informací včetně

Sleva 13 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Člověk a jeho svět 1 - 1. ročník - 1. ročník

publisher: Prodos

0 / 5
13 %
Učebnice Člověk a jeho svět 1 náleží do souboru učebnic Člověk a jeho svět, pokrývajícího na prvním stupni požadavky stejnojmenného vzdělávacího oboru vymezeného v RVP ZV. Tituly kompletu zachovávají vše originální z původních učebnic prvouky Prodosu. Vznikly tak publikace, které vám v mnoha směrech nebudou neznámé, jejich jednotlivé části jsou však cele prakticky zaměřeny k osvojování

Sleva 13 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 61 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí