Registrace | Přihlášení


Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Tabulka - chemické veličiny a vztahy

Autor: kolektiv autorů

publisher: MC Nakladatelství

5 / 5
21 %
Unikátní pomůcka pro výuku chemie na základních a středních školách. Obsahuje přehledně uspořádaná pravidla pro chemické veličiny, vztahy a výpočty. Uvádí přehled veličin, symboly, rozměry a co znamenají. Dále zápisy vzorce do trojúhelníku, složení roztoku, hmotnostní zlomek a procento, objemový zlomek a procento, jednotku látkového množství, molární zlomek a procento, hmotnostní a látkové

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny výtvarné kultury 2

Autor: Bohumír Mráz

publisher: Idea Servis

5 / 5
19 %

Sleva 19 % z běžně ceny 197 Kč

Naše cena: 160 Kč

Skladem

Cvičení z pravopisu pro větší školáky

Autor: Kolektiv autorů - Vlastimil kolektiv autorů, Styblík

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.9 / 5
16 %
Osvědčená příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.

Sleva 16 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem

Finanční gramotnost pro 2. stupeň ZŠ - učebnice - Učebnice

Autor: Petr Jakeš

publisher: Fortuna

3.9 / 5
16 %
Učebnice seznamuje žáky přístupnou formou s oblastí financí. Je zpracována v souladu s platným dokumentem vymezujícím vzdělávání v oblasti finanční gramotnosti. Učivo je rozděleno do tří celků: Peníze, Hospodaření domácnosti, Finanční produkty. Hlavním cílem je ukázat možná východiska reálných životních situací, se kterými se v oblasti financí setkáváme, a nalézat jejich vhodná řešení. Učebnice

Sleva 16 % z běžně ceny 144 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Přehled chemie pro ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Petr kolektiv autorů, Kupka

publisher: Kupka

5 / 5
29 %
Přehledně zpracované učivo základní školy - od základních pojmů až po organickou a anorganickou chemii. Přehled mimo jiné obsahuje tabulku periodické soustavy prvků, 11 vzorových chemických výpočtů, 12 nákresů a tabulek, 57 chemických rovnic.

Sleva 29 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Přehled matematiky pro ZŠ - 2. vydání

Autor: Kolektiv autorů - Petr kolektiv autorů, Kupka

publisher: Kupka

5 / 5
29 %
Přehledně zpracované učivo základní školy - od základních početních výkonů až po geometrii a statistiku. Přehled mimo jiné obsahuje převodní tabulku jednotek, 5 slovních a 7 konstrukčních úloh, 70 grafů, nákresů a tabulek, řeckou abecedu.

Sleva 29 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Přehled fyziky pro ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Petr kolektiv autorů, Kupka

publisher: Kupka

5 / 5
29 %
Přehledně zpracované učivo základní školy - od základních pojmů až po optiku a astrofyziku. 39 nákresů, grafů a tabulek, přehled elektrotechnických značek.

Sleva 29 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Počtářské chvilky - Matematika 7.ročník (pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ)

Autor: Kolektiv autorů - Zdena neuveden, Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Pracovní sešit obsahuje rozcvičky se zlomky a celými čísly. NNS711

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem u dodavatele

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 2. díl

Autor: Jaromíra Kvačková

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Přepracované vydání pracovního se zaměřuje na tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a skladbu (základní a rozvíjející větné členy a věta jednoduchá a souvětí). NNS660

Sleva 14 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem u dodavatele

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
14 %
Přepracované vydání pracovního sešitu k učebnici ČJ 6 obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na úvod o ČJ, zvukovou stránkou jazyka a skladbu. NNS650

Sleva 14 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Matematika - Přijímací zkoušky na víceletá gymnázia pro žáky 5. tříd ZŠ

Autor: Stanislav Sedláček

publisher: EDIKA

4.4 / 5
23 %
Začátek cesty ke studiu na víceletém gymnáziu Tato kniha umožní žákům 5. ročníků cílenou přípravu na úspěšné zvládnutí didaktického testu z matematiky, který je součástí jednotných přijímacích zkoušek na osmiletá gymnázia. Kniha obsahuje rozsáhlou sbírku úloh, rozdělených podle jednotlivých oblastí učiva, a 3 cvičné didaktické testy. V závěru knihy je pak uveden klíč správných odpovědí ke všem

Sleva 23 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 153 Kč

Skladem

Přírodopis 8 pro ZŠ a VG - Učebnice s 3D modely

Autor: Kolektiv autorů - Drahuše kolektiv autorů,Ivana Markvartová,Jana Pelikánová, Skýbová

publisher: Fraus

5 / 5
Třetí z nové řady učebnic přírodopisu pro ZŠ a VG - tzv. nové generace systémových uzčebnic, je aktualizací učebnice Přírodopis 8, v níž byly zohledněny požadavky a podněty učitelů, který ji prakticky používají už téměř 10 let. V učebnici pro 8. ročník je zachováno učivo o savcích a člověku. Nově je v učebnici zpracována kapitola o vývoji člověka, která reaguje na nové vědecké poznatky v této

Sleva 5 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 170 Kč

Skladem u dodavatele

Přehled přírodopisu pro ZŠ 2.díl

Autor: Kolektiv autorů - Petr kolektiv autorů, Kupka

publisher: Kupka

5 / 5
29 %
Přehledně zpracovaná učební látka 8. a 9. ročníku ZŠ zahrnující anatomii člověka, genetiku i geologii. Přehled mimo jiné obsahuje 31 grafických ilustrací, 4 tabulky, přehledné členění krystalových soustav, stupnice tvrdosti.

Sleva 29 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Matematika pro 9. roč. ZŠ - 2.díl - Jehlan, kužel, koule; Podobnost; Goniometrické funkce - Jehlan,…

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Kadleček,Oldřich Odvárko

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

5 / 5
14 %
Učebnice je součástí přepracované řady učebnic matematiky. Upravené vydání ještě lépe odpovídá RVP, obsahuje aktuálnější údaje a je pro žáky atraktivnější i vzhledem k nové grafické úpravě. Upravené učebnice zachovávají koncepci původní řady, která je aktualizována (měna při placení nákupů, výše cen atd.). Je zařazena i řada nových úloh ukazujících důležitost matematických poznatků pro život a

Sleva 14 % z běžně ceny 127 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Sbírka úloh pro 2.stupeň ZŠ a nižší ročníky víceletých gymnázií, 1.díl

Autor: Petr Krupka

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

5 / 5
14 %
Pro 2.stupeň základních škol a nižší ročníky víceletých gymnázií Ve sbírce jsou uvedeny úlohy standardní, jejichž obtížnost nepřekračuje rámec základní školy, ale i úlohy obtížnější, trikové nebo zábavné. Úlohy jsou řazeny tak, že po vzorově vyřešené úloze následuje několik pětic úloh stejné problematiky, řazených podle obtížnosti. Objeví-li se nový pojem, postup či jev, je vždy uvedena další

Sleva 14 % z běžně ceny 290 Kč

Naše cena: 249 Kč

Skladem

Hravý dějepis 7 - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
14 %
Nové pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují znalosti z učebnice. Rozmanité úlohy slouží k procvičení probraného učiva v souladu s RVP. Většina cvičení je

Sleva 14 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 85 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Pracovního sešitu obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na tvarosloví a skladbu. NNS750

Sleva 14 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky 9 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: Lenka Bradáčová

publisher: Alter

5 / 5
Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 9 – Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších ročníků. Pravopisná cvičení jsou rozdělena do dvou částí: I. Pravopis lexikální a slovotvorný (psaní i/í, y/ý v kořeni slov; i/í v příponách; velká písmena; písmena na hranici: předpony a kořene,

Sleva 10 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Hravá fyzika 7 - učebnice - nová řada

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
14 %
Učebnice fyziky byla vytvořena s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim pochopení, kde všude se v běžném životě bez fyziky neobejdeme. Na učebnici proto pracoval tým zkušených učitelů ze základních škol společně s lektorem doc. RNDr. Romanem Kubínkem, CSc.. Učivo je doplněno zajímavostmi, mezipředmětovými vztahy, pokusy (návrhy na domácí pokusy) a příklady

Sleva 14 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Geometrie pro 5. ročník (učebnice) - Matýskova matematika

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
14 %
Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím

Sleva 14 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí