Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Fyzika 7 - 2. část (pracovní sešit)

Autor: Martin Macháček

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit navazuje na učebnici a umožňuje procvičit probrané učivo.

Sleva 7 % z běžně ceny 28 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis - Biologie člověka (učebnice)

publisher: Septima

0 / 5
Učebnice spolu s pracovním sešitem poskytují ucelený přehled biologie člověka: Původ a vývoj člověka, Orgánové soustavy člověka, Růst a vývoj člověka, První pomoc (nemoci a úrazy). Určeno pro základní školy praktické. Učebnice obsahuje asi 300 barevných nákresů a fotografií. Učivo je doplněno velkým množstvím názorných ilustrací, schémat a fotografií. Rozšiřující učivo je označeno slabým

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis - Biologie člověka (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit umožňuje aktivní osvojování učiva, maximálně vychází ze zkušenosti žáků. Určeno pro základní školy praktické.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Přírodopis - Země, naše planeta učebnice pro praktické ZŠ

publisher: Septima

0 / 5
Učebnice plně odpovídá požadavkům RVP ZV - Přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením. Obsahuje tyto kapitoly: Geologické vědy - vědy o Zemi, Živá planeta Země, Nerosty, Horniny, Vznik a vývoj organismů na Zemi, Půdy, Počasí a podnebí na Zemi, Základy ekologie, Lidé a prostředí, Ochrana přírody. Rozšiřující učivo je označeno slabým podtiskem a na závěr každé kapitoly jsou

Sleva 6 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis - Země, naše planeta (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit umožňuje aktivní osvojování učiva, ilustrace v něm jsou černobílé. Určeno pro základní školy praktické.

Sleva 6 % z běžně ceny 50 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Český jazyk 8 - učebnice

publisher: Septima

0 / 5
Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů českého jazyka je zpracována podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání, je určena žákům se specifickými vzdělávacími potřebami, konkrétně žákům s lehkým mentálním postižením. V této učebnici se dokončuje výcvik pravopisu -i-, -y- po obojetných souhláskách a pravopis skupin -bje-/-bě- a -vje-/-vě-. V tvarosloví se k učivu o podstatných

Sleva 6 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 99 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk pro 8. ročník (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
V pracovní sešitě se propojuje slohový výcvik s upevňováním mluvnického učiva. V konkrétních slohových formách si žáci procvičí vše, co se z mluvnice naučili. Cvičení jsou doplněna černobílými ilustracemi.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Matematika pro 6. ročník (pracovní sešit)

publisher: Septima

0 / 5
Pracovní sešit je zaměřen na probírané učivo aritmetiky a geometrie. Příklady jsou doplněny černobílými ilustracemi. Určeno pro základní školy praktické.

Sleva 5 % z běžně ceny 55 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Chemie 8 s nadhledem 2v1: Hybridní pracovní sešit, online cvičebnice pro ZŠ a víceletá gymnázia

publisher: Fraus

0 / 5
Nové barevné pracovní sešity Nakladatelství Fraus, které se skvěle hodí ke všem učebnicím chemie pro 8. ročník. Doporučujeme k učebnicím NOVÉ GENERACE. Unikátní propojení na online procvičování a testování nabízí okamžitou zpětnou vazbu. Obsahuje řadu rozmanitých úkolů k procvičení učiva i nové zajímavé úkoly pro nadané žáky.

Sleva 6 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 84 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis 6 pro základní školy - Pravěk a starověk - Pracovní sešit

Autor: František Parkan

publisher: SPN - pedagogické nakladatelst

0 / 5
20 % Novinka
Pracovní sešit k učebnici dějepisu pro 6. ročník ZŠ.

Sleva 20 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Zeměpis 7 pro základní školy - Zeměpis světadílů, pracovní sešit

Autor: Jaromír Demek

publisher: SPN - pedagogické nakladatelst

0 / 5
20 % Novinka
Pracovní sešit k druhé z řady učebnic zeměpisu pro 2. stupeň ZŠ.

Sleva 20 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 71 Kč

Skladem

Matematika pro střední školy 8.díl Zkrácená verze / Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika

publisher: Didaktis

0 / 5
Novinka
Osmý díl učebnicové řady je tvořen třemi samostatnými celky, z nichž se každý věnuje jiné oblasti. První z nich, věnovaný kombinatorice, seznamuje žáky postupně s permutacemi, variacemi, kombinacemi a řešením kombinatorických úloh i rovnic. Druhý celek je věnován úvodu do teorie pravděpodobnosti, žáci se seznámí s definicí pravděpodobnosti a jejím použitím. Poslední celek se zabývá základními

Sleva 6 % z běžně ceny 139 Kč

Naše cena: 131 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika pro střední školy 9.díl Zkrácená verze / Posloupnosti, řady, finanční matematika

Autor: Kolektiv autorů - Magda Králová,Milan Navrátil

publisher: Didaktis

0 / 5
Novinka
Devátý díl pracovního sešitu ve zkrácené verzi je tvořen dvěma samostatnými celky, z nichž každý se věnuje jiné oblasti. V prvním se seznámíme s posloupnostmi a jejich vlastnostmi, velká pozornost je upřena na aritmetickou a geometrickou posloupnost a jejich aplikace. Druhý celek, věnovaný základům finanční matematiky, seznamuje prostřednictvím řady modelových situací žáky s pojmy jako jednoduché

Sleva 6 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem u dodavatele

100 perliček pro (ne)milovníky češtiny

Autor: Červená propiska

publisher: Universum

0 / 5
20 % Předprodej Doprava zdarma Prémiový titul
Seznamte se jednoduchou a zábavnou formou se stovkou nejčastějších pravopisných a gramatických chyb, které Češi dělají. Tato kniha není žádná výkladová mluvnice ani slovník – je určena všem, ať žákům druhého stupně základních škol, kteří krásy jazyka teprve objevují, nebo těm, kteří nechtějí chybovat a stále hledají lásku k naší mateřštině. Za pomoci příkladů a diktátů, které jsou speciálně

Sleva 20 % z běžně ceny 259 Kč

Naše cena: 207 Kč

vyjde 14. 9. 2020

Klíček hudební nauky 2 - Pracovní učebnice hudební teorie 2. díl

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
32 % Novinka Předprodej
Notové písmo, Délky not a pomlk, Durové stupnice s křížky, Intervaly čisté, Intervaly velké a malé, Kvintakordy, Akordické označení, Stupně ve stupnici, Kvartový a kvintový kruh, Durové stupnice s béčky, Tempová označení, Značky v notovém zápisu, Předtaktí, Oktávová transpozice, Akcent, synkopa, Triola, Tónorod, Mollová stupnice, Druhy mollových stupnic, Ladění.

Sleva 32 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 108 Kč

vyjde 17. 8. 2020

Klíček hudební nauky 3 - Pracovní učebnice hudební teorie 3. díl

Autor: Eva Šašinková

publisher: Šašinková Eva MgA.

0 / 5
32 % Novinka Předprodej
Notace, Tóny základní a odvozené, Psaní posuvek, Intervaly odvozené, Enharmonická záměna, Stupnice paralelní a stejnojmenné, Přehled durových a mollových stupnic, Mollový kvintakord, Mollové stupnice do 4 křížků, Harmonické funkce dur a moll, Mollové stupnice do 4 béček, Takt 2/2, 3/2, 6/4, 9/8, Rytmická cvičení, Hudební pojmy, Slovníček - italské hudební názvosloví.

Sleva 32 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 108 Kč

vyjde 17. 8. 2020

Dějiny v datech: Od roku 1526 do současnosti - Politika, hospodářství, kultura zemí Koruny české a…

Autor: František Čapka

publisher: Universum

0 / 5
20 % Předprodej Doprava zdarma Prémiový titul
Druhý díl populárně naučné příručky Dějiny v datech II (1527-2019) obsahuje základní přehled českých a světových politických i hospodářsko-kulturních dějin k určitému datu včetně významných osobností, které řídily nebo ovlivňovaly vývoj společnosti. Srovnávací sondou lze tak lépe posoudit dějinný vývoj jednotlivých národů. Detailní ilustrace pak přibližují představené ukázky každodennosti i

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

vyjde 14. 9. 2020

Hravá fyzika 8 - učebnice - nová řada

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

0 / 5
15 % Předprodej
Učebnice fyziky byla vytvořena s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim pochopení, kde všude se v běžném životě bez fyziky neobejdeme. Na učebnici proto pracoval tým zkušených učitelů ze základních škol společně s lektorem panem doc. RNDr. Romanem Kubínkem, CSc.. Učivo je doplněno zajímavostmi, mezipředmětovými vztahy, pokusy (návrhy na domácí pokusy) a příklady

Sleva 15 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 149 Kč

vyjde 20. 7. 2020

Umím češtinu? - Sloh 7

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Jurečka,Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
17 % Novinka
Potřebujete si procvičit češtinu? Přijímací zkoušky jsou možná daleko, ale čas se krátí. Připravte se na ně s testy Umím češtinu? – a začněte třeba slohem. Co najdete ve Slohu pro 7. ročník? * 5 didaktických testů, každý s 20 různorodými úlohami z českého jazyka * otázky zaměřené na základní slohové útvary a jejich výrazové prostředky, funkční styly a stylové postupy, vrstvy jazyka, členění

Sleva 17 % z běžně ceny 42 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem u dodavatele

Umím češtinu? - Sloh 9

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čermáková,Jiří Jurečka,Hana Mikulenková

publisher: Prodos

0 / 5
17 % Novinka
Potřebujete si procvičit český jazyk, abyste uspěli u přijímacích zkoušek? Začněte třeba s testy ze slohu řady Umím češtinu? – připraví vás na všechno. Co najdete ve Slohu pro 9. ročník? * 5 didaktických testů, každý s 20 různorodými úlohami z českého jazyka * otázky zaměřené na základní slohové útvary a jejich výrazové prostředky, funkční styly a stylové postupy, vrstvy jazyka, členění textů

Sleva 17 % z běžně ceny 42 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí