Registrace | Přihlášení


Český jazyk

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Český jazyk - Přehled učiva ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Melichar,Vlastimil Styblík

publisher: Fortuna

3.7 / 5
14 %
Kompletní a systematicky zpracovaný přehled učiva základní školy, včetně procvičovacích cvičení. Věnuje se zvukové stránce jazyka, významu slov, tvorbě slov, skladbě, pravopisu i slohu. Publikace je základním materiálem pro přípravu žáků k přijímacím zkouškám na SŠ. • obsahuje klíč

Sleva 14 % z běžně ceny 155 Kč

Naše cena: 133 Kč

Skladem

Cvičení z pravopisu pro větší školáky

Autor: Kolektiv autorů - Vlastimil kolektiv autorů, Styblík

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.9 / 5
14 %
Osvědčená příručka je určena žákům 2. stupně ZŠ. Obsahuje stovky cvičení věnovaných všem částem učiva předepsaného učebními osnovami pro jednotlivé ročníky. V závěru je uveden klíč správných řešení cvičení.

Sleva 14 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Cvičebnice pravopisu s výkladem a klíčem - S výkladem a klíčem

Autor: Božetěch Siwek

publisher: EDIKA

4 / 5
21 %
Cvičebnice je určena především žákům 2. stupně ZŠ a také středoškolákům. Velmi dobře poslouží při přípravě k přijímacím zkouškám na střední školy, ale účinně osvěží potřebné znalosti maturantům. Rovněž mnozí dospělí si v knize najdou témata, která si potřebují zopakovat. V úvodu každé kapitoly je stručné vysvětlení pravopisného jevu, upozornění na jazykové záludnosti a pak následuje řada

Sleva 21 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 157 Kč

Skladem

Mapka českého jazyka 2

Autor: V. Fialová

publisher: Didaktis

4 / 5
8 přehledně zpracovaných stran předkládá nejdůležitější poznatky ze skladby a slohu (obsahuje např. problematické učivo větných členů, vedlejších vět, psaní čárek, navíc je praktickou pomůckou např. k vytvoření životopisu, napsání dopisu nebo žádosti). Jedinečná učební pomůcka ve formátu harmoniky nahrazuje zdlouhavé vyhledávání ve starých sešitech. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 7 pro základní školy - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Eva Hošnová, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.3 / 5
Pracovní sešit je funkčním doplňkem učebnice. TVOŘÍ SPOLU S ní druhou část řady nových učebnic českého jazyka pro 6.-9.ročník ZŠ. Oba tituly mají schvalovací doložku.

Sleva 10 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Český jazyk 9 pro základní školy - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Eva Hošnová, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
Pracovní sešit k učebnici Český jazyk pro 9. ročník ZŠ.

Sleva 10 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Český jazyk 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Pracovní sešit je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu pro chytré hlavy. Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný přehled učiva daného ročníku.

Sleva 5 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu Pro chytré hlavy.Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný Přehled učiva daného ročníku.

Sleva 5 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - příručka učitele

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Představuje nezbytnou součást učebnice. Obsahuje klíč ke všem cvičením a všem úkolům v učebnici a v pracovním sešitě. Nedílnou součástí jsou i stručně formulované cíle, upozornění na problémová místa výkladu, další náměty pro práci v hodině i doma, prověřovací testy a prověřovací úkoly, jazykové rozbory, diktáty a pravopisná cvičení. Samozřejmostí je podrobný návrh časově-tematického plánu.

Sleva 3 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem

Český jazyk 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu Pro chytré hlavy. Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný Přehled učiva daného ročníku.

Sleva 5 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 7 pro ZŠ a VG Příručka učitele (nová generace)

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Učebnici a pracovní sešit připravujeme na srpen, příručku učitele na listopad 2013.

Sleva 3 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 484 Kč

Skladem

Český jazyk 9/I. díl - Učivo o jazyce - Učivo o jazyce

Autor: Hana Hrdličková

publisher: Alter

5 / 5
Cílem učebnice je připravit žáky na to, aby úspěšně zvládli přijímací zkoušky na střední školy a aby pro ně byl přechod na tento typ škol co nejplynulejší. Umožňuje systemizaci dříve získaných poznatků a velký důraz klade na rozvoj aplikačních dovedností. Žáci budou výrazně motivováni výchozími texty básníka Jiřího Dědečka. Ucelená řada učebnic Český jazyk 6, 7, 8 a 9 obdržela ocenění Nejlepší

Sleva 6 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 33 Kč

Skladem

Přehledy českého jazyka pro žáky a studenty - mluvnice, pravopis, sloh

Autor: kolektiv autorů

publisher: Alter

4.2 / 5
Příručka je koncipována jako soubor přehledů, paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou konkrétních příkladů. Struktura i proporce jednotlivých kapitol zohledňují uživatele - text je jasný, srozumitelný, přehledný. K rychlé orientaci v celé publikaci výrazně přispívá její grafická podoba.

Sleva 5 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Diktáty a cvičení pro 7. ročník základní školy

Autor: neuveden

publisher: Ottovo nakladatelství

5 / 5
Doplňující praktická cvičení a diktáty, jež žákům pomohou při zvládání a procvičení látky 6. ročníku. Součástí jednotlivých témat jsou základní pravopisná a mluvnická pravidla. Správnost všech cvičení si lze ověřit v klíči.

Sleva 10 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 44 Kč

Skladem u dodavatele

Diktáty a testy pro 7. třídu - Procvičení učiva z ČJ - Procvičení učiva z českého jazyka

Autor: Vlasta Gazdíková

publisher: EDIKA

4.1 / 5
21 %
Cvičebnice mateřského jazyka Diktáty a testy pro 7. třídu je určena pro žáky 7. ročníků ZŠ a studenty 2. ročníků osmiletých gymnázií. Je užitečná pro zopakování probírané látky a prověření schopnosti samostatně pracovat. Velkou výhodou této cvičebnice je, že si zvolíte tempo, které vám vyhovuje a odpovídá vašim schopnostem. Hlavním cílem je, abyste se vy, žáci a studenti, naučili orientovat v

Sleva 21 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Český jazyk 8/I. díl - Učivo o jazyce - Máme rádi češtinu

Autor: Kolektiv autorů - Hana Hrdličková,I. Klíma, kolektiv autorů

publisher: Alter

5 / 5
Zjednodušená a upravená varianta stávající učebnice Český jazyk 8, I. díl. Její obsah byl zestručněn, zpřehledněn a změnila se i struktura textu. Ve výkladu a ve shrnutích byly odstraněny původní vynechávky – text učebnice nyní obsahuje všechny potřebné informace v úplné podobě. K této učebnici náleží Český jazyk 8 – Komunikační a slohová výchova (kód 092937) a Český jazyk 8 – Pracovní sešit

Sleva 5 % z běžně ceny 92 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky 6 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: Lenka Bradáčová

publisher: Alter

4 / 5
První titul z řady pravopisných pětiminutovek ALTER pro 2. stupeň ZŠ a VG slouží k efektivnímu procvičování pravopisu. Koncepčně navazuje na Pětiminutovky ALTER pro 1. stupeň. V pracovním sešitě se střídají cvičení ve tvaru sloupců a bloků na plnou šířku strany; grafická podoba je k žákům vstřícná. Sešit na příslušné úrovni procvičuje (včetně různých záludností): vyjmenovaná slova; psaní předpon,

Sleva 5 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 2. díl

Autor: Jaromíra Kvačková

publisher: NNS

5 / 5
Přepracované vydání pracovního se zaměřuje na tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a skladbu (základní a rozvíjející větné členy a věta jednoduchá a souvětí). NNS660

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Pracovního sešitu obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na tvarosloví a skladbu. NNS750

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Přepracované vydání pracovního sešitu k učebnici ČJ 6 obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na úvod o ČJ, zvukovou stránkou jazyka a skladbu. NNS650

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí