Registrace | Přihlášení


Literatura, čítanky

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Hravá literatura 6 - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
12 %
V souladu s RVP ZV Ucelená řada učebnic a pracovních sešitů pro výuku českého jazyka na 2. stupni základních škol a víceletých gymnázií zahrnuje učebnice a pracovní sešity z literatury a učebnice a pracovní sešity pro český jazyk. Cílem kompletu učebnice a pracovního sešitu literatury je v plné míře nahradit tradiční výuku literatury spočívající v pracné domácí přípravě učitele a používání

Sleva 12 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Čítanka 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Čítanka je komponovaná jako výběrová, převažují texty prozaické, zastoupeny jsou i drama a lyrická poezie. V čítance se nachází minimum metatextů, náměty pro interpretační analýzu jsou obsaženy v Příručce učitele. Součástí čítanky je i slovníček základních literárněvědných pojmů. Od sedmého ročníku je zařazen i chronologický přehled autorů, na webových stránkách nakladatelství je podrobný

Sleva 3 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Čítanka 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Čítanky nové generace jsou zcela novou učebnicovou řadou. Zohledňují moderní trendy ve výuce literární výchovy a přihlížejí k podnětům a požadavkům učitelů, kteří užívají původní učebnicovou řadu. V čítankách nové generace najdete: •propojení a integraci jazykové a literární složky předmětu •důraz na komunikační pojetí vzdělávání a rozvoj čtenářské gramotnosti •kombinaci tematického (6. a 7.

Sleva 3 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Čítanka 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

3.5 / 5

Sleva 3 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

3 / 5

Sleva 3 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem

Literární výchova pro 6. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Miroslava Horáčková,Hana Staudková

publisher: Alter

2 / 5
Sešit obsahuje konkrétní úkoly pro práci s literárními texty v Čítance 6. Učí žáky rozumět literárním pojmům a poznávat přední české a světové autory. Jeho součástí je i slovníček pojmů a jmen. Učebnice získala ocenění: Zlatá stuha 1998, nejlepší exponát na výstavě SCHOLA NOVA 1999, pečeť kvality CZECHDIDAC 1999.

Sleva 7 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Procvičujeme češtinu v 7. ročníku - pracovní sešit

Autor: Karla Prátová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
Pracovní sešit Procvičujeme češtinu v 7. ročníku je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV. Učivo je obvykle vyvozováno z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury a doplněno otázkami na porozumění textu. Texty často korespondují s učivem dějepisu. Učivo je na konci každé kapitoly zopakováno formou testu. Uprostřed pracovního sešitu najdete Čtvrtletní písemné práce (str. I–VIII)

Sleva 5 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Čítanka pro 7. ročník, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, kolektiv autorů, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
11 %
Čítanka je součástí nové edice Čtení s porozuměním a rozšiřuje řadu učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV. Hlavním cílem je dále v dětech prohlubovat zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k četbě. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Seznamuje žáky s

Sleva 11 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka pro 8. ročník, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, kolektiv autorů, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
11 %
Čítanka je sestavena tak, aby byla pro žáky co nejčtivější. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Seznamuje žáky s dalšími literárními pojmy, jako je kramářská píseň, ohlasová literatura, román, drama, životopis, metafora, metonymie apod. Zařazeny jsou ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. témata fantasy, bestseller, detektivka a

Sleva 11 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 150 Kč

Skladem

Čítanka 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Čítanky nové generace jsou zcela novou učebnicovou řadou. Zohledňují moderní trendy ve výuce literární výchovy a přihlížejí k podnětům a požadavkům učitelů, kteří užívají původní učebnicovou řadu. V čítankách nové generace najdete: •propojení a integraci jazykové a literární složky předmětu •důraz na komunikační pojetí vzdělávání a rozvoj čtenářské gramotnosti •kombinaci tematického (6. a 7.

Sleva 3 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 193 Kč

Skladem u dodavatele

Mapka literatury 1

Autor: Jana Košulanová

publisher: Didaktis

0 / 5
8 stran přehledně zpracovaných témat z literární teorie a světové historie. Jedinečná učební pomůcka ve formátu harmoniky nahrazuje zdlouhavé vyhledávání ve starých sešitech. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje poškození častým užíváním. Určeno především žákům 2. stupně ZŠ, ale i studentům prvních ročníků SŠ.

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Mapka literatury 2

Autor: Jana Košulanová

publisher: Didaktis

0 / 5
8 stran přehledně zpracovaného vývoje národní literatury od počátků až po současnost. Navazuje na Mapku literatury 1. Jedinečná učební pomůcka ve formátu harmoniky nahrazuje zdlouhavé vyhledávání ve starých sešitech. Kvalitní povrchová úprava zabraňuje poškození častým užíváním. Určeno především žákům 2. stupně ZŠ, ale i studentům prvních ročníků SŠ.

Naše cena: 39 Kč

Skladem u dodavatele

Literární výchova pro 9. ročník základní školy - Výpravy do světa literatury II.

Autor: Vladimír Nezkusil

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Publikace Výpravy do světa literatury II je rozčleněna do pěti částí a zaměřuje se na období po roce 1945. Kapitoly Okolnosti, Kolik tváří okupace, Člověk v poválečném světě a Tajemství v krátkých řádcích (věnovaná výhradně poezii) jsou zaplněny ukázkami z tvorby českých autorů. Poslední kapitola se věnuje tvorbě zahraniční.V učebnici pro 9. ročník nechybí teoretické a literárně historické

Sleva 14 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem u dodavatele

Literární výchova pro 8.ročník základní školy

Autor: Vladimír Nezkusil

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Úvod do světa literatury II v osmi kapitolách pojednává o klasicismu, osvícenství a preromantismu, pokračuje ukázkami z děl evropských romantiků, věnuje se osobnostem českého národního obrození. Samostatná kapitola si všímá kritického realismu v literatuře světové. Učebnice je dovedena až do konce 19. století a obsahuje i závěrečné doporučení týkající se další četby. Mezi dobovými autory se občas

Sleva 14 % z běžně ceny 110 Kč

Naše cena: 95 Kč

Skladem

Literární výchova pro 6. - 9. ročník základní školy

Autor: Josef Adlt

publisher: Fortuna

0 / 5
Učebnice literární výchovy je úzce propojena s řadou čítanek pro 2. stupeň ZŠ (Čeňková). Lze ji však využít k jakékoli řadě čítanek. Upřednostňuje literární druhy, žánry a strukturu literárního díla. Je rozšířena o projekty, které sledují vybraná témata, žánry a osobnosti.

Sleva 10 % z běžně ceny 97 Kč

Naše cena: 87 Kč

Skladem u dodavatele

Literární výchova pro 6. a 7. ročník základní školy

Autor: Vladimír Nezkusil

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Učebnice literární výchovy s podtitulem Rozmluvy o světě literatury obsahuje dvanáct kapitol, které autor pojímá většinou jako rozmluvy o vybraných epických, lyricko-epických a dramatických žánrech. Těmto kapitolám předchází úvodní rozmluva o světě literatury, vstup do tohoto světa představuje rozmluva o próze a poezii. Samostatná kapitola je věnována lyrice, kapitola věnovaná divadlu je úzce

Sleva 14 % z běžně ceny 120 Kč

Naše cena: 103 Kč

Skladem

Sloh pro 6. - 9. ročník ZŠ

Autor: Milena Fucimanová

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Autorka klade důraz na tvořivý přístup nejen žáků, ale i učitelů. Přináší řadu inspirativních námětů k samostatnému řešení úloh i pro vyslovení životních postojů.

Sleva 14 % z běžně ceny 133 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Čítanka pro 7. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Jana Čeňková, kolektiv autorů

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
V druhém dílu učebnice jsou zastoupeny eposy, bajky, lidová slovesnost, vědeckofantastický, detektivní, historický román a povídky, v širším výběru poezie. Z autorů můžeme jmenovat Homéra, Euripida, Halliburtona, Hulpacha, Mickiewicze, Burnse, Erbena, Nerudu, Wolkera, Thurbera, Šiktance, Skácela, Seiferta, Kainara, Březinu, Okudžavu, Lenona, Mahlera, Vaculíka, Schweitzera, Vančuru, Sienkiewicze,

Sleva 14 % z běžně ceny 126 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Literární výchova pro 9. ročník základní školy - Výpravy do světa literatury I.

Autor: Vladimír Nezkusil

publisher: Fortuna

0 / 5
14 %
Výpravy do světa literatury I si všímají především první poloviny 20. století a obsahují tři hlavní kapitoly – Literatura a válka, Hledání a objevy a Oddechová literatura, které jsou následně dále členěny. Ukázky česky psaných děl jsou prokládány texty ze světové literatury. V učebnici pro 9. ročník nechybí teoretické a literárně historické pasáže, ale ani základní informace o autorech vybraných

Sleva 14 % z běžně ceny 128 Kč

Naše cena: 110 Kč

Skladem

Český jazyk/Čítanka 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - CD /1ks/

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

0 / 5
Audionahrávka je společná pro český jazyk a čítanku. Přibližně třetina je věnována českému jazyku a obsahuje ukázky nářečí, lidové písničky a čtený text. Zbývající část představují hudební ukázky a ukázky textů kontextově spjaté s čítankou.

Sleva 3 % z běžně ceny 599 Kč

Naše cena: 581 Kč

Skladem u dodavatelePředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí