Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zoologie 2 - Obratlovci

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

4 / 5
18 %
Také tento svazek řady učebnic přírodopisu pro základní školy navazuje ve stejné koncepci na učebnici Zoologie 1. Seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu těchto živočichů k člověku a rovněž jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce.

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Přírodopis pro 8. ročník - Člověk

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

2 / 5
18 %
Dosud chybějící titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i postavení člověka v živočišném systému. Tento svazek bude ilustrován barevnými fotografiemi a kresbami. Po vydání bude metodická příručka určená k práci s tímto titulem přístupna zdarma na našich internetových stránkách.

Sleva 18 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Zoologie 1 - Bezobratlí

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Po úvodním seznámení s obecnou charakteristikou živočichů následuje přehled bezobratlých od prvoků po hmyz. Každá skupina je představena pomocí modelového živočicha. Závěr syntetizuje poznatky a ústí do vysvětlení základních ekologických vztahů a pojmů. Přináší netradiční náměty na pozorování bezobratlých živočichů včetně jednoduchých návodů na jejich chov.

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Geologie - Učebnice pro ZŠ a nižší stupeň víceletých gymnázií

Autor: P. Jakeš

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvislostí a zákonitostí v neživé přírodě naší planety i na souvislosti živé a neživé přírody, poukazuje na ekologické souvislosti. Lze ji vhodně využít i jako příručku pro výuku fyzického zeměpisu na základních a středních školách.

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Praktický zeměpis - Pracovní sešit

Autor: J. Peštová

publisher: ČGS

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Přírodní prostředí - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Tampír V.,Červinka P.

publisher: ČGS

0 / 5
21 %
Tento svazek s tematikou obecného fyzického zeměpisu, základů planetárního zeměpisu a kartografie výrazně pomůže při procvičování a upevňování tematických okruhů, které jsou náročné pro žáky 6. ročníku, kde se většinou probírají. Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodní prostředí Země, ale lze jej využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Zeměpis naší vlasti - Pracovní sešit

Autor: Hana Kühnlová

publisher: ČGS

0 / 5
19 %
První z modernizovaných sešitů navazuje koncepcí na úspěšný titul Znám Českou republiku stejné autorky. Procvičuje učivo regionálního zeměpisu Česka, vede žáky k přemýšlení a debatám o významných problémech. Procvičuje nejen znalosti, ale i některé dovednosti. Navazuje na stejnojmennou učebnici, ale lze ji využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 19 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Přírodopis pro 6. ročník - Botanika 1, Zoologie 1 - ČGS

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
První inovovaná učebnice, která vznikla spojením dosavadních učebnic Botanika 1 a Zoologie 1. Na rozdíl od nich byly dvoubarevné ilustrace nahrazeny celobarevnými. Celkové pojetí i texty jednotlivých kapitol jsou shodné s původními učebnicemi, takže lze kombinovat použití původních i nové učebnice a pro žáky je obnovovat postupně.

Sleva 18 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 49 Kč

Skladem

Zeměpis světa – kontinenty - Pracovní sešit

Autor: Hana Kühnlová

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Nový pracovní sešit spojuje obsah dvou dřívějších pracovních sešitů a zahrnuje tematiku regionálního zeměpisu Afriky, Austrálie a Oceánie, Ameriky a Asie. Lépe vyhovuje časovým možnostem vyučujících než dosavadní dva svazky. Odpovídá učebnicím Zeměpis světa 1 a 2, ale lze využít i při práci s jinými učebnicemi.

Sleva 18 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Současný svět - Pracovní sešit

Autor: D. Řezníčková

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Nový sešit je koncipován tak, aby vedl k poznávání a procvičování jednoduchých metod a technik vedoucích k efektivnímu využívání rozmanitých informačních zdrojů . Většina úkolů procvičuje specificky geografické i obecné dovednosti, jež napomáhají k získání klíčových kompetencí ve smyslu Rámcových vzdělávacích programů pro základní i gymnaziální vzdělávání. Do pracovního sešitu se promítají

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem

Přírodopis pro 7. ročník - Zoologie 2, Botanika 2

Autor: Kolektiv autorů - M. Maleninský,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
19 %
Učebnice navazuje ve stejném pojetí na Přírodopis pro 6. ročník. V první části seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu živočichů k člověku a jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce. Ve druhé části úvodní kapitoly vysvětlují základní znaky vyšších rostlin a další část popisuje

Sleva 19 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Základy zeměpisných znalostí

Autor: Kolektiv autorů - Tlach S.,Herink J.

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Příručka k sestavení učebních osnov a ověřovací sbírka úloh pro vyučovací předmět Zeměpis ve školních vzdělávacích programech pro základní vzdělávání

Sleva 18 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Základy přírodopisných znalostí

Autor: Kolektiv autorů - Sobotovi M. a K.,Herink J.

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Titul obsahuje návod k sestavení školních vzdělávacích programů v duchu Rámcových vzdělávacích programů pro 6. - 9. ročník základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií a sbírku úloh k procvičování a ověřování vědomostí a dovedností žáků, která představuje vzorovou banku otázek, úkolů a testových úloh. Pokrývá úplné učivo předepsané Rámcovými vzdělávacími programy.

Sleva 18 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 121 Kč

Skladem

Ekologická a enviromentální výchova

Autor: T. Matějček

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Příručka zaměřená k podpoře průřezového tématu Environmentální výchova podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní školy a nižší stupeň víceletých gymnázií. Tento učební text využijí také další organizace, které se věnují práci s dětmi a mládeží, zejména střediska ekologické výchovy. Text učebnice je rozdělen do čtyř tematických okruhů: Základní podmínky života, Ekosystémy, Lidské aktivity

Sleva 18 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Autor: Kolektiv autorů - Houdková Z.,Baar V.

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Učební text k průřezovému tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání.

Sleva 18 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 102 Kč

Skladem

Zeměpis naší vlasti

Autor: Kolektiv autorů - J. Kastner,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
18 %
Učebnice pro základní školy

Sleva 18 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 106 Kč

Skladem

Zeměpis světa 2

Autor: Kolektiv autorů - Milan Holeček, kol.

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Třetí svazek řady obsahuje učivo regionálního zeměpisu dalších dvou kontinentů – Ameriky a Asie. Používá se obvykle pro výuku zeměpisu v 7. ročníku základních škol nebo v sekundách osmiletých gymnázií. Tematické celky obou těchto velkých kontinentů jsou doplněny opakovací kapitolou, v závěru jsou připojeny tabulky základních údajů o těchto světadílech.

Sleva 20 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Současný svět - učebnice

Autor: Kolektiv autorů - Josef Herink,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Nové vydání zahrnuje základy sociálního, ekonomického a politického zeměpisu (aktualizovaná původní učebnice Současný svět, nejprodávanější z celé řady) a geografické nauky o krajině (dříve samostatný svazek Lidé a příroda) odpovídající tematickým okruhům Společenské a hospodářské složky krajiny a Politická mapa dnešního světa. Používá se v 8. nebo 9. ročníku.Příručka k učebnici Současný svět -

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Krajina a životní prostředí

Autor: Kolektiv autorů - J. Škvor,Kolektiv

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Důležitou tematiku životního prostředí a krajiny přibližuje pracovní sešit formou přístupnou věku žáků. Věnuje se získávání a upevňování poznatků i dovedností, vede žáky k přemýšlení a k debatám o důležitých problémech. Zaměřuje se na výchovu k ekologickému myšlení.

Sleva 17 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 24 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis světa 3

Autor: Kolektiv autorů - Milan Jeřábek, Vít Vilímek

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Závěrečný svazek regionálního zeměpisu světa zahrnuje zeměpisný přehled našeho světadílu, Evropy a Ruska. Používá se obvykle v 7. ročníku nebo v sekundě. Má opakovací kapitolu za částí učebnice zabývající se naším světadílem v celku i za regionální částí, probírající jednotlivé oblasti Evropy. Učebnici uzavírají tabulkové přehledy.

Sleva 20 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Lidé kolem nás

Autor: Matušková Alena

publisher: ČGS

0 / 5
17 %
Obsah tohoto svazku přibližuje žákům základní občanské problémy. učivo je rozděleno do tematických celků Rodina a práce, Soužití lidí, Rozhodování lidí, právo a spravedlnost, Vlastnictví, Kultura, Problémy světa a závarečný celek Aby byl náš svět lepší. Učebnice se doporučuje pro výuku ve 4. nebo 5. ročníku základní školy.

Sleva 17 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 104 Kč

SklademPřihlášení uživatele