Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Přírodopis pro 8. r. – Člověk, učebnice

Autor: M. kolektiv autorů

publisher: ČGS

2 / 5
20 %
Titul zahrnuje tematiku stavby lidského těla a funkce jednotlivých orgánů, dále základy zdravovědy i postavení člověka v živočišném systému. Tento svazek bude ilustrován barevnými fotografiemi a kresbami.

Sleva 20 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Lidé kolem nás

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Učebnice pro 1. stupeň základní školy ke vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Obsah učebnice tohoto svazku přibližuje žákům základní občanské problémy. Učivo je rozděleno do tematických celků Rodina a práce, Soužití lidí, Rozhodování lidí, Právo a spravedlnost, Vlastnictví, Kultura, Problémy světa a závěrečný celek Aby byl náš svět lepší. Učebnice se doporučuje pro výuku ve 4. nebo 5. ročníku

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem u dodavatele

Zoologie 1 - Bezobratlí

Autor: M. kolektiv autorů

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Po úvodním seznámení s obecnou charakteristikou živočichů následuje přehled bezobratlých od prvoků po hmyz. Každá skupina je představena pomocí modelového živočicha. Závěr syntetizuje poznatky a ústí do vysvětlení základních ekologických vztahů a pojmů. Přináší netradiční náměty na pozorování bezobratlých živočichů včetně jednoduchých návodů na jejich chov.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Geologie - učebnice geologie pro ZŠ

Autor: P. Jakeš

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Moderně pojatá učebnice geologie pro základní školy s množstvím originálních ilustrací. Klade důraz na současnou dynamickou geologii, na hledání souvislostí a zákonitostí v neživé přírodě naší planety i na souvislosti živé a neživé přírody, poukazuje na ekologické souvislosti. Lze ji vhodně využít i jako příručku pro výuku fyzického zeměpisu na základních a středních školách.

Sleva 20 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Praktický zeměpis - pracovní sešit

Autor: J. Peštová

publisher: ČGS

0 / 5
19 %
Tento svazek má spíše podobu pracovní učebnice a je určen pro práci s tematickým okruhem Praktický zeměpis, který je Standardem základního vzdělávání předepsán pro všechny ročníky základní školy i odpovídající ročníky víceletých gymnázií! K tomuto často neprávem opomíjenému, ač důležitému tématu je to na našem učebnicovém trhu jediná pomůcka.

Sleva 19 % z běžně ceny 67 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Přírodní prostředí - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - P. Červinka,V. Tampír

publisher: ČGS

0 / 5
21 %
Tento svazek s tematikou obecného fyzického zeměpisu, základů planetárního zeměpisu a kartografie výrazně pomůže při procvičování a upevňování tematických okruhů, které jsou náročné pro žáky 6. ročníku, kde se většinou probírají. Pracovní sešit navazuje na učebnici Přírodní prostředí Země, ale lze jej využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Zeměpis naší vlast - pracovní sešit

Autor: Hana Kühnlová

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Procvičuje učivo regionálního zeměpisu Česka, vede žáky k přemýšlení a debatám o významných problémech. Procvičuje nejen znalosti, ale i některé dovednosti. Navazuje na stejnojmennou učebnici, ale lze ji využít i při práci s jinou učebnicí.

Sleva 20 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Přírodopis pro 6. r. – Botanika 1, Zoologie 1, učebnice

Autor: M. kolektiv autorů

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
První inovovaná učebnice, která vznikla spojením dosavadních učebnic Botanika 1 a Zoologie 1. Na rozdíl od nich byly dvoubarevné ilustrace nahrazeny celobarevnými. Celkové pojetí i texty jednotlivých kapitol jsou shodné s původními učebnicemi, takže lze kombinovat použití původních i nové učebnice a pro žáky je obnovovat postupně. Fotografie řas a sinic: www.fytoplankton.cz.

Sleva 20 % z běžně ceny 60 Kč

Naše cena: 48 Kč

Skladem

Současný svět - Pracovní sešit

Autor: Dana Řezníčková

publisher: ČGS

0 / 5
21 %
Pracovní sešit navazuje na učebnici Současný svět. Uplatní se i při práci s kteroukoliv jinou učebnicí zeměpisu světa.

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Přírodopis pro 7. r. – Botanika 2, Zoologie 2, učebnice

Autor: M. kolektiv autorů

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Učebnice navazuje ve stejném pojetí na Přírodopis pro 6. ročník. V první části seznamuje žáky s hlavními skupinami a s vybranými představiteli obratlovců. Všímá si vztahu živočichů k člověku a jejich ekologických vazeb. Vede žáky ke správnému vztahu k živým tvorům, upozorňuje na ohrožené obratlovce. Ve druhé části úvodní kapitoly vysvětlují základní znaky vyšších rostlin a další část popisuje

Sleva 20 % z běžně ceny 70 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Základy zeměpisných znalostí

Autor: Kolektiv autorů - J. Herink,S. Tlach

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Výrazně upravené a rozšířené 2. vydání příručky přináší návod k sestavení školních vzdělávacích programů pro vyučovací předmět zeměpis na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Představuje konkrétní příklad možného rozpracování školních výstupů a školního učiva ve všech předepsaných tematických

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem

Základy přírodopisných znalostí, příručka pro učitele

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Titul obsahuje návod k sestavení školních vzdělávacích programů v duchu Rámcových vzdělávacích programů pro 6. - 9. ročník základních škol a nižší stupeň víceletých gymnázií a sbírku úloh k procvičování a ověřování vědomostí a dovedností žáků, která představuje vzorovou banku otázek, úkolů a testových úloh. Pokrývá úplné učivo předepsané Rámcovými vzdělávacími programy.

Sleva 20 % z běžně ceny 147 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Ekologická a enviromentální výchova

Autor: T. Matějček

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Výrazně upravené a rozšířené 2. vydání příručky přináší návod k sestavení školních vzdělávacích programů pro vyučovací předmět zeměpis na základních školách a v nižších ročnících víceletých gymnázií zpracovaný na základě Rámcového vzdělávacího programu základního vzdělávání. Představuje konkrétní příklad možného rozpracování školních výstupů a školního učiva ve všech předepsaných tematických

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem

Výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech

Autor: Kolektiv autorů - V. Baar,Z. Houdková

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Učební text k průřezovému tématu výchova k myšlení v evropských a globálních souvislostech podle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Text rozdělen na tři okruhy daného průřezového tématu: Evropa a svět, Objevujeme Evropu a svět, Jsme Evropané.

Sleva 20 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 100 Kč

Skladem

Zeměpis světa 2, učebnice

Autor: Milan Holeček

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Třetí svazek řady obsahuje učivo regionálního zeměpisu dalších dvou kontinentů – Ameriky a Asie. Používá se obvykle pro výuku zeměpisu v 7. ročníku základních škol nebo v sekundách osmiletých gymnázií. Tematické celky obou těchto velkých kontinentů jsou doplněny opakovací kapitolou, v závěru jsou připojeny tabulky základních údajů o těchto světadílech. K učebnici si zdarma můžete stáhnout

Sleva 20 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 90 Kč

Skladem

Současný svět, učebnice zeměpisu

Autor: Josef Herink

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Nové vydání zahrnuje základy sociálního, ekonomického a politického zeměpisu (aktualizovaná původní učebnice Současný svět, nejprodávanější z celé řady) a geografické nauky o krajině (dříve samostatný svazek Lidé a příroda) odpovídající tematickým okruhům Společenské a hospodářské složky krajiny a Politická mapa dnešního světa. Používá se v 8. nebo 9. ročníku. K učebnici Současný svět si zdarma

Sleva 20 % z běžně ceny 145 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Krajina a životní prostředí, pracovní sešit

Autor: J. kolektiv autorů

publisher: ČGS

0 / 5
21 %
Důležitou tematiku životního prostředí a krajiny přibližuje pracovní sešit formou přístupnou věku žáků. Věnuje se získávání a upevňování poznatků i dovedností, vede žáky k přemýšlení a k debatám o důležitých problémech. Zaměřuje se na výchovu k ekologickému myšlení.

Sleva 21 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 23 Kč

Skladem

Zeměpis světa 3, učebnice

Autor: Kolektiv autorů - M. Jeřábek,V. Vilímek

publisher: ČGS

0 / 5
20 %
Závěrečný svazek regionálního zeměpisu světa zahrnuje zeměpisný přehled našeho světadílu, Evropy a Ruska. Používá se obvykle v 7. ročníku nebo v sekundě. Má opakovací kapitolu za částí učebnice zabývající se naším světadílem v celku i za regionální částí, probírající jednotlivé oblasti Evropy. Učebnici uzavírají tabulkové přehledy. K učebnici si zdarma můžete stáhnout příručku pro učitele

Sleva 20 % z běžně ceny 113 Kč

Naše cena: 90 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí