Registrace | Přihlášení


Učebnice - 2. stupeň ZŠ - Danuše Kvasničková

Filtrování

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ - 1. část

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

1.5 / 5
16 %
Učebnice ekologického přírodopisu mají výrazné ekologické zaměření a respektují tak moderní požadavky na výuku. První část učebnice se věnuje organismům žijícím v ekosystémech lidmi intenzivně využívaných a vytvářených, tedy v zahradách, uvnitř našich obydlí i v jejich nejbližším okolí. Ukazuje, jak základní principy vztahů organismů platí i pro cizokrajné ekosystémy na souši i v moři, uvádí

Sleva 16 % z běžně ceny 140 Kč

Naše cena: 118 Kč

Skladem

Ekologický přírodopis, ŠVP pro 6.–9. r. ZŠ, metodická příručka

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Příručka je určena progresivním učitelům, kteří preferují ekologické pojetí učiva jako základ environmentálního vzdělávání a výchovy. Ukazuje souvislosti mezi posloupností přírodopisného učiva v učebnicích Ekologického přírodopisu a cílovým zaměření přírodopisu, očekávanými výstupy a klíčovými kompetencemi.

Sleva 16 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Ekologický přírodopis pro 6. ročník ZŠ - Učebnice

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
S využitím přístupných metod aktivního poznávání uvádí autoři žáky do hlavních ekosystémů naší přírody – do lesa, k rybníku, na louky a pole. Seznamují je s organismy, které v nich žijí (od nejjednodušších až po složitější v souladu s jejich systematickým zařazením), a zároveň s jejich vztahy, které umožňují věčný oběh látek v přírodě. Ukazují vlivy člověka na přírodu, zdůrazňují nezbytnost

Sleva 16 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ - Učebnice

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Autoři vychází z ukázky postupného vývoje našeho poznávání přírodních zákonitostí. V první části uvádějí základní podmínky života na naší Zemi, zejména informace o stavbě a vnitřních i vnějších dějích působících v neživé přírodě a o vztazích neživé přírody k přírodě živé a k člověku. V další části shrnují základní informace o vývoji zemského povrchu a života (včetně člověka), o důkazech

Sleva 16 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem

Ekologický přírodopis pro 6. ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Pracovní sešit je plný rozmanitých úkolů, které podněcují aktivitu žáků a pomáhají k ověřování a upevňování učiva.

Sleva 16 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Ekologický přírodopis pro 8. ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Pracovní sešit je plný rozmanitých úkolů, které podněcují aktivitu žáků a pomáhají k ověřování a upevňování učiva.

Sleva 16 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Ekologický přírodopis pro 9. ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Pracovní sešit je plný a rozmanitých úkolů, které podněcují aktivitu žáků a pomáhají k ověřování a upevňování učiva.

Sleva 16 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Ekologický přírodopis pro 8. r. ZŠ, učebnice

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Srovnávací metoda použitá v tomto díle je základem poznávání stavby a funkce těla nejprve obratlovců, později pak hlubšího poznávání stavby a funkce těla člověka. Při výkladu se klade důraz na uvědomování si vlivu způsobu života a okolního prostředí na zdraví jedinců i na uvědomování si odpovědnosti za aktivní ochranu našeho životního prostředí.

Sleva 16 % z běžně ceny 150 Kč

Naše cena: 126 Kč

Skladem u dodavatele

Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ - Pracovní sešit

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Pracovní sešit je plný a rozmanitých úkolů, které podněcují aktivitu žáků a pomáhají k ověřování a upevňování učiva.

Sleva 16 % z běžně ceny 75 Kč

Naše cena: 63 Kč

Skladem

Ekologický přírodopis pro 7. ročník ZŠ - 2. část

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Cais,Jiří Froněk,Jan Jeník,Danuše Kvasničková,Pavel Pecina

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Druhá část učebnice se zaměřuje na poznávání charakteristických znaků a souvislostí mezi stavbou a funkcí těla jednobuněčných organismů, rostlin a bezobratlých živočichů, jejichž příklady již žáci znají z předcházejícího učiva.

Sleva 16 % z běžně ceny 125 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem u dodavatele

Ekologický přírodopis pro 6. r. ZŠ – Les - DVD

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Videoučebnice Les k Ekologickému přírodopisu pro 6. ročník ZŠ obsahuje čtrnáct částí, jejichž názvy odpovídají učebnici Ekologického přírodopisu pro 6. ročník ZŠ. Popisuje a především názorně ukazuje život jednotlivých lesních organismů, jejich vztahy i celý lesní ekosystém. Délka jednotlivých částí je od 5 do 10 minut, což umožňuje vhodné zařazení do běžné vyučovací hodiny.

Sleva 16 % z běžně ceny 900 Kč

Naše cena: 756 Kč

Skladem u dodavatele

Ekosystémy naší přírody - DVD pro 7. ročník ZŠ

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Videoučebnice Ekosystémy naší přírody shrnuje informace o základních rozdílech mezi přirozenými a umělými (kulturními) ekosystémy naší přírody a uvádí jejich příklady v naší krajině. Je využitelná k Ekologickému přírodopisu v 6., 7. i 9. ročníku ZŠ, popř. ke shrnutí ve vyšších ročnících v biologii nebo v zeměpisu.

Sleva 16 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Ekologický přírodopis pro 6. r. ZŠ – Voda - DVD

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Videoučebnice Voda k Ekologickému přírodopisu pro 6. ročník ZŠ obsahuje šest částí. Popisuje život jednotlivých vodních organismů, jejich vztahy a vodní ekosystémy (především rybník) jako celky. Délka jednotlivých částí je rovněž vhodná pro zařazení do běžné vyučovací hodiny.

Sleva 16 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 504 Kč

Skladem u dodavatele

Ekologický přírodopis pro 6. r. ZŠ – Pole a louka - DVD

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Videoučebnice Pole a louka k Ekologickému přírodopisu pro 6. ročník ZŠ obsahuje pět částí. Popisuje život jednotlivých organismů a jejich vztahy. Předvádí základní stepní ekosystémy jako celky, ukazuje na dopady lidských zásahů do těchto ekosystémů. Délka jednotlivých částí se pohybuje od 5 do12 minut.

Sleva 16 % z běžně ceny 600 Kč

Naše cena: 504 Kč

Skladem u dodavatele

Ekologický přírodopis pro 6. r. ZŠ – Hory 1 a 2 - DVD

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Videoučebnice Hory k Ekologickému přírodopisu pro 6. a 9. ročník ZŠ vznikla v České televizi ve spolupráci s Ekologickými multimédii. Je možno ji využít zejména jako ukázku výškových stupňů a dalších rozmanitých ekosystémů naší přírody v závěru 6. ročníku a k tématu Rozmanitost naší přírody v 9. ročníku.

Sleva 16 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatele

Ekologický přírodopis pro 7. r. ZŠ – Rumiště a lidská sídla 1 a 2 - DVD

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %

Sleva 16 % z běžně ceny 300 Kč

Naše cena: 252 Kč

Skladem u dodavatele

Ekologický přírodopis pro 7. r. ZŠ – Městská zeleň 1 a 2 - DVD

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: Fortuna

0 / 5
16 %
Videoučebnice Městská zeleň je připravena k Ekologickému přírodopisu pro 7. ročník a je možno ji využít i v závěru 8. ročníku a v 9. ročníku ZŠ.

Sleva 16 % z běžně ceny 200 Kč

Naše cena: 168 Kč

Skladem u dodavatele

Ekologický přírodopis pro 8. r. ZŠ, CD - multilicence

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: SPN - pedagogické nakladatelst

0 / 5
16 %
Metodická příručka na tomto CD doplňuje učebnici Ekologického přírodopisu pro 8. ročník základní školy. Obsahuje teoretickou část pojednávající o výuce ekologického přírodopisu; v ní autorka přibližuje cíle a význam ekologického přírodopisu, charakterizuje koncepci a strukturu učiva, doporučuje vhodné metody a formy výuky a uvádí obsahový i metodický rozbor učiva ekologického přírodopisu v daném

Sleva 16 % z běžně ceny 500 Kč

Naše cena: 420 Kč

Skladem u dodavatele

Ekologický přírodopis pro 8. r. ZŠ, CD - jednouživatelská licence

Autor: Danuše Kvasničková

publisher: SPN - pedagogické nakladatelst

0 / 5
16 %
Metodická příručka na tomto CD doplňuje učebnici Ekologického přírodopisu pro 8. ročník základní školy. Obsahuje teoretickou část pojednávající o výuce ekologického přírodopisu; v ní autorka přibližuje cíle a význam ekologického přírodopisu, charakterizuje koncepci a strukturu učiva, doporučuje vhodné metody a formy výuky a uvádí obsahový i metodický rozbor učiva ekologického přírodopisu v daném

Sleva 16 % z běžně ceny 250 Kč

Naše cena: 210 Kč

Skladem u dodavatelePrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí