Registrace | Přihlášení


Dějepis pro základní školy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějepis 9 pro základní školy - Nejnovější dějiny - Metodická příručka

Autor: Veronika Válková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
14 %
Metodická příručka pro učitele k učebnici Dějepis 9 pro základní školy - Nejnovější dějiny

Sleva 14 % z běžně ceny 190 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Novověk I. - Dějepisné atlasy pro základní školy a víceletá gymnázia

Autor: neuveden

publisher: Kartografie PRAHA, a. s.

4.5 / 5
22 %
Další z ucelené řady sešitových atlasů pro ZŠ a víceletá gymnázia přináší detailní mapové zpracování dějin od zámořských plaveb do poloviny 18. století. Na úvod jsou v praktickém přehledu znázorněny nejdůležitější objevy lidského umu a poznání, následuje podkapitola o zámořských objevech, doplněna medailony významných mořeplavců a objevitelů a časová přímka důležitých historických událostí.

Sleva 22 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 116 Kč

Skladem

Novověk II. - metodická příručka pro učitele

Autor: neuveden

publisher: Kartografie PRAHA, a. s.

5 / 5
14 %
Metodická příručka pro učitele Novověk II provází stejnojmenný dějepisný atlas a pomáhá vyučujícímu s přípravou na hodinu a při práci v hodině.

Sleva 14 % z běžně ceny 29 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Dějepis 6 pro základní školy - Pravěk a starověk- Metodická příručka

Autor: Veronika Válková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.7 / 5
14 %
Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovním sešitem Dějepis pro 6. ročník ZŠ (V. Válková). Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi. Obsahuje rovněž řešení úkolů a zadání jak z učebnice, tak z pracovního sešitu. Učebnice a pracovní sešit jsou úvodní částí nové koncepční řady učebnic pro výuku

Sleva 14 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Dějepis 7 pro základní školy - Středověk a raný novověk - Metodická příručka

Autor: Veronika Válková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
14 %
Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovní sešitem Dějepis pro 7. ročník ZŠ (V. Válková). Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi. Obsahuje rovněž řešení úkolů a zadání jak z učebnice, tak z pracovního sešitu. Učebnice a pracovní sešit jsou druhou částí nové koncepční řady učebnic pro výuku

Sleva 14 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 128 Kč

Skladem

Dějepis 8 pro základní školy Novověk - Pracovní sešit

Autor: František Parkan

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4 / 5
Pracovní sešit je užitečným doplňkem nové učebnice Dějepis 8 pro základní školy - novověk (V. Válková) a tvoří s ní logický celek . Obě publikace jsou zpracovány plně v souladu s požadavky a doporučeními RVP pro základní vzdělávání, mají jednotnou schvalovací doložku MŠMT. Tvoří třetí část nové řady učebnic pro výuku dějepisu na 2. stupni, případně v nižších ročnících víceletých gymnázií.

Sleva 10 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Dějepis 8 pro základní školy - Novověk - Metodická příručka

Autor: Veronika Válková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4.3 / 5
14 %
Tato metodická příručka je pomůckou pro učitele, kteří pracují s učebnicí a pracovním sešitem Dějepis pro 8. ročník ZŠ (V. Válková). Přináší kompletní didaktický rozbor učebnice a pracovního sešitu a doporučení autorů pro práci s nimi. Obsahuje rovněž řešení úkolů a zadání jak z učebnice, tak z pracovního sešitu. Učebnice a pracovní sešit jsou třetí částí nové koncepční řady učebnic pro výuku

Sleva 14 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Hravý dějepis 7 - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
Nové pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují znalosti z učebnice. Rozmanité úlohy slouží k procvičení probraného učiva v souladu s RVP. Většina cvičení je

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
12 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. Učebnice nekladou důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, mapy, fotografie a obrázky. Navíc

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Hravý dějepis 8 - učebnice

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

4 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (barevný pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 6. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny

Sleva 5 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Dějepis 7 pro základní školy - Středověk a raný novověk - Pracovní sešit

Autor: Veronika Válková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
Pracovní sešit k učebnici dějepisu pro 7. ročník ZŠ.

Sleva 10 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice 2. vydání - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Učebnice umožňuje vyučujícím systematicky rozvíjet schopnost žáků porozumět různým typům textů, záznamů i obrazových materiálů.

Sleva 3 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem

Dějiny novověku, 2. díl (učebnice pro ZŠ)

Autor: Kolektiv autorů - Pavel Augusta,František Honzák

publisher: Práce

5 / 5
Devítidílná dějepisná řada učebnic spolu s pracovními sešity pro ZŠ a víceletá gymnázia má již ve školách své stálé místo. Zachycuje dějinný vývoj od pravěku až do konce 80. let 20. století. Netradiční koncepce předkládá žákům živý obraz minulých věků a vzbuzuje v nich spíše zájem o historii, než aby je uvedla pouze do nezáživné říše dat, jmen a událostí. Autoři vsadili na čtivou, svižnou a

Sleva 6 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 112 Kč

Skladem u dodavatele

Dějiny středověku

Autor: Zdeněk Beneš

publisher: Práce

3.9 / 5
Druhý svazek světových dějin navazuje bezprostředně na první a začíná zánikem západořímské říše. Výklad je doveden k přelomu 16. a 17. století. Učebnice je koncipována jako učební prostředek, nástroj k výuce a historickému poznávání. Obsahuje tedy více údajů a dat než bývalo zvykem a je na učiteli, aby vybral podle vyspělosti žáků konkrétní didaktický celek.

Sleva 3 % z běžně ceny 249 Kč

Naše cena: 242 Kč

Skladem

Dějepis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

3.8 / 5
Učebnice pro 6. ročník/primu obsahuje: Co, proč a jak se budeme učit (úvod do studia dějepisu); Pravěk; První starověké státy (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, Starověká Fénicie, Kanaán a starý Izrael. Život asijských kočovníků); Starověké Řecko; Starověký Řím; Shrnutí poznatků o pravěku a starověku; Slovníček pojmů; Rejstřík; Přehled požadovaných výstupů a rozvíjených klíčových kompetencí RVP.

Sleva 3 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 174 Kč

Skladem u dodavatele

Hravý dějepis 6 - pracovní sešit - Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

3.8 / 5
Nové pracovní sešity Hravý dějepis jsou koncipovány tak, aby žákům inovativním a poutavým způsobem přiblížily učivo dějepisu. Prostřednictvím ilustrací a barevných reprodukcí dobových hmotných pramenů vzbuzují u žáků větší zájem o tento předmět. Obsahují úryvky z kronik, které doplňují znalosti z učebnice. Rozmanité úlohy slouží k procvičení probraného učiva v souladu s RVP. Většina cvičení je

Sleva 10 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Dějepis 8 pro základní školy - Novověk

Autor: Kolektiv autorů - Libuše Válková,Veronika Válková

publisher: SPN - pedagogické nakl.

3.5 / 5
14 %
Učebnice tvoří třetí díl zcela nové řady dějepisů pro 2. stupeň ZŠ a pro nižší ročníky víceletých gymnázií. Předcházející díly řady - pravěk a starověk (6. ročník) a středověk a raný novověk (7. ročník) byly vydány v minulých dvou letech. Závěrečná část řady - nejnovější dějiny bude k dispozici na jaře 2009.Celá řada je zpracována v souladu s požadavky a záměry RVP ZV a vychází vždy se

Sleva 14 % z běžně ceny 165 Kč

Naše cena: 142 Kč

Skladem

Dějepis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

3.5 / 5
Pracovní sešit usnadňuje žákům koncipování ucelených poznámek. Obsahuje zajímavé úkoly, díky nimž žáci zdokonalí své vědomosti a dovednosti. Nabízí prostor pro tvůrčí psaní, které žákovi umožní uplatnit vlastní postřehy a nápady. Vyjímatelný přehled učiva usnadní studium v dalších ročnících.

Sleva 5 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Dějepis 6 pro ZŠ a VG - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

3.4 / 5
Pracovní sešit usnadňuje žákům koncipování ucelených poznámek, nabízí zajímavé úkoly, umožňuje tvůrčí psaní. Žák má možnost zvolit vlastní název lekce. Ušetří čas doplněním osnovy předepsaných poznámek a získá ucelený základ zápisu. Prostřednictvím zajímavých úkolů zdokonalí své vědomosti a dovednosti, lépe porozumí učivu. Prostor pro tvůrčí psaní mu umožní uplatnit vlastní postřehy a

Sleva 5 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavateleAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí