Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Školní výpravy do krajiny češtiny - Didaktika českého jazyka pro ZŠ a VG

Autor: Stanislav Štěpáník

publisher: Fraus

0 / 5
18 % Top50 Novinka
Praktická příručka Školní výpravy do krajiny češtiny představuje ucelenou koncepci výuky českého jazyka pro základní školy a nižší ročníky víceletých gymnázií, která akcentuje komunikační a kognitivní cíle a zohledňuje aktuální vzdělávací kontexty. Kniha obsahuje nejen teoretický základ, ale především detailně popsané návrhy konkrétních výukových realizací výchozích principů. Právě praktičnost

Sleva 18 % z běžně ceny 349 Kč

Naše cena: 286 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Pracovní sešit je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu pro chytré hlavy. Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný přehled učiva daného ročníku.

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Fyzika – nová generace vychází z původní učebnicové řady. Jedná se o moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků i s praktickými aplikacemi. Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 7 pro ZŠ a VG Příručka učitele (nová generace)

publisher: Fraus

5 / 5
Učebnici a pracovní sešit připravujeme na srpen, příručku učitele na listopad 2013.

Sleva 9 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 454 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Čítanka je komponovaná jako výběrová, převažují texty prozaické, zastoupeny jsou i drama a lyrická poezie. V čítance se nachází minimum metatextů, náměty pro interpretační analýzu jsou obsaženy v Příručce učitele. Součástí čítanky je i slovníček základních literárněvědných pojmů. Od sedmého ročníku je zařazen i chronologický přehled autorů, na webových stránkách nakladatelství je podrobný

Sleva 9 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Přírodopis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešit obsahuje řadu praktických úkolů, jež vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností, učí ho samostatně vyhledávat a třídit informace, hledat varianty řešení, formulovat a vyjadřovat myšlenky. Zahrnuje úkoly na reprodukování faktů, rozlišování, třídění, zjišťování vztahů mezi fakty, pro výklad, na řešení problémové situace. Do pracovního sešitu

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Řada učebnic přírodopisu, které učí žáka poznávat přírodu, její objekty, jevy a zákonitosti jako propojený systém.

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 8 pro ZŠ a VG - Učebnice s 3D modely

Autor: Kolektiv autorů - Drahuše kolektiv autorů,Ivana Markvartová,Jana Pelikánová

publisher: Fraus

5 / 5
Třetí z nové řady učebnic přírodopisu pro ZŠ a VG - tzv. nové generace systémových uzčebnic, je aktualizací učebnice Přírodopis 8, v níž byly zohledněny požadavky a podněty učitelů, který ji prakticky používají už téměř 10 let. V učebnici pro 8. ročník je zachováno učivo o savcích a člověku. Nově je v učebnici zpracována kapitola o vývoji člověka, která reaguje na nové vědecké poznatky v této

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Pracovní sešit obsahuje řadu praktických úkolů, jež vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností.

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Člověk a příroda - Informace a komunikace

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Tato nová řada publikací je určena pro odbornou výuku především přírodovědných, ale částečně i společenskovědních předmětů na II. stupni základních škol a ve víceletých gymnáziích. Témata jsou zpracována tak, že umožňují ucelený pohled na danou problematiku. Naleznete zde návody na pokusy, pozorování a aplikace v oborech,jako jsou přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, ekologie, astronomie,histori.

Sleva 9 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu Pro chytré hlavy.Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný Přehled učiva daného ročníku.

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - příručka učitele

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

4 / 5
Představuje nezbytnou součást učebnice. Obsahuje klíč ke všem cvičením a všem úkolům v učebnici a v pracovním sešitě. Nedílnou součástí jsou i stručně formulované cíle, upozornění na problémová místa výkladu, další náměty pro práci v hodině i doma, prověřovací testy a prověřovací úkoly, jazykové rozbory, diktáty a pravopisná cvičení. Samozřejmostí je podrobný návrh časově-tematického plánu.

Sleva 9 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 454 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu Pro chytré hlavy. Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný Přehled učiva daného ročníku.

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Matematika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Geometrie - pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Didaktika matematiky III. část

publisher: Fraus

4 / 5
Publikace pro učitele matematiky, studenty učitelství, ale také pro další zájemce o studium matematiky a její historie. Vyplňuje citelnou mezeru v naší odborné literatuře, kterou je kvalitní učebnice didaktiky středoškolské matematiky.

Sleva 9 % z běžně ceny 299 Kč

Naše cena: 272 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice 2. vydání - Učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Učebnice umožňuje vyučujícím systematicky rozvíjet schopnost žáků porozumět různým typům textů, záznamů i obrazových materiálů.

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice /nová generace/

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

3.8 / 5
Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice a pracovní sešity nové generace s učebnicemi a pracovními sešity původní řady. Nová generace učebnic českého jazyka je aktualizovanou řadou úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. V učebnici pro 6. ročník jsme upravili oddíl Komunikace a sloh, odstranili jsme telegram, přidali jsme e-mail, SMS, doplnili jsme další cvičení. Výhody oproti

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Chemie 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

3.8 / 5
Pracovní sešit je vhodným a užitečným doplňkem učebnice. Je strukturován a koncipován tak, aby po vyřešení úkolů sloužil jako zápis z vyučovací hodiny. Součástí sešitu je vyjímatelný přehled učiva.

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Český jazyk 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Zdena Krausová,Renata Teršová

publisher: Fraus

3 / 5
Pracovní sešit Český jazyk 7 – nová generace 2v1 zohledňuje změny v nové učebnici. Nově obsahuje unikátní kódy na zdarma portál pro žáky, kde mohou procvičovat učivo přímo navázané na jednotlivá témata z tohoto pracovního sešitu. Tento pracovní sešit je vhodný pouze k učebnicím nové generace. Nedoporučujeme jeho užívání v kombinaci s učebnicemi původní řady.

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavateleAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí