Registrace | Přihlášení


Fyzika pro základní školy

Nejprodávanější v této kategorii

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Tabulky pro základní školu

Autor: František Běloun

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.5 / 5
12 %
Matematické, fyzikální a chemické tabulky jsou doplněny přehledem některých důležitých vzorců a přehledem užívaných značek. V roce 2006 vyšlo aktualizované nové vydání. Matematická část je nově graficky upravena, jsou v ní doplněny vztahy týkající se funkcí a finanční matematiky. Údaje ve fyzikální a chemické části byly revidovány s použitím nejnovějších dostupných pramenů.

Sleva 12 % z běžně ceny 157 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Přehled fyziky pro ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Petr kolektiv autorů, Kupka

publisher: Kupka

5 / 5
14 %
Přehledně zpracované učivo základní školy - od základních pojmů až po optiku a astrofyziku. 39 nákresů, grafů a tabulek, přehled elektrotechnických značek.

Sleva 14 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Fyzika pro 9. r. ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Bohuněk,R. Kolářová

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.7 / 5
12 %
čebnice je součástí osvědčené čtyřdílné řady. Je zpracovaná v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem. V jednotlivých článcích je uvedeno stručné vysvětlení nových poznatků a ukázky jejich využití v denním životě, ale i návody na pozorování a provádění pokusů. V závěru každého článku je shrnutí toho, co je užitečné si zapamatovat. V učebnici jsou zařazeny i laboratorní úlohy a výsledky úloh.

Sleva 12 % z běžně ceny 164 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Fyzika pro 7. r. ZŠ - pracovní sešit

Autor: Jiří Bohuněk

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.1 / 5
Pracovní sešit doplňuje učebnici, umožní žákům procvičit si probírané učivo a rychle si ověřit (bez zdlouhavého opisování zadání), jak učivu porozuměli. V závěru jsou listy pro zpracování laboratorních úloh.

Sleva 5 % z běžně ceny 94 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

Fyzika pro 9. r. ZŠ - pracovní sešit

Autor: Jiří Bohuněk

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.5 / 5
Pracovní sešit doplňuje učebnici. Lze ho využít pro individuální práci žáků. Umožní jim rychle (bez zdlouhavého opisování zadání) si ověřit, jak učivu porozuměli. V závěru jsou listy pro zpracování laboratorních úloh.

Sleva 5 % z běžně ceny 94 Kč

Naše cena: 89 Kč

Skladem

SOUHRN FYZIKY pro ZŠ A4

Autor: Martin Macháček

publisher: Holman

4 / 5
15 %
Učební látka v koncentrované podobě, vhodná pro opakování. Přehledné členění, grafická úprava a volba barev umožňuje rychlou orientaci v textu a snadnější zapamatování, doplněno barevnými tabulkami, grafickými nákresy, fotografiemi.

Sleva 15 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 1. díl

Autor: Jiří Bohuněk

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

5 / 5
12 %
Sbírka je určena k procvičování, opakování a prohlubování učiva fyziky, k přípravě na fyzikální olympiádu a archimediádu i k přípravě na zkoušky na střední školu. První díl pokrývá celou tematiku mechaniky pevných látek ve všech ročnících ZŠ.

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 2. díl

Autor: Jiří Bohuněk

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

5 / 5
12 %
Sbírka je určena k procvičování, opakování a prohlubování učiva fyziky, k přípravě na fyzikální olympiádu a archimediádu i k přípravě na zkoušky na střední školu

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Sbírka úloh z fyziky pro ZŠ, 3. díl

Autor: Jiří Bohuněk

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

5 / 5
12 %
Sbírka je určena k procvičování, opakování a prohlubování učiva fyziky, k přípravě na Fyzikální olympiádu a Archimediádu i k přípravě na zkoušky na střední školu.

Sleva 12 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 105 Kč

Skladem

Fyzika 7 pro základní školy a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: Martin Macháček

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

5 / 5
Pro základní školy a víceletá gmynázia Pracovní sešit doplňuje učebnici. Lze ho využít pro individuální práci žáků. Umožní jim rychle (bez zdlouhavého opisování zadání) si ověřit, jak učivu porozuměli.

Sleva 4 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Fyzika 9 pro základní školy a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: Martin Macháček

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

4.3 / 5
Pro základní školy a víceletá gmynázia Pracovní sešit doplňuje učebnici. Lze ho využít i pro individuální práci žáků. Umožní jim rychle (bez zdlouhavého opisování zadání) ověřit si, jak učivu porozuměli.

Sleva 4 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Fyzika 8 pro základní školy a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: Martin Macháček

publisher: PROMETHEUS, spol. s r. o.

5 / 5
Pro základní školy a víceletá gmynázia Pracovní sešit doplňuje učebnici. Lze ho využít pro individuální práci žáků. Umožní jim rychle (bez zdlouhavého opisování zadání) si ověřit, jak učivu porozuměli.

Sleva 4 % z běžně ceny 90 Kč

Naše cena: 86 Kč

Skladem

Sbírka úloh z fyziky pro 6. - 9. ročník základní školy

Autor: Kolektiv autorů - F. Jáchim, kolektiv autorů

publisher: SPN - pedagogické nakl.

4 / 5
14 %
Nová sbírka obsahuje kontrolní úlohy a testy učiva fyziky v 6.-9. ročníku ZŠ a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií. Je složena ze čtyř dílů, každý z nich prověřuje učivo konkrétního ročníku, jak to vyžadují současné vzdělávací standardy. Každý celek obsahuje: otázky na základní pojmy, početní úkoly, problémové úlohy, náměty na pokusy, úlohy pro talentované žáky, úkoly pro práci na PC,

Sleva 14 % z běžně ceny 167 Kč

Naše cena: 144 Kč

Skladem

Fyzika 1 pro základní školy - Fyzikální veličiny a jejich měření - Metodická příručka

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
Tato metodická příručka je určena učitelům pro usnadnění práce s učebnicí FYZIKA 1 pro základní školu – fyzikální veličiny a jejich měření (autoři J. Tesař, F. Jáchim). Obsahuje rozpis učiva, učební plán, vyjadřuje se ke klíčovým kompetencím a k výstupům práce s učebnicí. Uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům, obsaženým v učebnici.

Sleva 9 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 58 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika 2 pro základní školy - Síla a její účinky - pohyb těles - Metodická příručka

Autor: Kolektiv autorů - František Jáchim,Jiří Tesař

publisher: SPN - pedagogické nakl.

5 / 5
Metodická příručka je určena pro usnadnění práce s učebnicí Fyzika 2 pro základní školu - SÍLA A JEJÍ ÚČINKY, POHYB TĚLES. Obsahuje rozpis učiva, učební plán, uvádí výsledky složitějších úkolů a návody k pokusům obsaženým v učebnici. Fyzika 2 je druhou částí nové řady učebnic fyziky pro ZŠ. Odpovídá požadavkům RVP ZV, učebnice vycházejí se schvalovacími doložkami. Další díly řady (3. + 4. část)

Sleva 10 % z běžně ceny 89 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem u dodavatele

Fyzika pro každého - rychlokurz fyziky

Autor: Kolektiv autorů - Renata Holubová,Hana Kolářová,Roman Kubínek

publisher: RUBICO

5 / 5
27 %
Fyzika pro každého obsahuje stručný přehled základních poznatků fyziky na úrovni gymnaziálních vědomostí. Text je doplněn řadou informací o použití fyziky v praktickém životě, stejně jako příkladů využívání fyzikálních zákonů v živé přírodě. Naleznete zde otázky, testové úlohy a příklady, které vám umožní zamyslet se nad danými problémy a pomohou vám lépe pochopit vysvětlované učivo. Kniha je

Sleva 27 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Hravá fyzika 7 - učebnice - nová řada

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
12 %
Učebnice fyziky byla vytvořena s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim pochopení, kde všude se v běžném životě bez fyziky neobejdeme. Na učebnici proto pracoval tým zkušených učitelů ze základních škol společně s lektorem doc. RNDr. Romanem Kubínkem, CSc.. Učivo je doplněno zajímavostmi, mezipředmětovými vztahy, pokusy (návrhy na domácí pokusy) a příklady

Sleva 12 % z běžně ceny 175 Kč

Naše cena: 154 Kč

Skladem

Hravá fyzika 7 – pracovní sešit - nová řada

Autor: neuveden

publisher: TAKTIK

5 / 5
12 %
Pracovní sešit fyziky byl vytvořen s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim pochopení, kde všude se v běžném životě bez fyziky neobejdeme. Na sešitu proto pracoval tým zkušených učitelů ze základních škol. Pracovní sešit fyziky byl vytvořen s cílem zvýšit zájem žáků o fyziku, motivovat je ke studiu a ulehčit jim pochopení, kde všude se v běžném životě bez fyziky

Sleva 12 % z běžně ceny 105 Kč

Naše cena: 92 Kč

Skladem

Přírodní vědy - Spolu to zvládneme

Autor: Carol Vordermanová

publisher: Slovart

5 / 5
20 %
Unikátní obrazový průvodce základy biologie, chemie a fyziky Bojují vaše děti ve škole nejen s matematikou, ale i s náročnějšími pasážemi přírodních věd počínaje biologií, genetikou a konče chemií, fyzikou a astronomií? Připadají vám poučky a definice těchto základních věd složité, nechápete souvislosti, nedokážete vystihnout podstatu? V knize plné krátkých, srozumitelných a výstižných textů,

Sleva 20 % z běžně ceny 399 Kč

Naše cena: 319 Kč

Skladem

Fyzika 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Autor: kolektiv autorů

publisher: Fraus

5 / 5
Fyzika – nová generace vychází z původní učebnicové řady. Jedná se o moderní učebnice, které věnují zvýšenou pozornost odbourávání izolovaného přístupu fyziky k probírané problematice, efektivnímu provázání obsahu jednotlivých učebních předmětů a maximálnímu propojení získaných poznatků s každodenní zkušeností žáků i s praktickými aplikacemi. Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat

Sleva 3 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 174 Kč

SklademAntigenní test

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí