Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ - Lucie Hlavatá

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Přírodopis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

4 / 5
Pracovní sešit obsahuje řadu praktických úkolů, jež vedou žáka k logickému vyvozování závěrů, využívání vlastního úsudku a zkušeností.

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Čítanka 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

4 / 5
Čítanka je komponovaná jako výběrová, převažují texty prozaické, zastoupeny jsou i drama a lyrická poezie. V čítance se nachází minimum metatextů, náměty pro interpretační analýzu jsou obsaženy v Příručce učitele. Součástí čítanky je i slovníček základních literárněvědných pojmů. Od sedmého ročníku je zařazen i chronologický přehled autorů, na webových stránkách nakladatelství je podrobný

Sleva 9 % z běžně ceny 199 Kč

Naše cena: 181 Kč

Skladem

Člověk a příroda - Informace a komunikace

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

5 / 5
Tato nová řada publikací je určena pro odbornou výuku především přírodovědných, ale částečně i společenskovědních předmětů na II. stupni základních škol a ve víceletých gymnáziích. Témata jsou zpracována tak, že umožňují ucelený pohled na danou problematiku. Naleznete zde návody na pokusy, pozorování a aplikace v oborech,jako jsou přírodopis, zeměpis, chemie, fyzika, ekologie, astronomie,histori.

Sleva 9 % z běžně ceny 119 Kč

Naše cena: 108 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

4 / 5
Pracovní sešit je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu pro chytré hlavy. Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný přehled učiva daného ročníku.

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - příručka učitele

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

4 / 5
Představuje nezbytnou součást učebnice. Obsahuje klíč ke všem cvičením a všem úkolům v učebnici a v pracovním sešitě. Nedílnou součástí jsou i stručně formulované cíle, upozornění na problémová místa výkladu, další náměty pro práci v hodině i doma, prověřovací testy a prověřovací úkoly, jazykové rozbory, diktáty a pravopisná cvičení. Samozřejmostí je podrobný návrh časově-tematického plánu.

Sleva 9 % z běžně ceny 499 Kč

Naše cena: 454 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

4 / 5
Řada učebnic přírodopisu, které učí žáka poznávat přírodu, její objekty, jevy a zákonitosti jako propojený systém.

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Matematika 9 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Geometrie - pracovní sešit

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

5 / 5
Pracovní sešit je praktickým a užitečným doplňkem k  učebnici, má shodné řazení a číslování celků jako učebnice. Pracovní sešit usnadňuje řešení úloh z učebnice a umožňuje žákům zapisovat poznámky a řešení k úlohám z vyučovací hodiny. Současně obsahuje i  řadu příkladů k samostatnému procvičování, domácím úkolům, úlohy pro nadané žáky apod. Je koncipován tak, aby v hodině matematiky žáci nemuseli

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem u dodavatele

Přehledy českého jazyka pro žáky a studenty - mluvnice, pravopis, sloh

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

4 / 5
14 %
Příručka je koncipována jako soubor přehledů, paradigmat, algoritmů a schémat, které jsou doplněny řadou konkrétních příkladů. Struktura i proporce jednotlivých kapitol zohledňují uživatele - text je jasný, srozumitelný, přehledný. K rychlé orientaci v celé publikaci výrazně přispívá její grafická podoba.

Sleva 14 % z běžně ceny 95 Kč

Naše cena: 82 Kč

Skladem

Český jazyk 9/III. díl - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení - Přehledy, tabulky, rozbory, cvičení

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

4.8 / 5
14 %
Obsahuje diktáty, cvičení a především jazykové rozbory, které mohou být využity k opakování a procvičování učiva a poslouží i k přípravě pro přijímací zkoušky na střední školy.

Sleva 14 % z běžně ceny 63 Kč

Naše cena: 54 Kč

Skladem

Dějepis 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice 2. vydání - Učebnice

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

5 / 5
Učebnice umožňuje vyučujícím systematicky rozvíjet schopnost žáků porozumět různým typům textů, záznamů i obrazových materiálů.

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Pravopisné pětiminutovky 8 pro 2. stupeň ZŠ a VG

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

5 / 5
14 %
Tento titul, zaměřený na efektivní procvičování pravopisu u žáků 2. stupně ZŠ a VG, vychází z textů učebnice Český jazyk 8 – Učivo o jazyce ALTER a je rozšířen o jevy, které už žáci znají z nižších ročníků. Pravopisná cvičení jsou rozdělena do dvou částí: I. Pravopis lexikální a slovotvorný (psaní i/í, y/ý v kořeni slov; i/í v příponách; velká písmena; písmena na hranici: předpony a kořene,

Sleva 14 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 50 Kč

Skladem

Český jazyk 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice /nová generace/

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

3.8 / 5
Při výuce v jedné třídě není vhodné kombinovat učebnice a pracovní sešity nové generace s učebnicemi a pracovními sešity původní řady. Nová generace učebnic českého jazyka je aktualizovanou řadou úspěšných učebnic Nakladatelství Fraus. V učebnici pro 6. ročník jsme upravili oddíl Komunikace a sloh, odstranili jsme telegram, přidali jsme e-mail, SMS, doplnili jsme další cvičení. Výhody oproti

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Chemie 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

3.8 / 5
Pracovní sešit je vhodným a užitečným doplňkem učebnice. Je strukturován a koncipován tak, aby po vyřešení úkolů sloužil jako zápis z vyučovací hodiny. Součástí sešitu je vyjímatelný přehled učiva.

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Dějepis 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Učebnice

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

3.7 / 5
Učebnice pro 6. ročník/primu obsahuje: Co, proč a jak se budeme učit (úvod do studia dějepisu); Pravěk; První starověké státy (Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína, Starověká Fénicie, Kanaán a starý Izrael. Život asijských kočovníků); Starověké Řecko; Starověký Řím; Shrnutí poznatků o pravěku a starověku; Slovníček pojmů; Rejstřík; Přehled požadovaných výstupů a rozvíjených klíčových kompetencí RVP.

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem

Český jazyk 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - pracovní sešit

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

3.6 / 5
Je užitečným doplňkem výuky, rozšiřuje možnosti dalšího procvičování učiva, obsahuje cvičení různých typů včetně oddílu Pro chytré hlavy. Jeho součástí je souhrnný vyjímatelný Přehled učiva daného ročníku.

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Čítanka 6 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

3.5 / 5

Sleva 9 % z běžně ceny 189 Kč

Naše cena: 172 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis 7 pro ZŠ a víceletá gymnázia - Pracovní sešit

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

3.5 / 5
Pracovní sešit usnadňuje žákům koncipování ucelených poznámek. Obsahuje zajímavé úkoly, díky nimž žáci zdokonalí své vědomosti a dovednosti. Nabízí prostor pro tvůrčí psaní, které žákovi umožní uplatnit vlastní postřehy a nápady. Vyjímatelný přehled učiva usnadní studium v dalších ročnících.

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Dějepis 6 pro ZŠ a VG - Pracovní sešit

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

3.4 / 5
Pracovní sešit usnadňuje žákům koncipování ucelených poznámek, nabízí zajímavé úkoly, umožňuje tvůrčí psaní. Žák má možnost zvolit vlastní název lekce. Ušetří čas doplněním osnovy předepsaných poznámek a získá ucelený základ zápisu. Prostřednictvím zajímavých úkolů zdokonalí své vědomosti a dovednosti, lépe porozumí učivu. Prostor pro tvůrčí psaní mu umožní uplatnit vlastní postřehy a

Sleva 9 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 72 Kč

Skladem

Český jazyk 8 pro ZŠ a víceletá gymnázia - učebnice

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Fraus

3 / 5
Učebnice nové generace jsou přehlednější, obsahují moderní texty orientované na rozvíjení komunikační kompetence žáků. Věnovali jsme více prostoru pro opakování a procvičování, včetně cvičení na porozumění textu s využitím vybraných metod kritického myšlení. Dále jsme posílili hledání souvislostí a zapojili ve větší míře průřezová témata a mezipředmětové vztahy. Nově budou součástí učebnice také

Sleva 9 % z běžně ceny 179 Kč

Naše cena: 163 Kč

Skladem u dodavatele

Klíč Český jazyk 8/III. díl, Pracovní sešit - Pracovní sešit

Autor: Lucie Hlavatá

publisher: Alter

2.8 / 5
14 %
Přináší řešení všech diktátů, cvičení i jazykových rozborů

Sleva 14 % z běžně ceny 87 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí