Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Periodická soustava chemických prvků - karta

Autor: Miloš Danko

publisher: Nakladatelství Olomouc

3 / 5
32 %
Více než 1 500 informací o 117 prvcích periodické soustavy. Praktická periodická tabulka, umožňující díky přehlednému zařazení informací jednoduchý a rychlý přístup k nadstandardnímu počtu údajů, které charakterizují vlastnosti jednotlivých prvků. Tabulka je určena všem zájemcům o chemii, žákům základních škol a středoškolákům. Obsahuje však dostatečné množství informací i pro vysokoškoláky a

Sleva 32 % z běžně ceny 25 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem

Chemie obecná a anorganická

Autor: Vratislav Šrámek

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Základy obecné a anorganické chemie jsou předkládány stručně, s důrazem na systematičnost výkladu. Učební text jednotlivých kapitol je ukončen kontrolními otázkami k procvičení učiva. Užitý styl výkladu vychází z pedagogické praxe, obsahuje jen nejdůležitější základní poznatky a podstatná fakta. Učebnice je určena ke studiu chemie na gymnáziích, středních odborných školách, lze ji použít při

Sleva 32 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 115 Kč

Skladem

Jazykové rozbory

Autor: Věra Hartmannová

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Učebnice je určena zejména pro žáky 5.–9. tříd ZŠ a víceletých gymnázií. Učební pomůcka předkládá základy skladby českého jazyka formou cvičných vět s řešením. Další část knihy obsahuje text k pro cvičení znalostí z různých jazykových disciplín. Srozumitelný teoretický výklad umožňuje snadnou orientaci v textu. Je členěna podle obtížnosti a přehledně graficky zpracována. Publikaci doporučujeme

Sleva 32 % z běžně ceny 160 Kč

Naše cena: 109 Kč

Skladem

Občanská výchova pro 9. ročník ZŠ

Autor: Marie Hrachovcová

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Čtvrtý závěrečný svazek souboru učebnic občanské výchovy pro základní školy završuje původní projekt Nizozemí – Česká republika, který zpracoval tým autorů pod vedením dr. Marie Hrachovcové za přispění mnoha konzultantů na pedagogické fakultě UP v Olomouci a pedagogické fakultě UK v Praze. Text učebnice je určen pro vzdělávací programy Základní, Národní a Občanskou školu a prozatímní osnovy

Sleva 32 % z běžně ceny 100 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Přehled fyziky - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Autor: Jiří Lošťák

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Přehled obsahuje základní pojmy a poučky týkající se dané problematiky. Usnadní orientaci žákům všech typů škol.

Sleva 32 % z běžně ceny 56 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Hlásky, slovo, věta

Autor: Alois Bauer

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
33 %
Publikace se věnuje hláskosloví (přehled souhlásek, přízvuk, intonace, výslovnost), lexikologii (nauka o slovní zásobě) a skladbě (nauka o větě a o spojování vět).

Sleva 33 % z běžně ceny 52 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Přehled Tvarosloví ČJ - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Autor: Alois Bauer

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
33 %
V publikaci jsou slova dělena na ohebná a neohebná, slova se třídí do jedenácti základních druhů. • Podstatná jména • Přídavná jména • Zájmena • Číslovky • Slovesa • Příslovce • Předložky • Spojky • Citoslovce • Částice • Predikativa

Sleva 33 % z běžně ceny 58 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Přehled Slohu - Pro žáky ZŠ a studenty SŠ

Autor: Alois Bauer

publisher: Nakladatelství Olomouc

0 / 5
32 %
Publikace obsahuje: stylistiku (jazykové styly podle funkce, slohové útvary, slohové rozvrstvení jazykových prostředků), styl prostě sdělovací, styl odborný (popis, výklad, úvaha, referát, charakteristika, administrativní styl), styl publicistický (charakteristika útvarů publicistického stylu) a styl umělecký (vypravování).

Sleva 32 % z běžně ceny 56 Kč

Naše cena: 38 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí