Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. díl

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Pracovního sešitu obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na tvarosloví a skladbu.

Sleva 14 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Dějepis 8 - Novověk

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Učebnice zahrnuje období od skončení třicetileté války do roku 1918. Žáci se dozvědí o změnách ve způsobech výroby, dopravy i složení společnosti, vzdělávání a umění. Součástí jsou přehledně zpracovaná schémata vynálezů. Stejně jako v předchozích dvou učebnicích je přiblížen běžný život lidí. Všechny neznámé pojmy jsou vysvětleny přímo na stránce a klíčové pojmy jsou uvedeny v angličtině a

Sleva 14 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 2. díl

Autor: Jaromíra Kvačková

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Přepracované vydání pracovního se zaměřuje na tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a skladbu (základní a rozvíjející větné členy a věta jednoduchá a souvětí).

Sleva 14 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 1. díl

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Přepracované vydání pracovního sešitu k učebnici ČJ 6 obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na úvod o ČJ, zvukovou stránkou jazyka a skladbu.

Sleva 14 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. Učebnice nekladou důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, mapy, fotografie a obrázky. Navíc

Sleva 14 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 2. díl

publisher: NNS

5 / 5
14 %
Sešit je určen na druhé pololetí a zaměřuje se na skladbu (rozlišování hlavních a vedlejších vět), nauku o významu slov a nauku o tvoření slov.

Sleva 14 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Šibor, Irena Plucková, Josef Mach

publisher: NNS

4.5 / 5
14 %
Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů,

Sleva 14 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (učebnice)

publisher: NNS

3.5 / 5
14 %
Učebnice se snaží přiblížit žákům nejstarší dějiny srozumitelnou formou. Učebnice neklade důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život (jak lidé bydleli, jedli, jak se oblékali, jak se bavili). Po pravěku žáci s učebnicí postupně navštíví starověkou Mezopotámii, Egypt, Palestinu, Indii, Čínu, Krétu, Řecko a Řím. Součástí je časová

Sleva 14 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk, starověk - Pracovní sešit

publisher: NNS

1 / 5
14 %
Nový dvoubarevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 6. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny

Sleva 14 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem u dodavatele

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů,

Sleva 14 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Učebnice navazuje na díl Výrazy a rovnice 1 a rozšiřuje jeho učivo. Uvádí další úpravy výrazů, jako je vytýkání a roznásobování, a využívá je pro vyvození známých vzorců pro druhou mocninu součtu a rozdílu a pro rozdíl druhých mocnin.

Sleva 14 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
15 %
Dvoubarevný pracovní sešit.

Sleva 15 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Matematika - Konstrukční úlohy (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Výchova k občanství 7

Autor: Kolektiv autorů - Lunerová Jitka,Štěrba Radim. Svobodová Monia

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Nové učebnice pro vzdělávací obor Výchova k občanství jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. V úvodu jednotlivých kapitol naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma. Kromě samotného výkladového textu učebnice obsahují i celou řadu problémových úkolů, které rozvíjejí myšlenkové operace žáků. V rámci skupinových úkolů se knihy zaměřují na rozvoj vzájemné kooperace a

Sleva 14 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 1. díl

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Pracovní sešit obsahuje přehledný výklad učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečný test, poučky a řešení k cvičením. Sešit se skládá z kapitol: obecné výklady o jazyce, zvuková stránka jazyka, tvoření slov a pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov.

Sleva 14 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 38 Kč

Skladem

Český jazyk 6, 2. díl (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
15 %
Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 6. ročník v souladu s RVP ZV.

Sleva 15 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem

Sešit na rýsování (tečkovaný, centimetrová síť)

publisher: NNS

0 / 5
17 %
Tečkovaný papír je v podstatě čtvercová síť, kde jsou malými tečkami znázorněny pouze vrcholy čtverců. Uprostřed šířky i výšky každé stránky tečkovaného sešitu jsou navíc i malé značky, jejichž spojením můžeme stránku rozdělit na poloviny nebo na čtvrtiny. Sešit může sloužit například k následujícím účelům: • k rýsování čtverců a obdélníků v době, kdy žáci ještě neumí rýsovat kolmice; • k

Sleva 17 % z běžně ceny 12 Kč

Naše cena: 10 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
15 %
Každá kapitola je rozdělena do tří částí: · Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem k řešení. Některé úlohy jsou částečně vyřešeny a úkolem žáků je řešení dokončit. Pečlivě je dbáno na to, aby zvyšující se nároky na řešení dalších úloh byly postupné a pozvolné. · Druhou částí jsou procvičovací úlohy, kde jsou zařazeny ještě další úlohy podobné těm v první části, které

Sleva 15 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Matematika - Hranoly a válce (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Hlavní snahou je látku předkládat čtivou formou s důrazem na přímočaré souvislosti s praxí a s dříve probíranou látkou. V učebnici je použito několik jednoduchých typů textů a označení, které mají napomoci orientaci. Jde o motivační texty, texty odkazující na dříve probranou látku, texty vysvětlující novou látku, úkoly k zamyšlení, „poučky“, řešené úlohy, shrnutí kapitoly, úlohy k procvičení.

Sleva 14 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 55 Kč

Skladem

Matematika - Hranoly a válce (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Peter Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
15 %
- Hlavní část každé kapitoly obsahuje úlohy s vynechaným místem pro řešení.

Sleva 15 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 46 Kč

Skladem

Český jazyk 6 (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Řada učebnic Českého jazyka pro 2. stupeň obsahuje učebnici ČJ 6, pracovní sešity Opakujeme češtinu pro jednotlivé ročníky, doplňkové pracovní sešity (Psaní velkých písmen, Přehled učiva ČJ ZŠ, Zvládáš českou mluvnici?)a postupně pro vás připravujeme učebnice pro další ročníky. Připravili jsme pro vás novou řadu čítanek pro 6. až 9. ročník, které byly sestaveny pro potřeby výuky v souladu s

Sleva 14 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 137 Kč

Skladem

Jak se zachovat, když…

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Učebnice přináší přehledně rozčleněná témata týkající se ochrany obyvatelstva za mimořádných událostí a je koncipována v souladu s RVP ZV. Je určena pro žáky 6.–9. ročníku a vyučující mohou pracovat s jednotlivými oddíly, případně kapitolami podle potřeb svých ŠVP ZV. Žáci se v ní mohou seznámit se zásadami bezpečného chování při mimořádné události i s tím, jak jí – pokud to lze – předcházet.

Sleva 14 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 111 Kč

Skladem

Čítanka 9

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Připravili jsme pro vás novou řadu čítanek pro 6. až 9. ročník, které byly sestaveny pro potřeby výuky v souladu s požadavky RVP ZV. Ukázky byly vybrány tak, aby bylo možné v co největší míře uplatnit mezipředmětové vztahy. Součástí je řada činnostních úkolů a námětů pro skupinovou práci. U některých článků jsou rovněž uvedena doporučená průřezová témata. Do čítanky byly vybrány ukázky ze

Sleva 14 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 145 Kč

Skladem

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic přírodopisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové

Sleva 14 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 71 Kč

SklademNové knihy s podpisem - boční

Přihlášení uživatele