Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Dějepis 8 - Novověk

publisher: NNS

5 / 5
12 %
Učebnice zahrnuje období od skončení třicetileté války do roku 1918. Žáci se dozvědí o změnách ve způsobech výroby, dopravy i složení společnosti, vzdělávání a umění. Součástí jsou přehledně zpracovaná schémata vynálezů. Stejně jako v předchozích dvou učebnicích je přiblížen běžný život lidí. Všechny neznámé pojmy jsou vysvětleny přímo na stránce a klíčové pojmy jsou uvedeny v angličtině a

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa (učebnice)

publisher: NNS

5 / 5
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové

Sleva 8 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 76 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (učebnice)

publisher: NNS

5 / 5
13 %
Učebnice se snaží přiblížit žákům nejstarší dějiny srozumitelnou formou. Učebnice neklade důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život (jak lidé bydleli, jedli, jak se oblékali, jak se bavili). Po pravěku žáci s učebnicí postupně navštíví starověkou Mezopotámii, Egypt, Palestinu, Indii, Čínu, Krétu, Řecko a Řím. Součástí je časová

Sleva 13 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem

Výchova k občanství 8

publisher: NNS

4 / 5
12 %
Nové učebnice pro vzdělávací obor Výchova k občanství jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. V úvodu jednotlivých kapitol opět naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma. Kromě samotného výkladového textu učebnice obsahují i celou řadu problémových úkolů, které rozvíjejí myšlenkové operace žáků. V rámci skupinových úkolů se knihy zaměřují na rozvoj vzájemné

Sleva 12 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

publisher: NNS

5 / 5
12 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. Učebnice nekladou důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, mapy, fotografie a obrázky. Navíc

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 2. díl

publisher: NNS

5 / 5
11 %
Sešit je určen na druhé pololetí a zaměřuje se na skladbu (rozlišování hlavních a vedlejších vět), nauku o významu slov a nauku o tvoření slov.

Sleva 11 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Šibor, Irena Plucková, Josef Mach

publisher: NNS

4 / 5
12 %
Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů,

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 1. díl

publisher: NNS

0 / 5
11 %
Pracovní sešit obsahuje přehledný výklad učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečný test, poučky a řešení k cvičením. Sešit se skládá z kapitol: obecné výklady o jazyce, zvuková stránka jazyka, tvoření slov a pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov.

Sleva 11 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 2. díl

publisher: NNS

0 / 5
11 %
Sešit vysvětluje a procvičuje větu jednoduchou, větu a souvětí, souvětí podřadné a souřadné.

Sleva 11 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Učebnici Putování naší vlastí seznamuje žáky s naší vlastí, obyvatelstvem, hospodářstvím, zemědělstvím, průmyslem a službami. V druhé části učebnice jsou probírány jednotlivé kraje České republiky. U každého kraje je znázorněna mapa kraje, základní údaje. Na závěr každého kraje jsou uvedeny zajímavosti z daného kraje. Na závěr učebnice jsou stejně jako v celé řadě zařazeny očekávané výstupy,

Sleva 12 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 73 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 8 - Biologie člověka

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic přírodopisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazbyformou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Přírodopis 8 - Biologie člověka - PS

publisher: NNS

0 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 8. ročníku, 2. díl

publisher: NNS

0 / 5
11 %
Sešit pro 2. pololetí navazuje na procvičování skladby a pokračuje tématy: nauka o tvoření slov, slova přejatá, tvarosloví a obecné výklady o jazyce.

Sleva 11 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 39 Kč

Skladem

Zeměpis 7, 1. díl - Amerika, Afrika - PS

publisher: NNS

0 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Český jazyk 6 (učebnice) - (3. vydání)

Autor: Kolektiv autorů - Eva Miksová, Jitka Hájková

publisher: NNS

0 / 5
Učebnice je rozdělena na kapitoly věnované úvodnímu výkladu o českém jazyce, zvukové stránce jazyka, tvoření slov a slovotvorbě, tvarosloví, skladbě a slohu. Každá kapitola obsahuje dostatečné množství cvičení, pomocí kterých si žáci proberou a upevní nové učivo. Do učebnice jsou navíc pravidelně zařazeny jazykové rozbory, které přispívají k cyklickému opakování učební látky, mezipředmětové

Sleva 8 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 146 Kč

Skladem

Matematika - Kladná a záporná čísla (pra

publisher: NNS

0 / 5
13 %
Nový dvoubarevný pracovní sešit z nové tematické řady matematiky pro 2. stupeň. Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic. Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola

Sleva 13 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 6, 1. díl - Obecný úvod do přírodopisu (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí přírodopisu pro 6. ročník, 1. díl a svým obsahem jí plně odpovídá. V úvodu je zařazena kapitola k opakování učiva přírodovědy z 1. stupně, na níž navazuje samotný vhled do přírodopisu. K jednotlivým tematickým celkům nabízí pracovní sešit teoretické úkoly k osvojování a procvičování probíraného učiva. Samozřejmostí jsou rozšiřující úkoly umožňující

Sleva 14 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Český jazyk 7, 1. díl (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
13 %
Pracovní sešit vytvořeny k učebnici Český jazyk 7 v souladu s RVP ZV. Sešit je dvoubarevný a obsahuje: pravopisná cvičení, doplňovačky, diktáty, kvízové testy, závěrečné opakování, přehled učiva a řešení ke cvičením. V příloze sešitu je shrnuta základní gramatika. Učivo českého jazyka je mezipředmětově propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem, přírodopisem a výchovou k

Sleva 13 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem u dodavatele

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Pracovní sešit může být alternativou k běžnému poznámkovému sešitu. Nabízí prostor pro poznámky k výkladu učitele a procvičuje probrané učivo přitažlivou formou zábavných úkolů. Sešitem prolínají domácí pokusy, doplňovací cvičení, rébusy, příloha k vystříhání apod. NNS982

Sleva 14 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci - Pracovní sešit

publisher: NNS

0 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 37 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk, starověk - Pracovní sešit

publisher: NNS

0 / 5
14 %
Nový dvoubarevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 6. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny

Sleva 14 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 64 Kč

Skladem

Matematika - Práce s daty, úměrnosti a funkce (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
13 %
V tomto díle se žáci seznámí s grafickým znázorněním statistických a matematických údajů, se základními statistickými pojmy a jejich využitím. Od sloupcových, kruhových a spojnicových diagramů plynule přejdou k funkcím, jejich vlastnostem, odvodí si způsoby vyjádření funkce pomocí předpisu, tabulky a grafu.Druhá část učebnice se věnuje lineárním funkcím, přímé a nepřímé úměrnosti a jejich

Sleva 13 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny (pracovní sešit)

Autor: Jana Zrníková

publisher: NNS

0 / 5
Nový dvoubarevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 9. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV.

Sleva 9 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 67 Kč

Skladem

Geometrie 6 (učebnice)

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Učebnice je připravena pro činnostní výuku, protože žáci by měli umět novou látku objevovat. Obsahuje témata: opakování, úhel a jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem a povrch. Příklady jsou doplněny ústními testy.

Sleva 12 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 52 Kč

SklademPřihlášení uživatele