Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Pracovního sešitu obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na tvarosloví a skladbu. NNS750

Sleva 18 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
18 %
Přepracované vydání pracovního sešitu k učebnici ČJ 6 obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na úvod o ČJ, zvukovou stránkou jazyka a skladbu. NNS650

Sleva 18 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 2. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Sešit je určen na druhé pololetí a zaměřuje se na skladbu (rozlišování hlavních a vedlejších vět), nauku o významu slov a nauku o tvoření slov. NNS760

Sleva 18 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 2. díl

Autor: Jaromíra Kvačková

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Přepracované vydání pracovního se zaměřuje na tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a skladbu (základní a rozvíjející větné členy a věta jednoduchá a souvětí). NNS660

Sleva 18 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem u dodavatele

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
18 %
Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů,

Sleva 18 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (barevný pracovní sešit)

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 6. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny

Sleva 18 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 8. ročníku, 2. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
18 %
Sešit pro 2. pololetí navazuje na procvičování skladby a pokračuje tématy: nauka o tvoření slov, slova přejatá, tvarosloví a obecné výklady o jazyce.

Sleva 18 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Dějepis 8 - Novověk

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Učebnice zahrnuje období od skončení třicetileté války do roku 1918. Žáci se dozvědí o změnách ve způsobech výroby, dopravy i složení společnosti, vzdělávání a umění. Součástí jsou přehledně zpracovaná schémata vynálezů. Stejně jako v předchozích dvou učebnicích je přiblížen běžný život lidí. Všechny neznámé pojmy jsou vysvětleny přímo na stránce a klíčové pojmy jsou uvedeny v angličtině a

Sleva 18 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
18 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. Učebnice nekladou důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, mapy, fotografie a obrázky. Navíc

Sleva 18 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

1.5 / 5
18 %
Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č.j. MSMT-28168/2013 dne 5. srpna 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis s dobou platnosti šest let. Žáci pomocí této učebnice postupně navštíví nejznámější ekosystémy v České republice i ve světě a získají představu o tom, jací bezobratlí

Sleva 18 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Matematika - Práce s daty, úměrnosti a funkce (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

1.5 / 5
19 %
V tomto díle se žáci seznámí s grafickým znázorněním statistických a matematických údajů, se základními statistickými pojmy a jejich využitím. Od sloupcových, kruhových a spojnicových diagramů plynule přejdou k funkcím, jejich vlastnostem, odvodí si způsoby vyjádření funkce pomocí předpisu, tabulky a grafu. Druhá část učebnice se věnuje lineárním funkcím, přímé a nepřímé úměrnosti a jejich

Sleva 19 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem u dodavatele

Český jazyk 8 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

1 / 5
18 %
Učebnice pro 8. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydané učebnice pro 6. a 7. ročníku. NNS855

Sleva 18 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi (barevný pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Zeměpis 6, 1. díl. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů zeměpisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 9 - Lidé a hospodářství (barevný pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i

Sleva 18 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 69 Kč

Skladem

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa - barevný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku - učebnice

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
18 %
S touto učebnicí mohou žáci putovat obdobím středověku a počátkem novověku. Provede žáky prvními středověkými státy, prvními slovanskými státy až po konec třicetileté války. Učebnice se snaží žákům přiblížit způsob života lidí v raném, vrcholném a pozdním středověku (život na vesnici, zakládání měst, složení obyvatelstva, bydlení, odívání atd.). Součástí jsou návrhy projektů. Přílohou učebnice je

Sleva 18 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 7, 1. díl - Amerika, Afrika (barevný pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Pracovní sešit obsahuje teoretické a praktické úlohy k procvičení probraného učiva, rozšiřující úlohy i návody k provádění domácích pokusů. NNS882

Sleva 18 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem

Zeměpis 6, 2. díl - Přírodní obraz Země (barevný pracovní sešit)

publisher: NNS

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

SklademAJ tituly SKY

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí