Registrace | Přihlášení


Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 2. díl

Autor: Jaromíra Kvačková

publisher: NNS

5 / 5
Přepracované vydání pracovního se zaměřuje na tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a skladbu (základní a rozvíjející větné členy a věta jednoduchá a souvětí). NNS660

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Pracovního sešitu obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na tvarosloví a skladbu. NNS750

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Přepracované vydání pracovního sešitu k učebnici ČJ 6 obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na úvod o ČJ, zvukovou stránkou jazyka a skladbu. NNS650

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
12 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. Učebnice nekladou důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, mapy, fotografie a obrázky. Navíc

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 2. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Sešit je určen na druhé pololetí a zaměřuje se na skladbu (rozlišování hlavních a vedlejších vět), nauku o významu slov a nauku o tvoření slov. NNS760

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Český jazyk 7, 1. díl (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Pracovní sešit vytvořeny k učebnici Český jazyk 7 v souladu s RVP ZV. Sešit je dvoubarevný a obsahuje: pravopisná cvičení, doplňovačky, diktáty, kvízové testy, závěrečné opakování, přehled učiva a řešení ke cvičením. V příloze sešitu je shrnuta základní gramatika. Učivo českého jazyka je mezipředmětově propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem, přírodopisem a výchovou k

Sleva 4 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Schvalovací doložka MŠMT do 4/2024 NNS732

Sleva 5 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem

Geometrie pro 5. ročník (učebnice) - Matýskova matematika

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (barevný pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 6. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny

Sleva 5 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 8. ročníku, 2. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
Sešit pro 2. pololetí navazuje na procvičování skladby a pokračuje tématy: nauka o tvoření slov, slova přejatá, tvarosloví a obecné výklady o jazyce.

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

2 / 5
12 %
Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů,

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Matematika - Práce s daty, úměrnosti a funkce (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

1.5 / 5
V tomto díle se žáci seznámí s grafickým znázorněním statistických a matematických údajů, se základními statistickými pojmy a jejich využitím. Od sloupcových, kruhových a spojnicových diagramů plynule přejdou k funkcím, jejich vlastnostem, odvodí si způsoby vyjádření funkce pomocí předpisu, tabulky a grafu. Druhá část učebnice se věnuje lineárním funkcím, přímé a nepřímé úměrnosti a jejich

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

1.5 / 5
Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č.j. MSMT-28168/2013 dne 5. srpna 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis s dobou platnosti šest let. Žáci pomocí této učebnice postupně navštíví nejznámější ekosystémy v České republice i ve světě a získají představu o tom, jací bezobratlí

Sleva 5 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského - pracovní sešit pro 4. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

0.5 / 5
Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu mužského. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů. NNS463

Sleva 6 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 31 Kč

Skladem

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 % Novinka
Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů,

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
vytvořeno v souladu s RVP ZV NNS828

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
vytvořeno v souladu s RVP ZV NNS829

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Matematika - Konstrukční úlohy (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Pracovní sešit obsahuje přehledný výklad učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečný test, poučky a řešení k cvičením. Sešit se skládá z kapitol: obecné výklady o jazyce, zvuková stránka jazyka, tvoření slov a pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov. NNS950

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Český jazyk 6, 2. díl - PS

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 6. ročník v souladu s RVP ZV Pracovní sešit obsahuje: •pravopisná cvičení přehled učiva •doplňovačky závěrečné opakování •diktáty řešení ke cvičením •přehled učiva •závěrečné opakování •řešení ke cvičením Ve 2. díle je procvičováno tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky, slovesa) a skladba (základní a rozvíjející větné členy,

Sleva 4 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem u dodavateleOtevíráme

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí