Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 2. díl

Autor: Jaromíra Kvačková

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Přepracované vydání pracovního se zaměřuje na tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a skladbu (základní a rozvíjející větné členy a věta jednoduchá a souvětí).

Sleva 18 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 1. díl

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Přepracované vydání pracovního sešitu k učebnici ČJ 6 obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na úvod o ČJ, zvukovou stránkou jazyka a skladbu.

Sleva 18 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. díl

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Pracovního sešitu obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na tvarosloví a skladbu.

Sleva 18 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Dějepis 9 - Novověk, moderní dějiny

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic dějepisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Dějiny jsou žákům podány srozumitelným jazykem a v co nejjednodušší formě. Učebnice nekladou důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, mapy, fotografie a obrázky. Navíc

Sleva 18 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 2. díl

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Sešit je určen na druhé pololetí a zaměřuje se na skladbu (rozlišování hlavních a vedlejších vět), nauku o významu slov a nauku o tvoření slov.

Sleva 18 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 36 Kč

Skladem

Dějepis 8 - Novověk

publisher: NNS

5 / 5
18 %
Učebnice zahrnuje období od skončení třicetileté války do roku 1918. Žáci se dozvědí o změnách ve způsobech výroby, dopravy i složení společnosti, vzdělávání a umění. Součástí jsou přehledně zpracovaná schémata vynálezů. Stejně jako v předchozích dvou učebnicích je přiblížen běžný život lidí. Všechny neznámé pojmy jsou vysvětleny přímo na stránce a klíčové pojmy jsou uvedeny v angličtině a

Sleva 18 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Jiří Šibor, Irena Plucková, Josef Mach

publisher: NNS

4.5 / 5
18 %
Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů,

Sleva 18 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (učebnice)

publisher: NNS

3.5 / 5
18 %
Učebnice se snaží přiblížit žákům nejstarší dějiny srozumitelnou formou. Učebnice neklade důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život (jak lidé bydleli, jedli, jak se oblékali, jak se bavili). Po pravěku žáci s učebnicí postupně navštíví starověkou Mezopotámii, Egypt, Palestinu, Indii, Čínu, Krétu, Řecko a Řím. Součástí je časová

Sleva 18 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem u dodavatele

Dějepis 6 - Pravěk, starověk - Pracovní sešit

publisher: NNS

1 / 5
18 %
Nový dvoubarevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 6. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny

Sleva 18 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 61 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 6, 2. díl - Přírodní obraz Země - Učebnice

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT čj. MSMT-19248/2013 dne 28. června 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let. Učebnice Přírodní obraz Země se zabývá litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou a biosférou. Společně s učebnicí "Vstupte na planetu Zemi" tvoří

Sleva 18 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Zeměpis 7, 2. díl - Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
18 %
V učebnici Putování po světadílech (Asie, Austrálie a Oceánie, polární oblasti, světový oceán) žáci navštíví Asii, Austrálii a Antarktidu. Dozví se také údaje o Arktidě a jednotlivých oceánech. NNS776

Sleva 18 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT č.j. MSMT-28168/2013 dne 5. srpna 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Přírodopis s dobou platnosti šest let. Žáci pomocí této učebnice postupně navštíví nejznámější ekosystémy v České republice i ve světě a získají představu o tom, jací bezobratlí

Sleva 18 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Zeměpis 7, 1. díl - Amerika, Afrika (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Učebnice Putování po světadílech (Amerika, Afrika) seznámí žáky s dvěma kontinenty: Amerikou a Afrikou. Nejprve se v kapitole Člověk na Zemi žáci dozvědí informace o lidech, kteří na Zemi žijí, a o jejich činnosti. Seznámí se s národy, jazyky, náboženstvím, zemědělstvím, nerostnými surovinami, průmyslem a dopravou. Poté poznají přírodní krásy Ameriky a Afriky, seznámí se s obyvateli těchto

Sleva 18 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika (barevný pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
18 %

Sleva 18 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 40 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 8, 2. díl - Česká republika - Učebnice

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Učebnici Putování naší vlastí seznamuje žáky s naší vlastí, obyvatelstvem, hospodářstvím, zemědělstvím, průmyslem a službami. V druhé části učebnice jsou probírány jednotlivé kraje České republiky. U každého kraje je znázorněna mapa kraje, základní údaje. Na závěr každého kraje jsou uvedeny zajímavosti z daného kraje. NNS876 Na závěr učebnice jsou stejně jako v celé řadě zařazeny očekávané

Sleva 18 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 68 Kč

Skladem

Matematika - Zlomky a poměr (učebnice)

Autor: Kolektiv autorů - Michaela Jedličková, Petr Krupka, Jana Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
19 %
Na začátku učebnice je zařazeno připomenutí desetinných čísel. Následně jsou zavedeny zlomky a operace s nimi (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, porovnávání, násobení, dělení). Na závěr učebnice je zařazen poměr a postupný poměr.

Sleva 19 % z běžně ceny 64 Kč

Naše cena: 52 Kč

Skladem

Procvičujeme pravopis podstatných jmen rodu mužského

publisher: NNS

0 / 5
18 %
Nový pracovní sešit slouží k procvičení pravopisu podstatných jmen rodu mužského. Sešit obsahuje klíč s řešením a vloženou kartu s přehledem skloňování jednotlivých vzorů.

Sleva 18 % z běžně ceny 33 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
19 %
Pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci.

Sleva 19 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem u dodavatele

Přírodopis 7, 2.díl - Botanika - pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
19 %
Pracovní sešit tvoří s výše zmíněnou učebnicí botaniky jeden funkční celek. Přehlednou a zábavnou formou umožňuje žákům osvojit si a procvičit učivo probírané v učebnici. Svým obsahem odpovídá učebnici, přičemž se zaměřuje zejména na podstatné informace, jejichž znalost by měla žákům zajistit úspěšné absolvování tohoto vyučovacího předmětu. Pozitivním přínosem by pro žáky mělo být zařazení

Sleva 19 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 35 Kč

Skladem

Matýskova matematika, 7. díl - Zdokonalujeme se v počítání do sta

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
19 %
Sedmý díl učebnice (ZDOKONALUJEME SE V POČÍTÁNÍ DO STA) je zaměřen zejména na důkladné procvičení sčítání a odčítání v oboru 0–100. Probírané učivo dále zahrnuje i početní operace se závorkami a bez závorek, jednoduché příklady na násobení a dělení mimo rozsah malé násobilky, zaokrouhlování na desítky, jednoduché převody jednotek času (hodina, den, týden, měsíc, rok) a první seznámení se

Sleva 19 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 48 Kč

SklademPřihlášení uživatele