Registrace | Přihlášení


Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Český jazyk 6, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Pracovní sešit nově vytvořený k učebnici Český jazyk pro 6. ročník v souladu s RVP ZV, vhodný i pro odpovídající ročník víceletého gymnázia Pracovní sešit obsahuje: pravopisná cvičení doplňovačky diktáty přehled učiva závěrečné opakování řešení ke cvičením 1. díl podává základní informace o českém jazyce (rozvrstvení a útvary národního jazyka, jazykové příručky, …) a také se zaměřuje

Sleva 4 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa - barevný pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem

Matematika - Výrazy a rovnice 1 (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Předprodej
Autoři: Mgr. Michaela Jedličková; RNDr. Peter Krupka, Ph.D.; RNDr. Jana Nechvátalová Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Pracovní sešit může být alternativou k běžnému poznámkovému sešitu. Nabízí prostor pro poznámky k výkladu učitele a procvičuje probrané učivo přitažlivou formou zábavných úkolů. Sešitem prolínají domácí pokusy, doplňovací cvičení, rébusy, příloha k vystříhání apod. NNS982

Sleva 5 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Český jazyk 9, 1. díl (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 9. ročník. Kapitoly: 1. Obecné výklady o jazyce 2. Zvuková stránka jazyka 3. Tvoření slov 4. Význam slova 5. Tvarosloví Učivo každé kapitoly procvičuje test, zařazeno je i závěrečné opakování. Nechybí příloha se shrnutím učiva. Učivo obou pracovních sešitů je propojeno zejména s literární

Sleva 4 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 % Předprodej
Učebnice se snaží přiblížit žákům nejstarší dějiny srozumitelnou formou. Učebnice neklade důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život (jak lidé bydleli, jedli, jak se oblékali, jak se bavili). Po pravěku žáci s učebnicí postupně navštíví starověkou Mezopotámii, Egypt, Palestinu, Indii, Čínu, Krétu, Řecko a Řím. Součástí je časová

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Matematika - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti (PS)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Předprodej
Autoři: Mgr. Michaela Jedličková; RNDr. Peter Krupka, Ph.D.; RNDr. Jana Nechvátalová Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Výchova k občanství 7 - pro 7. ročník ZŠ

Autor: Kolektiv autorů - Jitka Lunerová,Monika Svobodová

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Nové učebnice pro vzdělávací obor Výchova k občanství jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Aktualizované vydání obsahuje navíc kapitolu Obrana státu. Struktura a obsahová náplň jednotlivých kapitol rozvíjí a uvádí do dalších souvislostí učivo Výchovy občanství pro 6. ročník. Žáci se seznámí s obdobím dospívání, pravidly chování, lidskými právy, kulturou a uměním, hospodaření a jiné. V úvodu

Sleva 12 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Český jazyk 8 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Učebnice pro 8. ročník je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydané učebnice pro 6. a 7. ročník. Každá kapitola obsahuje jak teorii učební látky, tak i dostatečné množství cvičení, pomocí nichž si žáci nejen zopakují jazykové vědomosti a dovednosti, ale především si upevní i nové učivo. Navíc jsou zde pravidelně zařazovány testy a jazykové rozbory, které přispívají

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Zeměpis 7, 2. díl - Asie, Austrálie a Oceánie, Antarktida (barevný pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Předprodej
Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i

Sleva 4 % z běžně ceny 49 Kč

Naše cena: 47 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Náhradní časová přímka k učebnici Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Náhradní časová přímka (spolu s mapami) k učebnici Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku. NNS741

Sleva 5 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 18 Kč

Skladem u dodavatele

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 % Předprodej
Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů,

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Matematika - Procenta, trojčlenka - Pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - M. Jedličková,P. Krupka,J. Nechvátalová

publisher: NNS

0 / 5
Předprodej
Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. NNS7-27

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Přírodopis 7, 2.díl - Botanika (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Předprodej
Úvodní část učebnice je věnována třídění rostlin a jejich zařazení do systému. Největší pozornost je věnována krytosemenným rostlinám, na jejichž příkladech je popsána stavba rostlinného těla. Žáci se seznámí s rostlinami v nejznámějších ekosystémech, které už znají z učiva zoologie. NNS731

Sleva 5 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Český jazyk 9, 2. díl (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 9. ročník. Kapitoly: 1. Věta 2. Souvětí (podřadné a souřadné) 3. Tvoření vět a souvětí Učivo každé kapitoly procvičuje test, zařazeno je i závěrečné opakování. Nechybí příloha se shrnutím učiva. Učivo obou pracovních sešitů je propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem,

Sleva 4 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Doplňkový sešit k učebnici Geometrie pro 3. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Doplňkový sešit je určen pro snadné a rychlé zapisování výsledků cvičení z učebnice Geometrie. NNS326

Naše cena: 9 Kč

Skladem

Matematika - Zlomky a poměr - PS

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. Na závěr každé kapitoly jsou zařazeny další úlohy na procvičování,úlohy

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Český jazyk 9 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Učebnice pro 9. ročník základní školy a odpovídající ročník víceletého gymnázia je koncipována v souladu s RVP ZV a svým uspořádáním navazuje na již vydanou učebnici pro 8. ročník. Tato učebnice je rozdělena na kapitoly věnované: •obecným výkladům o jazyce, •zvukové stránce jazyka, •tvoření slov, •významu slova, •tvarosloví, •skladbě, •slohu a komunikaci (vypravování, popis, charakteristika,

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Dějepis 8 - Novověk

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 % Předprodej
Učebnice zahrnuje období od skončení třicetileté války do roku 1918. Žáci se dozvědí o změnách ve způsobech výroby, dopravy i složení společnosti, vzdělávání a umění. Součástí jsou přehledně zpracovaná schémata vynálezů. Stejně jako v předchozích dvou učebnicích je přiblížen běžný život lidí. Všechny neznámé pojmy jsou vysvětleny přímo na stránce a klíčové pojmy jsou uvedeny v angličtině a

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku - učebnice

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 % Předprodej
S touto učebnicí mohou žáci putovat obdobím středověku a počátkem novověku. Provede žáky prvními středověkými státy, prvními slovanskými státy až po konec třicetileté války. Učebnice se snaží žákům přiblížit způsob života lidí v raném, vrcholném a pozdním středověku (život na vesnici, zakládání měst, složení obyvatelstva, bydlení, odívání atd.). Součástí jsou návrhy projektů. Přílohou učebnice je

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem 27. 8. 2021Předprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí