Registrace | Přihlášení


Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se veškeré produkty včetně nedostupných.

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Předprodej
Schvalovací doložka MŠMT do 4/2024 NNS732

Sleva 5 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 41 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Český jazyk 4 - Učebnice pro 4. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Připravili jsme novou učebnici Český jazyk 4, která je zpracována v souladu s RVP ZV. Doplňují ji pracovní sešity Český jazyk 4, 1. a 2. díl (NNS476, 477). NNS475

Sleva 5 % z běžně ceny 99 Kč

Naše cena: 94 Kč

Nedostupné

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 2. díl

Autor: Jaromíra Kvačková

publisher: NNS

5 / 5
Přepracované vydání pracovního se zaměřuje na tvarosloví (přídavná jména, zájmena, číslovky a slovesa) a skladbu (základní a rozvíjející větné členy a věta jednoduchá a souvětí). NNS660

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Periodická soustava prvků

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Periodická soustava prvků formátu A4 obsahuje z druhé strany navíc přehled hustoty, teploty tání a teploty varu jednotlivých prvků; molekulární hmotnosti některých chemických sloučenin. NNS881

Sleva 5 % z běžně ceny 19 Kč

Naše cena: 18 Kč

Nedostupné

Výchova k občanství 8 pro 8. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
12 %
Učebnici Výchova k občanství pro 8. ročník ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT do roku 2023. Nové 5. aktualizované vydání obsahuje nově zpracované kapitoly o právním a protiprávním jednání – objasňují význam právní úpravy důležitých vztahů(např. vlastnictví, pracovní poměr) a obsahují příklady smluv, se kterými se můžeme setkat nejčastěji

Sleva 12 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 114 Kč

Nedostupné

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Pracovního sešitu obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na tvarosloví a skladbu. NNS750

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Přírodopis 6, 2. díl - Bezobratlí živočichové - Pracovní sešit

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí, také vychází z koncepce RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastních sešitů žáků. Žáci si v tomto sešitě procvičí a osvojí záživnou a nápaditou formou všechny základní pojmy z učebnice. V úvodu každé kapitoly je krátký text, který má nejen edukační, ale i motivační funkci.

Sleva 5 % z běžně ceny 43 Kč

Naše cena: 41 Kč

Nedostupné

Opakujeme češtinu v 6. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Předprodej
Přepracované vydání pracovního sešitu k učebnici ČJ 6 obsahuje přehled učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečné opakování a řešení k cvičením. Sešit se zaměřuje na úvod o ČJ, zvukovou stránkou jazyka a skladbu. NNS650

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Výchova k občanství 6 - pro 6. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
12 %
Nové učebnice pro vzdělávací obor Výchova k občanství jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. V úvodu jednotlivých kapitol naleznete motivační texty, které mají v žácích vzbudit zájem o příslušné téma. Kromě samotného výkladového textu učebnice obsahují i celou řadu problémových úkolů, které rozvíjejí myšlenkové operace žáků. V rámci skupinových úkolů se knihy zaměřují na rozvoj vzájemné kooperace a

Sleva 12 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 114 Kč

Nedostupné

Opakujeme češtinu v 7. ročníku, 2. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Sešit je určen na druhé pololetí a zaměřuje se na skladbu (rozlišování hlavních a vedlejších vět), nauku o významu slov a nauku o tvoření slov. NNS760

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT čj. MSMT-19248/2013 dne 28. června 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let. Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho

Sleva 5 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 79 Kč

Nedostupné

Dějepis 8 - Novověk

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
12 %
Učebnice zahrnuje období od skončení třicetileté války do roku 1918. Žáci se dozvědí o změnách ve způsobech výroby, dopravy i složení společnosti, vzdělávání a umění. Součástí jsou přehledně zpracovaná schémata vynálezů. Stejně jako v předchozích dvou učebnicích je přiblížen běžný život lidí. Všechny neznámé pojmy jsou vysvětleny přímo na stránce a klíčové pojmy jsou uvedeny v angličtině a

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Nedostupné

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.7 / 5
12 %
Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů,

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Nedostupné

Chemie 9 - Úvod do obecné a organické chemie (pracovní sešit) - 2. vydání

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Pracovní sešit může být alternativou k běžnému poznámkovému sešitu. Nabízí prostor pro poznámky k výkladu učitele a procvičuje probrané učivo přitažlivou formou zábavných úkolů. Sešitem prolínají domácí pokusy, doplňovací cvičení, rébusy, příloha k vystříhání apod. NNS982

Sleva 5 % z běžně ceny 74 Kč

Naše cena: 70 Kč

Nedostupné

Zeměpis 8, 1. díl - Evropa - Učebnice

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové

Sleva 5 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 79 Kč

Nedostupné

Český jazyk 7, 1. díl (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Předprodej
Pracovní sešit vytvořeny k učebnici Český jazyk 7 v souladu s RVP ZV. Sešit je dvoubarevný a obsahuje: pravopisná cvičení, doplňovačky, diktáty, kvízové testy, závěrečné opakování, přehled učiva a řešení ke cvičením. V příloze sešitu je shrnuta základní gramatika. Učivo českého jazyka je mezipředmětově propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem, přírodopisem a výchovou k

Sleva 4 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Geometrie pro 5. ročník (učebnice) - Matýskova matematika

Autor: neuveden

publisher: NNS

4.5 / 5
Předprodej
Matýskova matematika pro 5. ročník se podobně jako v případě 4. ročníku skládá ze tří učebnic a tří pracovních sešitů. K jednotlivým učebnicím a pracovním sešitům jsou vytvářeny i multimediální interaktivní učebnice (MIUč+), včetně žákovských licencí tak, aby žáci v případě zájmu mohli probíranou látku procvičovat zábavnou interaktivní formou i na domácích počítačích nebo tabletech. K učebnicím

Sleva 5 % z běžně ceny 59 Kč

Naše cena: 56 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Přírodopis 9 - Geologie a ekologie (barevný pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Předprodej

Sleva 5 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 80 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Opakujeme češtinu v 8. ročníku, 2. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

4 / 5
Předprodej
Sešit pro 2. pololetí navazuje na procvičování skladby a pokračuje tématy: nauka o tvoření slov, slova přejatá, tvarosloví a obecné výklady o jazyce.

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem 27. 8. 2021

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (barevný pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

5 / 5
Nový barevný pracovní sešit tvoří funkční celek s učebnicí Dějepis 6. Je součástí ucelené řady učebnic a pracovních sešitů dějepisu, která klade důraz na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost a je vytvořena v souladu s RVP ZV. Pracovní sešit obsahuje především úkoly k pochopení a upevňování učiva. Tento sešit je možné využít místo vlastního sešitu žáka, jsou zde procvičeny všechny

Sleva 5 % z běžně ceny 84 Kč

Naše cena: 80 Kč

SklademPřihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí