Registrace | Přihlášení


Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Dějepis 6 - Pravěk, starověk (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Učebnice se snaží přiblížit žákům nejstarší dějiny srozumitelnou formou. Učebnice neklade důraz na jména a letopočty, ale na hledání příčin a souvislostí historických událostí i na každodenní život (jak lidé bydleli, jedli, jak se oblékali, jak se bavili). Po pravěku žáci s učebnicí postupně navštíví starověkou Mezopotámii, Egypt, Palestinu, Indii, Čínu, Krétu, Řecko a Řím. Součástí je časová

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Dějepis 7 - Středověk, počátky novověku - učebnice

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 %
S touto učebnicí mohou žáci putovat obdobím středověku a počátkem novověku. Provede žáky prvními středověkými státy, prvními slovanskými státy až po konec třicetileté války. Učebnice se snaží žákům přiblížit způsob života lidí v raném, vrcholném a pozdním středověku (život na vesnici, zakládání měst, složení obyvatelstva, bydlení, odívání atd.). Součástí jsou návrhy projektů. Přílohou učebnice je

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Český jazyk 9, 2. díl (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Tyto dvoubarevné pracovní sešity jsou vytvořené v souladu s RVP ZV k učebnici Český jazyk pro 9. ročník. Kapitoly: 1. Věta 2. Souvětí (podřadné a souřadné) 3. Tvoření vět a souvětí Učivo každé kapitoly procvičuje test, zařazeno je i závěrečné opakování. Nechybí příloha se shrnutím učiva. Učivo obou pracovních sešitů je propojeno zejména s literární výchovou, dějepisem, zeměpisem,

Sleva 4 % z běžně ceny 47 Kč

Naše cena: 45 Kč

Skladem

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
vytvořeno v souladu s RVP ZV NNS828

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Matematika - Výrazy a rovnice 2 (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
vytvořeno v souladu s RVP ZV NNS829

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Matematika - Konstrukční úlohy (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Opakujeme češtinu v 9. ročníku, 1. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Pracovní sešit obsahuje přehledný výklad učiva, pravopisná cvičení, diktáty, závěrečný test, poučky a řešení k cvičením. Sešit se skládá z kapitol: obecné výklady o jazyce, zvuková stránka jazyka, tvoření slov a pravopis související se stavbou slova a s tvořením slov. NNS950

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem u dodavatele

Sešit na rýsování (tečkovaný, centimetrová síť)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Tečkovaný papír je v podstatě čtvercová síť, kde jsou malými tečkami znázorněny pouze vrcholy čtverců. Uprostřed šířky i výšky každé stránky tečkovaného sešitu jsou navíc i malé značky, jejichž spojením můžeme stránku rozdělit na poloviny nebo na čtvrtiny. Sešit může sloužit například k následujícím účelům: • k rýsování čtverců a obdélníků v době, kdy žáci ještě neumí rýsovat kolmice; • k

Sleva 8 % z běžně ceny 12 Kč

Naše cena: 11 Kč

Skladem

Matematika - Hranoly a válce (učebnice)

Autor: kolektiv autorů

publisher: NNS

0 / 5
Autoři: Mgr. Michaela Jedličková; RNDr. Peter Krupka, Ph.D.; RNDr. Jana Nechvátalová Obsah učebnice: 1. Mnohoúhelníky 2. Hranol 3. Povrch a objem hranolu 4. Pythagorova věta 5. Délka kružnice, obsah kruhu 6. Válec NNS824

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Matematika - Hranoly a válce (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - kolektiv autorů, neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Autoři: Mgr. Michaela Jedličková; RNDr. Peter Krupka, Ph.D.; RNDr. Jana Nechvátalová Obsah pracovního sešitu: 1. Mnohoúhelníky 2. Hranol 3. Povrch a objem hranolu 4. Pythagorova věta 5. Délka kružnice, obsah kruhu 6. Válec 7. Shrnutí •Hlavní část každé kapitoly obsahuje úlohy s vynechaným místem pro řešení. •Následují PROCVIČOVACÍ ÚLOHY, které slouží k dalšímu individuálnímu procvičení

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Jak se zachovat, když… (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Čítanka 9

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 %

Sleva 12 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 149 Kč

Skladem

Přírodopis 7, 1. díl - Strunatci (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5

Sleva 5 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Matematika - Desetinná čísla (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
V nové řadě učebnic a pracovních sešitů matematiky je učivo tematicky rozděleno do 16 celků (4 témata pro každý ročník). Pro každé téma je připravena učebnice a pracovní sešit. Řada je vytvořena v souladu s RVP ZV. Další učebnice obsahují témata: Základy geometrie, Kladná a záporná učebnice, Dělitelnost, Shodnost, Zlomky a poměr, Procenta a trojčlenka, Rovinné útvary. Hlavní důraz je soustavně

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Matematika - Základy geometrie (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
V nové řadě učebnic a pracovních sešitů matematiky je učivo tematicky rozděleno do 16 celků (4 témata pro každý ročník). Pro každé téma je připravena učebnice a pracovní sešit. Řada je vytvořena v souladu s RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V tomto navrženém pořadí je

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Procvičujeme psaní velkých písmen - pracovní sešit pro 7. - 9. ročník

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Nový dvoubarevný pracovní sešit je vhodný pro žáky 7.-9. ročníků ZŠ a studenty středních škol. Kapitoly: Vlastní jména Vyjádření úcty Začátky větných celků Zkratky a značky Diktáty a pravopisná cvičení Hříčky s jazykem V úvodu jednotlivých podkapitol jsou uvedena přehledně pravidla a poučky psaní velkých písmen, následně ve cvičeních si žáci látku procvičí. U jednotlivých cvičení jsou uvedeny

Sleva 5 % z běžně ceny 44 Kč

Naše cena: 42 Kč

Skladem

Matematika - Kladná a záporná čísla (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Učivo matematiky celého 2. stupně není děleno klasicky do jednotlivých ročníků, ale je rozděleno tematicky do 16 učebnic. Náplň každé učebnice přesně vychází z RVP ZV. Rozdělení látky do samostatných tematických celků vychází vstříc potřebám škol – je tak možné řadit látku individuálně podle ŠVP, který má škola zpracován. V tomto navrženém pořadí je počítáno se čtyřmi tématy pro každý ročník.

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Matematika - Dělitelnost (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
V nové řadě učebnic a pracovních sešitů matematiky je učivo tematicky rozděleno do 16 celků (4 témata pro každý ročník). Pro každé téma je připravena učebnice a pracovní sešit. Řada je vytvořena v souladu s RVP ZV. NNS626

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Matematika - Shodnost geometrických útvarů, souměrnosti (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Přinášíme vám novou ucelenou řadu učebnic, pracovních sešitů a multimediálních interaktivních učebnic matematiky pro 6. až 9. ročník, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Cílem celé této sady učebních materiálů matematiky druhého stupně základní školy je poskytnout učitelům kompletní podklady pro vedení moderní výuky tohoto předmětu. Z tradičně pojaté výuky matematiky přebírá tato sada

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Matematika - Zlomky a poměr (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Na začátku učebnice je zařazeno připomenutí desetinných čísel. Následně jsou zavedeny zlomky a operace s nimi (rozšiřování, krácení, sčítání, odčítání, porovnávání, násobení, dělení). Na závěr učebnice je zařazen poměr a postupný poměr. NNS724

Sleva 4 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 66 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí