Registrace | Přihlášení


Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Metodický průvodce k učebnici Matýskova matematika, 7. díl

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Novinka
Průvodce obsahuje kromě metodických poznámek ke všem 64 stranám učebnice Matýskova matematika, 7. díl také návrh ročního plánu, klíčové kompetence, očekávané výstupy a vysvětlivky ke zkratkám očekávaných výstupů pro všechny 3 díly matematiky pro 3. ročník. NNS338

Sleva 5 % z běžně ceny 79 Kč

Naše cena: 75 Kč

Skladem

Chemie 8 - Úvod do obecné a anorganické chemie (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 % Novinka
Nové učebnice chemie pro 8. a 9. ročník a odpovídající ročníky víceletého gymnázia vycházejí z nové koncepce obsahu vzdělávání RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Proto jsou učebnice názornější, obsahují také praktické úkoly a pozorování. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata a fotografie. Navíc zahrnují popisy pokusů,

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Přírodopis 8 - Biologie člověka (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 % Novinka
Vydáváme ucelenou řadu učebnic přírodopisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho praktickou využitelnost. Jednotlivé kapitoly kromě učiva obsahují také názorná schémata, grafy, fotografie a obrázky. Navíc zahrnují mezipředmětové vazby formou odkazů na korespondující učivo v ostatních učebnicích z řady, průřezová témata, skupinové úkoly, pojmy v

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem u dodavatele

Výchova k občanství 8 pro 8. ročník ZŠ

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 % Novinka
Aktualizované vydání obsahuje nově zpracované kapitoly o právním a protiprávním jednání – objasňují význam právní úpravy důležitých vztahů(např. vlastnictví, pracovní poměr) a obsahují příklady smluv, se kterými se můžeme setkat nejčastěji (kupní smlouva, smlouva o nájmu, smlouva o dílo, smlouva o přepravě), vysvětlují práva spotřebitele včetně reklamace, příčiny a důsledky korupce či

Sleva 12 % z běžně ceny 129 Kč

Naše cena: 114 Kč

Skladem

Matematika - Rovinné útvary (pracovní se

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Novinka
Dvoubarevný pracovní sešity formátu A4 obsahuje klíč s řešením. V každém pracovním sešitě je zařazeno takové množství úloh, aby každý žák našel dostatek materiálu k procvičení látky – od velmi jednoduchých úloh až po úlohy standardní obtížnosti. Většina úloh je otevřených, najdete tu však i uzavřené úlohy s nabídkou odpovědí. NNS729

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem

Matematika - Základy geometrie (pracovní sešit)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Novinka
Každá kapitola je rozdělena do tří částí: · Hlavní část obsahuje procvičovací úlohy s vynechaným místem k řešení. Některé úlohy jsou částečně vyřešeny a úkolem žáků je řešení dokončit. Pečlivě je dbáno na to, aby zvyšující se nároky na řešení dalších úloh byly postupné a pozvolné. · Druhou částí jsou procvičovací úlohy, kde jsou zařazeny ještě další úlohy podobné těm v první části, které mohou

Sleva 6 % z běžně ceny 54 Kč

Naše cena: 51 Kč

Skladem u dodavatele

Zeměpis 6, 1. díl - Vstupte na planetu Zemi (učebnice)

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT čj. MSMT-19248/2013 dne 28. června 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let. Připravili jsme pro vás ucelenou řadu učebnic zeměpisu, které jsou koncipovány v souladu s RVP ZV. Důraz je kladen na provázanost učiva a jeho

Sleva 5 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Zeměpis 6, 2. díl - Přírodní obraz Země - Učebnice

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
Učebnici byla prodloužena schvalovací doložka MŠMT: Schválilo MŠMT čj. MSMT-19248/2013 dne 28. června 2013 k zařazení do seznamu učebnic pro základní školy jakou součást ucelené řady učebnic pro vzdělávací obor Zeměpis s dobou platnosti šest let. Učebnice Přírodní obraz Země se zabývá litosférou, atmosférou, hydrosférou, pedosférou a biosférou. Společně s učebnicí "Vstupte na planetu Zemi" tvoří

Sleva 5 % z běžně ceny 83 Kč

Naše cena: 79 Kč

Skladem

Dějepis 8 - Novověk

Autor: neuveden

publisher: NNS

0 / 5
12 %
Učebnice zahrnuje období od skončení třicetileté války do roku 1918. Žáci se dozvědí o změnách ve způsobech výroby, dopravy i složení společnosti, vzdělávání a umění. Součástí jsou přehledně zpracovaná schémata vynálezů. Stejně jako v předchozích dvou učebnicích je přiblížen běžný život lidí. Všechny neznámé pojmy jsou vysvětleny přímo na stránce a klíčové pojmy jsou uvedeny v angličtině a

Sleva 12 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 140 Kč

SklademPředprodej knihy Karla Gotta

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí