Registrace | Přihlášení


Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Zobrazují se produkty s dostupností Skladem, Skladem u dodavatele, Předprodej. Zobrazit vše včetně nedostupných produktů.

Chvilky s algebrou PS pro 9.ročník

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem u dodavatele

Algebra 8 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %
Je zacílena na lineární rovnice s jednou neznámou. Provází žáky od úprav početních výrazů k pochopení a snadnému zvládnutí řešení lineárních rovnic s jednou neznámou pomocí ekvivalentních úprav. Řazení rovnic za sebou vychází ze stupně jejich obtížnosti. Pozornost se věnuje řešení slovních úloh pomocí lineárních rovnic. NOVA812

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Algebra 9 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
14 %
Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh. NOVA912

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Počtářské chvilky - Matematika 7.ročník (pracovní sešit pro 7. ročník ZŠ)

Autor: Kolektiv autorů - Zdena neuveden, Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

5 / 5
13 %
Pracovní sešit obsahuje rozcvičky se zlomky a celými čísly. NNS711

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Český jazyk 6 - učebnice, Čtení s porozuměním

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí. Doplněny jsou i otázky na upevnění čtenářské gramotnosti i gramatické úkoly. Zařazeny jsou úkoly

Sleva 13 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 138 Kč

Skladem u dodavatele

Procvičujeme češtinu v 6. ročníku - pracovní sešit, Čtení s porozuměním

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Pracovní sešit k procvičení učiva z učebnice, a to zábavnou formou s využitím metod činnostního učení. Najdete zde čtyřsměrky, doplňovačky, rébusy, hry a úkoly s obrázky k vybarvení. Uprostřed sešitu jsou všity návrhy čtvrtletních prací. (Učitel je může ze sešitu vyjmout a zadat žákům k vypracování.) Z opačné strany (vzhůru nohama) je zahrnut klíč ke všem cvičením. 66-60

Sleva 13 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem u dodavatele

Zvládáš českou mluvnici

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
15 %
Doplňovací cvičení pro 8.–9. ročník jsou založena na zajímavých ukázkách z krásné literatury přiměřených danému věku tak, aby více zaujala. Každé cvičení je doplněno o větný rozbor a otázky všeobecného přehledu. Vytvořeno jako příprava k přijímacím zkouškám. NOVA003

Sleva 15 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem

Geometrie 8 - učebnice

Autor: neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
12 %
Obsahuje kapitoly: Pythagorova věta a její užití v praxi; Kruh, kružnice, válec; Konstrukční úlohy. Důraz se klade na rozvoj představivosti a tvořivosti žáků, pochopení učiva a jeho propojení s látkou předchozích ročníků. Pozornost je věnována i mezipředmětovým vztahům. Na závěr navštíví žáci tepelnou elektrárnu, kde u projektů a staveb využívají svých poznatků z geometrie v praxi.

Sleva 12 % z běžně ceny 65 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Vyzkoušej si svůj důvtip 6 - pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Zdena neuveden, Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Obsahuje příklady k cvičení úsudku a postřehu pro žáky 6. tříd. NNS616

Sleva 13 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 26 Kč

Skladem

Počtářské chvilky - Matematika 8.ročník (pracovní sešit)

Autor: Kolektiv autorů - Zdena neuveden, Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Matematické rozcvičky k procvičení učiva: druhá mocnina a odmocnina, početní výkony s mocninami s přirozeným exponentem, určování hodnot číselných výrazů, sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů.

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Geometrie 6 - pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %
Pracovní sešit zahrnuje geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování. NOVA613

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Procvičujeme češtinu v 7. ročníku - pracovní sešit

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Pracovní sešit Procvičujeme češtinu v 7. ročníku je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV. Učivo je obvykle vyvozováno z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury a doplněno otázkami na porozumění textu. Texty často korespondují s učivem dějepisu. Učivo je na konci každé kapitoly zopakováno formou testu. Uprostřed pracovního sešitu najdete Čtvrtletní písemné práce (str. I–VIII)

Sleva 13 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 70 Kč

Skladem

Dějepis 6 - Pravěk, starověk - učebnice, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Petr Chalupa, kolektiv autorů, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Nová učebnice dějepisu je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na názornost a srozumitelnost. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění textu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na

Sleva 13 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 130 Kč

Skladem

Čítanka pro 7. ročník, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, kolektiv autorů, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Čítanka je součástí nové edice Čtení s porozuměním a rozšiřuje řadu učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV. Hlavním cílem je dále v dětech prohlubovat zájem o literaturu a nenásilnou formou je poutavými články a zábavnými úkoly motivovat k četbě. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Seznamuje žáky s

Sleva 13 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Aritmetika 7 - pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Zdena neuveden, Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %
Příklady a slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost, trojčlenku. NOVA712

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Geometrie 8, pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Zdena neuveden, Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %
Zahrnuje úlohy z praxe na užití Pythagorovy věty. Sešitem prostupují výpočty obsahu obrazců, objemu a povrchu těles, zejména válců, konstrukční úlohy.

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

Skladem

Jak počítat s procenty: Matematika pro 7. ročník, pracovní sešit

Autor: Kolektiv autorů - Zdena neuveden, Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Sbírka příkladů a slovních úloh k procvičení veškerého aritmetického učiva 7. roč. NOVA715

Sleva 13 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 28 Kč

Skladem

Čítanka pro 8. ročník, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, kolektiv autorů, neuveden

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 %
Čítanka je sestavena tak, aby byla pro žáky co nejčtivější. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Seznamuje žáky s dalšími literárními pojmy, jako je kramářská píseň, ohlasová literatura, román, drama, životopis, metafora, metonymie apod. Zařazeny jsou ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. témata fantasy, bestseller, detektivka a

Sleva 13 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Čítanka 9, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Marie Francová,Zita Janáčková

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
13 % Novinka
Tato čítanka je závěrečnou částí řady pro 6.–9. ročník. Byla sestavena pro potřeby výuky v souladu s požadavky RVP ZV. Seznamuje žáky s českou i světovou literaturou od konce 1. světové války až po současnost. Vybrané texty jsme seřadili do tematických kapitol. Každý článek doplňují otázky pro podporu čtenářské gramotnosti. Zařazeny jsou definice pojmů z literární teorie, které nebyly doposud

Sleva 13 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 147 Kč

Skladem

Geometrie 9 – pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
14 %
Zahrnuje úlohy procvičující učivo podobnosti rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na užití goniometrických funkcí sinus a tangens. V sešitě se procvičuje a shrnuje problematika výpočtů obsahu a obvodu obrazců, objemu a povrchu těles. NOVA913

Sleva 14 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 30 Kč

SklademPrůzkum pro novou prodejnu

Přihlášení uživatele

EMG doprava zdarma - na pozadí