Registrace | Přihlášení

Košík je zatím prázdný

Měna:

czk

Učebnice - 2. stupeň ZŠ

Český jazyk 7 - Pracovní sešit, Čtení s porozuměním

Autor: Karla Prátová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
18 %
Pracovní sešit Procvičujeme češtinu v 7. ročníku je vytvořen v souladu se zásadami RVP ZV. Učivo je obvykle vyvozováno z motivačního textu vycházejícího z krásné literatury a doplněno otázkami na porozumění textu.

Sleva 18 % z běžně ceny 80 Kč

Naše cena: 66 Kč

Skladem

Zvládáš českou mluvnici?

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
15 %
Doplňovací cvičení pro 8.–9. ročník jsou založena na zajímavých ukázkách z krásné literatury přiměřených danému věku tak, aby více zaujala. Každé cvičení je doplněno o větný rozbor a otázky všeobecného přehledu. Vytvořeno jako příprava k přijímacím zkouškám.

Sleva 15 % z běžně ceny 20 Kč

Naše cena: 17 Kč

Skladem u dodavatele

Vyzkoušej svůj důvtip 6

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
V pracovním sešitě pro bystré žáky se nachází úlohy ze soutěží, časopisů a matematických olympiád.

Sleva 17 % z běžně ceny 30 Kč

Naše cena: 25 Kč

Skladem

Chvilky s algebrou

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Matematické rozcvičky k procvičení učiva: numerické výkony s mnohočleny, rozklady mnohočlenů na součin, úpravy lomených výrazů a početní výkony s nimi.

Sleva 17 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem u dodavatele

Počtářské chvilky 8

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
16 %
Matematické rozcvičky k upevnění učiva: druhá mocnina a odmocnina, početní výkony s mocninami s přirozeným exponentem, určování hodnot číselných výrazů, sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů.

Sleva 16 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Geometrie 6, pracovní sešit

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Pracovní sešit zahrnuje geometrické úkoly k procvičení učiva z učebnice Geometrie 6, rýsování.

Sleva 17 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

Český jazyk 6, Čtení s porozuměním

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 % Novinka
Moderní učebnice zpracovaná v souladu s RVP ZV. Učebnice je zpracována přehledně a srozumitelně. Obsahuje klasické učivo probírané v 6. ročníku. S ohledem na přijímací zkoušky jsou zařazeny prozaické texty rozčleněné na úseky, které žáci na základě porozumění textu skládají ve správném pořadí. Doplněny jsou i otázky na upevnění čtenářské gramotnosti i gramatické úkoly. Zařazeny jsou úkoly

Sleva 17 % z běžně ceny 159 Kč

Naše cena: 132 Kč

Skladem

Dějepis 7 - Dějiny středověku a počátku novověku - Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Karla Prátová, Ondřej Pechník, Libor Vykoupil

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Text je psaný v jednoduchých a srozumitelných větách. Každá kapitola začíná vždyna nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozuměnítextu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na logické souvislosti a typické rysy dané historické etapy. V úvodu ke kapitole najdete vždy také velkou přehlednou mapu přibližující žákům danou oblast.

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Dějepis 6: Pravěk, starověk - Učebnice pro 6. ročník ZŠ

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Nová učebnice dějepisu je vytvořena v souladu s moderními trendy výuky dějepisu. Důraz se klade na názornost a srozumitelnost. Učebnicové texty jsou systematicky a přehledně členěny do tematických kapitol. Každá kapitola začíná vždy na nové straně a je uvedena textem z krásné literatury spolu s otázkami na porozumění textu. Učebnice přináší základní fakta s minimem letopočtů. Důraz je kladen na

Sleva 17 % z běžně ceny 149 Kč

Naše cena: 124 Kč

Skladem

Čítanka 7: Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, Tereza Janáčková, Thea Viewegová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Čítanka je součástí nové edice Čtení s porozuměním a rozšiřuje řadu učebnic zaměřených na podporu čtenářské gramotnosti. Učebnice odpovídá pojetí a cílům RVP ZV.

Sleva 17 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Aritmetika 7, pracovní sešit

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Příklady a slovní úlohy na přímou a nepřímou úměrnost, trojčlenku.

Sleva 17 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

Geometrie 8, pracovní sešit

Autor: Zdena Rosecká

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Zahrnuje úlohy z praxe na užití Pythagorovy věty. Sešitem prostupují výpočty obsahu obrazců, objemu a povrchu těles, zejména válců, konstrukční úlohy.

Sleva 17 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

Jak počítat s procenty

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
16 %
Sbírka příkladů a slovních úloh k procvičení veškerého aritmetického učiva 7. roč.

Sleva 16 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Algebra 9 (rovnice a sl.úlohy), pracovní sešit

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Probírá lineární rovnice s neznámou ve jmenovateli i opakování z 8. ročníku, řešení soustav lineárních rovnic se dvěma neznámými. Značná pozornost se věnuje nácviku řešení slovních úloh.

Sleva 17 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem u dodavatele

Čítanka pro 8. ročník - Čtení s porozuměním (tvrdá vazba)

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, Marie Jandová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Čítanka je sestavena tak, aby byla pro žáky co nejčtivější. Literární ukázky jsou doplněny otázkami a úkoly na podporu čtenářské gramotnosti. Seznamuje žáky s dalšími literárními pojmy, jako je kramářská píseň, ohlasová literatura, román, drama, životopis, metafora, metonymie apod. Zařazeny jsou ukázky z titulů oblíbených u dospívajících čtenářů (např. témata fantasy, bestseller, detektivka a

Sleva 17 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Čítanka 9, Čtení s porozuměním

Autor: Kolektiv autorů - Zita Janáčková, Marie Francová

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 % Novinka
Tato čítanka je závěrečnou částí řady pro 6.–9. ročník. Byla sestavena pro potřeby výuky v souladu s požadavky RVP ZV. Seznamuje žáky s českou i světovou literaturou od konce 1. světové války až po současnost. Vybrané texty jsme seřadili do tematických kapitol. Každý článek doplňují otázky pro podporu čtenářské gramotnosti. Zařazeny jsou definice pojmů z literární teorie, které nebyly doposud

Sleva 17 % z běžně ceny 169 Kč

Naše cena: 140 Kč

Skladem

Geometrie 9, pracovní sešit

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Zahrnuje úlohy procvičující učivo podobnosti rovinných obrazců, mnoho úloh z praxe na užití goniometrických funkcí sinus a tangens. V sešitě se procvičuje a shrnuje problematika výpočtů obsahu a obvodu obrazců, objemu a povrchu těles.

Sleva 17 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem

Geometrie 6, učebnice

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Přináší učivo učebních plánů vzdělávacího programu ZÁKLADNÍ ŠKOLA, a to pojmy úhel, jeho velikost, osová souměrnost, trojúhelník, objem a povrch kvádru, krychle aj.

Sleva 17 % z běžně ceny 69 Kč

Naše cena: 57 Kč

Skladem

Jak je lehká geometrie – pracovní sešit pro 5.ročník

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
16 %
Rýsování kolmic a rovnoběžek (libovolných i daných bodem) - náčrty a rýsování čtverců, obdélníků a trojúhelníků (ze 3 stran) - obvod obdélníka čtverce, přehled zákl. učiva geometrie.

Sleva 16 % z běžně ceny 32 Kč

Naše cena: 27 Kč

Skladem

Aritmetika 6, pracovní sešit

publisher: Nová škola - DUHA s.r.o.

0 / 5
17 %
Početní příklady a slovní úlohy zábavnější formou procvičují a prohlubují učivo. Zaměřuje se na příklady spojené s pojmem dělitelnost (znaky dělitelnosti, určování násobků a dělitelů, prvočísla atd.) a desetinná čísla.

Sleva 17 % z běžně ceny 35 Kč

Naše cena: 29 Kč

Skladem u dodavatelePřihlášení uživatele